Spolupráce s rodiči

Škola se snaží o co nejužší spolupráci s rodiči svých žáků. Věříme, že jedině nastolením atmosféry důvěry a vzájemného respektu můžeme dosáhnout optimálního jednotného výchovného působení školy a rodiny.
Rodiče se zapojují do práce školy jak ve volených orgánech, tak účastí na akcích a všestrannou podporou působení učitelů.

Jsme rádi, že u nás se rodiče velmi aktivně zapojují do dění ve škole. Vedou některé zájmové kroužky, účastní se nejrůznějších projektů jak v rámci vyučování, tak i mimo ně, jezdí jako doprovod na ŠvP, pomáhají při organizaci sběru.

Každoročně sepro rodiče a děti koná celá řada celoškolních i třídních akcí:

 • Miniturnaj ve vybíjené rodičů s dětmi spojený s opékáním vuřtů
 • Vánoční posezení s rodiči
 • Besídky pro rodiče a děti (např. vánoční, Den Matek…)
 • Rozloučení s rodiči žáků 5. tříd u společného ohně
 • Dílny pro rodiče – např. Vánoční a Velikonoční dílny (společná výroba adventních a velikonočních věnců)
 • Výstavy pro rodiče
 • Zájezdy pro rodiče a děti (např, voda)
 • Noční procházka Prahou

a mnoho dalších

Vítáme otevřenou komunikaci a rodiče se k práci školy mohou kdykoli bez obav vyjádřit.  Své připomínky a dotazy mohou vznést jak prostřednictvím Rady rodičů, tak osobně, telefonicky, e-mailem nebo na pomocí komentářů na webových stránkách.

Využili jsme také nabídky společnosti KALIBRA, kdy rodiče v dotaznících projektu ŠKOLA A JÁ vyjadřovali míru spokojenosti s naší prací. Společnost potom výsledky dotazníků zpracovala. Podle výsledků tohoto šetření víme, že naše škola má v očích rodičů velice dobré „jméno“.

Rodiče mohou sledovat naši práci na nástěnce před školou a na školním webu. Na webových stránkách školy mají informace pro rodiče své zvláštní místo a dvakrát ročně vydáváme i tištěnou verzi informačního bulletinu Zpravodaj pro rodiče.

2 thoughts on “Spolupráce s rodiči

 1. Dobrý den,
  chtěla bych požádat paní ředitelku, aby nechala vyčistit školní zahradu a hřiště. V současné době je vhodný termín pro odstranění obrovských šípkových keřů, které v létě přerůstají přes ploty a ohrožují kolemjdoucí. Zároveň je vhodná doba pro ostříhání keřů a přerostlých stromů. Jistě by někteří rodiče rádi přispěli svou účastí na brigádě ke zvelebení okolí školy, kterou máme tak rádi.
  Děkuji.

  7.2.2014

Napsat komentář: Zuzana Majstrová Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*