Výsledky vzdělávání

Kvalitu vzdělávání na naší škole sledujeme systematicky a dlouhodobě. Používáme širokou škálu způsobů evaluace, jak kvalitativní tak kvantitativní, vlastní i celostátní testy. Podobně využíváme i analýzu umístění našich žáků ve vyšších kolech nejrůznějších soutěží.

Ze všech těchto zdrojů se každoročně přesvědčujeme, že naše cesta je správná a vede ke kvalitnímu vzdělání a výchově.

Inspekce

Nejnovější inspekce 2017 – přečtěte si související článek
Inspekční zpráva FZŠ O. Chlupa_2017

Plná inspekce se na naší škole konala v lednu 2001 s vynikajícími výsledky. Kvalita výuky, psychlogických a personálních podmínek vyučování a řízení školy byly hodnoceny jako příkladné, vynikající a běžné praxi se zcela vymykající.

Nejnovější tématická školní inspekce hodnotila naši školu v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti. Inspektoři navštívili Chlupovku v červnu 2007. Ani tentokrát jsme je nezklamali a výsledné hodnocení bylo opět vynikající.

Některé postřehy:

 • Ojedinělé, originální, a velice efektivní vzdělávací strategie
 • Zaměření na individuální rozvoj každého žáka s nepřehlédnutelným důrazem na jejich spolupráci
 • Výjimečné úspěchy při vzdělávání žáků
 • Vzájemná reflexe a sebereflexe je nedílnou součástí vzdělávání.
 • Otevřenost, využívání představivosti, vyjadřovací schopnosti a snaha o partnerství je trvalým vkladem pro osobnostní, sociální a mravní rozvoj žáků.

Poslední inspekce 2011
Inspekční zpráva 2001
Inspekční zpráva 2007
Inspekční zpráva 2011

Ověřovací nástroje

Pro objektivní zhodnocení kvality vzdělávání na naší škole využíváme dlouhodobě a systematicky oficiálních kvantitativních ověřovacích nástrojů KALIBRO (od roku 1996) a v některých letech SCIO (od roku 2000). V obou dosahují naši žáci každoročně nadprůměrných výsledků.

Proč využíváme tyto testy:

 • poskytují objektivní srovnání výsledků našich žáků s výsledky žáků z ostatních škol v ČR
 • jsou autoevaluačního typu
 • výsledky se používají k posilování kladných rysů výuky a k nápravě toho, co se podle výsledků daří méně
 • poskytují nám kontrolu, zda učitelé nepřehlížejí ve výuce některé důležité cíle (práce s textem, vyhledávání informací, porozumění…)
 • metodicky pomáhají učitelům (= komentáře k zařazení jednotlivých úloh, řada námětů…)
 • od roku 2005 byly zařazeny dovednostní testy, při kterých žáci své odpovědi tvoří (Kalibro)
 • pomáhají informovat o účinnosti vzdělávacího systému pro každého žáka
 • umožňují odhalovat znevýhodnění skupiny a účinně odstraňovat bariéry pro tyto skupiny i pro jednotlivce

Všechny výsledky jsou obvykle ve srovnání s celorepublikovým průměrem nadprůměrné, mnohé pak vysoce nadprůměrné. To nám potvrzuje, že náš ŠVP je velmi kvalitní a že naše škola poskytuje žákům kvalitní vzdělání.

Přehledy výsledků za poslední roky

Školní rok 2016/ 17 – testování Cermat 

Školní rok 2015/ 16 Testování Stonožka 6. ročník

Školní rok 2013/ 14 Scio Stonožka – testování 9. ročníku

Školní rok 2012/ 13 SCIO – testování 9. ročníku

Školní rok 2011/ 2012

KALIBRO 7. ročník
Ve všech testech jsme dosáhli nadprůměrných výsledků vzhledem k celé ČR i vzhledem k výsledkům velkých měst.

Předmět Ø FZŠ Chlupa Ø ČR Ø ZŠ

(bez osm. gymn)

Ø Velká města
Český jazyk 63,5 % 57,7 % 57,0 % 58,5 %
FZŠ Chlupa + 5,8 % + 6,5% +5,0 %
Matematika 49,8 % 41,7 % 40,7 % 41,7 %
FZŠ Chlupa +8,1 % +9,1% +8,1 %
Hum.  základ 63,2 % 53,7 % 53,7 55,4 %
FZŠ Chlupa + 9,5% + 9,5% +7,8 %
Přír. základ 63,9 % 58,2 % 58,2 % 60,4 %
FZŠ Chlupa +5,7 % +5,7 % + 3,5 %
Angl. jazyk 75,5 % 63,0 % 63,0 % 68,5 %
FZŠ Chlupa +12,5% +12,5% +7,0 %

Školní rok 2009/ 2010

byl pro naši školu přelomový. V tomto šk. roce jsme se rozšířili o 2. stupeň a spojením dvou škol (FZŠ Fingerova a FZŠ Chlupova) vznikla nová FZŠ prof. O. Chlupa. Zúčastnili jsme se testování KALIBRO ve 3., 5., 7. a 9. ročníku. Výsledky sice nebyly zejména na 2. stupni zatím tak dobré, jako na bývalé FZŠ Chlupa, ale věříme, že v budoucnu se budou jen zlepšovat. Z analýzy výsledků vycházíme mimo jiné i při stanovování priorit práce školy na další školní rok.

Výsledky testů KALIBRO ve šk. roce 2009/ 2010

Školní rok 2008/ 2009

Ve školním roce 2008/9 se zúčastnili žáci 3. a 5. ročníku testování KALIBRO. Ve všech oblastech dosáhli výsledků vyšších, než je celorepublikový průměr.

5. ročník

PRŮMĚR V ČR FZŠ CHLUPOVA ROZDÍL
Český jazyk 59,5 % 68,4 % +8,9 %
Matematika 45,3 % 57,8 % +12,5 %
Humanitní základ 64,7 % 73,6 % +8,9 %
Přírodovědný základ 62,7 % 69,5 % +6,8 %
Anglický jazyk 61,4 % 70,2 % +8,8 %

Školní rok 2006/ 2007

Ve školním roce 2006/2007 se testů Kalibro zúčastnili i žáci 3. tříd. Navíc žáci 3. a 5. tříd vyzkoušeli nabídku KALIBRA na testování fyzické zdatnosti. Využili jsme také nabídky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a žáci 5. ročníku prošli testy dovedností v českém jazyce, matematických dovedností a obecných dovedností. Výsledky všech testů jsou uvedeny v tabulkách.

Výsledky testu Kalibro

5. ročník

Výsledky Český jazyk Matematika Humanitní základ Přírodovědný základ
PRŮMĚR V ČR 62,4 % 47,4 % 61,6 % 64,3 %
FZŠ CHLUPOVA 69,0 % 56,0 % 66,9 % 65,6 %
ROZDÍL + 6,6 % + 8,6 % + 5,3 % + 1,3 %

3. ročník

Výsledky Český jazyk Matematika Prvouka
PRŮMĚR V ČR 69,1 % 66,4 % 61,9 %
FZŠ CHLUPOVA 77,1 % 85,7 % 72,5%
ROZDÍL + 8,0 + 19,3 % +10,6 %

Výsledky testů CERMAT

Výsledky Český jazyk Matematika Obecné st. dovednosti
PRŮMĚR V ČR 61,4 % 61,6 % 62,8 %
FZŠ CHLUPOVA 75,9 % 76,1 % 79,7 %
ROZDÍL + 14,5 % + 14,5 % + 16,9 %

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*