5. A TP 27. – 31. 1. 2020

ČJ – procvičování probraného učiva. Slovní druhy. Podstatná jména. Sloh – popis pracovního postupu (nestihli jsme v min. týdnu).

ČJS – Z: prezentace projektů – evr. státy. D: stroje a vynálezy. Př: střídání dne a noci, střídání ročních období.

28. 1. Pythagoriáda (10:00 – 11:00 hod.)
28. 1. v 17:00 hod. Den otevřených dveří pro budoucí 6. roč.
29. 1. Matematická olympiáda (Klárka, Martina)
30. 1. Bude rozdáno pololetní vysvědčení, pak půjdeme ne bruslení, odchod ze školy v 9:30 hod., návrat v 11:30 hod.
30. 1. Zkrácené vyučování, konec v 11:40 hod.
31. 1. Pololetní prázdniny (1 den).

Týdenní plán 1.B 27.1. – 31.1. 2020

ČJ
čtení + sloh
– povídání o víkendu (kdo chce, může donést suvenýry)
– čtení slov/vět, znaménko za větou (.?!), nácvik plynulosti
– kniha na pokračování Krysáci (otázky k textu)
– samostatné čtení krátkého textu (odpověď na otázky – ano x ne)
gramatika
– opakování písmen A,U,M,T,E,O,L,J,I,Y,P,S,K,Č,B,R,N,V,AU,OU,D,C,Z,H,Š,Ž,Ř,Ď,Ť,Ň
– vyvození písmen DĚ,TĚ,NĚ,DI,TI,NI + doprovodné aktivity k jejich zafixování, pracovní sešit
– slovní zásoba (vymýšlení vět se zadanými slovy, zpřeházené věty, co do řady nepatří)
psaní (+ psací návyky)
– opisy slov, vět, psaní dlouhých samohlásek
– fialová písanka – velká psací písmena

M
aritmetika
– příklady na sčítání a odčítání do 10, porovnávání čísel
– rozdělování věcí mezi děti
– hra sova (otázky ANO/NE), myslím si číslo
geometrie
– cyklotrasy (orientace v plánku)
– geometrické tvary ( (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník)
– parkety

ČJS
– vlastní rodokmen – prezentace marodi (ÚTERÝ)
– návštěva mateřské školy (aktivity dětí pro předškoláky)

VV
– práce s předlouhou – symboly (dokončení obrázku dle vlastní fantazie)

ČSP
– není (jsou pololetní prázdniny)
– týdenní hodnocení – sýry

TV
– rozcvičení, pohybové hry, skok přes švédskou bednu, balanční cvičení na lavičce, reagování na píšťalku

HV
– písnička: Rampouch, doprovod pomocí jednoduchých nástrojů
– vnímání poslouchané hudby, vyjadřování pocitů pomocí pohybu, druhy hudebních nástrojů


– podepsat/okomentovat týdenní hodnocení
– podepsat zápisy v ŽK (+ str. 24 – AJ)
– trénovat čtení
– udělat DÚ z AJ a donést sešit na AJ
– přinést do třídního fondu 400,- na vstupy pro 2. pololetí (marodi)
– přinést potvrzení od lékaře na švp (do konce února)
– v lavici mít svou knihu ke čtení
– vybrat si libovolnou básničku (min. 1 sloka = 4 verše/řádky) a nacvičit si přednes (11.2. bude třídní kolo)

DÚ na tento týden, cvičení je označeno razítkem DÚ:
pondělí – písanka 10/písmeno V
úterý – malá matika 9/1
středa – písanka 10/písmeno N

Akce
28.1. na 3.vyučovací hodinu dorazí návštěva z mateřské školy
30.1. 2020 pololetní vysvědčení (končíme až ve 12:00 + oběd)
31.1. 2020 Pololetní prázdniny
4.2. GHMP (výstava + workshop městská knihovna)
sraz normálně ve třídě, odchod až v 9h, v tento den se neučíme, s sebou: batoh, pití, svačina, klíček a karta od školy, hezké oblečení do muzea, návrat do školy na oběd ve 12:35
6.2. bubnování ve škole (hudební výchova jinak)
17.-21. 2. 2020 Jarní prázdniny
11.2. třídní kolo básniček
10.3. písečná animace ve třídě (program ve škole)
9.13.4. 2020 Velikonoční prázdniny
27.4. výlet Velikonoční stodola (zvyky jara)
sraz před školou v …. h, v tento den se neučíme, s sebou: batoh, pití, velká svačina, sportovní oblečení, kapesné (max 100,-) návrat na parkoviště u MŠ v …. h (upřesním)
12.5. 2020 ekocentrum Prales – odpolední blok s přespáváním (17-19h ekologický program – kompostování), poté opékání buřtů a spaní v ekologickém srubu
22.-26.6. 2020 škola v přírodě
30.6. 2020 konec školního roku

4.D Týdenní plán od 27.1. do 30.1.

Český jazyk: Skloňování podstatných jmen rodu ženského. Procvičování rodu středního. PS s.6-8.

Matematika: Zlomky, první seznámení s desetinnými čísly. Biland. Obvod a obsah útvarů ve čtvercové síti. PS s.9-11.

Člověk a jeho svět: Kraje ČR, krajská a velká města -práce s mapou. PS s.32-35.

Čtvrtek 30.1.: 1.+2.h- společná Tv s 1.C,D. Potom výtvarné a pracovní dílny (děti si přinesou zmizík).Poslední hodinu rozdávání vysvědčení (pouze výpis – nevracejte). Nezapomeňte, že jsou v pátek prázdniny.