Kritické myšlení

logoRWCT

Co je kritické myšlení?

Projekt Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) vznikl díky spolupráci učitelů z celého světa. Jeho cílem je zavádět ve školách výukové metody, které u žáků všech věkových skupin podporují a rozvíjejí kritické myšlení a potřebu celoživotního vzdělávání.

Aby žáci v dnešním světě uspěli, musí být schopni informace třídit, určovat, co je důležité, myslet tvořivě, kriticky a produktivně. Mají-li obstát a zvládnout řadu praktických dovedností, bez kterých tento druh myšlení není možný, musí se takový přístup rozvíjet již od dětství.

Kritické myšlení tedy znamená

  • porozumění informaci
  • uchopení myšlenky a její důsledné prozkoumání
  • porovnání myšlenky s jinými názory a s tím, co už o problému víme
  • zaujetí stanoviska a jeho obhájení

Tyto schopnosti se zpravidla očekávají od studentů vyšších ročníků. Ve skutečnosti i malé děti dokáží rozumně uvažovat na úrovni odpovídající jejich věku. Rády řeší komplexní problémy a jsou schopny činit rozhodnutí, která dokáží vysvětlit a obhájit. V naší škole úspěšně pracujeme touto metodou již od 1.ročníku.

Program nabízí účinný učební model, kdy se dítě na základě toho, co už zná, dobere znalostí a dovedností vyššího řádu a uvědomuje si, jakým způsobem k nim došlo. Učitel používá řadu konkrétních vyučovacích metod (brainstorming, myšlenkovou mapu, I.N.S.E.R.T., řízené čtení, diskuzi, referáty, dílnu čtení, metody psaní, metody reflexe a sebereflexe, metody sebehodnocení).

Tento funkční přístup k učení a jednotlivé metody dále rozvíjíme především v oblasti sebereflexe a sebehodnocení, zvláště propracováváním strategie práce s portfoliem.

Metodické středisko

Naše škola je oficiálním metodickým a tréninkovým střediskem metody Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT).

Certifikát - metodické a tréninkové středisko RWCT (2001)

Certifikát - metodické a tréninkové středisko RWCT (2001)

Oficiální certifikát převzala paní ředitelka dne 6.3. 2001 z rukou Dr. Patricie Bloem z Ohio State University v Cleavelendu, USA. Jsme první školou v ČR, která tento certifikát získala. Je to nejen ocenění práce naší školy, ale je i zavazující k tomu, abychom s tímto programem seznamovali učitele z jiných škol.

Dlouhodobě spolupracujeme s českou sekcí mezinárodního programu, občanským sdružením Kritické myšlení. Několik paní učitelek z naší školy působí jako certifikované lektorky této metody, jedna je lektorkou mezinárodní.

Seznamujeme účastníky školení sdružení KRITMYŠ s uplatněním metod RWCT přímo v praxi a pořádáme k těmto metodám dílny, školení, hospitace a ukázkové hodiny pro zájemce z řad pedagogů i rodičů. Od zahájení práce střediska se jich v naší škole vystřídalo  mnoho  z ČR i ze zahraničí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*