Angličtina 4.A (Andrea Běhalová) – týden 28.9.-2.10.,2020 (28.9. Státní svátek)

Dobrý den,

Známky v Elektronické Žákovské Knížce (EŽK) v Bakalářích: Známky, které děti získají, začneme pravidelně zapisovat do EŽK od tohoto týdne.

Anglický časopis: Oznamuji, že dětem, které si předobjednaly, jsem již rozdala první číslo anglického časopisu za září 2020 a děti jej mají nyní u sebe a mohou si číst a luštit křížovky. V žákovské knížce na str.24 je to také písemně zaznamenáno. Ten, kdo minulý týden na angličtině chyběl, dostane časopis po návratu do školy. Děti si mají pravidelně nosit anglický časopis na každou hodinu angličtiny, protože s ním budeme v hodinách pracovat.  

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 28.9.-2.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Dokončíme projekt „The letters of the alphabet“ (Písmena abecedy).
 2. Pokračujeme v opakování Unitu 1 také formou pracovního listu, minitestíků, ústního zkoušení, hrou a připravujeme se na shrnující Test z Unitu 1, který si napíšeme příští týden v pondělí 5.října. K Unitu 1 by děti měly umět: Písmena anglické abecedy na přeskáčku; Vyhláskovat anglická slova, vlastní jméno a příjmení; Přehrát rozhovor se spolužákem –pozdravit a představit se, klást otázky a odpovídat na ně, rozloučit se; Rozlišit slovní vazby „What are these?“ vs. „What is this?“ a odpovědět na ně; Umět vytvořit množné číslo u pravidelných a některých nepravidelných podstatných jmen; Ovládat slovní zásobu k Unitu 1 (vizte slovníček vzadu pracovního sešitu).
 3. Rozšíříme si učivo na hláskování dlouhých slov.
 4. Dětem jsem písemný DÚ (domácí úkol) nezadala, ale děti si mají opakovat učivo k Unitu 1 z A4 linkovaného sešitu, učebnice a pracovního sešitu a na internetu. Odkazy k Unitu 1 jsou zde:

Games =Hry  Hry„Listen and find“ a „Slot machine“. U „Slot machine“ děti přiřadí do prázdných políček správná slova k obrázkům. K použití jsou tlačítka „Check the answers“ (Zjisti odpovědi) a „Try again“ (Zkus si znovu).

Songs, chant =Písničky, říkanka

POZOR! Odkazy z Oxfordu uvedené výše jsou možné otevřít, když si aktivujete Adobe Flash Player ve Windows. Na Android a Apple zařízeních Adobe Flash Player již není podporován, ale odkazy se otevřou například přes prohlížeč Puffin (Puffin Web Browser), který zobrazí Flash v Cloudu.

Přeji všem hezký den,

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

Angličtina 3.A,B,C,D (Andrea Běhalová) –týden 28.9.-2.10.,2020 (28.9. Státní svátek)

Dobrý den,

Známky v Elektronické Žákovské Knížce (EŽK) v Bakalářích: Známky, které děti získají, začneme pravidelně zapisovat do EŽK od tohoto týdne.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 28.9.-2.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Pokračujeme v opakování Unitu 1 také formou pracovního listu, minitestíků, ústního zkoušení a připravujeme se na shrnující Test z Unitu 1, který si napíšeme příští týden v úterý 6.října. K Unitu 1 by děti měly umět: čísla 0-12 ústně a písemně a počítat jednoduchou matematiku anglicky ; pozdravy, představování se, kladení otázek, rozloučení; rozlišit použití otázek Who is this? (Kdo je to?) What is this? (Co je to?); slovíčka k Unitu 1 (viz pracovní sešit (Activity Book) str.101/ první sloupeček slov až po slovíčko „Who…?“)
 2. Rozšíříme si další slovní zásobu k Unitu 1 a to tak, že se podíváme na čísla od 13 do 20 a na dny v týdnu.
 3. Začneme Unit 2 na téma „škola“ a seznámíme se s novou slovní zásobou (školní potřeby).
 4. Dětem jsem písemný DÚ (domácí úkol) nezadala, ale děti si mají opakovat učivo k Unitu 1 z A4 linkovaného sešitu, učebnice a pracovního sešitu a na internetu. Odkazy k Unitu 1 jsou zde:

Games =Hry  Hry „Listen and find“ a „Find the pairs“ (pexeso)

Numbers, characters =Čísla, postavičky Po kliknutí na obrázek děti uslyší výslovnost k jednotlivým slovům.

