Pracovní skupina pro zahradu

Pracovní skupina pro zahradu vznikla na začátku roku 2020. Jejím cílem je postupně vylepšovat stav školních pozemků, aby se daly co nejlépe a nejčastěji vyžívat pro výuku, pobyt družiny i volnočasové aktivity. Rádi bychom zahradu tvořili nejen pro děti, ale také s dětmi. Proto jsme navázali spolupráci se sdružením Město přátelské dětem, které připravilo v průbhu roku 2021 workshopy pro třídy prvního i druhého stupně. V rámci těchto workshopů se děti dozvěděly více o plánování prostoru a navrhovaly i vlastní změny na školních pozemcích. Do plánování změn se zapojily i ostatní třídy i zaměstnanci školy pomocí dotazníků. Na jaře 2022 byla dokončena koncepční studie, která nám poslouží jako rámec pro všechny konkrétní změny a projekty v budoucnosti.

Koncepční studie – úvod + analytická část
Koncepční studie – návrhová část
Koncepční studie – přílohy

Pro více informací můžete kontaktovat Janu Knappovou (jana.knappova@fzs-chlupa.cz).