Angličtina 3.A, 3.B, 3.C, 3.D – Kloudová

Děti psaly krátký testík na čísla 0-5, známky budou v Bakalářích v EŽK. Na úterý mají děti za úkol se naučit psát všechna čísla 0 – 10 – mají je napsaná v sešitě a najdete je také v učebnici na str.10. Brzy začneme počítat do 20, je třeba, aby děti uměly počítat do 10 bez problémů – zároveň, aby uměly čísla i napsat.
Učili jsme se spelovat (abecedu mají nalepenou ve školním sešitě) – budu se snažit s dětmi každou hodinu spelovat krátká slova, aby se naučily písmena na přeskáčku.
V učebnici na str. 7 jsme procvičovali otázku How are you? a odpověď I am fine, thanks – nebo zkrácený tvar I´m fine, thanks. Dále pozdravy při setkání Hello! / Hi! a při loučení Goodbye! / Bye! / See you! (Na viděnou).
Např. See you tomorrow! (Na viděnou zítra) See you on Tuesday! (Na viděnou v úterý apod.)
Opakovali jsme také otázku What´s your name? a odpověď My name is Tom / nebo I am Tom (zkrácený tvar I´m Tom).
Děti dnes dostaly první týdenní úkol – termín odevzdání je 1.10. ve čtvrtek.
Pro jistotu ještě úkol přikládám k týdennímu plánu – možnost stáhnout HW zde:
HW 1a 3.tř.
HW 1b 3.tř.

Srdečně zdravím! MKloudová

Týdenní plán 28. 9. – 4. 10.

Vážení rodiče, milé děti,

jak víte od dětí, z medií, webu školy, Komens i nástěnky školy, v pátek a pondělí se společně nesetkáme…

Protože děti stále chybují ve vyjmenovaných slovech, domluvili jsme si společnou strategii. Každý den po čtenářské chvilce napíšeme, opravíme a odůvodníme pětiminutovku. V pátek z probraných pětiminutovek budeme losovat a jednu z nich si napíšeme na známku. Věřím, že se nám tak podaří dosáhnout společného cíle…

V tomto týdnu se nám podařilo všem zprovoznit loginy a hesla do office.com. Děti je mají zapsány a v Teamu 4.B v Souborech ve Výukových materiálech již naleznou i téma, kterému jsme se tento týden věnovali v českém jazyce – psaní vlastních jmen. Avšak cesta k těmto souborům je trnitá… :-) Pokud doma nejdete chvilku, můžete dětem pomoci tuto cestu natrénovat.

V pátek se z důvodu konání voleb zkracuje výuka na 11.25.

A co nás čeká v jednotlivých předmětech příští týden?

ČJ

 • Párové souhlásky (spodoba znělosti)
 • Vyjmenovaná slova
 • Vybraná cvičení učebnice 16 – 21, PS 10 – 12
 • DDÚ na hvězdičky do pátku PS 10/6, 12/10

M

 • v úterý testík na základní početní operace (násobilka, pamětné i písemné sčítání, odčítání, násobení jednociferným číslem, dělení se zbytkem)
 • Děda Lesoň – rovnice
 • Vybraná cvičení v UČ na str. 20 a 21, PS 12, 13

ČJS

 • Děti postupně objevují a prezentují své kraje (v úterý čekáme na Jihomoravský, Královéhradecký, Liberecký, na čtvrteční prezentaci se domluvíme dle času v úterý)
 • ČR jako demokratický stát
 • Orientace v krajině a měřítko mapy (v pátek místo TV půjdeme ven za tímto účelem – pokud nás pustí počasí)
 • DDÚ PS 3/5, 6

Co jsme zvládli tento týden? M:  pracovali jsme na zautomatizování základních početních operací „v terénu“, ČJ PS do 10/5, ČJS PS str. 27 a str. 11 – Ústecký kraj, UČ 11 – 13, značky na mapě.

Nakonec připojuji zprávu od vedoucí školní družiny J. Mrňové: Poplatek za školní družinu ve školním roce 2020/2021: Účet 19-127851339/0800, VS je v žákovské knížce

1. splátka ihned  800 Kč
2. splátka 15.2.2020   1200 Kč
popř. 2000 Kč na celý školní rok
Děkuji moc, Jana Mrňová
Přeji Vám krásný prodloužený víkend
Pavla Platkevičová

Angličtina 1.D – skupina Santana

Dobrý podvečer maminky a tatínkové, 

Došlo k technické závadě a proto nebylo možné dnešní schůzku uskutečnit. Jakmile bude problém vyřešen, napíši Vám náhradní termín. 

Dnešní schůzku jsem sjednala pouze z důvodu žádosti některých rodičů. Ale i když nás dnes technika zklamala, tak můžete informace o  výuce AJ najít v  informačním letáku, který mají děti uložen ve svém portfoliu, dále z informací, které vkládám do týdenních plánů a také už Vám určitě děti vyprávěly zážitky z prvních hodin.

Pokud budete mít i přes to dotazy, ráda Vám na ně odpovím v náhradním termínu, kdy už snad technika bude fungovat na sto procent.

Přeji Vám hezký zbytek dne

Veronika Santana

 

 

 

Ředitelské volno pátek 25.9.2020

Doporučené

Vážení rodiče,
vzhledem k doporučení ministra zdravotnictví Prymuly, aby bylo na pátek 25. září vyhlášeno ředitelské volno, aby vznikl čtyřdenní víkend a vytvořil se čas na útlum epidemie a vzhledem k tomu, že zřizovatel školy MČ Praha 13 nemá proti tomu žádné námitky, vyhlašuji na pátek 25.9.2020 ředitelské volno.
Žáci se znovu do školy dostaví v úterý 29.9. 2020 (v pondělí 28.9.2020 je státní svátek).
Dětem, které chodí na oběd, budou obědy odhlášeny.
PaedDr. Z.Majstrová, ředitelka školy

Angličtina 5.D,5.E – Santana

Týdenní plán 21.-25.9.2020

„Can you spell your name?“ – Hláskovací aktivita – scénky na procvičení hláskování – First name, Surname.

„What is it? – hláskovací hra – s použitím slovíček 1-5.tř.

Rozšíření slovní zásoby – Tvoření otázky „How are you?“ a odpovědí (více možností – viz. školní sešit)

Hry a aktivity na procvičení číslovek – 1-100 (základní i řadové)

Práce a AB, následná společná kontrola

 

Angličtina 1.A,1.B,1.C,1.D – Santana

Týdenní plán 21.-25.9.2020

1.B,1.C,1.D

Práce s portfoliem

Zakládání důležitých kopií pro výuku AJ ve školním roce 2020/2021 – ostrov odměn, informační leták, slovní zásoba, …

Děti mají za domácí úkol nechat podepsat informační leták o výuce AJ

1.A

Tento týden budu mít skupinku i p.uč. Běhalové, proto bude probíhat práce s portfoliem až týden následující a v tomto týdnu budeme procvičovat slovní zásobu 1.lekce – členové rodiny, představování se, hraní scének. Tvoření vět „Who´s this?“ a odpověďí „It´s…(Mom,Dad,Jack,….)

Práce v Activity book – str.5 / obrázky 1,2,3  následná společná kontrola

Domácí úkol na příští hodinu – do prázdného čtverečku namalovat osobu (fantazii se meze nekladou – pirát, princezna, ….) a do obrázku vedle domalovat nohu dané osoby – vybarvit a spojit obrázek osoby s nohou.

Práce s knihou – rozšíření slovní zásoby – Animals – „Dear Zoo“