Angličtina 2.AB

5. 5.

Opakovací a procvičovací hodina: Opakujeme slovíčka ze 4. lekce, strukturu I have got (red hair and blue eyes)´.

Domácí úkol: pracovní list – pouze 1 strana – „obličeje“. Cv. č. 1 – děti čtou a dle textu vybarvují, cv. č. 2 – děti njeprve vybarví a podle toho doplní a napíšou věty.

Příští hodinu napíšeme krátký test – opakování lekce 4!

Angličtina 1.C,D

5.5.

Procvičujeme strukturu: Is it a …?, opakujeme čísla do deseti.

Učíme se říkanku „How old are you?“ (učebnice s. 48). Text říkanky mají děti nalepený v sešitech. Kdo může, poslechněte si ji znovu na CD a zkuste s dětmi opakovat. Říkanka je poměrně těžká. Klíčové struktury, které by měli zvládnout všichni: „How old are you?“ „I am seven.“

Domácí úkol: Opakovat říkanku, Activity Book s. 24. Děti by měly přiřadit k myškám správná čísla a na základě toho se ústně pokusit tvořit rozhovory: How old are you? I am seven.

Děti, které nemají Activity Book, si list s domácím úkolem nalepily do modrého sešitu!!!

Angličtina 1.A,B

6.5.

Opakujeme narozeninová i jiná slovíčka, posloucháme příběh z učebnice s. 46.

Nová struktura: Is it (a bike)? (Je to kolo?)

Domácí úkol:

Písemný D. Ú.: učebnice (class book!) s. 47. Děti by měly nejen určit jaký dárek se skrývá v jakém balíčku, ale zopakovat si názvy předmětů. Chcete-li procvičit nové učivo, může se jich podle obrázků ptát, např.: Is it a doll? atd.
Příběh si znovu poslechněte. Je na CD pod názvem Present. Případně ho najdete zde: Present

Aj 3.C – Pej

Dokončujeme lekci 7, děti by měly ovládat slovní zásobu (man, woman, baby atd. + thin x fat, long x short atd) a gramatiku (she – ona, he – on, she has got – ona má, he has got – on má, he is – on je, she is – ona je). Na středu 11.5. mají děti umět „básničku“ z učebnice, str.47

Od středy 11.5. začínáme lekci 8 – oblečení (na čtvrtek 12.5. stránka do velkého sešitu – obrázky oblečení+ anglický výraz !!umět pojmenovat, ve středu 18.5. bude krátký test na slovíčka „oblečení“)

D.ú. na středu 18.5.  list A4, na něj nakreslit 3 postavičky (já, on, ona) + popsat kdo je to a co má na sobě (min.3 kusy oblečení + barvy).  „It´s me. I have got a blue T-shirt, a red skirt and white socks.“  „This is Eliška. She has got…….“

http://www.anglomaniacy.pl/clothesTopic.htm

Aj 3.A – Pej

Dokončili jsme lekci 7.

Začali jsme lekci 8 – oblečení (na středu 11.5. stránka do PTF – obrázky oblečení+ anglický výraz !!umět pojmenovat, bude krátký test na slovíčka „oblečení“)

D.ú. na pátek 13.5.  list A4, na něj nakreslit 3 postavičky (já, on, ona) + popsat kdo je to a co má na sobě (min.3 kusy oblečení + barvy).  „It´s me. I have got a blue T-shirt, a red skirt and white socks.“  „This is Eliška. She has got…….  This is Tom. He has got….“

http://www.anglomaniacy.pl/clothesTopic.htm