AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -týden 18.-22.11.,2019

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 18.-22.11. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 2 na téma “škola”. Procvičujeme si čísla 1-10 a k tomu slovní vazbu “How many pencils?” (česky: Kolik tužek?), “How many pens?” (česky: Kolik per?) příběhem, slovní hrou, písničkou a v pracovním sešitě.
 2. Pracujeme s kartičkama čísel a s obrázky, které si děti mají za domácí úkol donést vystřižené.
 3. Povíme si o podzimu. K tomu si připomeneme názvy barev hrou. :-)

Domácí úkol/ Homework (HW):

1.A na úterý 19.11.;     1.D na středu 20.11.;     1.B, 1.C na pátek 22.11.:

 1. V pracovním sešitě (Activity Book) si děti mají vypracovat stránku 13, kde dopíší do obrázků čísla dle pořadí.
 2. Doma si děti mají opakovat čísla 1-10 a slovíčka školních potřeb písničkou. Písničky děti najdou na CDéčku pod názvy “Ten little fingers” (česky: Deset malých prstíků) a “What’s in my bag?” (česky: Co je v moji tašce?) nebo odkaz na tyto písničky je zde: Songs
 3. Minulý týden jsme si navíc stihli povědět o dýni či vyřezávané dýni. Takže děti dostaly malý papírek, na kterém je obrázek s názvem dýně (anglicky: Pumpkin). Děti si mají dýni vybarvit. Navíc pokud děti chtějí, tak si oči a ústa u dýně mohou vystřihnout.
 4. Přidali jsme ještě jeden domácí úkol: V pracovním sešitě (Activity Book) na stránce 79 si děti mají vystřihnout všechny kartičky čísel a obrázky a donést v sáčku nebo v obálce na angličtinu. S kartičkama budeme pracovat příští týden.

Odkazy na podzimní písničky pro děti níže. Prosím nechte znovu dětem přeposlechnout doma.

Leaf, little leaf (česky: List, malý list),

Five little pumpkins (česky: Pět malých dýní)

How many leaves? (česky: Kolik listů?)

Přeji všem příjemné podzimní dny,

Andrea Běhalová 

Angličtina 5.A, 5.B, 5.C, 5.D – Kloudová

Celý týden procvičujeme osobní, přivlastňovací zájmena a časování slovesa být. Příští týden se budeme učit přivlastňování pomocí ´s – např. This is Tom´s book. This is my mum´s skirt. Jane´s mobile is on the table. Dále začneme tvořit otázku – Jsem? Jsi? Je?… např. Are you at home? Jsi doma? / Is mum in the kitchen? Je máma v kuchyni? – učebnice str.20-21.
V pracovním sešitě máme hotovou str. 14.
Je třeba, aby si děti zapamatovaly osobní a přivlastňovací zájmena a časování slovesa být v kladných a záporných větách – mají ve školním sešitě nalepené přehledy a je nutné, aby si to stále opakovaly. Bude teď přibývat učivo a bez procvičování doma to pro děti bude hodně náročné.
Stále budeme opakovat spelování, množné číslo podstatných jmen, slovní zásobu z okruhu Rodina.
Děti dnes dostaly týdenní úkol – termín odevzdání je pátek 22.11.
Přeji krásný víkend! MKloudová

Matematika 18. 11. – 22. 11.

Ahoj páťáci,

Tak. Máme za sebou tématický týden a myslím, že je to hezké zakončení prvního čtvrtletí.
Prosím na konzultační schůzky s vašimi rodiči si přineste pracovní sešit z matematiky a portfolio z matematiky.

V pondělí odevzdáváte pracovní sešit z matematiky s vyplněnou kapitolou Mnohoúhelníky a s opravenými předchozími kapitolami. (Protože jsem kapitolu Dělitelnost jen nakousli, budu ji vybírat až příští týden.)

Matematika
– Dělitelnost
– Trojúhelník a parkety

TP 18. 11. – 22. 11.

