Kooperativní výuka

Skupinová výuka

Skupinová výuka

Skupinové, kooperativní učení je velmi efektivním způsobem, jak individualizovat výuku podle potřeb jednotlivých žáků. Lepší žáci se mohou věnovat tématu šířeji nebo naopak jít do větší hloubky. Žákům, kteří mají potíže, mohou ostatní pomoci. Každý se uplatní podle svých schopností.

Kooperativní metody využívají charakteristických postupů jako je třeba „skládankové učení“ nebo „učíme se navzájem“. Děti mohou pracovat ve dvojicích, nebo se třída rozdělí na skupiny a každá skupina pak pracuje samostatně. Někdy mají skupiny stejné úkoly, někdy pracuje každá skupina na něčem jiném. Často mají členové skupiny specifické úkoly (zapisovatel, kreslíř, vedoucí..). Žáci se tak učí spolupracovat, argumentovat. Aby skupina přijala řešení, musí každý to své umět obhájit, vysvětlit ostatním, proč je nejlepší, ale také hodnotit svůj přínos k práci skupiny a konstruktivně kritizovat chyby jiných.

Postupy, které při kooperativní výuce napomáhají rozvíjení kompetencí:
1. Kompetence sociální
# Proměňujeme skupiny, ve kterých se děti učí.
# Učíme žáky přijímat rozličné role ve skupině.
# Se žáky reflektujeme své sociální a personální dovednosti.
# Umožňujeme žákům objevovat v sobě dobré stránky, hodnoty, příležitosti.

2. Kompetence k řešení problémů
# Zadáváme problémové úlohy
# Oceňujeme více cest k dosažení cíle, více způsobů řešení.
# Vedeme žáky k vyslechnutí názorů druhých, k diskuzi, k vyjádření vlastního postoje, stanoviska a k argumentování, k pomoci druhému.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*