Týdenní plán 1.B 18.11. – 22.11. 2019

ČJ
čtení + sloh
– povídání o volnu (kdo chce, může donést suvenýry)
– kniha na pokračování- Krysáci 2.díl (metody kritického myšlení), obrázková osnova
– práce s vlastní knihou, hledání písmen, kdo umí, může si číst
– slova, která se rýmují
gramatika
– opakování písmen A,U,M,T,E,O,L,J,I,Y,P,S,K,Č,B,R
– dlouhé x krátké samohlásky (rozpoznání)
– vyvození písmen N,V + doprovodné aktivity k jejich zafixování, pracovní sešit
– skládání písmen do slov, kde ve slově slyším písmeno (začátek, prostředek, konec)
psaní (+ psací návyky)
– uvolňovací cviky
– písanka – opakování psaní číslic 1,2,3,4,5,6,7,8,9 nově číslice 0

M
dokončení 1. dílu
aritmetika
– sčítání různých věcí dohromady, sestavování příkladů
– seznámení s matematickými symboly (+,=)
– příprava na pyramidy (sčítání políček)
– práce v pracovním sešitě
– cyklotrasy (orientace v plánku)
geometrie
– dřívka, odeber a vytvoř
– stavby, počet pater

ČJS
– kořenová, listová a plodová zelenina, stavba rostlin (ochutnávka některých plodů)
– semena uvnitř ovoce (význam, počet, ukázka)
– propojení s ČSP (otisky)

VV
– kresba kočky, rytmus (pruhy, tečky,..)

ČSP
– otisk jablka, výroba zavařeniny
– týdenní hodnocení – sýry
– zakládání úkolů do portfolia, vyhodnocení úkolů z tematického týdne

TV
– pohybové a míčové hry, rozcvičení, reagování na píšťalku
– nově: švihadlo

HV
– písničky: Kalamajka, Rybička maličká, Pyšný drak


– podepsat/okomentovat týdenní hodnocení
– podepsat zápisy v ŽK (+ str. 24 – AJ)
– denně číst (slova z emailu nebo z knihy)
– udělat DÚ z AJ a donést sešit na AJ

DÚ na tento týden, cvičení je označeno razítkem DÚ:
pondělí – Písanka 41/celá
úterý – ČJ 29/1
středa – Písanka 44/celá
čtvrtek – ČJ 31/2 – jen ústně

Akce
28.11. věncování s rodiči ve třídě, od 16h
29.11. vánoční fotografování jednotlivců (odevzdané lístečky)
3.12. celodenní výlet za čerty na hrad Houska
s sebou: batoh, pití, svačina, klíček od šatny, karta od školy, teplejší oblečení
12.12. ekologický program v divadelním sále naší školy
19.12. soutěž v kuchyňce o nejlepší bramborový salát
19.12. přespávání ve třídě pod vánočním stromečkem (ze čtvrtka na pátek)
21.-5.1. 2020 Vánoční prázdniny
23.1. Divadlo v Dlouhé (Nebe – Peklo)
30.1. 2020 pololetní vysvědčení
31.1. 2020 Pololetní prázdniny
17.-21. 2. 2020 Jarní prázdniny

10.3. písečná animace ve třídě
9.13.4. 2020 Velikonoční prázdniny
27.4. výlet Velikonoční stodola (zvyky jara)
12.5. 2020 ekocentrum Prales – odpolední blok s přespáváním (17-19h ekologický program – kompostování), poté opékání buřtů a spaní v ekologickém srubu
22.-26.6. 2020 škola v přírodě
30.6. 2020 konec školního roku

Týdenní plán 18.-22.11.

ČJ-povídání o víkendu
-opakování probraných písmen
-vyvození písmen B, R + doprovodné aktivity k jejich zafixování, pracovní sešit
-analýza a syntéza slov, skládání slov z daných písmen
-první a poslední písmeno ve slově
-rozlišování interpunkčních znamének na konci vět + intonace hlasu (. ? !)
-hláskování písmen – čtení slov, vět
-uvolňovací cviky, Kreslím tvary (+ psací návyky)
-opakování psaní 1, 2, 3, 4, 5, 6 a psaní nových číslic 7, 8

M-počítání do 10, čtení čísel 0-10
-číselná řada, schovávaná s čísly
-přidávání a ubírání prvků, určování počtu
-porovnávání počtu, porovnávání čísel (řešení rovnic/nerovnic)
-zavádění nového prostředí Vláčky (objevování vztahů pomocí porovnávání)
-více/méně, větší/menší
-zpřesňování vyjadřování, seznamování s matematickými symboly a značkami
-krokování na krokovacím páse + zápis pomocí šipek (sčítání, odčítání)
-stavby z kostek-evidence počtu kostek v podlaží do tabulky
-překládání papíru na polovinu, stříhání růžků podle předlohy

