Aj Klo/Maj 5.ABCD 30.3.

Zdravím všechny páťáky, mnozí jste zvládli už velkou část Unit 4 v projectonlinepractice.com – superb!
Tento týden zkusíte popsat svůj den. Budeme opakovat a procvičovat slovíčka z tématu volný čas.
1. Zkontrolujte si minulý DÚ – AB p34 _klíč– oprav chyby, bylo jich méně než 4? Great!
2. Zkus podobně popsat svůj běžný den, kdy chodíš do školy (nebylo to skvělé, moci jít do školy, hrát si s kamarády…? ) – použij slovíčka v AB p.35/5 (ale můžeš použít i jiná) – alespoň 5 vět napiš na zvláštní papír nebo do sešitu, můžeš i nakreslit obrázky :-)
3. Slovíčka – volný čas učebnice s.44 – znáš všechna slovíčka? Vyzkoušej, zda zvládneš AB s. 36/1 (klíč ke kontrole dostaneš zase za týden)
4. BONUS: Máš chuť si vyzkoušet, která už umíš? Pracuj v projectonlinepractice.com nebo na https://www.learningchocolate.com (vyber si podle svého, vyzkoušej některé hry, zapiš si alespoň 3 slovíčka, která neznáš).
Let´s sing and dance! (Nezapomeň, že si můžeš video zpomalit!)

5. C TP Český jazyk – samostudium na dny 30. 3. – 3. 4. 2020

Moji milí žáci,

jsem ráda, že se všichni poctivě učíte a plníte zadané úkoly.
V tomto týdnu se zaměříme na procvičování učiva, abychom si upevnili znalosti.
Především si, prosím, zkontrolujte podle zaslaného „řešení“ úkoly a cvičení. Řešení úkolů z minuléjo týdne Vám pošlu v průběhu tohoto týdne.
Zahájíme tento týden spolu videohovory a to v pátek od 10 – do 12 hodin, kdo bude mít zájem. Prosím, napište mi e-mail, pošlu Vám ještě pozvánku na Vaši e-mailovou adresu nebo na adresu Vašich rodičů. Proklik: https://meet.google.com/iba-msto-deu

Polovina třídy je už přihlášena k procvičování učiva na „umimeto.org“ a co ti ostatní? Prosím, přihlaste se, co nejdříve. Už jsem Vám zadala v této aplikaci 2 cvičení za domácí úkol. Kdo nemáte přístup k internetu, uděláte si úkoly později.

Český jazyk – opakování: úkoly píšete do sešitu nebo do bloku (pokud už máte sešit popsaný)

učeb. str. 49/cv. 21 – druhá část (první část cvičení jste psali v minulém týdnu) – začínáte větou Tatranský kamzík ……, cvičení dopíšete do konce, je to celkem něco přes 3 řádky.

učeb. str. 49/cv. 22 a) b)

učeb. str. 49/cv. 23 a) b) (Pokud si nevíte rady, vyhledejte slova v Pravidlech českého pravopisu)

učeb. str. 49/cv. 24 a) – 4 řádky (končíte větou: Ob_vatelé dodržují mnoho ob_čejů.)

učeb. str. 51/cv. 5 – sloveso dělat nahradíte jedním, výstižnějším slovesem v každém slovním spojení.

Novější učivo na procvičování:

učeb. str. 142 (někdo možná má na str. 140)/cv. 7 – necelých 6 řádků (končíte větou: S chutí jsem si přečetl (Jirásek) Psohlavce.)

učeb. str. 101 – tabulka nahoře – skloňování zájmena se – přečíst, naučit.

učeb. str. 102/cv. 4 – 4 řádky (končíte větou: Je (mě/mně) špatně od žaludku, ale hlava už (mě/mně) nebolí.

učeb. str. 102/cv. 5 – 4 řádky (končíte větou: V galerii (mě/mně) nejvíce zaujaly Muchov(i/y) obrazy s historickou tematikou.

učeb. str. 103/cv. 7 – 4 řádky (končíte větou: Dej mi (sebou/s sebou) láhev limonády.)

Na stránkách „umimeto“ (umimecesky) jsem Vám zadala 2 domácí úkoly – jeden úkol je zaměřen na procvičování zájmena já – tvary mě/mně a druhý úkol je zaměřen na koncovky -ovi a -ovy.
Tento týden Vám nechám ještě čas na seznámení se s jednotlivými cvičeními v této aplikaci, můžete si řešit cvičení, která budete chtít. To bude pro Vás rozšiřující cvičení.

Přeji všem pevné zdraví a mnoho úspěchů ve školní práci.
JH

5. A TP samostudia na dny 30. 3. – 3. 4. 2020

Moji milí žáci,

jsem ráda, že se všichni poctivě učíte a plníte zadané úkoly.
V tomto týdnu se zaměříme na procvičování učiva, abychom si upevnili znalosti.
Především si, prosím, zkontrolujte podle zaslaného „řešení“ úkoly a cvičení. Řešení úkolů z minuléjo týdne Vám pošlu v průběhu tohoto týdne.
Všechny videohovory budou pokračovat na stejném odkazu a ve stejných, s Vámi domluvených časech. Polovina třídy je už přihlášena k procvičování učiva na „umimeto.org“ a co ti ostatní? Prosím, přihlaste se, co nejdříve. Už jsem Vám zadala v této aplikaci 2 cvičení za domácí úkol. Kdo nemáte přístup k internetu, uděláte si úkoly později.

