AJ 3.A,D (Andrea Běhalová) -týden 20.-24.5.,2019

Dobrý den,

Portfolia na AJ 3.A: Děti ze 3.A mají nyní portfolia u sebe doma. Některé děti si mají portfolium dát znovu do pořádku. Děti donesou portfolium zpět v den shrnujícího Testu 7, t.j. v pondělí 20.5.

Portfolia na AJ 3.D: Od dětí ze 3.D jsem si vysbírala portfolia, takže je mám u sebe. Ten, kdo ještě neodevzdal portfolium, tak jej odevzdá po návratu ze školy v přírodě. Portfolium hodnotíme známkou.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 20.-24.5. budeme pokračovat v následujícím:

3.D. Tento týden jsou děti ve škole v přírodě, takže s dětma se uvidíme od pondělka 27.5. Na pondělí 27.5. si děti mají za domácí úkol donést vypracovaný pracovní list (cvičení 1,3,4), který slouží k opakování Unitu 7. Navíc v pracovním sešitě si děti mají vypracovat str.71/cv.2 a str.72.

3.A. Tento týden si napíšeme shrnující Test 7 z Unitu 7 v pondělí 20.5. Dokončíme ústní zkoušení na popis osob (pouze děti, které ještě nebyly zkoušené). Věnujeme se četbě anglických knížek pro děti. :-) Podíváme se na Unit 8 „In the playground“.

Přeji všem krásné jarní dny,

Andrea Běhalová

AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) -týden 20.-24.5.,2019

Dobrý den,

Portfolia na AJ -2.B, 2.C: Děti ze 2.B a 2.C mají nyní portfolia u sebe doma. V portfoliích děti mají ohodnocený Test z Unitu 4, který mají rodičům ukázat. Děti donesou portfolia zpět na angličtinu v pondělí 20.5.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 20.-24.5. budeme pokračovat v následujícím:

2.A,B,C: Dokončíme Unit 5. Čteme si miniknížky “The doll’s house”. Procvičujeme si “Where is my/ your…?” (Kde je moje/ Tvoje…?). Pracujeme v pracovním sešitě. Dokončíme četbu anglické knížky pro děti. :-)

Domácí úkol/ Homework (HW):

2.C,B na pondělí 20.5.         2.A. na pátek 24.5. 

  1. Děti si mají vyrobit miniknížku “The doll’s house” -píšou názvy místností do vět a připraví si četbu miniknížky. Miniknížku “The doll’s house” děti najdou v pracovním sešitě na stránkách 77-78.
  2. Děti si mají pravidelně opakovat také doma, ústně a písemně, základní slovíčka k Unitům 1,2,3,4,5 (prosím vizte pracovní sešit/ Activity Book na stránkách: 3, 4, 12, 20, 30, 38). Děti také najdou základní slovíčka na začátku každého Unitu v učebnici/ Class Book. Tímto opakováním se děti zároveň připravují na celoroční Test ze všech probraných Unitů. Termín testu ještě upřesníme.

Přeji všem krásné jarní dny,

Andrea Běhalová

AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -týden 20.-24.5.,2019

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 20.-24.5. budeme pokračovat v následujícím:

  1. Začneme Unit 6 “Bathtime” –podíváme se na novou slovní zásobu (duck, hairbrush, toothbrush, towel, soap, shampoo) písničkou. Učíme se slovní vazbu “Can you see (a toothbrush/ me)?” (Vidíš (zubní kartáček/ mě)?
  2. Opakujeme si Unitu 5 –znovu si zahrajeme příběh “The present”.
  3. Zpíváme si písničku a k tomu hrajeme “freeze dance” :-)

Domácí úkol/ Homework (HW):

1.D. na úterý 21.5.;    1.A, 1.B. na středu 22.5.;    1.C. na pátek 24.5.:    

Děti dostaly papír, na němž je příběh “The present”. Děti mají z toho vyrobit miniknížku a přinést ji na angličtinu tento týden, Tudíž děti mají vystřihnout podle přerušované čáry a očíslovat jednotlivé obrázky v pořadí jak probíhá příběh. Stránka číslo 1 je začátek příběhu. Následně děti slepí stránky do podoby knížky a podepíšou si ji svým jménem. Děti si mohou obrázky v příběhu vybarvit, pokud chtějí.

Zde je odkaz na příběh The present

Přeji všem krásné jarní dny,

Andrea Běhalová

Návštěva z Aše 9.-10.5.2019

Doporučené

Nejrůznější podoby formativního hodnocení, sebehodnocení a vzájemného hodnocení mezi žáky byly tématem návštěvy 13 vyučujících ze ZŠ Hlávkova 9.-10.5. 2019.  Akce proběhla v rámci aktivity Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv financované z tzv. Šablon. Vyučující měli možnost navštívit vyučovací hodiny, sdílet zkušenosti s kolegy, prohlédnout si portfolia, či kritéria hodnocení. Jedním z bodů bylo i představení aplikace vytvářené panem učitelem Žákem,  pracující s mapami vlastního pokroku. Všichni kolegové z Aše byli naší školou nadšeni a odjížděli s chutí leccos z toho, co viděli u nás, zkusit realizovat.

Setkání pro předškoláky 2019

Doporučené

Tři setkání pro budoucí prvňáčky jsou plánována na 21., 28.5. a 4.6.2019 15:30 – 16:30.
První dvě setkání jsou určena pouze pro děti, při posledním setkání chystáme i první třídní schůzku pro rodiče.
Každé setkání je zaměřeno na jinou dovednost a je vhodné, aby se dítě zúčastnilo všech tří. Pokud je ale nemocné, nebo nemůže z jiných důvodů, může absolvovat jen některá.
V průběhu setkání dostanou zákonní zástupci informace o organizaci prvních školních dní, školní družině, obědech, organizaci kroužků… pokud se nemůžete zúčastnit vůbec, budete mít vše připravené k vyzvednutí v recepci školy.

Angličtina 1.A,1.B,1.C – Santana

Týdenní plán 13.5.-17.5.2019

Úvod do Unit 6 – Bathtime

Práce s učebnící  Příběh „Bathtime“ –  poslech,překlad

Hry a aktivity na procvičení nové slovní zásoby

Práce s AB – poslech – práce v návaznosti na poslech – předměty, barvy (str.46)

Příprava na domácí úkol (AB str.47)

Práce s D.Ú. z minulé hodiny – popis osob – opakování – barvy a oblečení (AB 83,84)