Ekologické desatero

Ve druhém pololetí šk. roku 2008/9 spolupracoval školní parlament úzce s kroužkem Ekologické praktikum a vzniklo tak deset bodů, které považují žáci naší školy za důležité ve vztahu k životnímu prostředí.

Jednotlivé body byly v průběhu tvorby předávány ústně do jednotlivých tříd, podle možností prodiskutovány a zpětně se vracely schváleny k potvrzení při hlasování v samotném parlamentu.

Máte možnost se s nimi seznámit a přidat svůj názor, připomínku či doplnění.
Celý článek

1. září 2009

1. září 2009 – Fotogalerie

Už před půl osmou ráno se začali scházet netrpěliví školáčkové a zvědavě čekali, až se otevře škola a konečně uvidí na vlastní oči své nové paní učitelky. A netrvalo dlouho a dočkali se. A paní učitelky nebyly samy. Spolu s nimi přivítal všechny nové školáky i pes Chlupík.
Tak krásný školní rok štěňata!

Jak vznikala 2. D

Jak se měnila 2.D

Ze třídy jsme nejdříve vystěhovali nábytek, aby se sem vešel náš dovezený „chlupovský“ nábytek. Postupně třída dostala nový kabátek malováním, natíráním, polepováním. Prostě prokoukla díky čistotě  a veselejším barvám, koberci a dalším doplňkům. Věříme, že se nám úprava třídy zdařila. Moc děkujeme všem, kteří se na této změně podíleli.

Nejbližší výlety Turistického klubu

sob 26. – ne 27. září – Velká Fatra, oblast Gaderské doliny

Krasová oblast se spoustou jeskyní, nad kterými se tyčí vysoké skalní věže. Vyhlídky, pěšiny ve strmých svazích a hlavní cíl turisticky zdatnější části výpravy sedmisetmetrový hrad ze skály s ostrým názvem Ostrá. V případě zájmu možno domluvit i prohlídku Harmanecké jeskyně nebo termálky v Turčianských Teplicích.

Cena pro dítě: 1.300 kč (zahrnuje jídlo od sobotní večeře, ubytování 3 noci, dopravu)

Přihlášení: Již ukončeno