Chytrá škola

Doporučené

Podařilo se nám uspět v grantovém programu O2 Chytrá škola. Komise hodnotila projekty ze 148 základních škol a dětských domovů, ze kterých bylo vybráno 74 nejúspěšnějších žadatelů.  Získali jsme tak  80 325 Kč na realizaci preventivního programu pro žáky a vzdělávání pedagogických pracovníků i rodičovské veřejnosti v oblasti kyberbezpečnosti v příštím školním roce.

AJ 4.A+B+C+D+E (celé třídy)

Plán na týden od 15.6. – 2.lekce:

ZDRAVÍM VŠECHNY ČTVRŤÁKY A JEJICH RODINY!

V druhé lekci tohoto týdne budeme pouze opakovat s nahrávkami a pracovním sešitem. Učebnice už děti postupně odevzdávají. Pokud někteří domškoláci nemají podmínky pro přehrávání online – budou pracovat v rámci svých možností. Přikládám řešení k pracovnímu listu z minulé hodiny – v tištěné formě bude opět ve vstupu školy – v deskách „AJ čtvrťáci“.

Plán na 2.lekci: PS s.61 – shrnutí Unit6 – nespokojíme se pouze s ústním vypracováním – zopakujeme si vše písemně = na volné místo na stránce (nebo do ŠS) píšeme věty podle tabulky – He/She likes… He/She doesn´t like… + napíšeme dny v týdnu tak, jak jdou za sebou + barevně spojíme části vět tak, aby tvořily smysluplné věty

+ PS s.92/cv.1 POSLECH (nejdříve si dobře přečteme věty v tabulce)

+ PS s.92/cv.2 obrázky k větám

+ dobrovolně PS s.92/cv.3

Video k tématu 

ŘEŠENÍ worksheet 15 – 6

Nadále doporučuji procvičování na Umime anglicky.cz

Práci děti zasílají tak, jak jsou zvyklé – a to svojí paní učitelce (Andree B., Veronice S., Monice O.). Děti, které pracují ve škole odevzdají PS ke kontrole tam.

Děkuji za spolupráci a přeji příjemné dny a pevné zdraví.

Těším se na děti na online setkáních / konzultacích,

Monika Otrubová

Praha – Bratislava online

Doporučené

Jestli nás něco odnaučila koronavirová odstávka, tak určitě to, že plány jsou tu od toho, aby se měnily, a to zcela k nepoznání.
Třída 8.A měla letos naplánovaný projekt „Mostění“. Mělo se jednat o setkání s dětmi ze slovenské 8.A, podnikání společných mezinárodních výletů, her a vzájemných návštěv ve školách v Praze a Bratislavě a absolvování dvoudenní výuky na spřátelené škole. Vše bylo dobře naplánováno na nejkrásnější měsíce v roce tedy na duben a květen. Jako mnoho jiných projektů na tuto dobu i tento padl. Vlastně ne tak docela. Celý článek

Předávání vysvědčení

Doporučené

Vážení rodiče,
MŠMT dnes vydalo zprávu o tom, že budeme moci předat vysvědčení všem dětem ve třídách najednou. Stejně tak rozloučení s žáky 9. tříd bude moci proběhnout téměř jako obvykle. Jakmile vše s pedagogickým sborem projednáme, dozvíte se přesné organizační pokyny.
Snad se nám tedy podaří zakončit školní rok přeci jen pozitivně!
PaedDr. Zuzana Majstrová, ředitelka školy

AJ 4.A+B+C+D+E (celé třídy)

Plán na týden od 15.6. – 1.lekce:

ZDRAVÍM VŠECHNY ČTVRŤÁKY A JEJICH RODINY!

Tento týden nás čekají ještě dvě lekce angličtiny, příští týden uvidíme… V první lekci budeme pracovat s videem a pracovním listem. Pokud někteří domškoláci nemají možnost přehrávání online – vypracují pracovní list včetně šestého (extra) cvičení. A „na oplátku“ vynechají cvičení 2 a 3 (jsou poslechová). Řešení PL bude v plánu na další hodinu – děti si opět samy zkontrolují. Pokud někdo nemá možnost tisku, rodiče mu mohou kopii vyzvednout ve vstupu školy – je v deskách „AJ čtvrťáci“.

Plán na 1.lekci: Opakování písničky. Slovesa like, love, hate (= nenávidět) – kladné a záporné věty v 1. a 3.os.j.č. – vazby s -ing. Užití really (= opravdu) ve větách. Např. I really like taking photographs. (Opravdu rád /-a fotografuji.) Práce na PL – poslechová cvičení, čtení, psaní.

Odkazy:          Video lekce 15 – 6 (1)          WORKSHEET 15 – 6

Doplňková cvičení pro zájemce a rychlíky:   PS s.54/cv.1: POSLECH

+ PS s.54/2: pod obrázky dopíšeme správný den v týdnu + do vět doplníme aktivitu a den v týdnu (věty jdou po sobě jako dny v týdnu, aktivity jsou stejné jako  v učebnici s.38/2)

+ Procvičování na Umíme anglicky: určitě se podíváme, jestli nepřibylo nějaké nové zadání na nástěnce a jako domácí úloha 😊

Práci na pracovních listech děti zasílají tak, jak jsou zvyklé – a to svojí paní učitelce (Andree B., Veronice S., Monice O.). Děti, které pracují ve škole odevzdají PL ke kontrole tam.

Děkuji za spolupráci a přeji hezké dny.

Těším se na děti na online setkáních / konzultacích,

Monika Otrubová