ČJS-práce s učebnicí (Kořen, stonek, list a plod; Plody uchovávají semena)
-opakování kořenové, listové a plodové zeleniny
-vnitřní stavba plodu známého ovoce, význam semen

VV-kresba jablka dle videonávodu, práce se suchými pastely (propojení s ČJS)

ČSP-týdenní hodnocení
-zakládání do portfolia
-kořenová zelenina, stříhání, provlékání (propojení s ČJS)

TV-rozcvička s využitím žebřin
-míčové hry
-chytání míče po odrazu o zem

HV-Dračí písnička a její rytmizace pomocí vlastních vyrobených nástrojů

:-denně číst
-sešit v aktovce=DÚ (úterý ČJ, středa M, čtvrtek ČJ psaní)
-v případě zájmu odevzdat lístečky na vyrábění věnců a fotografování

Akce:
28.11. od 16h-vyrábění adventních věnců s rodiči
29.11.-fotografování

Týdenní plán 1.D na 18. – 22.11.

ČJ – písmeno B – čtení slov a vět; uvolňovací cviky

M – sč. a odč. do 10 se znázorněním, sestavování příkladů podle znázornění, vytváření slovních úloh a jejich řešení, číselná řada 1 – 8, porovnávání

ČJS – dopravní výchova – opakování, okolí školy a domova

4.D Týdenní plán od 18.11. do 22.11.

22.11. bruslení 10-11 h (nezapomeňte na helmu a silnější rukavice)

Český jazyk: Opakování ze 3.ročníku – vyjmenovaná slova, slovní druhy, rod-číslo-pád podstatných jmen. PS s.25,26,27,28.

Matematika: Zlomky. Písemné dělení jednociferným dělitelem. Grafický součet, rozdíl a násobek úsečky. Kolmice. PS s.23-26.

Člověk a jeho svět: Mapy – druhy, značky, světové strany, barvy, měřítko. PS s.10-12.

Týdenní plán 3.C,D AJ (Martínková) – týden 18.-22.11.

Milí rodiče,

minulý týden jsme procvičovali věty „Where are you from?“, „I am from ………….“, „Where is he from?“, „He is from …………..“ a povídali jsme si o anglicky mluvících zemích. Za domácí úkol měly děti napsat dopis svému spolužákovi, kterého si vylosovaly.

V úterý si výše uvedené věty budeme opakovat a přečteme si všechny dopisy, které děti doma vytvořily. Shlédneme video s danou tematikou.

Dále během týdne budeme procvičovat téma Hračky a věty „My favourite toy is ……….“ v učebnici na str. 18. Budeme si povídat o našich oblíbených hračkách, které si do školy i přineseme, pokud to bude možné. V pracovním sešitě budeme pracovat na str. 23. Taky shlédneme několik videí s danou tematikou.

SLOVNÍ ZÁSOBA: my favourite toy, a teddy, a block, a computer game, a teddy bear, a bike, a ball, a kite

Milí rodiče, pokud je to ve Vašich možnostech, tak prosím, abyste si s dětmi alespoň o víkendu prošli slovíčka a věty, které probíráme – aby je děti uměly správně přečíst i napsat a případně prošli i písničky, které momentálně probíráme. V lepším případě si s dětmi klidně opakujte před každou hodinou AJ, stačí pár minut:-) A pokud mají nějaké „nedodělky“, což mají obvykle zapsané i v žákovské knížce, prosím o jejich dodělání.

Mockrát Vám děkuji a přeji Vám krásné podzimní dny, Nataša Martínková.

Týdenní plán 1. A,B,C,D AJ (Martínková) – týden 11.-15.11.

Milí rodiče,

tento týden ve škole probíhal Tematický týden na téma Svoboda. Vzhledem k tomu, že děti pracovaly ve třídách, hodina AJ nebyla. Do příští vyučovací hodiny zůstává domácí úkol z pracovního sešitu na str. 11. A pokud to půjde, tak si zkuste s dětmi zazpívat písničku „What´s in my bag?“, kterou jsme se posledně naučili, dětem to moc šlo a tak si ji alespoň budou moct trochu zopakovat.

Minulý týden jsem kontrolovala všechny pracovní sešity a děti dostaly za odměnu nálepku. Našlo se pár dětí, které měly v pracovním sešitě nějaké „nedodělky“. Tyto jsou zapsané v žákovské knížce, abyste věděli, co Vám chybí. Prosím o jejich dodělání do příští vyučovací hodiny!

Mockrát děkuji a přeji Vám krásné podzimní dny, Nataša Martínková.