FZŠ Chlupova

* 1.7.1993 vznikla FZŠ Chlupova přestavbou jeslí jako nouzové řešení situace na sídlišti, kde přibývalo dětí.V sedmi třídách tehdy začínalo 174 žáků. Těsně před spojením s FZŠ Fingerova se učilo ve 13 třídách přes 300 žáků. V současné době je sice situace jiná a mnohé školy se potýkají s nedostatkem dětí, ale naše škola má při zápisu do 1. tříd zájemců stále dostatek. Po přesídlení do nové budovy můžeme konečně většinu z nich uspokojit.

* 1.1. 1995 jsme nabyli právní subjektivity.

* 9.5. 1995 jsme obdrželi statut Fakultní školy Pedagogické fakulty UK v Praze.

* 1.9. 1999 byla naše škola zařazena mezi školy s rozšířenou výukou cizích jazyků.

* 8.3. 2000 nám byl udělen Dr. Patricií Bloem z Univerzity v Clevelandu (USA) Certifikát prvního tréninkového a metodického centra programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení v ČR.

* Ve školním roce 2002/3 jsme se stali pilotní školou, spolupracovali jsme s VÚP, potažmo s MŠMT na tvorbě ŠVP na základě RVP ZV

* 7.11. 2003 udělen Certifikát Tvořivá škola a Vzdělávací středisko činnostního učení realizující inovační politiku MŠMT ČR.

* 1.9.03 – 30.6. 2004 naše škola pokusně ověřovala vlastní ŠVP ZV – Projekt ověřování tvorby ŠVP ZV. Z 54 pilotních škol pouze deset nakonec svůj ŠVP vytvořilo a z těchto deseti pouze třem byl uznán celý program. Mezi těmito třemi byla i FZŠ Chlupova.

* 1.9.2004 – 30.6. 2006 jsme pokračovali v ověřování, neboť jsme byli vybráni do dvouletého projektu Ověřování pilotních školních vzdělávacích programů pod záštitou MŠMT a VÚP, kterého se účastnilo 16 pilotních škol.

* 2006/7 Zkušenosti učitelů naší školy byly publikovány v Příruče příkladů dobré praxe vydané Výzkumným ústavem pedagogickým.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*