Pracovní skupina pro zahradu

Pracovní skupina pro zahradu vznikla na začátku roku 2020. Jejím cílem je postupně vylepšovat stav školních pozemků, aby se daly co nejlépe a nejčastěji vyžívat pro výuku, pobyt družiny i volnočasové aktivity. Rádi bychom zahradu tvořili nejen pro děti, ale také s dětmi. Proto jsme navázali spolupráci se sdružením Město přátelské dětem, které připraví workshopy pro třídy prvního stupně. V rámci těchto workshopů se děti dozvědí více o plánování prostoru a navrhnou vlastní změny na školních pozemcích. Do plánování změn však chceme zapojit i ostatní třídy, například pomocí dotazníků nebo dalších činností. Většina těchto aktivit by měla proběhnout na jaře 2021. Naše snaha směřuje k tomu, aby na konci roku 2021 byl hotový co nejkomplexnější projekt zahrady, se kterým bychom mohli zažádat o grantovou podporu z Magistrátu hl. m. Prahy. Pro více informací můžete kontaktovat Janu Knappovou (jana.hradecna@email.cz).