AJ 4.A+B+C+D+E (Otr)

Plán na týden od 27.1.:

Procvičování určování času – ústně i písemně.

Rozhovory – uč.s.17 (popletený číšník) – poslech, čtení, porozumění.

Použití always, sometimes, never ve větách.

The Breakfast Show – čtení na známky.

DÚ na středu 29.1.: čtení textu The Breakfast Show – uč.s.18 + procvičování určování času podle kopie ve ŠS a podle odkazů

Odkazy na procvičování   TIME1     TIME2     TIME3

AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -týden 27.-31.1.,2020 (v pátek 31.1. –pololetní prázdniny, škola je zavřená)

Dobrý den,

Připomínám, že v pátek 31.1. jsou pololetní prázdniny, tudíž škola je zavřená a děti z 1.B a 1.C nebudou mít angličtinu tento týden. 

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 27.-31.1. budeme pokračovat s dětmi v 1.A a 1.D v následujícím:

  1. Pracujeme v Unitu 3: Procvičujeme si názvy barev.
  2. Procvičujeme si pořadí slov ve větách a množné číslo u podstatných jmen (např. two blue cars (česky: 2 modré auta –počet + barva + název věci) zábavnou hrou s obrázkama.
  3. Procvičujeme si názvy základních tvarů – circle (kruh), square (čtverec), triangle (trojúhelník) -zábavnou hrou.

Domácí úkol/ Homework (HW):

1.A na úterý 28.1.2020;     1.D na středu 29.1.2020.;     1.B, 1.C na pátek 7.2.2020 (31.1. škola je zavřená):

  1. V pracovním sešitě (Activity Book) si děti mají vypracovat stránku 22.
  2. Děti si mají opakovat slovíčka hraček k Unitu 3. Odkaz je zde:  Vocabulary 
  3. Děti si mají přeposlechnout písničky “The toy song” a “The colour song”. Písničky najdete na CDéčku nebo odkaz je zde:  Songs (Unit 3)

Přeji všem hezký zimní den,

Andrea Běhalová

AJ 4.A+B+C+D+E (Otr)

V týdnu od 20.1.:

The Breakfast Show – práce s textem.

Použití always, sometimes, never. Cvičení v PS.

What time is it? Určování času v angličtině –  výrazy o´clock, half past, quarter past, quarter to.

DÚ na středu 22.1.: slovíčka – jídlo – PS s.95 (Unit3) + donést chybějící PL

Týdenní plán 2.D AJ (Martínková) – týden 20.-24.1.

Milí rodiče,

Tento týden jsme s dětmi pokračovali ve 3. lekci. Společně jsme si zkontrolovali domácí úkol a prošli slovní zásobu. Potom jsme si poslechli příběh „Be careful“ v učebnici na str. 20, který jsme si se všemi dětmi postupně zdramatizovali. Moc je za to chválím, zvládly to na výtečnou. Na str. 22 jsme si v učebnici přečetli příběh, podle kterého budou děti doma vyrábět „Tina´s Tiny Book“ na téma „Cheese“ v pracovním sešitě na str. 73. Knížečku je potřeba slepit, vyplnit a naučit se prezentovat. Zároveň jsme si procvičili „I like“ a „I don´t like“ v pracovním sešitě na str. 22. Jako druhý domácí úkol děti dostaly str. 23 v pracovním sešitě, kde mají podle obrázků doplnit „I like“ nebo „I don´t like“. S dětmi se uvidíme až za 2 týdny, jelikož jsou příští pátek pololetní prázdniny.

Všem Vám moc děkuji a přeji hezké zimní dny, Nataša Martínková.

Týdenní plán 1. A,B,C,D AJ (Martínková) – týden 20.-24.1.

Milí rodiče,

tento týden jsme s dětmi pokračovali ve 3. lekci. Zkontrolovali jsme si domácí úkol – barvy a hračky – a procvičili jsme si spojení „a blue car, a red doll“ apod. Daná spojení jsme si procvičili i kreslením a vybarvováním hraček na tabuli. Naučili jsme se písničku „Colour song“ a připomněli jsme si barvy duhy. Tento týden jsem si děti postupně přezkoušela z dosud probrané slovní zásoby, zatím co ostatní děti samostatně vybarvovali obrázky v pracovním sešitě na str. 23. Chtěla bych děti za to moc pochválit, většina z nich to ovládá velmi dobře.

Za domácí úkol děti dostaly dodělat cvičení na str. 23 (v případě, že to nestihly v hodině) a dále pak str. 81 v pracovním sešitě, kde mají za úkol vystřihnout a vyrobit si 2 káči. Dětem jsem vysvětlila, že je potřeba obě káči vystřihnout, podlepit čtvrtkou (aby byly káči pevnější), vybarvit je 6 barvami (těmi, které jsme se zatím učili – blue, red, yellow, orange, pink, green). Ten tmavý kroužek uprostřed je na propíchnutí tužkou, co můžete s dětmi taky udělat doma. Na příští hodinu AJ prosím obě káči přinést. Taky prosím s dětmi dodělat ty úkoly, které ještě nepřinesly od Vánoc.

Mockrát Vám děkuji a přeji krásné zimní dny, Nataša Martínková.

Angličtina 5.ABCD (Kříž)

Komiks Mut´s present, have got

5.CD PO a 5.AB ÚT: minitest (sloveso have got – otázky, kladné a záporné věty)

5.A PO: odevzdat Homework 7 + mít napsaná slovíčka 3B Mut´s present, Colours, Other adjectives

PÁ 7.2.: mít hotový DÚ (pracovní sešit str. 25 + mít napsaná slovíčka 3D My school, School subjects)