Týdenní plán 5.B 18. – 22.3. 2019

ČJ
mluvnice: podmět a přísudek, práce v pracovním sešitě
sloh: psaní deníku, shrnutí za celý týden – čteme v úterý (min ¾ stránky, max celá stránka)
čtení: každé úterý práce s podvojným deníkem, propojení s osobností Jana Wericha
středa: akce – Werichova vila (workshop), osobnost Jana Wericha

M
aritmetika
– triády (pokračování), krokování (s otočkou, přinést si na pátek panáčka s obličejem), početní operace (procvičování)
geometrie
– měření obvodu, převody jednotek délky, osová souměrnost (na čtvrtek si přinést malé zrcátko, budeme dělat matematická kouzla)

ČJS
historie
– středa test Národní obrození
– nově: 1. světová válka (bloková výuka 1.-3. hodinu)

TDÚ
2.4. čtenářské bingo

DDÚ
27.5. nakreslit obrázek jednoho ze tří filmů z filmového festivalu, poté je odešlu do soutěže, která probíhá do konce května

úloha pro chytré hlavy – odevzdat 22.3.

pokusy – odevzdat 22.3. (pracovní list ve třídě)

Akce
18.3. preventivní program: Vztahy a dospívání (1.-4. vyučovací hodinu)
20.3. výtvarný workshop, návštěva Werichovy vily
s sebou: batoh, pití, svačina, karta od školy, klíč od skříňky, odchod po 9 hodině, návrat na oběd
25.3. výstava fotografií (Nové Butovice/Photo centre v rámci výtvarné výchovy)
1.4. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
s sebou: batoh, pití, svačina, karta od školy, klíč od skříňky, odchod po 9 hodině, návrat na oběd
15.4. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
s sebou: batoh, pití, svačina, karta od školy, klíč od skříňky, odchod po 9 hodině, návrat na oběd
18. – 19.4. Velikonoční prázdniny, začínáme v úterý
29.4. hvězdárna Petřín
s sebou: batoh, pití, svačina, karta od školy, klíč od skříňky, odchod po 8 hodině, návrat na 5.hodinu AJ
30.4. program první pomoc
s sebou: batoh, pití, svačina, karta od školy, klíč od skříňky, odchod v 8:00 od školy, návrat na 4.hodinu AJ
1.5. státní svátek – středa
8.5. státní svátek – středa

13.5. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
21.5. hudební program Rom´n´Roll – v Sukově síni Rudolfina
27.5. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
3.6. – 7.6. 2019 škola v přírodě
12.6. program finanční gramotnost 3.,4. vyučovací hodina ve škole
Konec školního roku: pátek 28. června 2019
Začátek školního roku 2019/2020: pondělí 2. září 2019

Týdenní plán 5.D na 18. – 22.3.

ČJ – zájmena – druhy zájmen a skloňování osobních zájmen + opakování probraného pravopisu, DDÚ – 4.ČTL do 1.4., (DDÚ) – napsat vlastní text a přihlásit se s ním na Autorské čtení ve škole – do 25.4.

M – počítání s desetinnými č. + procvičování sč., odč., nás. a děl. v daném oboru; rýsování podle popisu konstrukce, vytváření popisu konstrukce, převody jednotek, obvod, obsah, objem – výpočty; slovní úlohy

ČJS – po – návštěva Štefánikovy hvězdárny

st – vesmír – Slunce – prezentace Filipa a Míši

Týdenní plán 18.-22.3.2019

Český jazyk
– procvičování – shoda podmětu s přísudkem (i několikanásobným podmětem), opakování vyjmenovaných slov, koncovky podstatných a přídavných jmen

Matematika
– nová látka – vlastnosti trojúhelníků (výška, ramena, základna, odvěsna, přepona), pojmenování a měření úhlů pomocí úhloměrů
– procvičování – sčítání a odčítání desetinných čísel, rovinná geometrie (postup konstrukce a její zápis, sestrojení trojúhelníku na základě zadaných kriterií)
– stále průběžně opakujeme – dělení dvojciferným číslem (různé strategie), čtení desetinných čísel, zlomky, porovnání zlomků, přepis zlomků do desetinných čísel, sčítání a odčítání zlomků, úlohy z různých matematických prostředí (autobus, krokování, děda Lesoň, sčítací trojúhelníky, násobkové obdélníky, pavučiny, práce ve čtvercové síti)

Člověk a jeho svět
– Evropa – státy západní Evropy
– Dějiny – písemný test z 19. st. a průmyslové revoluce, pokračování v první světové válce

AKCE TŘÍDY V TOMTO TÝDNU

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
1.4. Prevence (Vztahy a sexuální výchova)
1.-5.4. Sběr papíru na parkovišti školy
15.4. Kostel na Stodůlkách (vzdělávací program Kostel a Velikonoce)
25.4. Placení zálohy na školní výlet ve výši 1500 Kč
31.5.-3.6. Třídní výlet

Konec školního roku: pátek 28. června 2019
Začátek školního roku 2019/2020: pondělí 2. září 2019

TP 18. 3. – 22. 3.

Čj

 • Dílna čtení
 • Dílna psaní
 • Duhová čeština
 • Pokračování rekapitulace
 • Slovesa – určování osoba, číslo, čas
 • Seznámení – způsob

M

 • Biland a dvojková soustava
 • 3D geometrie

ČjS

 • Dokončení rekapitulace
 • První jarní den
 • Přípravy a seznámení se s projektem – Ekosystémy

ICT

 • Powerpoint
 • Přípravy – referáty k ČjS

TV

 • Florbal – trénink a hra

HV

 • Obsah písní
 • Sólový zpěv

ČsP – VV

 • Tvorba kulis, rekvizit a dekorací na zápis do 1. třídy
 • Dokončení časové osy
 • Geometrie vlastníma rukama

DDÚ

Český jazyk – Pracovní sešit (Pravopis podstatných jmen hrou)

Str. 33, 34, 35, 36, 37