Story „Who is this?“ =Příběh „Kdo je to?“ 

Songs, chant =Písničky, říkanka

POZOR! Odkazy z Oxfordu uvedené výše jsou možné otevřít, když si aktivujete Adobe Flash Player ve Windows. Na Android a Apple zařízeních Adobe Flash Player již není podporován, ale odkazy se otevřou například přes prohlížeč Puffin (Puffin Web Browser), který zobrazí Flash v Cloudu.

Přeji všem hezký den,

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

Angličtina 2.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -týden 28.9.-2.10.,2020 (28.9. Státní svátek)

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 28.9.-2.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. 2.D: V Unitu 1 se učíme a procvičujeme si novou slovní zásobu (zvířátka –animals) ústně, četbou i písemně, poslechovým cvičením a písničkou.
 2. Pokračujeme v Unitu 1 a poslechem a dramatizací příběhu “It’s Otto” jako v divadle/ ve filmu se učíme slovní vazby: I can (see)…(Umím či (vidím) a I can’t (see) (Neumím či (nevidím). Navíc, I can hop. I can jump. I can skip. I can….
 3. Pokračujeme v procvičování anglické abecedy. 

Domácí úkol/ Homework (HW): 2.A. na úterý 29.9.     2.B, 2.C. na středu 30.9. ____2.D. na pátek 2.10.

 1. 2.B, 2.C: Děti si dodělají v pracovním sešitě str.6.
 2. Děti si mají procvičovat slovíčka k Unitu 1 v učebnici a také na odkazech zde:

Animals =Zvířátka  Po kliknutí na obrázek zvířátka děti uslyší výslovnost k jednotlivým slovům.

On safari! song =písnička

3. 2.D: Minulý pátek 25.9. byla škola zavřená, angličtina odpadla a tudíž jsem dětem nezadala domácí úkol.

POZOR! Odkazy z Oxfordu uvedené výše jsou možné otevřít, když si aktivujete Adobe Flash Player ve Windows. Na Android a Apple zařízeních Adobe Flash Player již není podporován, ale odkazy se otevřou například přes prohlížeč Puffin (Puffin Web Browser), který zobrazí Flash v Cloudu.

Přeji všem hezký den,

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

3.A Týdenní plán 29.9. – 2.10.

ČJ
Pravopis po měkkých a tvrdých souhláskách – pravopisné cvičení
Spodoba souhlásek uvnitř a na konci slova
PS str.10 – 12, uč. str. 12 – 13
Psaní – přepis hádanky
Čtení – bajky a jejich mravní ponaučení „Pes, liška a kohout“, „Liška a čáp“
Čítanka str. 22 – 23
Čtenářská dílna

M
Orientace na číselné ose, jednotky a desítky
Pamětné sčítání a odčítání do 100
Zápis a řešení slovních úloh
PS – nový (Matýsek) str. 1 – 3
Dělení 1- 6 (ověření dovednosti)
Procvičování násobků 7, násobení 7 – PS (Fraus) str. 12
Krokování – uč. str. 11
Geometrie – bod ležící na přímce a bod neležící na přímce (zápis geometrickými znaky)
PS str. 4

ČJS
Vliv člověka na utváření krajiny
Určování světových stran (nesplněno v minulém týdnu z důvodu ředitelského volna)
uč. str. 13, 15

HV
Hodina se nekoná z důvodu státního svátku.

