Chlupíkovo štěkání

Děti z rady časopisu Chlupík vydaly loni čtyři epizody školního audio-podcastu s názvem Chlupíkovo štěkání. Letos budou v práci pokračovat a zároveň se k nim přidají osmáci a deváťáci v rámci volitelného předmětu Mediální výchova.

Chlupíkovo štěkání 2008/ 9

Nový návrh na logo školy

Nyní můžete vybírat ze 4 návrhů loga školy. Původní logo Chlupovky, nový návrh s boudičkou a bez a nově i návrh od Míši Růžičkové z 8.A.

Další návrh loganávrh od Míši Růžičkové z 8. ročníku

Návrh loga bez boudičky „nové logo“ bez boudičky

nové s boudičkou „nové logo“ s boudičkou

původní logo původní logo Chlupovky

Anketa na webu je orientační. Přidejte svůj hlas hlavně na přehledu hlasování, který dostala každá třída přes parlament. Stačí napsat č. 4 a podepsat se :-).

Anketa

Které logo se vám nejvíc líbí? (návrhy)

 • Logo Míši Růžičkové (51%, hlasů: 79)
 • Nové logo s boudou (20%, hlasů: 31)
 • Staré logo Chlupovky (19%, hlasů: 29)
 • Nové logo bez boudy (10%, hlasů: 15)

Počet hlasujících: 154

Volitelný předmět mediální výchova

První hodiny nového volitelného předmětu mají za sebou osmáci a deváťáci. Stihli už nahrát první příspěvky do školního podcastu a připravují příspěvky na web.

Zároveň se seznamují s pravidly využívání nových médií. Vzali na vědomí následující pravidla a zavázali se k jejich dodržování.

Pravidla používání webu

Používáním webu FZŠ prof. O. Chlupa uživatel bere na vědomí, že :

 • Užívat tyto stránky jinak než pro vlastní potřebu (jak celek, tak i jednotlivé součásti) bez souhlasu FZŠ není dovoleno. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany školy v souladu s autorským zákonem.

Je zakázáno zejména:

 • publikovat nebo šířit materiály nebo informace, které jsou hanlivé, omezující, obscénní, neslušné, výhružné, urážlivé, obtěžující nebo nezákonné
 • publikovat nebo šířit materiály nebo informace, které podněcují k diskriminaci, nenávisti nebo násilí k jakékoli osobě nebo skupině kvůli rase, náboženství, handicapu, národnosti a pod.
 • používat jakékoliv informace nebo materiál způsobem, který je v rozporu s autorskými právy, dobrými mravy nebo právy vlastnickými
 • propagovat nebo nabízet nákup či prodej zboží a služeb
 • používat služby k rozesílání zbytečných e-mailů, spamu nebo jiných nevyžádaných nebo obtěžujících zpráv
 • sbírat nebo ukládat osobní informace o druhých, včetně e-mailových adres
 • používat web a služby takovým způsobem, který by mohl poškodit nebo narušit web a jeho služby nebo který by mohl bránit uživatelům nerušeně jej používat
 • vydávat se za jakoukoli osobu nebo subjekt za účelem klamání ostatních
 • pokoušet se získat neoprávněný přístup ke službám, jiným účtům, počítačovým systémům nebo sítím FZŠ
 • zpřístupňovat  soubory, které mohou poškodit funkčnost serveru, počítače nebo majetek někoho jiného

Beru tato pravidla na vědomí, rozumím jim a jsem si vědom(a), že v případě jejich vědomého porušení budu volán(a) k odpovědnosti.