Ekologická výchova

Naše motto : Mysli globálně – jednej lokálně.

Jak ho naplňujeme

a) ve výuce – ve všech ročnících

 • mezipředmětové vazby

 • chápání problémů z různých hledisek – přírodovědného, sociálního, technicko-ekonomického, estetického
 • diskuse o ekologické problematice
  péče o zeleň a estetická úprava okolí

  Sběr baterií

  Sběr baterií

  b) třídní aktivity

 • využívání ekologických programů společnosti TEREZA

 • společenská ekologická hra BEO (pro udržitelný rozvoj)
 • třídění odpadu
 • ekologické projekty v Prokopském údolí
 • ekologická výchova v rámci projektů na škole v přírodě

  c) celoškolní aktivity

 • Sběr papíru
 • Sběr víček od PET lahví
 • Sběr vybitých baterií
 • Sběr drobných elektrických spotřebičů
 • Recyklohraní

  Naše škola se zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře.

  V rámci projektu Recyklohraní je naše škola vybavena sběrnými nádobami na použité baterie a drobná elektrozařízení – drobné elektrospotřebiče čí elektrohračky (vše co funguje na elektřinu a vejde se do otvoru 21 x 21 cm). Sběrné nádoby na baterie jsou umístěny v 1. poschodí na chodbě nad jídelnou (viz obrázek) a kontejner na drobná elektrozařízení (podobný tomu na obrázku) je u brány.

  Každý žák může do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče (například starý mobil, kalkulačku, telefon, elektrohračku, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač) a baterie či akumulátory.

  Vzdělávání učitelů

  Školení v Maršově

  Školení v Maršově

  Výchova k udržitelnému způsobu života v jednotlivých předmětech ZŠ byla hlavním námětem výjezdního školení učitelského sboru. Víkend 3.-5.10. 2008 strávili učitelé ve Středisku ekologické výchovy a etiky v Horním Maršově, kde si pod vedením lektorů rozšiřovali repertoár aktivit ekologické výchovy.

  Navíc se během víkendu soustředili na další rozpracování průřezového tématu Environmentální výchova ve školním vzdělávacím programu a věnovali se i možnostem dalšího zkvalitnění provozu školy z hlediska dopadu na životní prostředí.

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  *