Ahoj páťáci,

Tak. Máme za sebou tématický týden a myslím, že je to hezké zakončení prvního čtvrtletí.
Prosím na konzultační schůzky s vašimi rodiči si přineste pracovní sešit z matematiky a portfolio z matematiky.

V pondělí odevzdáváte pracovní sešit z matematiky s vyplněnou kapitolou Mnohoúhelníky a s opravenými předchozími kapitolami. (Protože jsem kapitolu Dělitelnost jen nakousli, budu ji vybírat až příští týden.)
V úterý bude opět Duhová čeština a jste tam, kde minule.
Ve středu budeme na VV/ČSP dodělávat plakát na výstavu k tématickému týdnu a budeme malovat na vaše papírové misky a koule. Zkontrolujte si, že máte tempery, štětce, ubrus a zástěru nebo tričko na špinění.
Ve čtvrtek budete mít v ČJS historii a opět paní učitelku Libuši Šafaříkovou. Připravte si vše, co máte mít.

Matematika
– Dělitelnost
– Trojúhelník a parkety

ČJS
– Rekapitulace prvních Evropských zemí (prosím, ať se poslední prezentující dvojice připraví na úterý k prezentaci své země)
– Historie – České země v období baroka

Týdenní plán 18. 11. – 24. 11. 2019

Vážení rodiče, milé děti,

minulý týden byl v duchu retra, totality a snahy o vybojování si zpět svých práv a svobody. Doufám, že díky tomuto projektu budou pro děti hmatatelnější události kolem 17. listopadu.

Z důvodu technické poruchy výstavy Totální stát byl náš termín návštěvy přeložen na pondělí 18. 11. Děti s sebou nepotřebují nic mimořádného. Jen prosím o teplé oblečení a Lítačku.

Ve vestibulu školy jsou zápisové archy na konzultační hodiny. Konzultace nejsou povinné. Prosím ty, kdo potřebují něco řešit, nechť se zapíší.

Děti v pátek obdržely výpis známek, které jim aktuálně vychází v jednotlivých předmětech. Naleznete je v ŽK na str. 4.

Dále žáčci dostali závaznou přihlášku na ŠvP. Kdo má zájem se zúčastnit, prosím o její vyplnění a odevzdání. Letos pracujeme na tématu Indiáni a kovbojové.

A co nás čeká v následujícím týdnu?

ČJ

 • zdvojené hlásky
 • přídavná jména tvořená od podstatných
 • vyvození předpon S- a Z-

M

 • mnohoúhelníky – konvexní a nekonvexní, strany a úhlopříčky
 • dělitelnost, graf dělitelů

ČJS

 • vodstvo (přeloženo z minulého týdne)
 • dokončení a opakování Evropy
 • velký opakovací test ve středu 27. 11.: kontinenty, časová a podnebná pásma, hlavní města, organizace, hádání států dle jejich typických rysů, sousední státy… Vše dle získaných materiálů v portfoliu.

Co jsme stihli v tomto týdnu: ČJ PS do 15/3, O 22/32, M: PS cv. 23/4, ČJS: hlavní města států Evropy, sousední státy podrobněji – práce s učebnicí 46 – 53.

Krásné podzimní dny přeje

Pavla P.

Příběhy bezpráví 2019

Doporučené

Fotogalerie – další fotografie z akce
V rámci tematického týdne Svoboda se konala již po desáté také akce Příběhy bezpráví. Tentokrát žáci 8.-9. tříd společně s hostem, kterým byl režisér Jan Hřebejk, zhlédli dokumentární film Deník Ivany A. o událostech roku 1989. Žáci se na besedu pečlivě připravili. Dopředu se v hodinách dějepisu zabývali obdobím Sametové revoluce a mnozí si připravili pro hosta spousty otázek. Bohužel se na všechny nedostalo, ale věříme, Celý článek