Týdenní plán 5.D na 18. – 22.3.

ČJ – zájmena – druhy zájmen a skloňování osobních zájmen + opakování probraného pravopisu, DDÚ – 4.ČTL do 1.4., (DDÚ) – napsat vlastní text a přihlásit se s ním na Autorské čtení ve škole – do 25.4.

M – počítání s desetinnými č. + procvičování sč., odč., nás. a děl. v daném oboru; rýsování podle popisu konstrukce, vytváření popisu konstrukce, převody jednotek, obvod, obsah, objem – výpočty; slovní úlohy

ČJS – po – návštěva Štefánikovy hvězdárny

st – vesmír – Slunce – prezentace Filipa a Míši

Týdenní plán 18.-22.3.2019

Český jazyk
– procvičování – shoda podmětu s přísudkem (i několikanásobným podmětem), opakování vyjmenovaných slov, koncovky podstatných a přídavných jmen

Matematika
– nová látka – vlastnosti trojúhelníků (výška, ramena, základna, odvěsna, přepona), pojmenování a měření úhlů pomocí úhloměrů
– procvičování – sčítání a odčítání desetinných čísel, rovinná geometrie (postup konstrukce a její zápis, sestrojení trojúhelníku na základě zadaných kriterií)
– stále průběžně opakujeme – dělení dvojciferným číslem (různé strategie), čtení desetinných čísel, zlomky, porovnání zlomků, přepis zlomků do desetinných čísel, sčítání a odčítání zlomků, úlohy z různých matematických prostředí (autobus, krokování, děda Lesoň, sčítací trojúhelníky, násobkové obdélníky, pavučiny, práce ve čtvercové síti)

Člověk a jeho svět
– Evropa – státy západní Evropy
– Dějiny – písemný test z 19. st. a průmyslové revoluce, pokračování v první světové válce

AKCE TŘÍDY V TOMTO TÝDNU

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
1.4. Prevence (Vztahy a sexuální výchova)
1.-5.4. Sběr papíru na parkovišti školy
15.4. Kostel na Stodůlkách (vzdělávací program Kostel a Velikonoce)
25.4. Placení zálohy na školní výlet ve výši 1500 Kč
31.5.-3.6. Třídní výlet

Konec školního roku: pátek 28. června 2019
Začátek školního roku 2019/2020: pondělí 2. září 2019

TP 18. 3. – 22. 3.

Čj

 • Dílna čtení
 • Dílna psaní
 • Duhová čeština
 • Pokračování rekapitulace
 • Slovesa – určování osoba, číslo, čas
 • Seznámení – způsob

M

 • Biland a dvojková soustava
 • 3D geometrie

ČjS

 • Dokončení rekapitulace
 • První jarní den
 • Přípravy a seznámení se s projektem – Ekosystémy

ICT

 • Powerpoint
 • Přípravy – referáty k ČjS

TV

 • Florbal – trénink a hra

HV

 • Obsah písní
 • Sólový zpěv

ČsP – VV

 • Tvorba kulis, rekvizit a dekorací na zápis do 1. třídy
 • Dokončení časové osy
 • Geometrie vlastníma rukama

DDÚ

Český jazyk – Pracovní sešit (Pravopis podstatných jmen hrou)

Str. 33, 34, 35, 36, 37

AJ 5.A. (Andrea Běhalová) -týden 18.-22.3.,2019

Dobrý den,

minulý týden nám jedna vyučovací hodina odpadla. Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 18.-22.3.,2019 budeme pokračovat v následujícím:

 1. Začneme Unit 4 na téma “Time” (Čas). Věnujeme se určování času a předložkám s časovými údaji.
 2. Pracujeme se slovní zásobou v učebnici (Class Book) k částem 4A a 4B.
 3. Procvičujeme si v pracovním sešitě.
 4. Prezentujeme skupinové projekty “Our dream school”.

Homework (due Wednesday, March 20 –středa, 20.3.2019): Děti si mají opakovat určování času –co již umí z předchozích let a ročníků.

Přeji všem pěkný den,

Andrea Běhalová

AJ 4.C,D (Andrea Běhalová) -týden 18.-22.3.,2019

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 18.-22.3.,2019 budeme pokračovat v následujícím:

4.C: Pokračujeme v Unitu 5. Procvičujeme si slovní vazby „There is/ are/ isn’t/ aren’t any“ a „There are lots of…/ There aren’t many….“ různou formou. K tomu se věnujeme popisu jednotlivých lokalit podle plánku města. Nakupujeme lístek na cestu dopravními prostředky. Učíme se nasměrovat cestu od jedné lokality k druhé. Např. Turn left, go straight on, ….(Zahni doleva, jdi rovně, …). Procvičujeme si v pracovním sešitě. Připomínám, že děti si mají vypracovat v pracovním sešitě str.43/ cv.2.

4.D: Rozšíříme si slovní zásobu k Unitu 4. Začneme Unit 5 na téma „In the town“ (Ve městě). Procvičujeme si slovní zásobu (místa a instituce ve městě) ústně a písemně a slovní vazby „There is/ are/ isn’t/ aren’t any“ a „There are lots of…/ There aren’t many….“ různou formou. Procvičujeme si v pracovním sešitě. Připomínám, že písemný domácí úkol jsem dětem nezadala.

Přeji všem pěkný den,

Andrea Běhalová