Týdenní plán 5.B 13.5. – 17.5. 2019

ČJ
mluvnice: práce v pracovním sešitě, předpony s, z, vz, i/y přídavná jména, práce s chybou
sloh: psaní deníku, shrnutí za celý týden – čteme v pondělí (min ¾ stránky, max celá stránka)
čtení: práce s textem (úkoly, podvojný deník), zpětná vazba bingo
slohová dílna: budoucnost naší planety

M
aritmetika
– autobus, jednotky hmotnosti (váhy), písemné početní operace
geometrie
– nově: osa úsečky
– počítání obsahu (čtverečné jednotky), obvodu, rýsování – trojúhelník, čtverec, obdélník

ČJS
přírodověda
– podnebí na planetě Zemi, světové strany podle čeho se dají určit
– prezentace libovolného tématu z vesmíru
historie
– testík 1. světová válka (doba první republiky)

TDÚ
23.4. vesmír – vypracovat plakát/prezentaci v pc na nějaké užší téma z vesmíru
kritéria: úprava, pravopis, obrázky (kreslené/tištěné), min. formát A4, nadpis, informace formulovat vlastními slovy, držet se tématu, min. 10 informací, pokud budou cizí výrazy – slovníček, uvést zdroje – kniha, internet, otázka pro ostatní
11.6. odevzdat bingo

Akce
24.5. Národní muzeum, výstava Čtyřlístku
s sebou: batoh, pití, svačina, klíče, karta od školy, AJ není, 50,- na vstup
27.5. hudební program (opera)
s sebou: batoh, pití, svačina, deník, klíče, karta od školy, vracíme se na TV, AJ není
3.6. – 7.6. 2019 škola v přírodě
12.6. program finanční gramotnost 3.,4. vyučovací hodina ve škole
21.6. rozlučka s dětmi a rodiči
Konec školního roku: pátek 28. června 2019
Začátek školního roku 2019/2020: pondělí 2. září 2019

Týdenní plán 20. – 24.5.2019

Český jazyk
– nová látka – skloňování zájmen, psaní velkých písmen ve víceslovných názvech
– opakování – zájmena (druhy, skloňování zájmene já), čárky v souvětí

Matematika
– opakování – měření úhlů, geometrická tělesa, pláště těles, povrch a objem
– stále průběžně opakujeme – rýsování podle zadání, dělení dvojciferným číslem (různé strategie), čtení desetinných čísel, zlomky, porovnání zlomků, přepis zlomků do desetinných čísel, sčítání a odčítání zlomků, úlohy z různých matematických prostředí (autobus, krokování, děda Lesoň, sčítací trojúhelníky, násobkové obdélníky, pavučiny, práce ve čtvercové síti)

Člověk a jeho svět
– Evropa – doplnění informací o jihovýchodní a východní Evropě
– Dějiny – průběh druhé světové války

AKCE TŘÍDY V TOMTO TÝDNU

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
31.5.-3.6. Třídní výlet

Konec školního roku: pátek 28. června 2019
Začátek školního roku 2019/2020: pondělí 2. září 2019

Týdenní plán 5.D na 20. – 24.5.

ČJ – druhy podmětu a přísudku, shoda podmětu s několikanásobným přísudkem, práce na poště – vyplnění podacího lístku a složenky + procvičování probraného učiva; DDÚ – 5.ČTL do 7.6.

M – počítání s desetin.č., slovní úlohy, frausovská prostředí – test ve středu; obvod, obsah čtverce, obdélníku, objem a povrch krychle a kvádru

ČJS – po – Mnichovská dohoda; test – 1.republika

st – dokončení projektů na ŠvP – evropské státy – skupinová práce

Angličtina 5.CD – Křížová

5.C PO a 5.D ÚT: Minitest (přítomný prostý čas – kladné a záporné věty)

5.C PO a 5.D ÚT: mít hotovou zadanou práci z minulého týdne, 5.D mít v sešitě úkol Free Time

ČT: odevzdat Homework 15

Budeme dokončovat 4. lekci – přítomný prostý čas, my day, volný čas…

Angličtina 4.ABD – Křížová

4.AB PO a 4.D ÚT: Minitest (slovíčka ze str. 36-37 v učebnici)

4.AB PO a 4.D ÚT: mít hotovou zadanou práci v pracovním sešitě z minulého týdne

Dny v týdnu, volný čas (práce v učebnici str. 39-40 a v pracovním sešitě str. 54-55)

V týdnu od 27.5. nebude minitest.