Týdenní plán 1.B 16. – 20.9. 2019

ČJ
– povídání o víkendu (kdo chce, může donést suvenýry)
– opakování písmen A,U, psaní na tabulku
– vyvození písmen M,T,E + doprovodné aktivity k jejich zafixování
– hláskování slov, první a poslední písmeno ve slově
– práce v pracovním sešitě
– uvolňovací cviky (psací návyky)
– čtení příběhu „Podzim“ – metody kritického myšlení
– práce s vlastní knihou, hledání písmen, kdo umí, může si číst
– rozdíl mezi hádankou a říkadlem

M
aritmetika
– počítání do pěti (různé vizualizace, čtení čísel 1-5)
– krokování na páse (rytmus)
– porovnává množství a velikost
– seřazení od nejmenšího po největší
– povídání o úvodním obrázku z matematiky (orientace – za, před, pod, nad, první, poslední,..)
geometrie
– stavby z kostek (počet pater, počet kostek, různé barevné kombinace – diskuze, možnost více řešení)
– skládání tvarů z dřívek

ČJS
– orientace po škole (jídelna, tělocvična, ředitelna, cesta na kroužky, návštěva ostatních prvních tříd)
– budování respektu ke spolužákům (pravidla)
– roční období, měsíce, dny v týdnu
– sešit – chování dětí ve škole/hodina/přestávka, orientace na obrázku (před, za, pod, nad,..)
– sešit – kde bydlím, cesta do školy – co potkávám (důležité body)

VV
– listy podzimu (frotáž), voskovky

ČSP
– modelace písmen (A,U,M,T,E) modelína, kostky, provázek
– týdenní hodnocení

TV
– pohybové hry, reagování na píšťalku
– protažení těla


– donést knihu (ideálně už od pondělí), která zůstane ve škole v lavici (ranní čtení), s velkými tiskacími písmeny (kdo umí číst klidně dle své volby) nebo komiks (např. Čtyřlístek)
– vyplnit první a poslední stránku (ŠD) v ŽK
– podepsat/okomentovat týdenní hodnocení a donést ho v pondělí do školy
– podívat se na sešity z ČJ a M a donést je v pondělí do školy
– podívat se na sešit z AJ (oranžový), odlepit ze zadní strany CD a přinést ho na AJ

Akce
17.9. třídní schůzky v 1.B (od 16:00)
20.9. fotografování celé třídy + kdo chce sadu – viz email
29.-30.10. 2019 Podzimní prázdniny
listopad – konzultace (žák – rodič – učitel)
11.-15.11. 2019 Tematický týden Svoboda (1.stupeň)
21.-5.1. 2020 Vánoční prázdniny
30.1. 2020 pololetní vysvědčení
31.1. 2020 Pololetní prázdniny
17.-21. 2. 2020 Jarní prázdniny
9.13.4. 2020 Velikonoční prázdniny
30.6. 2020 Konec školního roku

Beseda pro rodiče před třídními schůzkami 17.9.2019

Doporučené

PREVENTIVNÍ MINIMUM PRO RODIČE žáků 2.stupně – CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO RODIČE NA AKTUÁLNÍ TÉMATA
Fenomén násilí u dětí
Poslední dobou bylo medializováno několik případů násilí mezi dětmi po celé republice. Ve spolupráci s městskou částí Praha 13 vyplynula potřeba informovat rodiče o tomto fenoménu a možnostech prevence. Proto bychom Vás rádi pozvali na setkání s námi, které proběhne v době před třídními schůzkami 17-17:30 hod v divadelním sále.
Setkání je první v řadě série setkání, následující přednášky se budou věnovat bezpečí dítěte ve virtuálním světě a závislostem a závislostnímu chování.

Rádi bychom s Vámi sdíleli naše zkušenosti s tímto tématem, předali tipy na to, co můžete udělat z pozice rodiče, např. Jak s dětmi o tomto tématu mluvit a čeho si všímat a nabídli prostor pro dotazy.
OBSAH SETKÁNÍ:
1. Představení fenoménu násilí a reálné zkušenosti pracovníků.
2. Jak rozpoznat znaky dítěte, které se s tímto fenoménem setkává.
3. Prostor pro dotazy.

Organizace Proxima Sociale o.p.s. poskytuje široké spektrum sociálních služeb po celé Praze a Středočeském kraji. Těžištěm naší činnosti je práce s dětmi a mládeží. Pracujeme s nimi v jejich přirozeném prostředí, na ulicích a v nízkoprahových klubech.

Burza pro dvojčata a vícerčata

Doporučené

Zveme vás na burzu oblečení a potřeb pro dvojčata, vícerčata i všechny ostatní děti
KDY: v neděli 13. října 2019, 14 – 16 hodin
KDE: v tělocvičně FZŠ prof. Otokara Chlupa,Fingerova 2186, Praha 5 – Nové Butovice
Přezůvky s sebou – NUTNÉ !!!

Pokud máte zájem na burze prodávat, rezervujte si prodejní místo na e-mailu: centrum@dvojcata.org
Více informací Celý článek

Týdenní plán 16. – 22. 9.

Vážení rodiče, milé děti,

tento týden se budou tradičně v úterý od 17:00 konat třídní schůzky. Děkuji všem, kteří již poslali peníze na uhrazení pracovních sešitů a jiných pomůcek, ve kterých již s dětmi pracujeme a za celkově hladký start nového školního roku.

 

Co nás tento týden čeká?

ČJ:

 • Podstatná jména a slovesa a opakování jednotlivých kategorií (rod, číslo, pád, vzor – osoba, číslo, čas, způsob)
 • Psaní koncovek
 • Párové souhlásky – spodoba znělosti
 • Nauka o slově a význam slov

M:

 •  Opakování známých matematických prostředí
 • Zlomky
 • Převody jednotek
 •  Počítání v oboru do deseti milionů

ČJS:

 •  ČR jako součást Evropy (Děkuji všem, kdo poslal motivační pohledy z cest po světě!!!) 
 • EU – návštěva Evropského domu dne 19. 9. Sraz ve třídě, budeme odcházet až po 1. vyučovací hodině. Návrat na oběd. S sebou lítačku, svačinku a pití v batůžku, psací potřeby, ŽK.
 • V pátek místo ČJS bude ČJ a M

 

Kam jsme docestovali tento týden? ČJ: Opakování do 4/1, PS do 5/3, M: PS do 6/10, Poč. do 3/2, ČJS: zopakovali jsme po krajích ČR – nyní se můžeme věnovat Evropě

Přeji Vám krásný prosluněný víkend a těším se na společné shledání na TS…

 

Vaše Pavla P.

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 9.9.-13.9.2019

Kontrola podpisů

Úvod do Happy House – jména osob a zvířat (opakování učiva 1.třídy) -CB str.4-5

Tvoření vět (This is…)

Rozdání kopií – slovní zásoba 2.třídy (Děti si uložily do portfolia)

Alphabet chant (AB 4-5)

Songs „ABC“