Přijímání žáků

Přijímání do 1. ročníku

Aktuální informace o počtu otvíraných tříd, kritériích pro přijetí atd. najdete ZDE .

Informace o organizaci Zápisu do 1. tříd najdete ZDE .

Informace o dodatečném zápisu pro občany Ukrajiny najdete ZDE.

Výsledky přijímacího řízení do 1.tříd pro aktuální školní rok  najdete ZDE (po uzavření a zpracování Zápisu)

SPÁDOVÁ oblast: ulice Fingerova, Husníkova, Ovčí hájek, Seydlerova, Suchý Vršek, V Hůrkách)

Vzhledem ke stanovisku zřizovatele MČ Praha 13 a odvolacího orgánu (MHMP) jsou kriteria nastavena takto:

Kriteria pro přijetí do 1. ročníku FZŠ prof. O. Chlupa Ped. fakulty UK Praha 13

Kritérium 1 : uchazeč s místem trvalého pobytu (u cizinců s místem pobytu) ve spádovém obvodu školy v době zápisu. Školský obvod ZŠ: ulice Fingerova, Husníkova, Ovčí hájek, Seydlerova, Suchý Vršek, V Hůrkách (přehled ulic uvedených ve vyhlášce hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol)
Kritérium 2 : uchazeč s místem trvalého pobytu (u cizinců s místem pobytu) na území Prahy 13 v době zápisu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
Kritérium 3 : ostatní uchazeči s místem trvalého pobytu (u cizinců s místem pobytu)na území Prahy 13 v době zápisu
Kritérium 4: uchazeč s trvalým pobytem v obci Jinočany a Chýnice (na základě dohody o vymezení spádové oblasti uzavřené mezi MČ Praha 13 a uvedenými obcemi)
Kritérium 5: uchazeč s místem trvalého pobytu (u cizinců s místem pobytu)v jiné MČ hl. m. Prahy, jehož sourozenec se v ZŠ již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku
Kritérium 6: uchazeč s místem trvalého pobytu (u cizinců s místem pobytu) v jiné MČ hl. m. Prahy
Kritérium 7: uchazeč s místem trvalého pobytu (u cizinců s místem pobytu) mimo hl. m. Prahu, jehož sourozenec se v ZŠ již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
Kritérium 8: ostatní uchazeči

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti ředitelky školy nebo jím pověřeného pedagogického pracovníka a zástupce zřizovatele. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena uchazečům při zápisu do 1. třídy pro příslušný školní rok.

Pozn.: Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, je povinen se dostavit v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy dle svého výběru.

Odpovědi na nejčastější dotazy ohledně spádové oblasti, výběru školy… na webu MČ Praha 13.

Den otevřených dveří a Dílny pro rodiče

Dílny pro předškolákyZápisu do 1.tříd předchází Den otevřených dveří , kdy mají rodiče budoucích prvňáčků možnost setkat se s ředitelkou školy a prohlédnou si prostory školy.  Mohou se zeptat na vše, co je zajímá o životě školy i přijímacím řízení. Termín najdete na webu školy 

Již tradičně se konají před zápisem dílny pro rodiče, při kterých si mohou rodiče na vlastní kůži vyzkoušet naše metody práce a seznámit se blíže se členy pedagogického sboru. Termíny najdete na webu školy

Spolupráce s MŠ

Podzimní běh předškoláků
Předškoláci z okolních MŠ navštěvují výuku žáků 1.tříd naší školy.

Zápisové dny

Samotný zápis se koná jako na všech školách Prahy 13 v termínu, který vyhlásí MÚ vždy ve čtvrtek od 13,00 do 18,00 h a v pátek od 13,00 do 17,00 h. Termín najdete na webu školy.

ZápisZápisové dny jsou vždy tématické – škola se v dané dny přemění na pohádkové království, cirkus, čarodějnou dílnu apod. Jaké téma nás čeká, sice předem nikdy neprozradíme, ale předškoláci se vždy mohou těšit na tradiční cestu školou s plněním zapeklitých úkolů a překvapení na závěr.

Termíny všech akcí pro předškoláky najdete v přehledu všech důležitých dat pro daný školní rok.

Přijímání do budoucích 6. tříd

Každoročně otevíráme tři 6. třídy.
Do 6. tříd přijímáme všechny stávající žáky 5.ročníku, kteří projeví zájem, a na případná zbývající místa teprve uchazeče z jiných škol.
Počet míst, která jsou případně k dispozici pro zájemce zvenku, však nemůžeme s jistotou říci dříve, než je ukončeno přijímací řízení na osmiletá gymnázia, nejčastěji na začátku června. Den otevřených dveří pro budoucí 6. ročník (pro stávající žáky i žáky z jiných škol) najdete na webu školy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*