Týdenní plán 27.-31.1.

ČJ – čtení slov, vět a krátkých textů (nácvik plynulosti)
– porozumění přečteného textu, zodpovězení otázek k textu, práce s textem
– opakování písmen A, U, M, T, E, O, L, J, I, Y, P, S, K, Č, B, R, N, V, AU, OU, D, C, Z, H, Š, Ž, Ř, CH
– vyvození písmen F, G, Q, W, X + doprovodné aktivity zafixování, pracovní sešit
– analýza a syntéza slov, skládání slov z daných písmen
– rozlišování interpunkčních znamének na konci vět + intonace hlasu (. ? !)
– rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek ve slovech
– opis vět, diktát písmen/slov/vět, zapsání slov do mřížky
– recitace a přednes básně (Poetické setkání-výběr)
– písanka Umím psát 1, psaní písmen K, Č

M – sčítání do 10
– kalkulativní úlohy, číselný zápis, používání matematických symbolů = +
– určování počtu do 10, přidávání, ubírání, slovní úlohy
– sčítání pomocí součtových pyramid (nově i s čísly)
– porovnávání <, >, =
– rozklad čísel
– nové prostředí: Hadi (číslo jako stav a jako operátor změny)
– slovní úlohy
– kterými mincemi mohu zaplatit, hledání více možností, hodnota mincí
– orientace v tabulce, zápis do tabulky
– krokování na krokovacím páse, šipkový zápis, hrací kostka
– stavby z krychlí-podlaží vs. patro, stejnost a odlišnost staveb, kolik je zapotřebí krychlí-pyramida

ČJS – práce v učebnici (Pravidla zdravé výživy)
– sestavování jídelníčku
– zdravé vs. nezdravé jídlo, důležitost pohybu (zdravý životní styl)

VV + ČSP– Jím zdravě (temperové barvy, kresba pastelkou)-propojení s ČJS

ČSP– sestavování pyramidy výživy (stříhání, lepení)
– sebehodnocení
– zakládání do portfolia

HV– písnička Rampouch
– hudební doprovod na vlastnoručně vyrobené nástroje

TV– míčové a pohybové hry
– kotoul

:-denně číst, procvičovat psaní písmen
-sešit v aktovce=DÚ
-z úterý na středu dokončit jídelníček
-30.1. recitace naučené básničky
-dobrovolný DÚ na 3.2. vlastnoručně napsaný recept na jednoduchý pokrm-prezentace
-prosím, aby každý měl ve škole svou knihu s velkými písmeny, využití ve čtenářské dílně

Akce:
28.1. na 3.vyučovací hodinu dorazí návštěva z mateřské školy
30.1. 2020 pololetní vysvědčení (končíme ve 12:00)
31.1. 2020 Pololetní prázdniny
4.2. Poetické setkání-školní kolo recitace básní

Týdenní plán 1.D na 27. – 30.1.

ČJ – písmeno F – čtení, opis, diktát slov, vět; čtení s porozuměním; nácvik psacího písma – O, U, T, P; DDÚ – přednes básně – na 30.1.

M – sč., odč. a porovnávání do 10 s názorem i pamětně – sl.úlohy, parkety, krokování, orientace v tabulce, zápis do tabulky, geom. tvary

ČJS – Děti jako já + Zdravá strava

AJ 4.A,B,C (Andrea Běhalová) –týden 27.-31.1.,2020 (v pátek 31.1. –pololetní prázdniny, škola je zavřená)

Dobrý den,

Připomínám, že v pátek 31.1. jsou pololetní prázdniny, tudíž škola je zavřená.

Známky ke 2.pololetí: Známky ke 2.pololetí začneme vkládat do elektronického systému „Bakaláři“ od února 2020.

