Angličtina 3.D,3.E – Santana

Týdenní plán 18.3.-22.3.2019

Úvod do UNIT 6 – Greg´s flat

Nová slovní zásoby – Furniture

Procvičování nové slovní zásoby ústní i písemnou formou

Práce s Activity book – poslechová cvičení

Příběh „Where´s Hammy?“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace

Prepositions of place – ON, IN, UNDER

Rozšíření slovní zásoby – práce s knihou – Rumpelstiltskin/Rampelník.

Příprava na projekt „My room“ – děti budou prezentovat v pátek 29.3.2019

Angličtina 1.D – Kloudová

Včera jsme začali Unit 5 – Happy Birthday! Procvičovali jsme šest nových slov – a present (dárek), a cake (dort), a balloon (nafuk. balonek),a card (přání), a candle (svíčka), a badge (odznak).
Zpívali jsme si písničku: I´ve got a present, it´s my birthday!
Posílám proklik na slovní zásobu a na písničku:-))
Slovní zásoba Happy Birthday
Písnička
Na interaktivní tabuli a také v Pracovním sešitě jsme na str. 36 znovu procvičovali novou slovní zásobu.
Domácí úkol na 27.3. – PS str. 37 – poznej, co je zabalené v dárku, zakroužkuj a řekni si nahlas.
Srdečně zdravím! MKloudová

Angličtina 5.A,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 18.3.-22.3.2019

Dokončení prezentací „My dream school“ – tvoření vět v návaznosti na prezentace

Úvod do UNIT 4 – Time. Part A – What´s the time, please?

Procvičování nové slovní zásoby – ústní i písemnou formou

Práce s AB – poslechová cvičení

Tvoření vět s použitím ON, AT – dny v týdnu, určení času.