Rada rodičů

Rada rodičů fungující při FZŠ prof. Otokara Chlupa je spolek rodičů (případně dalších osob), kteří chtějí být škole dobrým partnerem a podílet se na rozvoji zdravého a bezpečného prostředí pro žáky. Funguje jako komunikační most mezi rodiči, školou, případně dalšími subjekty a podporuje kvalitní a moderní vzdělávání ať již v rámci školní výuky nebo v rámci dalších aktivit v prostorách školy či se školou spojených.

Zasedání Rady rodičů se zpravidla koná na začátku, v pololetí a před koncem školního roku, případně se svolává mimořádné zasedání, je-li potřeba. Rodiče jsou na zasedáních zastoupeni delegátem (nebo jeho náhradníkem) voleným v každé třídě.

Pod Radou rodičů také fungují pracovní skupiny rodičů, kteří se zabývají vybranými tématy. V tuto chvíli fungují tři skupiny, a to pro jídelnu, pro zahradu a pro nadané děti. Do skupin je možné se kdykoliv přihlásit a přispět tak k jejich činnostei.

Vedení školy vítá ze strany rodičů konstruktivní návrhy na zlepšení chodu školy, které je možné řešit buď přímo nebo prostřednictvím Rady rodičů. Své podněty, návrhy či připomínky můžete posílat po celý školní rok delegátům své třídy, členům pracovních skupin nebo rovnou na členůmy výboru Rady rodičů.

Rada rodičů se v rámci svých možností finančně podílí na některých investicích do vybavení školy či na pořádání školních akcí. Neobejde se přitom bez finančních příspěvků svých členů. Výše členského příspěvku je stanovená na 300,- Kč na školní rok a žáka s tím, že Výbor Rady rodičů může v případě tíživé finanční situace rodiče příspěvek snížit nebo odpustit.

STANOVY platné od 1. 9. 2020

Výbor Rady rodičů a další kontakty
Jana Mašínová – předsedkyně, jana.masinova@gmail.com
Jana Knappová – 1. místopředsedkyně a tajemnice, jana.hradecna@email.cz
Lenka Neuvirtová – 2. místopředsedkyně a pokladní, lenka@neuvirt.eu
Jitka Čiháková – pracovní skupina pro jídelnu, cihakova.jitka@seznam.cz
Jana Knappová – pracovní skupina pro zahradu, jana.hradecna@email.cz
Jana Panochová – pracovní skupina pro nadané děti, jana.panochova@email.cz

Datová schránka 4cnmsj8

Číslo účtu 2401865258/2010
Pro platbu, prosíme, používejte čtyřmístný variabilní symbol pro platby uvnitř školy (družina, kroužky apod.). Symbol se každý rok mění v závislosti na ročníku, do kterého dítě dochází: ročník (1-9), písmeno označující třídu (A=1, B=2,…) a číslo (pořadí) žáka v třídním výkazu. Prosím neposílejte na variabilní symbol jídelny. Pro usnadnění identifikace platby prosíme o uvedení jména dítěte a třídy do poznámky.

Zápis ze zasedání 21. 9. 2021
Zápis ze zasedání 15. 6. 2021
Zápis z mimořádného zasedání 18. 5. 2021
Zápis ze zasedání 13. 4. 2021
Zápis ze zasedání 29. 9. 2020

Vyhodnocení ankety Rady rodičů na téma spolupráce a komunikace 26. 1. 2021

komentář u “Rada rodičů

  1. Dobrý den,
    obracím se na vás s nabídkou kurzů pro maminky na mateřské dovolené. Mateřské centrum Konzerva dostalo grant na výuku angličtiny, počítačů, práva… vše je díky grantu pro maminky zdarma i s hlídáním dětí. Kurzy jsou dopoledne a začínají již začátkem února!
    Pokud byste věděli o někom, kdo by měl zájem, dejte vědět, přepošlu materiály.
    Děkuji
    Jana Horálková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*