AJ 3.A+E(Otr)

Plán na týden od 18.3.:

Školní projekt Food. Prezentace – otázky a odpovědi.

Oprava souhrnného testu.

Práce s portfolii.

Opakování základních frází (How are you? What is your name? How old are you? What colour is your…? What is your favourite …?) a odpovědí na ně – ústně i písemně.

Minitest – krátké odpovědi Yes, I do. / No, I don´t. – v pátek 22.3.

DÚ na čtvrtek 21.3.: pracovní list

AJ 3.C(Otr)

Plán na týden od 18.3.:

Vzhledem k vysoké absenci dětí v uplynulém týdnu se základní plán pro týden následující moc nemění. Některým aktivitám se budeme věnovat společně, jiné se budou týkat jen určité skupiny dětí.

Otázky Do you like…? Krátké odpovědi Yes, I do. / No, I don´t.

Cvičení v PS.

Procvičování a opakování učiva Unit 4 (slovní zásoba – jídlo a pití, neurčitý člen a/an, jednotné a množné číslo počitatelných podstatných jmen, vazby       I like / I don´t like…).

Opakování základních frází (How are you? What is your name? How old are you? What colour is your…? What is your favourite …?).

Školní projekt Food. Prezentace – procvičování učiva – otázky a odpovědi.

Ústní zkoušení: říkanka I like pizzas, I like steak (kdo nebyl tento týden)

Minitest: slovní zásoba + vazby I like / I don´t like… ve čtvrtek 21.3. (všichni)

DÚ na pondělí 19.3.: pracovní list – starý – z 28.2. + říkanka

DÚ na čtvrtek 21.3.: pracovní list – nový – ze 14.3.

odkaz na online procvičování slovní zásoby (nejsou tu ale všechna slovíčka)

Angličtina 5.B, 5.C, 5.D – Křížová

5.C PO a 5.D ÚT: Minitest (osobní zájmena), 5.B minitest nepíše.

Budeme opakovat základní učivo (např. slovesa have got, be, osobní a přivlastňovací zájmena, slovní zásobu). 5.B bude navíc dokončovat projekty.

5.CD ČT a 5.B PÁ: mít napsaná slovíčka 4A + možnost odevzdat dobrovolný DÚ (10 kartiček se slovíčky ze 4. lekce – na čtvrtku, dostatečně velké a výrazné!)

5.C PO 25.3. a 5.D ÚT 26.3.: Minitest (slovesa have got, be)

Angličtina 4.A, 4.B, 4.D – Křížová

4.AB PO a 4.D ÚT: Minitest (there is, there are)

Slovní zásoba: ve městě, vazby there is, there are – otázka, kladná a záporná věta (práce v učebnici str. 29 a pracovním sešitě str. 41-42)

PÁ: odevzdat Homework 11 + mít napsanou další část slovíček z 5. lekce (left-station)

4.AB PO 25.3. a 4.D ÚT 26.3.: Minitest (there is, there are – otázka, kladná a záporná věta)