Školní psycholog

Školní psycholog:
Mgr. Martina Hanušová, martina.hanusova@fzs-chlupa.cz
Mgr. Jarmila Foltýnová, jarmila.foltynova@fzs-chlupa.cz

Práce s riziky
Činnost školních poradenských pracovišť se zaměřuje na rizika výchovně-vzdělávacího procesu. Mezi nejzávažnější patří školní neúspěšnost žáků, nedostatečná péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami a sociokulturní odlišností a rizikové chování. Nemalou pozornost věnuje projekt i nadaným dětem.
Pokud jsou děti v ohrožení optimálního studijního, profesního i osobního růstu, školní poradenská služba umožňuje vyhodnocení aktuální situace dětí a poskytnutí adekvátní podpory a poradenské péče.
Práce s tzv. riziky zahrnuje preventivní přístup k problematice, který vyžaduje vysokou odbornost pracovníků školního poradenského pracoviště. Včasné odhalování rizika a cílená práce s těmito riziky jsou důležitými tématy projektu, která mají vést k efektivnímu školnímu poradenství a ke zlepšení sociálního klimatu ve školním prostředí. Současně se předpokládá, že včas poskytnutá poradenská péče vede k prevenci vlastního rizikového chování.

Školní poradenské pracoviště – struktura a aktivity
Školní psychologové a školní speciální pedagogové, spolu s výchovnými poradci, školními metodiky prevence a konzultačními týmy pedagogů tvoří školní poradenská pracoviště (ŠPP). Hlavním cílem ŠPP je poskytování včasné diagnostiky a intervenční péče žákům ZŠ a SŠ (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání), jejich rodičům a učitelům; tyto služby jsou zaměřeny na práci s riziky, která mohou ovlivňovat průběh vzdělávání a osobní dráhu žáků.

Náplň práce školního psychologa:
Péče o žáky:
– individuální péče (diagnostika, konzultace, poradenství)
– individuální konzultace při studijním selhávání či výchovných obtížích
– náslechy ve vyučovacích hodinách u žáků ohrožených selháváním
– koordinace další odborné péče
– vedení třídních kolektivů (pravidelné hodiny, intervence, diagnostika)
– vedení skupin

Péče pro rodiče:
– individuální konzultace při studijních a výchovných problémech dětí
– poradenství (kariérové, pedagogické, speciálně-pedagogické)
– koordinace další odborné péče

Péče pro učitele:
– konzultace pro učitele
– pomoc při vedení třídních kolektivů
– individuální konzultace v oblasti výukových problémů a problémů s
chováním žáků

komentář u “Školní psycholog

  1. Dobrý večer. Mám na vás prosbu chtěla bych objednat petra Mikletiče na konzultaci. Dekuji stoklaskova jarmila

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*