Školení RWCT

Učení NEmučení
Učení bez stresu metodami kritického myšlení

Pozvánka na Letní školu 2019/a> – neděle 18. srpna – pátek 23. srpna 2019 v Třebízi u Slaného

Termíny základního kurzu Učení Nemučení proběhnou toto jaro v termínech:
1. termín:
2. termín:
3. termín:

Semináře budou probíhat podle klasického scénáře:
pátek od 14 – 18 hodin
sobota od 9.00 – 17 hodin.
Sejdeme se v naší škole – pátek přízemí, sobota místnosti ŠD /vchod ze zadní části školy/.
Káva a čaj zajištěny, obědy lze objednat v blízké pizzerii či si přinést vlastní.
Prosím o zaslání jmen či mail adres případných zájemců/zájemkyň na mou adresu: strculova@volny.cz.

Navazující kurz
Termíny:

Celkem 16 hodin. V ceně 2 500,- za jednotlivce, v případě více lidí a 2000,- za osobu.

Navazující kurz je pro vyučující, kteří již absolvovali kurz pro začátečníky.
Podrobnější informace jsou již na webu 
uceninemuceni.cz, dále na FB.

Speciální seminář pro práci s dětmi, které mají problémy
V tomto semináři se zaměříme zejména na:
-ADHD z pohledu současné vědy např: neurobiologie, psychologie, 
genetiky
– Metody a formy práce ve třídě.
– Spolupráci s rodiči, nácvik řešení konfliktních situací Pomůcky a materiály
pro práci s dítětem, se třídou.
– Symptomatika SPU,
– Metody a  formy práce pro rozvoj a osvojování čtení, psaní, počítání
(zraková a sluchová percepce, pravolevá a prostorová orientace) – –
možnosti nápravy dyslexie, dysgrafie, dysortografie, hodnocení SPU.
– Spolupráce s rodiči.  
– Pomůcky a materiály pro SPU.
Čeká vás 2 x 8 hodin s Mgr. Jarkou Budíkovou.

Cena pro jednotlivce 2500,-, sleva pro více osob z jedné školy 2000,- 

Termíny:
úterý 26.2.2019 /4 hodiny/
úterý 26.3.2019 /4 hodiny/
úterý 16.4.2019 /4 hodiny/
poslední termín dle dohody

Obecně o kurzech RWCT
Nabízíme možnost účasti na seminářích, v nichž se seznámíte s filozofií programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení, dozvíte se o nových účinných cestách učení. Máte možnost posílit vztah dětí ke čtení. Jako rodič dítěte školou povinného se dozvíte, jak dítěti pomoci při zvládání školní docházky. Pokud již filozofii kritického myšlení znáte, můžete si své znalosti prohloubit, případně poznat využití metod RWCT přímo v určitých oblastech. S radostí vám můžeme nabídnout následující semináře, které jsou akreditované MŠMT:

 • Učení NEmučení – Základní seminář,
 • Učení NEmučení – Navazující seminář,
 • Učení NEmučení – Český jazyk a literatura,
 • Učení NEmučení – Humanitní vědy,
 • Učení NEmučení – Souvislosti mezi gramotnostmi,
 • Učení NEmučení – Děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Oslovujeme pedagogy všech stupňů škol, ale také rodiče, psychology nebo knihovníky, kteří se chtějí dozvědět, jak fungují dílčí metody, jak probíhají čtenářské dílny a projektové dny, jak zapojit do vyučování finanční gramotnost.

Máme zkušenosti s vyučováním na 1. a 2. stupni ZŠ, s prací s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, a to v běžné i výběrové škole, v pedagogicko-psychologické poradně i v práci s dospělými účastníky kurzů..

Místo:FZŠ profesora Otokara Chlupa, Fingerova 2186, Praha 5

Jak se k nám dostanete: Metrem B do stanice Nové Butovice, vystoupíte směrem na polikliniku, dále se dáte doleva do rondelu a napříč parkem k brance. Kolem školy dozadu kolem garáží a jste na místě.

Mapka: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zKKhuICH7Dcg.kRmYTDF9RtjY&ie=UTF8&hl=cs&msa=0&source=embed&ll=50.049713%2C14.34778&spn=0.006614%2C0.013733&t=h&z=16

Cena:             Ceny za semináře najdete, stejně jako další bližší informace, na www.uceninemuceni.cz.

Kontakt:        uceninemuceni@uceninemuceni.cz

Připomínám některá z Vašich očekávání z minulých setkání:

 1. Co je pro vaši praxi největším přínosem?
 • Nabídka činností pro obohacení hodin, vedení dětí ke čtení s porozuměním.
 • Dílny čtení a psaní, práce s portfoliem, názory a zkušenosti ostatních, vyzkoušet si „na vlastním těle“.
 • Veškeré metody práce, možnost diskuze s kolegy, sdílení zkušeností. Možnosti vše si vyzkoušet osobně a prožít, co zažívají děti.
 • Vlastní prožitek při aktivitách – lépe pak můžu pochopit projevy svých žáků.
 • Ověření v praxi formou náslechů.
 • Práce s probl. dětmi, pár tipů na „ledolamky“.
 • Možnost dalšího osobního rozvoje.
 • Rozšířím si a prohloubím znalost metod práce, získám další inspiraci, změním zažitý způsob uvazování o možnostech práce s dětmi.
 • Jak pracovat s dětmi s ADHD.

V základním kurzu jste se seznámili s filozofií programu Učení NEmučení a základními metodami, které vycházejí z učení kritického myšlení. Měli jste za úkol vyzkoušet si tyto metody v praxi a zpracovat je do svého portfolia. Vyhledat, co se daří, popřípadě zapsat otázky, které zůstaly nezodpovězeny.

Pokračovací kurz slouží především k hledání odpovědí na tyto otázky, ke vzájemné komunikaci mezi účastníky. Důležité je také ověření, zda jsou tyto metody používány správně. Jejich upřesnění, plné pochopení a upevnění. Nejdůležitější však je hledání dalších možností, jak tyto metody a tuto filozofii uplatnit v praxi.

Pro pohodu je zajištěno malé pohoštění ve formě kávy, čaje atd. K obědu si můžeme objednat něco dobrého v blízké pizzerii.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*