Český jazyk – opakování: úkoly píšete do sešitu nebo do bloku (pokud už máte sešit popsaný)

učeb. str. 49/cv. 21 – druhá část (první část cvičení jste psali v minulém týdnu) – začínáte větou Tatranský kamzík ……, cvičení dopíšete do konce, je to celkem něco přes 3 řádky.

učeb. str. 49/cv. 22 a) b)

učeb. str. 49/cv. 23 a) b) (Pokud si nevíte rady, vyhledejte slova v Pravidlech českého pravopisu)

učeb. str. 49/cv. 24 a) – 4 řádky (končíte větou: Ob_vatelé dodržují mnoho ob_čejů.)

učeb. str. 51/cv. 5 – sloveso dělat nahradíte jedním, výstižnějším slovesem v každém slovním spojení.

Novější učivo na procvičování:

učeb. str. 142 (někdo možná má na str. 140)/cv. 7 – necelých 6 řádků (končíte větou: S chutí jsem si přečetl (Jirásek) Psohlavce.)

učeb. str. 101 – tabulka nahoře – skloňování zájmena se – přečíst, naučit.

učeb. str. 102/cv. 4 – 4 řádky (končíte větou: Je (mě/mně) špatně od žaludku, ale hlava už (mě/mně) nebolí.

učeb. str. 102/cv. 5 – 4 řádky (končíte větou: V galerii (mě/mně) nejvíce zaujaly Muchov(i/y) obrazy s historickou tematikou.

učeb. str. 103/cv. 7 – 4 řádky (končíte větou: Dej mi (sebou/s sebou) láhev limonády.)

Na stránkách „umimeto“ (umimecesky) jsem Vám zadala 2 domácí úkoly – jeden úkol je zaměřen na procvičování zájmena já – tvary mě/mně a druhý úkol je zaměřen na koncovky -ovi a -ovy.
Tento týden Vám nechám ještě čas na seznámení se s jednotlivými cvičeními v této aplikaci, můžete si řešit cvičení, která budete chtít. To bude pro Vás rozšiřující cvičení.

ČJS – Z: pokračujeme v zápisu podle osnovy, státy – Nizozemí, Ukrajina, Moldávie.

ČJS – D: zelená učebnice str. 40 – 41 Tvář Československé republiky – přečíst, zapsat si stručně do sešitu několik poznámek. Život za první republiky už ne (to necháme na příště.)

ČJS – Př: učeb. str. 39 – 40 – přečíst. Můžete si některá fakta doplnit do projektů.

Přeji všem pevné zdraví a mnoho úspěchů ve školní práci.
JH

ČLOVĚK A JEHO SVĚT 30. 3. – 3. 4.

NOVÉ ÚKOLY
– V učebnici si přečtěte tématický celek 9. Stroje ovládly život a na základě zjištěných informací zpracujte následující úkoly.
– Jaká změna nastala pro zavedení elektřiny? Co bylo důvodem výměny parního pohonu za elektrický?
– Podívejte se kolem sebe, v kuchyni, v koupelně, ale i venku před domem! Které přístroje v domácnosti nebo mimo dům byly v minulosti nahrazeny elektrickým pohonem? Jak byste se vypořádali s každodenním životem, kdyby nebyla elektřina? Zkuste popsat běžný den sebe a vašich rodičů bez využití elektřiny!
– Na závěr svého snažení si pusťte tuto písničku
https://www.youtube.com/watch?v=l76_4gkK9Kc
(Bude fajn, když se jí naučíte).
ÚKOLY Z MINULÝCH TÝDNŮ
– Vzpomeňte si na jednoduché stroje. Zkuste vyjmenovat, které to jsou?
– Podívejte se kolem sebe, ve vašem bytě, domě, pokoji a zkuste popsat, co nejvíce věcí nebo činností, které doma děláte a které fungují na principu jednoduchých strojů. Zkuste tyto věci nebo činnosti namalovat, vyfotit, najít obrázky na internetu.
– Přečtěte si v učebnici oddíl čeští vynálezci, který je součástí tématického celku 6. Manufaktury a první stroje. Na základě těchto informací doplňte zadní stranu pracovního listu Vznik manufaktur a první stroje  ke každému z prvních čtyř jmen českých vynálezců napiš jakým objevem či vynálezem  přispěl k rozvoji vědy a techniky.
Nepovinný úkol: Zjistěte a napište čím přispěl k rozvoji průmyslu a dopravy Jan Perner.
– V učebnici si přečtěte tématický celek 7. Obrození měšťanské společnosti. Na zadní stranu pracovního listu Národní obrození zapište mezi představitele národního obrození Františka Palackého a  Josefa Kajetána Tyla, ke každému uveďte, čím se zasloužil o český jazyk a pozvednutí národního sebevědomí.
Nepovinný úkol: Vyhledejte další dva vlastence, kteří se zasloužili o obrodu českého jazyka a do pracovního listu zapište čím se zabývali.
– V učebnici si přečtěte tématický celek 8. Z poddaného člověka občan a na základě zjištěných informací doplňte text pracovního listu Národní obrození od předposledního odstavce  V 19. století rostla nespokojenost …
 
Věnujte pozornost kontrole svého historického portfolia. Měli byste v něm mít založené tyto pracovní list:
Doba pobělohorská
České země v druhé polovině 18. století 
Vznik manufaktur a první stroje
Národní obrození