1.schůzka parlamentu 1.stupně

22.září se poprvé sešel parlament prvního stupně. Děti se navzájem poznávaly, upřesnily si smysl práce dětského parlamentu a přistoupily k řešení prvních úkolů.

1) pokračujeme  /škola/v podporování indické holčičky – děti se rozhodnou o obsahu dalšího dopisu

2) ve třídách vyberou děti  budoucí logo školy /3 možnosti/

3) paní ředitelka upozornila na ničení zařízení školy – vznikla debata o možnostech, jak těmto „problémům“ zabránit. 

Příští setkání se uskuteční  v úterý 29.září ve 13.15 ve 3.B-

Zapsala: Vl.Strculová

Mudlík

Naše výuková platforma Mudlík poběží opět na podzim ve zkušebním provozu. Učitelé, kteří loni nepracovali na Chlupovce, se musí s platformou seznámit a teprve poté se rozhodnou, zda ji budou využívat popřípadě jak.

Někteří z vás si stěžují na těžkosti při přihlašování popř. registraci. Budeme se snažit problémy vyřešit co nejdříve. Děkujeme za trpělivost.

Zveřejňování fotografií dětí na školním webu

Vážení rodiče,
naše škola má obsáhlou webovou stránku, vydává školní časopis a informuje o své činnosti v místních i celostátních médiích. Nedílnou součástí takové prezentace jsou fotografie, video popř. zvukové nahrávky, které přibližují činnost školy jak rodičům a přátelům školy, tak odborné a široké veřejnosti.

Škola si plně uvědomuje potřebu ochrany dětí a při publikování snímků popř. nahrávek vždy dodržuje pravidla bezpečnosti:

1. Zpravidla neuveřejňujeme fotografie jednotlivých dětí, nikdy pak s uvedením plného jména.
2. V případech, kdy chceme uveřejnit informace, které vedou k identifikaci dítěte (fotografie a plné jméno) např. u vítězů soutěží, v rozhovorech pro školní časopis apod., vyžádáme si souhlas rodičů pro konkrétní případ.
3. Při publikaci fotografií pečlivě posuzujeme vhodnost jejich zveřejnění z hlediska potencionálního choulostivého obsahu.
4. Vedeme k dodržování základních pravidel bezpečného internetu i děti.

Jestliže si i přesto nepřejete, aby byla fotografie/ nahrávka Vašeho dítěte zveřejněna, zapište, prosím, jméno dítěte s Vaším podpisem na příslušný seznam, který bude k dispozici na třídních schůzkách.
U dětí starších než 2. ročník pak v takovém případě očekáváme, že budou o vašem přání vědět a samy učitele, kteří budou akci fotit, upozorní, že nemají na fotografii být.

V opačném případě předpokládáme, že udělujete souhlas se zveřejněním v souladu s výše uvedenými pravidly.

1.setkání žákovského parlamentu

dne 15.září 2009.

Ve 14,00 bylo jednání zahájeno. Zúčastnili se zástupci z 1. i 2. stupně. Za 2.stupeň se ujala funkce koordinátora paní učitelka Kateřina Bártová, třídní 6.C.

Děti se rozdělily do skupinek, ve kterých zpracovávaly téma:
Co očekávám od práce parlamentu v tomto školním roce, na čem bych chtěl/a/, aby se pracovalo.

Návrhy:
– dovolit chodit o přestávkách a mezi dopolední a odpolední výukou do atria,
– na parkoviště pořídit držák na kola,
– najít místo na ukládání kolečkových bruslí,
– více automatů na pití,
– aby zůstalo zvonění,
– aby se dál podporovala indická holčička,
– dořešit nové skříňky,
– sběr papíru – třídění odpadu,
– mít o hodině žvýkačky,
– nové zvonění,
– adoptovat další lidi, kteří to potřebují,
– vyrábět ekologické desatero (je hotové, děti byly vyzvány, aby se přes internet k němu vyjadřovaly)
– informace pro 1. a 2.stupeň
– řešit šikanu
– mít jinou barvu školy
– nemít ve škole koberce
– udržovat ve škole pořádek
– dát ke škole kamery
– mít školní parlament rozdělený na 1. a 2.stupeň
– prosazení názoru žáků
– možnost zasahovat do běhu školy
– rozvíjet kreativitu žáků
– poznávat názory ostatních
– seznamovat se s možnostmi školy
– možnost kolektivní spolupráce
– informovanost
– zodpovězení otázek, dotazů
– komunikace, jednání na rovinu a na úrovni
– řešit krádeže

Bylo domluveno, že se bude setkávat zvlášť 1.stupeň a to každé úterý ve 13.15 a 2.stupeň každé pondělí ve 14 hodin. Pravděpodobné místo setkání bude knihovna nebo /do budoucnosti/ zasedací místnost.

Děti byla vyzvány, aby se k práci parlamentu vyjádřily na web. stránkách školy.