Volitelné předměty

Od 6. ročníku jsou v učebním plánu zařazeny kromě povinných předmětů také předměty volitelné.Žáci si volí 2 hodiny týdně.

Jsou určeny k rozvoji nadání a zájmů dětí staršího školního věku a umožňují dětem podle jejich volby učivo si prohloubit, popřípadě rozšířit. Ve vyšších ročnících mohou děti v předmětu buď pokračovat, nebo si zvolit jiný.

Doporučujeme žákům volit nejen s ohledem na snadnost předmětu, ale i s ohledem na schopnosti dítěte a na další zamýšlené studium.
V nabídka je každoročně upravována podle zájmu dětí a možností školy.

Žáci mohou vybírat např. z předmětů:

 1. 6. roč – druhý cizí jazyk:          Němčina – Francouzština – Španělština – Ruština
 2. ICT  (1 hod týdně nebo rozšířená výuka ICT 2 hod/týdně)
 3. Konverzace Aj/ Nj
 4. Projektová angličtina
 5. Seminář Čj, M – příprava na přijímací zkoušky
 6. Tvořivá dílna Vv
 7. Aplikovaná matematika
 8. Zábavná matematika
 9. Domácnost – vaření
 10. Dějiny umění a filmu
 11. Seminář Čj a M
 12. Sportovní hry

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*