Akce školní družiny v úterý 13.9.2011

Fotogalerie

V úterý 13.9. přišli mezi děti z družiny (1.-4. a 7.odd) příslušníci dětského kmene Ťapáč, aby všem ukázali, jakou činností se lidé z kmene, který patří pod organizaci Ligy Lesní Moudrosti baví. Děti si vyzkoušely hod na cíl, ušily si voňavý sáček nebo namalovaly na obličej „válečné“ malování. Nakonec je šaman pokřtil indiánským jménem. Počasí nám přálo a děti z družiny prožily pěkné odpoledne.

Podzimní běh 4.D

pod.běh2011

V pátek 16.9. jsme si odběhli na ovále školního hřiště podzimní běh 4.tříd. Počasí nám přálo a všichni se snažili běhu dát maximum. Tentokrát nám udělal velkou radost Šimon, který si doběhl pro 3.místo. Všem patří chvála, nikdo boj nevzdal a všichni doběhli do cíle.

Chlapci 4.ročník
1.místo Patrik Simandl
2.místo Tomáš Brousil
3.místo Šimon Bláha

Děvčata 4.ročník
1.místo Anna Suchomelová
2.místo Alžběta Plačková
3.místo Sára Pechová

Angličtina 1. třídy

15. a 16. 9.

Opakujeme jména postav z učebnice a písničku Hello, I Mum….. Posloucháme příběh Goodbye Otto – učebnice s.6. a seznamujeme se s myškami Spike /spajk/ a Ruby /rúbí/.

Domácí úkol: dokončit obrázek v učebnici s. 7, pokud máte možnost, znovu si poslechněte Goodbye Otto

Procvičit jména osob z učebnice můžete s pomocí game1

2nd grade: Welcome!

Dear parents,

Welcome back! I’m excited about the new year teaching English to your kids! I will be posting their homework here on the school website weekly, so please check the website regularly.

This week we started the new unit about animals. Vocabulary they should know is: a tiger, a monkey, a zebra, a snake, a crocodile, a monkey.

Homework was p. 4 in the Activity Book. They should match the word to the picture. For advanced practice they can write the word underneath the picture. They can also practice the song „On Safari!“

Have a great weekend!

Miss Kelly

1st grade: Welcome!

Dear parents,

I’m happy to be teaching your child English this year! I will be using this website every week to post the homework, so please check it regularly.

This week we reviewed the Hello Song and listened to/acted out the Story on p. 6 in their Class Book. Homework was p. 7 (They should color the dotted araas black… and after they do this, they will see a picture of Otto the cat). You can ask them „Who’s this?“ and they should be able to respond „Otto!“ They should also be able to name the Happy House characters on p. 4 and 5 in their Class Book: Mom, Dad, Polly, Jack and Daisy.

Additional language to practice is „What’s your name?“ (I’m Karolina) for example.

Have a great weekend!

Miss Kelly