VV
Malování vodovými barvami – déšť

TV
Skákání přes švihadlo – ověření dovednosti (snožmo, střídnonož)
Překážková dráha – přeskoky, přelézání, podlézání
PH „ Na krahujce“ (nesplněno v minulém týdnu z důvodu ředitelského volna)

ČSP
Stříhání a skládání papíru – housenka (nesplněno v minulém týdnu)

*Z důvodu voleb na naší škole bude v pátek 2. 10. zkráceno vyučování.
3. třídy končí výuku v 11:55 hodin a hned odcházejí na oběd.

Přeji všem pěkný poslední zářijový víkend.
Eva Bezoušková

2.B Týdenní plán 28.9.-2.10. 2020

ČJ
čtení
– deníky (co jsem dělal/a o víkendu, minimálně jedna stránka)
– práce s textem, čtení příběhu + otázky
– předčítání učitelem (kniha na pokračování s pirátským tématem, doprovodné aktivity)
– dokončení 2. dílu ČJ z první třídy (čtení textů + úkoly)
psaní
– procvičování (psací tvary malé x velké), opisy, přepisy, diktát slov
– státy v písance (Jižní pól, Aljaška, Grónsko), kdo chce, může na úterý donést suvenýry z těchto zemí (zvířata – tučňák, kytovci, albatros, lední medvěd, iglú)
gramatika
– slabiky (počet slov ve větě, orientace v textu, kolik slov je ve druhé větě, atd.)
– velká písmena (úvod)
M
– početní operace do 20 +,-
– slovní úlohy – mince, rytmus, evidence v tabulce
– prostředí: Tria (nové téma), autobus (nové téma)
geometrie
– krychlové stavby (plán staveb, počet podlaží)
ČJS
– základní informace o jižním pólu, Grónsku, Aljašce (propojení s písankou)
– pokus (za jak dlouho roztaje kostka ledu – stopky, odhady)
– cesta do školy, bezpečnost
VV
– abstraktní obrázky pomocí bublin (technika foukání)
HV
– rytmus, Grónská písnička
TV
– plavání
ČSP
– zimní čepice (voskovky/vodovky) – propojení s písankou
– týdenní hodnocení truhly


– vyplnit ŽK (úvodní a závěrečná strana)
– podepsat portfolio (týdenní hodnocení)
– přinést 173,- na pracovní sešity
– od 14.9. je možné volit dvě jídla, prosím volte je s dětmi doma, ve škole na to není z důvodu hygienických opatření prostor, děkujeme
– děti měly úkol z AJ
– DÚ na prodloužené volno (písanka – Libanon, deník – jedna strana psaní)

akce třídy:
28.9. státní svátek
5.10. plavání

Týdenní plán 2.D AJ (Martínková) – týden 21-25/9

Milí rodiče a milé děti,

vzhledem k neplánovanému ředitelskému volnu dnes, t.j. v pátek 25/9, dnešní hodina AJ nebude. Tím pádem Vás poprosím o dodělání domácích úkolů a taky o procvičování níže uvedené slovní zásoby:

Za DOMÁCÍ ÚKOL mají děti:

 • dopsat si slovíčka, kdo to ve třídě nestihl a naučit se je vyslovovat i psát
 • v PS str. 4, str. 6
 • několikrát si poslechnout „The Alphabet“ na CD-čku a naučit se alespoň nějakou část abecedy. Budeme to průběžně procvičovat.
 • https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=cz&selLanguage=cs

Chválím všechny děti, které už přinesly do školy podepsané Informace o výuce a taky portfolio. Kteří tak ještě neučinily, prosím o nápravu do příštího týdne.

SLOVNÍ ZÁSOBA: a tiger, a monkey, a zebra, a snake, a crocodile, a lion, + slovíčka a gramatické vazby z 1. třídy, která průběžně opakujeme a procvičujeme (What´s this?, Who´s this? What colour is it? What´s your favourite animal? Can you see? )

Přeji Vám všem krásný prodloužený víkend a celý příští týden. S pozdravem, Nataša Martínková.