Angličtina 5.ABCD (Kříž)

Budeme si opakovat základní učivo a učit se věci ve třídě, členy a/an, instrukce.

PÁ: mít v sešitě napsaný DÚ (10 vět o sobě + 3 obrázky)

5.CD PO 23.9. a 5.AB ÚT 24.9.: minitest (věci ve třídě, členy a/an/žádný člen)

Týdenní plán 3.C,D AJ2 (Martínková) – týden 16.-20.9.

Dobrý den, milí rodiče,

minulý týden (9.-13.9) jsme se s dětmi seznámili, prošli jsme si třídní pravidla, připomněli jsme si všechny pomůcky, které budou v hodinách potřebovat a se kterými budeme pracovat (prosím na to nezapomínat, protože jakákoli absence pomůcek zdržuje práci celé třídy!). Děti si ozdobily svůj třídní domeček, připomněly si postavy z Happy House, zopakovaly slovní zásobu z 2. třídy. Za DÚ měly přečíst s rodiči a podepsat „Informace o výuce AJ“. 

Dále jsme pracovali v učebnici na str. 2,3 (seznámili jsme se s Happy Street), na str. 4, 5 (poslouchali jsme, četli, překládali, dramatizovali oba rozhovory), procvičovali jsme podobné rozhovory s reálnými lidmi. Na str. 7 jsme četli (3.C,D) a procvičovali a psali (3.D). DÚ zatím nesplnili všichni, prosím, dohlédnout na to, aby to do úterý 17.9. děti měly přečtené, podepsané i vlepené na 1. straně sešitu!

V týdnu 16.-20.9. plánujeme dále procvičovat pozdravy a loučení, čtení, mluvení i psaní jednotlivých frází tak, aby se děti dobře připravily na test na konci lekce, který bude v týdnu od 23.9. Budeme taky pracovat na projektu s uvedeným tématem.

Mockrát děkuji a přeji Vám i Vašim dětem hezký týden, Nataša Martínková.

 

Týdenní plán 2.D AJ2 (Martínková) – za týden 9.-13.9.

Milí rodiče,

v pátek 6.9. jsme se s dětmi viděli poprvé – seznámili jsme se, připomněli jsme si pomůcky, které děti budou do hodin AJ nosit a se kterými budeme během roku pracovat, vysvětlili jsme si třídní pravidla (velmi důležité je mít v penálu LEPIDLO, prosím dohlédněte na to). Děti si ozdobili svůj třídní domeček a připomněli si postavy z Happy House. Za DÚ měly přečíst s rodiči a podepsat „Informace o výuce AJ“.

Tento týden (v pátek 13.9.) jsme zkontrolovali DÚ – bohužel ho měla asi jen půlka dětí a ta byla odměněna razítkem. S dětmi jsme si zopakovali slovní zásobu z 1. třídy (formou různých her), zazpívali jsme si některé písničky z 1. třídy. „Informace o výuce AJ“ – prosím s dětmi přečíst, podepsat a vlepit na 1. stránku sešitu (DÚ pro ty, kdo to ještě neměl). Děkuji.

Prosím Vás o doplnění DÚ, obalení sešitů, doplnění portfolií a košilek (20 ks).

Přeji Vám i Vašim dětem krásný týden. Nataša Martínková.

Týdenní plán 1.A,B,C,D, AJ2 (Martínková) – za týden 9.-13.9.

Milí rodiče,

tento týden jsme se s dětmi seznámili, připomněli jsme si pomůcky, které budou nosit do hodin a s kterými budeme během roku pracovat, vysvětlili jsme si třídní pravidla. Děti si ozdobili svůj třídní domeček, seznámili se s Happy House a jeho obyvateli. Domácí úkol nemají žádný.

Přeji Vám i Vašim dětem krásný týden, Nataša Martínková.

4.D Týdenní plán od 16.9. do 20.9.

17.9. třídní schůzka

Český jazyk: Nauka o slově. PS s.6-8. Opakování: dělení hlásek, vyjmenovaná slova, slovní druhy, spodoba znělosti.

Matematika: Stále opakujeme učivo ze 3.ročníku: PS s.8-11. Geometrie: opakování úsečka-přímka-polopřímka-kružnice-kruh.

Člověk a jeho svět: Vzduch. V učebnici není, děti dostávají materiály do portfolia.

TP 16. 9. – 20. 9.

Ahoj kamarádi,

Tak, jak jsem vám říkala, v letošním školním roce bude týdenní plán psán pro vás a je vaše zodpovědnost si ho hlídat.

Důležité informace.
– V příštím týdnu by mělo být hezky a tak je možné, že na TV půjdeme ven. Rozhodneme se podle počasí, ale buďte připraveni na obě varianty.
– Ve středu budeme mít výtvarnou výchovu. Všechno, co budete potřebovat máte už určitě připravené v kufříkách. Prozradím vám tajemství, na VV nebudeme v naší třídě.
– Nezapomeňte, že ve středu je opět geometrie.
– Ve čtvrtek na dvouhodinovku ČJS přijde poprvé paní učitelka Libuše Šafaříková, proto si na tento den připravte vše k výuce historie (portfolio, učebnici atd.). Na výuku zůstáváte ve třídě. My učitelky se vyměníme.
– Ve čtvrtek začíná školní parlament.
– Ve čtvrtek budeme mít opět HV. prosím přineste si notové sešity z minulého roku.
– Nezapomeňte na týdenní domácí úkol na pátek ČJS.

To, co nebylo řečeno není asi důležité a tak si vše ještě řekneme ve škole.

ČJ – opakování vyjmenovaná slova, slovesa, koncovky podstatných jmen

M – opakování aritmetických/matematických prostředí a geometrie

ČJS – hranice Evropy a zeměpisné údaje v Evropě; seznámíte se také s projekty
– opakování historie

Domluvíme se, že v ostatních předmětech není asi nutné psát konkrétně, co budeme dělat. Byla bych ráda, kdyby to bylo trochu tajemství a mohli jste se na to těšit.

Přeji hezký víkend a těším se opět v pondělí

Kája a Míša