Pracovní skupina pro jídelnu

Téma kvality jídla se dlouhodobě objevuje na jednáních Rady rodičů. V reakci na to se v roce 2019 zformovala Pracovní skupina pro jídelnu. Chtěli jsme se zaměřit na vylepšení jídelníčku s ohledem na zdravá, chutná a vyvážená jídla. Ukázalo se ale, že nepřekonatelnou překážkou je havarijní stav kuchyně. Začali jsme komunikovat s úřadem MČ Praha 13, což  přispělo k současné práci na projektu celkové obnovy stravovacího zařízení FZŠ Prof. Otokara Chlupa. Pevně doufáme, že městská část dostane peníze od Magistrátu hl. m. Prahy a v co nejbližší době proběhne kompletní rekonstrukce kuchyně a následně i jídelny. My se tak můžeme vrátit k původnímu záměru a zaměřit se na přání a potřeby směřující k lepšímu stravování.
Od dubna 2021 jsme zapojeni do programu Skutečně zdravá škola.
Pro více informací můžete kontaktovat Janu Mašínovou (jana.masinova@gmail.com).