Jak vznikala 2. D

Jak se měnila 2.D

Ze třídy jsme nejdříve vystěhovali nábytek, aby se sem vešel náš dovezený „chlupovský“ nábytek. Postupně třída dostala nový kabátek malováním, natíráním, polepováním. Prostě prokoukla díky čistotě  a veselejším barvám, koberci a dalším doplňkům. Věříme, že se nám úprava třídy zdařila. Moc děkujeme všem, kteří se na této změně podíleli.

Nejbližší výlety Turistického klubu

sob 26. – ne 27. září – Velká Fatra, oblast Gaderské doliny

Krasová oblast se spoustou jeskyní, nad kterými se tyčí vysoké skalní věže. Vyhlídky, pěšiny ve strmých svazích a hlavní cíl turisticky zdatnější části výpravy sedmisetmetrový hrad ze skály s ostrým názvem Ostrá. V případě zájmu možno domluvit i prohlídku Harmanecké jeskyně nebo termálky v Turčianských Teplicích.

Cena pro dítě: 1.300 kč (zahrnuje jídlo od sobotní večeře, ubytování 3 noci, dopravu)

Přihlášení: Již ukončeno

School Routines

School Routines logo

School Routines je etwinning projekt, do kterého se zapojili páťáci FZŠ Chlupova ve školním roce 2008/9.

School Routines – certificate (pdf)

Spolupracovali jsme se školami z Itálie, Rumunska, Litvy, Francie a Polska.

Cílem projektu, který běžel od února do června 2009, bylo umožnit studentům  poznat školní život v různých zemích Evropy, uvědomit si, co mají s vrstevníky společného a v čem se případně jejich školní zkušenost liší. V závěru se snažili popsat, jak si představují ideální školu.

Účastníci přispívali do společného blogu School Meeting Point (psané příspěvky, fotografie, mapy), vytvořili prezentace v PPt, VodPix a pomocí aplikace VoiceThread a pracovali s aplikací Google Dokuments, ve které byl vytvořen on-linový dotazník o ideální škole.

Práci na projektu jsme věnovali jednu hodinu ze tří v týdnu, ve dvou ostatních jsme probírali potřebnou slovní zásobu, gramatiku…Část hodin jsme pracovali v IT učebně, příspěvky ostatních jsme si prohlíželi společně na interaktivní tabuli a dále o nich diskutovali.

Práce na projektu byla i součástí domácí přípravy. Využili jsme zároveň naší školní výukové platformy Mudlík, kde žáci v rámci workshopů odevzdávali elektronicky své příspěvky a po vzájemném hodnocení a úpravě je publikovali na blogu.

Projekt byl i skvělou příležitostí k průběžnému opakování a využití všech dosud nabytých dovedností a znalostí.