Týdenní plány 1. A,B,C,D – Martínková

Milí rodiče,

hlásím se s prvními informacemi ohledně výuky AJ v 1. třídě. Je to jen připomenutí toho, co již bylo řečeno na třídních schůzkách v první školní den a co je shrnuto v příloze. Během prvních lekcí si to s dětmi společně projdeme a vysvětlíme.

Moc bych si přála, aby měly děti AJ rády a aby náš společně strávený čas byl příjemný pro obě strany. Vám, rodiče, přeji hodně trpělivosti a radosti z Vašich dětí.

Se srdečným pozdravem, Nataša Martínková.

Informace pro 1.třídy AJ 2019-20

 

Angličtina 4.D,4.E – Santana

Týdenní plán 9.9.-13.9.2019

Kontrola podpisů – informace o výuce ve šk.r.2019/2020

Úvod do Unit 1 – Welcome back!

Can you find…? Tvoření vět s použitím slovní zásoby 3.tříd (CB str.2-3)

Příběh „Where´s Flossy?“ (CB str.4) – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace

Tvoření vět otázek v j.č. „What is this?“ a mn.č. „What are these?“ a odpovědí „It´s…“, „These are…/They are…“

Abeceda – procvičování hláskování

Příprava na project „ABC“

1. září 2019

Doporučené


Fotogalerie – prohlédněte si fotografie
První školní den prožili prvňáčci a jejich blízcí skvěle, i když jim počasí moc nepřálo. Nejprve strávily děti hodinu s paní učitelkou, pak na ně čekalo v divadelním sále představení Jak šel pejsek do školy. Mezitím se rodiče dozvěděli všechno potřebné od paní učitelek. Přejeme prvňáčkům skvělý první školní rok!

7.B – noc v lese

Letošní školní rok jsme zahájili netradičně, hned v úterý jsme vyrazili přespat do zookoutku v Malé Chuchli.

Sraz byl u školy, šli jsme pěšky. V areálu lesní školky na nás čekala milá lektorka, dozvěděli jsme se o nočním životě některých živočichů, zahráli si několik netradičních her zaměřených na smyslové vnímání, opekli buřty a klobásky, zdolali stezku odvahy.

Nakonec jsme šli podívat k nedalekému kostelu, byl tam nádherný výhled na noční Prahu a pak už honem do spacáků. Někdo spal u ohniště, někdo ve stanu, někdo ve srubu, ráno nás vzbudili kozy kamerunské…..

Akce se povedla, máme spoustu zážitků….