AJ 2.A,B,C,D (Andrea Běhalová) – týden 22.-26.6.,2020, Krásné léto! Beautiful summer!

Dobrý den a také zdravím všechny děti,

hodnocení jsou uzavřena; slovní hodnocení na vysvědčení jsou již napsaná. Vypracované úkoly už neodevzdávejte a neposílejte.

Portfolia na AJ -2.A, 2.B, 2.C (moje skupiny): Oznamuji, že děti ze 2.A,B,C (moje skupiny) mají portfolia na angličtinu u třídních učitelek, u kterých si je mohou vyzvednout. Prosím rodiče, aby dohlédli doma na to, že si děti tato portfolia doma pečlivě uschovají a donesou je zpět do školy na angličtinu v září 2020. V září 2020 budeme obsah portfolia potřebovat k opakování učiva ze 2.třídy. Poté si děti založí nové portfolium na angličtinu pro materiály k učivu probíraného ve 3.třídě.

Závěrečná konzultace tento týden 22..-26.6. (moje skupiny): Pokud by děti (moje skupiny) chtěly, tak se se mnou a se spolužáky mohou vidět a popřát si pěkné prázdniny na Google Meet konzultaci ve čtvrtek 25.6. v 16:30 hod. :-) Konzultace je dobrovolná.

Distanční výuka na týden 22.-26.6.: OPAKOVÁNÍ  UNITŮ 1-7: Na tento poslední týden ve školním roce 2019-20, milé děti, jsem pro vás připravila opakování Unitů 1-7. ;-)

  1. Pusťte si moji video opakovací lekci na YouTube. Vysvětlivky: Happy holidays! = Radostné prázdniny!; Happy summer = Radostné léto; Let’s go =Pojďme; See you soon = Uvidíme se brzy. Odkaz je zde:
  2. Přehrajte dětem následující 1 písničku a 2 video nahrávky několikrát během týdne. 

PĺSNIČKA: If you’are happy and you know it, then… (česky: Jestli jsi šťastný/á a víš to, tak…). Během písničky se děti mohou pohybovat jako ta paní ve videu. ;-) Odkaz na písničku je zde:

VIDEO 1: Alphabet with Pepa Pig (česky: Abeceda s Pepou prasátkem). Videem si děti připomínají a opakují anglickou abecedu s oblíbeným Pepou prasátkem. ;-) Odkaz na video 1 je zde:

VIDEO 2: Numbers 1-10 (česky: Čísla 1-10). Videem si děti připomínají a opakují čísla 1-10. Odkaz na video 2 je zde:

  1. Bonus -dobrovolné: Děti mohou dodělávat něco, co nestihly v minulých týdnech a všechna nevypracovaná cvičení v pracovním sešitě k Unitům 1-7, ale vypracované úkoly už neodevzdávejte a neposílejte .
  2. Dobrovolná/nadstandardní práce: Děti mohou dodělávat něco, co nestihly v minulých týdnech na stránkách UMIMETO.ORG –UMIME ANGLICKY až do 30.června. Poslední nové úkoly na umimeto k procvičování budou vyvěšeny během tohoto týdne 22.-26.6.

O prázdninách doporučuji dětem, aby:

  • Opakovaly si slovíčka, procvičovaly fráze, příběhy a písničky, které jsme se naučili (viz CDéčko, pracovní sešit, A4 linkovaný sešit na psaní, kreslení a nalepování, portfolium a webové stránky https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=cz&selLanguage=cs)
  • Pečlivě si uschovaly portfolium s materiály na angličtinu. Děti budou portfolium znovu potřebovat v září 2020.
  • Dodělaly si všechna nevypracovaná cvičení v pracovním sešitě.
  • Pokusily se mluvit anglicky pokud k tomu budou mít příležitost.

Přeji vám všem krásné a radostné prázdniny. :-)

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

5. C TP Český jazyk 22. – 26. 6. 2020

Moji milí žáci 5. C,

na tento týden už Vám nedám žádné úkoly. Jen doufám, že si budete alespoň něco z toho, co jsme se spolu naučili, pamatovat. Chci Vás všechny pochválit, hezky se mi s Vámi spolupracovalo.
Chtěla bych Vám všem popřát pevné zdraví a krásné a pohodové prázdniny i mnoho úspěchů v dalším školním roce.

JH

5. A TP 22. – 26. 6. 2020

Moji milí žáci,

je poslední týden školy před prázdninami a poslední týden našeho společného pětiletého úsilí se něčemu naučit. Doufám, že si z toho alespoň něco budete pamatovat.
Vysvědčení Vám budu předávat v pátek 26. 6. ve třídě. Sraz před školou v 8:20 – 8:25 hod. S sebou roušku, desky na vysvědčení a dobrou náladu. „Vyučování“ bude do 9:25 hod.
Ti, kteří jste doma na distanční výuce a půjdete si pro vysvědčení, přinesete ještě „Čestné prohlášení …“ o zdravotní způsobilosti podepsané rodičem. Rodiče jej obdrželi v e-mailu.
V pondělí 22. 6. se ještě všichni sejdeme v 10:00 hod. na videohovoru a povíme si více o závěru školního roku. A nahlásíte mi s kým chcete být v 6. ročníku ve třídě.
Kdo ještě něco neodevzdal (učebnice nebo klíček od šatní skříňky), urychleně mi přinese do školy.

Všechny zdravím!
JH

TP 1.B 22.-26.6.2020

ČJ
– povídání o víkendu
– čtení knihy (nácvik plynulosti)
– diktát, přepis, opis slov
M
– slovní úlohy
ČJS
– vycházka, zkoumání okolí pomocí neúplných obrázků

https://testi.cz/testy/biologie/poznavame-stromy-podle-kury./?

https://testi.cz/testy/biologie/poznavacka-rostliny/

https://testi.cz/testy/biologie/stromy-poznavacka-podle-vetvicky-listu-a-kvetu/

VV/ČSP
https://thepinterestedparent.com/2020/06/pastel-watercolor-dandelion/?fbclid=IwAR1f_wDSAeowzyliXeCO22uR1KniUZdJ_tgZ4h3OtYhlM9FMYfJqYCpx4YE

Skládačka- 3 obrázky v jednom

https://www.pinterest.de/EvaJamNastrazUsi/d%C5%99evo/?invite_code=b140795bed5b44feb1540a90249440f3&sender=489977771867637023

dobrovolné:
– internetové portály, kde je možné procvičovat (email s odkazy)
– televizní pořad na ČT2 – Učítelka (ČJ-po,čt,M-út,pá,ČJS-st)

MOC DĚKUJI VŠEM RODIČŮM A DĚTEM Z 1.B ZA SKVĚLOU SPOLUPRÁCI