AJ Portfolia -4.A, 4.B, 4.C: Oznamuji, že portfolia na angličtinu mají děti nyní ve škole.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 27.-31.1. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Opakujeme si Unit 3 na téma „Food“ (jídlo). Připravujeme se na shrnující Test z Unitu 3, který si napíšeme příští týden ve středu 5.2.
 2. Povíme si o projektu k Unitu 3 a začneme na něm pracovat ve škole.
 3. Vysbíráme si pracovní sešity (Activity Books) ke kontrole v pondělí 27.1. (4.A.) a v úterý 28.1. (4.B,4.C). Děti vědí které stránky mají mít vypracované/ dodělané k Unitu 3.
 4. Ústní zkoušení ve středu 29.1. na určování času.                                    Ústní zkoušení na slovíčka k Unitu 3 –pouze dobrovolníci tento týden a pak všechny další děti příští týden.

Navíc, odkazy k opakování Unitu 3:  Vocabulary      Songs and chants (Unit 3) Story „Shopping for mum“ (Unit 3)

Přeji všem hezký zimní den,

Andrea Běhalová

AJ 3.A,B (Andrea Běhalová) –týden 27.-31.1.,2020 (v pátek 31.1. –pololetní prázdniny, škola je zavřená)

Dobrý den,

Připomínám, že v pátek 31.1. jsou pololetní prázdniny, tudíž škola je zavřená.

Známky ke 2.pololetí: Známky ke 2.pololetí začneme vkládat do elektronického systému „Bakaláři“ od února 2020.

AJ Portfolia -3.A, 3.B: Portfolia na angličtinu mají děti ze 3.A, 3.B nyní u sebe doma. Děti mají donést portfolium na angličtinu v den shrnujícího Testu z Unitu 4, t.j., tento týden v pondělí 27.1.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 27.-31.1. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Shrnující Test z Unitu 4 si napíšeme s dětmi ve 3.A a 3.B tento týden v pondělí, 27.1.2020.
 2. Rozšíříme si slovní zásobu a slovní vazby k Unitu 4 (jídlo, pití, vydáme se nakupovat potraviny do obchodu v Oxfordu, připomeneme si ústně a písemně slovní vazby –např. How much is it? (Kolik stoji pomeranče?), That is…It costs… (Tohle je…Stojí to…. ). Navíc, podíváme se na animovaný příběh o Colinovi -Colin in Computerland „The Ice Monster“).
 3. Začneme Unit 5 na téma „Toys and Sport equipment“ (hračky a sportovní potřeby). Tento týden se zaměříme na práci se základní slovní zásobou a slovní vazbou I’ve got…“ (Já mám…), „I haven’t got….“(Já nemám…) .

Navíc, odkazy k opakování Unitu 4:  Vocabulary        How many ice creams? -story        Songs and chants

Přeji všem hezký zimní den,

Andrea Běhalová

AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) -týden 27.-31.1.,2020 (v pátek 31.1. –pololetní prázdniny, škola je zavřená)

Dobrý den,

Připomínám, že v pátek 31.1. jsou pololetní prázdniny, tudíž škola je zavřená.  

AJ Portfolia -2.A, 2.B, 2.C: Oznamuji, že portfolia na angličtinu děti mají nyní ve škole. 

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 27.-31.1. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Zamyslíme se nad opravenými shrnujícími Testy z Unitu 2, co nám jde a co nám ještě nejde.
 2. Pokračujeme v Unitu 3 na téma “Food” (jídlo). Pracujeme se slovní zásobou a procvičujeme si ji tvorbou vět.
 3. Poslechneme a zahrajeme si příběh “Be careful” (česky: Buď opatrný). Příběhem si nejen procvičujeme známou slovní zásobu a slovní vazby, ale navíc se učíme kladení otázek Do you like (cheese)? Yes. / No.” (česky: Máš rád(a) sýr? Ano/ Ne).
 4. Procvičujeme si v pracovním sešitě.

Domácí úkol/ Homework (HW):

2.A. na pondělí 27.1.2020;       2.B, 2.C. na čtvrtek 30.1.2020:

 1. V pracovním sešitě (Activity Book) děti si mají vypracovat stránku 20.
 2. Děti si mají doma přeposlechnout písničku “Helping mum” a říkanku “I don’t like coffee”. Písničku a říkanku najdete na CDéčku v pracovním sešitě nebo odkazy jsou zde:    Song and chant (Unit 3)

Přeji všem hezký zimní den,

Andrea Běhalová