Nová budova – nové možnosti

Nové prostory budou lépe vyhovovat našemu aktivnímu způsobu výuky. V původní budově jsme např. neměli místnost, kde by se mohlo sejít pohodlně více lidí najednou. Nedílnou součástí našeho způsobu výuky jsou přitom konference, besedy, debaty a výstavy.

Nové školní hřištěChyběly nám také prostory na klidný i aktivní odpočinek o přestávkách, družinu nebo prostornější jazykové učebny. Na to vše jsme mysleli při plánování rekonstrukce školy. Určitě maximálně budeme využívat moderní divadelní sál v budově Fingerova, díky kterému můžeme např. rozšířit již tradiční festival Chlupíkovo divadelní léto.

Všichni se samozřejmě těšíme na nově rekonstruované sportovní hřiště a tělocvičny, které nám doposud chyběly.
Celý článek

Co je hlavním přínosem spojení škol Fingerova a Chlupova?

Každoročně jsme na FZŠ Chlupova zapisovali přes 120 žáků, ale mnoho z nich jsme museli z kapacitních důvodů odmítat. Jsme proto velmi rádi, že větší budova nám umožnila uspokojit letos téměř všechny zájemce a otevíráme čtyři první třídy.
Celý článek

Poděkování

Stěhování a malování ve 2. A Říká se lepší vyhořet, než se stěhovat. No, tak úplně s tím nesouhlasíme, ale náročné stěhování opravdu bylo.

V podstatě jsme stěhovali všechno, co bylo zachovalé a plně funkční – všechny lavice, židle, část tabulí, kancelářský nábytek, veškeré pomůcky… Bylo toho opravdu dost. Celou školu jsme přestěhovali za pět pracovních dní. Další týdny jsme však strávili úpravou nových prostor.

Chtěli bych tímto za to všem zaměstnancům naší školy a samozřejmě i dobrovolníkům z řad rodičů moc poděkovat !

Zahájení nového školního roku

1.9. 2008

Začínáme 1. září

1. ročník: Prvňáčky čeká tradiční setkání s pí učitelkami před školou v 8, 00 hodin. Budou mít jednu vyučovací hodinu do 8,45 h.  Pak si děti převezmou pí vychovatelky ze ŠD. V 9,00 začne první třídní schůzka rodičů s jejich třídní učitelkou.

2. – 5. třídy z bývalé FZŠ Chlupova + 6. ročník : Žáci nastoupí v 7,40 hodin a počkají ve svých šatnách na třídní učitele, kteří si je odvedou do kmenových tříd. Vyučování končí v 8, 45 h.

2. – 5. + 7. – 9. třídy z bývalé FZŠ Fingerova : Žáci přijdou v 7,45 hodin a ukázněně nastoupí do svých kmenových tříd. Vyučování končí v 8, 45 h.

Na všechny děti se moc těšíme a jim i jejich rodičům bychom chtěli vzkázat: „Uděláme vše pro to, abyste byli s naší školou maximálně spokojeni.“

Seznamy žáků najdete u hlavního vchodu do školy a ve Zpravodaji pro rodiče.

Nová organizace družiny

Vážení rodiče,
školní rok 2009/10 začneme v novém prostředí. Prostory budou pro většinu dětí, ale i vychovatelek nové, organizace školní družiny jiná, pro děti i rodiče z FZŠ Fingerova v mnohém dojde ke změnám, např. ve vyzvedávání dětí.
Celý článek

Třídy a třídní učitelé ve škol. roce 2009/10

Jak jistě víte, od nového školního roku jsou školy Fingerova a Chlupova spojené v jednu. Z toho důvodu došlo k některým změnám v označení tříd (například bývalé první třídy ZŠ Fingerova byly spojeny v jednu, 2.B). Nejlépe se v novém označení zřejmě budete orientovat podle jmen třídních učitelů:
Celý článek