Školní speciální pedagožka

Součást školního poradenského pracoviště
Mgr. Radmila Pokorná, radmila.pokorna@fzs-chlupa.cz


Zaměření práce školního speciálního pedagoga:

Podpora žákům:
– s poruchami učení
– individuální péče (diagnostika, konzultace, poradenství)
– náslechy ve vyučovacích hodinách
– práce s třídním kolektivem (dle potřeby – hodina, intervence, diagnostika)
– vedení pravidelných reedukačních skupin pro žáky s poruchami učení
– podpora žáků s nadáním
– předmět speciálně pedagogická péče

Podpora rodičům:
– individuální konzultace při studijních problémech dětí – jednorázové i pravidelné
– speciálně-pedagogické poradenství
– koordinace další odborné péče

Podpora učitelům:
– konzultace pro učitele s dokumentací: tvorba a vyhodnocování plánů podpory, individuálních vzdělávacích plánů, při spolupráci s poradnami a SPC
– metodická pomoc při výuce
– individuální konzultace v oblasti výukových problémů žáků

Podpora asistentům, vychovatelkám ve ŠD:
-konzultace a metodická podpora při práci s žáky s potřebou podpory