Velikonoční soutěž v piškvorkách a sudoku

PIŠKVORKY
Kdy: 29. března
Kde: Soutěžící se sejdou 29.3. v 8:00 hod před společenskou místností (naproti ředitelně).
Kdo: Soutěžit se bude ve třech kategoriích – I. kategorie žáci 4.-5. tříd, II. kategorie žáci 6.-7. tříd, III. kategorie žáci 8.-9. tříd.

SUDOKU
Kdy: 30. března
Kde: Soutěžící se sejdou 30.3. o hlavní přestávce před společenskou místností (naproti ředitelně).
Kdo: I. kategorie žáci 4.-6. tříd, II. kategorie žáci z 7.-9. tříd

Zájemci z 1. stupně se přihlásí u pí uč Jagošové nebo třídního učitele, zájemci z 2. stupně se zapíší na arch.

Mtš na návštěvě ve 2.A

Fotogalerie

Byli jsme rádi, že nám naši kamarádi z mateřské školy Rozmarýnek oplatili návštěvu. Připravili jsme pro ně různá stanoviště s úkoly. Ty prověřily jejich znalost barev, poznávání domácích zvířat, zručnost při skládání rozstříhaného obrázku i přesnost při stavbě kostek podle předlohy. Děti si také procvičily správné držení tužky, vytleskávání počtu slabik ve slově, poznávání velkých tiskacích písmen, určování počtu předmětů a přiřazování správného čísla. Byli jsme všichni překvapeni jejich šikovností, ale přesto se někteří kamarádi dokázali u jednoho stanoviště pořádně „zapotit“, a to při vázání tkaniček. Věříme však, že než půjdou v září do školy, stačí vázání bot dobře nacvičit.

Předvelikonoční dílny v 2.D

dílny před Velikonocemi

V úterý 23.3. jsme měli na celém 1.stupni předvelikonoční dílničky. V každé třídě se vyráběl nějaký výrobek. U nás se motaly bambulky, ze kterých vznikala zvířátka. Chtělo to trpělivost, ale stálo to za to. Někteří střapatí ušáci byli opravdu originální a kuřátka jen zapípat! I další výrobky se nám zdařily. Celé dopoledne se nám moc líbilo.

Oborové dny

Při oborových dnech budou mít žáci 2. stupně možnost vybrat si téma, které je jim blízké, a věnovat se mu 4 dny. První tři dny (4., 6. a 19.5.) budou pracovat v rámci své skupiny, poslední den (18.6.) se koná konference, kde skupiny prezentují výsledky své práce.

Soupis témat oborových dnů, jména jejich vedoucích a stručná anotace bude zveřejněna ve škole na nástěnce a na webu na blogu oborových dnů. Počet míst je v každé skupině omezen jak z hlediska celkového počtu, tak z hlediska počtu dětí určitého věku tak, aby vznikly věkově smíšené skupiny. Každý se musí zapsat do jednoho oboru podle vlastního výběru. Ty, kteří to do stanoveného data neudělají, zařadí učitelé tam, kde zbyde místo.

Představení jednotlivých oborů čeká žáky všech tříd 26. dubna v kinosále.