Pohár rozhlasu v atletice 2019

Ve dnech 9.5. a 10.5. se naši žáci a žákyně druhého stupně účastnili soutěží Poháru rozhlasu v atletice. V chladných podmínkách strahovského stadionu Přátelství jsme vybojoli hned dvě umístění na stupních vítězů – 3. místo dívky z 8-9.tříd, 3.místo chlapci z 6-7.tříd a bohužel také dvakrát nepopulární bramborové 4.místo (starší chlapci a mladší dívky). K vidění však byly po céle dva dny skvělé a bojovné výkony, za které děkujeme všem zúčastněným, kteří hrdě reprezentovali naši školu v tomto tradičním týmovém atletickém závodě pro základní školy.

TP 20. 5. – 24. 5.

V pátek 24. 5. bude zkrácena výuka. Končíme v 11:40. Žáci si zapíší do papírové ŽK a rodiče podepíší.

Během výuky budeme chodit ven. Vždy se rozhodneme v ten den podle počasí.

Máme před sebou poslední týden před ŠVP.
Po ŠVP máme již pouze dva týdny k uzavření známek. Během těchto dvou týdnu nás budou čekat závěrečné písemné práce z českého jazyka, matematiky a přírodovědy (historie).

ČJ

 • Opakování – podstatná jména (pád, číslo, rod a životnost) a stavba slova (předpona, kořen a příponová část)
 • Diktát – vzory podstatných jmen a psaní předpon (vz-, roz-, bez-, od-, pod-, nad-, před-, ob-, v-
 • Duhová čeština

M

 • Práce s daty, statistika
 • V úterý opět vybírám pracovní sešity z matematiky po kapitolu „Geometrické konstrukce“
 • Opakování – rovnice a zlomky

ČJS

 • „Poznávačka“ – rostliny
 • Ústní opakování (neživá příroda + houby + rostliny)
 • Živočichové

ICT + TV + VV + HV

 • Nahrazení za DV (dramatická výchova)
 • Příprava na divadlo

DDÚ
Čeká nás poslední týden před ŠVP. V rámci toho bude zadán poslední dobrovolný domácí úkol. Žáci ho mohou plnit dle vlastního uvážení.
Český jazyk – Pracovní sešit (Učíme se hrou s Magikem; Velký)

udělej nejprve str. 78 (doplňovací cvičení)
pak str. 74, 75, 76, 77 (úkoly vycházejí ze cvičení ze str. 78)

Týdenní plán 20. – 26. 5.

Vážení rodiče, milé děti,

 

tento týden již bude ve znamení příprav na ŠvP (příští pondělí již odjíždíme). Prosím tedy všechny, aby mi do čtvrtku přinesli veškerou dokumentaci k ŠvP a doplatek 1000,-. Děkuji za spolupráci!

Co nás čeká v jednotlivých předmětech?

ČJ

 • Podmět a přísudek – shoda
 • Slovesa – upevňování znalostí

M

 • Opakování prostředí (algebrogramy, hadi, Lesoň…)
 • Geometrické konstrukce – opakování konstrukcí trojúhelníku, čtverce, obdélníku, rovnoběžek, úhlopříček…
 • Je potřeba mít s sebou ve škole rýsovací potřeby v odpovídajícím stavu…

ČJS

 • Vycházka do okolí školy – opakování dřeviny x byliny, části rostlin, druhy rostlin v okolí školy…
 • Průběžná práce na projektu Živočichové dle stanovených kritérií (děti si vylosovaly tento týden skupinu i téma)

Ve středu bude potřeba na VV vlna (viz. informace na třídních schůzkách).

Kam jsme tento týden došli: Tentokrát nevyplňuji z důvodu mé páteční nepřítomnosti ve škole (úmrtí v rodině).

 

Hezký víkend

Pavla P.

AJ 5.A. (Andrea Běhalová) -týden 20.-24.5.,2019

Dobrý den,

Portfolia na AJ 5.A: Děti z 5.A mají nyní portfolia u sebe doma. Děti si mají portfolium dát do pořádku dle instrukcí, které jsme si řekli ve vyučovací hodině. Děti donesou portfolia zpět na angličtinu v den shrnujícího Testu z Unitu 6, t.j., ve středu 22.5. Portfolium hodnotíme známkou.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 20.-24.5. budeme pokračovat v následujícím:

 1. V úterý 21.5. si zkontrolujeme domácí úkol (pracovní list) a opakujeme si Unit 4.
 2. Shrnující Test z Unitu 4 si napíšeme ve středu 22.5. V tento den si také vysbíráme portfolia k hodnocení.
 3. Dokončíme projekty “Free time”.
 4. Dokončíme ústní zkoušení na povídání o “My day” (pouze děti, které ještě nebyly zkoušeny).

Homework (due Wednesday, May 22 –středa, 22.5.2019)

 1. V pracovním listu, který děti dostaly, vypracovat si cvičení 5 již na úterý 21.5. Pracovní list zároveň slouží k opakování Unitu 4 a přípravě na shrnující Test 4.
 2. Připravovat se na shrnující Test 4 z Unitu 4, který si napíšeme ve středu 22.5.
 3. Přinést vzorně upravené portfolium s 5 prázdnými Euroobaly uvnitř portfolia. Portfolium budeme hodnotit známkou.

Přeji všem krásné jarní dny,

Andrea Běhalová

AJ 4.C,D (Andrea Běhalová) -týden 20.-24.5.,2019

Dobrý den,

Portfolia na AJ 4.C: Děti ze 4.C. mají nyní portfolia u sebe doma. Některé děti si mají portfolium dát znovu do pořádku. Děti donesou portfolia zpět na angličtinu v den shrnujícího Testu z Unitu 6, t.j., ve středu 22.5. Portfolium hodnotíme známkou.

Portfolia na AJ 4.D: Minulý týden jsme si vysbírali portfolia k hodnocení známkou. Některé děti neodevzdaly portfolium, proto tento týden v úterý 21.5. děti, které ještě neodevzdaly, by jej měly odevzdat.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 20.-24.5. budeme pokračovat v následujícím:

4.C:  Tento týden v pondělí 20.5. a v úterý 21.5. si opakujeme Unitu 6  a věnujeme se četbě anglických knížek pro děti :-) Shrnující Test 6 z Unitu 6 si napíšeme ve středu 22.5. Připomínám, že děti si mají za domácí úkol vypracovat v pracovním listu cvičení s četbou textu a napsat si slovíčka k Unitu 6 do 3.skupin, které jsme si říkali ve vyučovací hodině.

4.D: Tento týden dokončíme Unitu 6, opakujeme si Unitu 6 a připravujeme se na shrnující Test z Unitu 6. Termín shrnujícího Testu 6 ještě upřesníme. Procvičujeme si a poté hodnotíme známkou rozhovory na téma „Free time“ –„Do you like  swimming? No, I don’t. Yes, I do.“ Pracujeme v pracovním sešitě a s pracovním listem. Věnujeme se četbě anglických knížek pro děti :-) Připomínám, že děti si mají za domácí úkol vypracovat v pracovním sešitě str.51/cv.2, str.52/cv.2, str.53/cv.3.

Přeji všem krásné jarní dny,

Andrea Běhalová