Spolupráce s rodiči

Škola se snaží o co nejužší spolupráci s rodiči svých žáků. Věříme, že jedině nastolením atmosféry důvěry a vzájemného respektu můžeme dosáhnout optimálního jednotného výchovného působení školy a rodiny.
Rodiče se zapojují do práce školy jak ve volených orgánech, tak účastí na akcích a všestrannou podporou působení učitelů.

Jsme rádi, že u nás se rodiče velmi aktivně zapojují do dění ve škole. Vedou některé zájmové kroužky, účastní se nejrůznějších projektů jak v rámci vyučování, tak i mimo ně, jezdí jako doprovod na ŠvP, pomáhají při organizaci sběru.

Každoročně sepro rodiče a děti koná celá řada celoškolních i třídních akcí:

 • Miniturnaj ve vybíjené rodičů s dětmi spojený s opékáním vuřtů
 • Vánoční posezení s rodiči
 • Besídky pro rodiče a děti (např. vánoční, Den Matek…)
 • Rozloučení s rodiči žáků 5. tříd u společného ohně
 • Dílny pro rodiče – např. Vánoční a Velikonoční dílny (společná výroba adventních a velikonočních věnců)
 • Výstavy pro rodiče
 • Zájezdy pro rodiče a děti (např, voda)
 • Noční procházka Prahou

a mnoho dalších

Vítáme otevřenou komunikaci a rodiče se k práci školy mohou kdykoli bez obav vyjádřit.  Své připomínky a dotazy mohou vznést jak prostřednictvím Rady rodičů, tak osobně, telefonicky, e-mailem nebo na pomocí komentářů na webových stránkách.

Využili jsme také nabídky společnosti KALIBRA, kdy rodiče v dotaznících projektu ŠKOLA A JÁ vyjadřovali míru spokojenosti s naší prací. Společnost potom výsledky dotazníků zpracovala. Podle výsledků tohoto šetření víme, že naše škola má v očích rodičů velice dobré „jméno“.

Rodiče mohou sledovat naši práci na nástěnce před školou a na školním webu. Na webových stránkách školy mají informace pro rodiče své zvláštní místo a dvakrát ročně vydáváme i tištěnou verzi informačního bulletinu Zpravodaj pro rodiče.

2 thoughts on “Spolupráce s rodiči

 1. Dobrý den,
  chtěla bych požádat paní ředitelku, aby nechala vyčistit školní zahradu a hřiště. V současné době je vhodný termín pro odstranění obrovských šípkových keřů, které v létě přerůstají přes ploty a ohrožují kolemjdoucí. Zároveň je vhodná doba pro ostříhání keřů a přerostlých stromů. Jistě by někteří rodiče rádi přispěli svou účastí na brigádě ke zvelebení okolí školy, kterou máme tak rádi.
  Děkuji.

  7.2.2014

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*