Spolupráce s rodiči

Škola se snaží o co nejužší spolupráci s rodiči svých žáků. Věříme, že jedině nastolením atmosféry důvěry a vzájemného respektu můžeme dosáhnout optimálního jednotného výchovného působení školy a rodiny.
Rodiče se zapojují do práce školy jak ve volených orgánech, tak účastí na akcích a všestrannou podporou působení učitelů.

Jsme rádi, že u nás se rodiče velmi aktivně zapojují do dění ve škole. Vedou některé zájmové kroužky, účastní se nejrůznějších projektů jak v rámci vyučování, tak i mimo ně, jezdí jako doprovod na ŠvP, pomáhají při organizaci sběru.

Každoročně sepro rodiče a děti koná celá řada celoškolních i třídních akcí:

  • Miniturnaj ve vybíjené rodičů s dětmi spojený s opékáním vuřtů
  • Vánoční posezení s rodiči
  • Besídky pro rodiče a děti (např. vánoční, Den Matek…)
  • Rozloučení s rodiči žáků 5. tříd u společného ohně
  • Dílny pro rodiče – např. Vánoční a Velikonoční dílny (společná výroba adventních a velikonočních věnců)
  • Výstavy pro rodiče
  • Zájezdy pro rodiče a děti (např, voda)
  • Noční procházka Prahou

a mnoho dalších

Vítáme otevřenou komunikaci a rodiče se k práci školy mohou kdykoli bez obav vyjádřit.  Své připomínky a dotazy mohou vznést jak prostřednictvím Rady rodičů, tak osobně, telefonicky, e-mailem nebo na pomocí komentářů na webových stránkách.

Využili jsme také nabídky společnosti KALIBRA, kdy rodiče v dotaznících projektu ŠKOLA A JÁ vyjadřovali míru spokojenosti s naší prací. Společnost potom výsledky dotazníků zpracovala. Podle výsledků tohoto šetření víme, že naše škola má v očích rodičů velice dobré „jméno“.

Rodiče mohou sledovat naši práci na nástěnce před školou a na školním webu. Na webových stránkách školy mají informace pro rodiče své zvláštní místo a dvakrát ročně vydáváme i tištěnou verzi informačního bulletinu Zpravodaj pro rodiče.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*