Týdenní plán 2.D AJ (Martínková) – týden 11.-15.11.

Milí rodiče,

tento týden byl v naší škole věnován tématu Svobody. Tomu jsme přizpůsobili i hodinu AJ.

Na začátku jsme si zopakovali různé pokyny (commands), které děti z hodin AJ už znají (stand up, sit down, sing, dance, say, whisper, shout atd.) a následně jsme zavedli zápor DON´T s tím, že jsme procvičili Don´t stand up!, Don´t sing!, Don´t speak! atd. Na tomto přikladu jsme si povídali o tématu svobody – kdy se cítíme svobodní a v jakém případě bychom cítili, že naše svoboda je ohrožena. Padly různá tvrzení jako např. kdybych si nemohla hrát se slizem, kdybych nemohla jezdit na koni nebo hrát na klavír. Bylo zajímavé si s dětmi o tom povídat. Se svou zkušeností jsem přispěla i já, t.j. že by pro mě bylo ohrožením svobody, kdybych nemohla tančit a zpívat tak, jak já chci.

Tudíž naše hodina se vyvíjela tímto směrem – s dětmi jsme si postupně zazpívali 5 písní, které se doposud učily – přitom jsme si zopakovali slovní zásobu a i dané písně. Na konec jsme se ještě naučili novou píseň „The classroom song“, kde jsme procvičili aktuálně probíranou slovní zásobu na téma „School time“. Myslím, že jsme si to s dětmi velmi užili a jako odměnu si domů odnesly usměváčka za zpěv.

Za domácí úkol děti dostaly vystřihnout a slepit Tina´s Tiny Book – Books! v pracovním sešitě na str. 71-72. Zatím s dětmi nic nevybarvujte ani nevypisujte!!! To budou mít za úkol až později. Každopádně ať si knížku přinesou do školy!!!

Na závěr bych jenom chtěla připomenout, že v případě nepřítomnosti dítěte ve škole z jakéhokoliv důvodu, sledujte, prosím,  týdenní plány a pracujte s dětmi podle nich. Minulý týden jsem kontrolovala pracovní sešity i sešity a zjistila jsem, že několik děti nemá dodělaná měsíc stará cvičení. Všechny „nedodělky“ jsou zapsané i v žákovských knížkách, prosím o nápravu do příští hodiny AJ.

Mockrát Vám děkuji a přeji Vám krásné podzimní dny, Nataša Martínková.

 

 

Angličtina 5.ABCD (Kříž)

Sloveso „be“ – otázky, krátké odpovědi

5.CD PO a 5.AB ÚT: minitest (zájmena, přivlastňovací ´s)

PÁ: mít hotový DÚ (pracovní sešit celá str. 16 + slovíčka 2C Mickey, Millie and Mut)

5.CD PO 25.11. a 5.AB ÚT 26.11.: minitest (sloveso „be“ – otázky, krátké odpovědi, kladné a záporné věty)

AJ 4.A,B,C (Andrea Běhalová) – týden 18.-22.11.,2019

Dobrý den,

Časopisy (listopadové vydání): Oznamuji, že děti ze 4.A a 4.C mají u sebe nyní anglické časopisy (listopadové vydání). Děti ve 4.B dostanou časopis za listopad tento týden. Děti by si měly nosit na angličtinu 2 časopisy (říjnové a listopadové vydání).

Minulý týden jsme měli obě skupiny angličtiny ve 4.A spojeny jednu vyučovací hodinu, tudíž jsme trochu změnili výukový plán. Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 18.-22.11. budeme pokračovat v následujícím:

  1. Celý týden si opakujeme slovní zásobu a učivo k Unitu 2 a připravujeme se na shrnující Test 2 z Unitu 2. Termín Testu 2 ještě upřesníme.
  2. Ústně zkoušíme: slovíčka k Unitům 1 a 2 (vizte pracovní sešit str.95).
  3. Písemný domácí úkol jsem dětem nezadala, ale děti si mají opakovat vše k Unitu 2.

Přeji všem příjemné podzimní dny,

Andrea Běhalová

AJ 3.A,B (Andrea Běhalová) – týden 18.-22.11.,2019

Dobrý den,

A4 linkované sešity: Oznamuji, že jsme si vysbírala A4 linkované sešity od dětí ze 3.A a 3.B, takže je mám nyní u sebe.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 18.-22.11. budeme pokračovat v následujícím:

  1. Pokračujeme v Unitu 3 na téma „Toys“. Procvičujeme si slovní vazby příběhem a slovní hrou, např. „Is it (a car)? Yes, it is. /No, it isn’t.“ (česky: Je to (auto)? Ano, to je. Ne, to není.).
  2. Od pondělka 18.11. ústně zkoušíme: slovíčka z Unitu 2 a rozhovory ve dvojicích (půjčení si věci a poděkování).
  3. Opakujeme si jednoduché povely písničkou a tancem a připomeneme si slovní spojení barva+ název věci, např. It is a blue train, v rámci popisu věcí.
  4. Písemný domácí úkol jsme dětem nezadala, ale děti si mají opakovat slovíčka hraček k Unitu 3 a připravovat se na ústní zkoušení.

Přeji všem příjemné podzimní dny,

Andrea Běhalová

AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) – týden 18.-22.11.,2019

Dobrý den,

Pracovní sešity (Activity Books): Oznamuji, že jsme si vysbírala od dětí ve 2.A, 2.B, 2.C pracovní sešity ke kontrole, takže je mám nyní u sebe.

AJ Portfolia -2.B, 2.C: Portfolia na angličtinu mají děti ze 2.B a 2.C nyní u sebe doma. V portfoliích děti mají hodnocení za Unit 1 (jak si vedou v angličtině) a výsledky z Testu 1. Ten kdo mi neodevzdal portfolium nebo nedonesl portfolium na hodinu angličtiny minulý týden zatím nedostal hodnocení a je třeba portfolium mi donést. Portfolia děti mají donést na angličtinu tento týden. Děti ze 2.A si odnesou portfolia s hodnocením domů v pondělí 18.11.

Minulý týden jsme byli s druhou polovinou třídy spojeni ve 2.B a 2.C, takže jsme trochu pozměnili výukový plán. Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 18.-22.11. budeme pokračovat v následujícím:

  1. Pokračujeme v Unitu 2 na téma “School” (škola).
  2. Procvičujeme si novou slovní zásobu, názvy barev a čísla 1-10 slovní hrou, písničkou a písemně.
  3. Učíme se slovní vazby “This is my (pencil).” (česky: Toto je moje (tužka).) “This is your (pencil).” (česky: Toto je tvoje (tužka).) hrou a příběhem.

Domácí úkol/ Homework (HW):

2.A. na pondělí 18.11.;       2.B, 2.C. na čtvrtek 21.11.:

Děti si mají opakovat slovíčka k tématům škola a podzim. Slovíčka k podzimu děti mají nalepené v A4 linkovaných sešitech. Slovíčka ke škole najdou v učebnici k Unitu 2 nebo zde: School vocabulary          The classroom song

Přeji všem příjemné podzimní dny,

Andrea Běhalová