Angličtina 4.A, 4.B, 4.D – Křížová

V týdnu po jarních prázdninách nebude minitest.

Zvířata, stupňování krátkých přídavných jmen, předložky určující místo – práce v učebnici str. 25-26 a pracovním sešitě str. 33-34

PÁ 22.2.: odevzdat Homework 9

4.A PO 25.2. a 4.D ÚT 26.2.: Minitest (zvířata), 4.B zimní švp

Angličtina 2.D – Křížová

Dokončili jsme str. 21 v PS a povídali jsme si o tom, odkud získáváme různé druhy jídla (PS str. 24). Procvičovali jsme slovní zásobu a věty o jídle a pití.

DÚ: PS str. 25 + kdo chyběl, přineste i vyplněný pracovní list, který jste měli přinést už minule

Příště: výroba miniknihy „Cheese!“

Angličtina 1.A,1.B,1.C – Santana

Týdenní plán 4.2.-8.2.2019

Procvičování slovní zásoby 3.lekce – hračky

Opakování – barvy, číslovky

Práce s Activity Book  – konrola D.Ú, – 1.A – str.18,19) opakování slovíček – str.20, poslechové cvičení – procvičování barev a hraček (str.21)

Příprava na domácí úkol (1.B,1.C – str.18,19)

Rozšíření slovní zásoby – práce s knihou – „How the bear lost his tail“

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 4.2.-8.2.2018

2.C – ŠVP

2.B

Procvičování slovní zásoby 3. lekce – ústní i písemnou formou

Tvoření vět kladných i záporných a použitím slovesa LIKE

Práce s activity book – opakování probraného učiva (AB str.25,26)

Příběh „Soup“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace příběhu

Příprava na domácí úkol – Mini book (AB str.73)

2.A,2.D

Procvičování slovní zásoby 3. lekce – ústní i písemnou formou

Tvoření vět kladných i záporných a použitím slovesa LIKE

Práce s activity book – opakování probraného učiva (AB str.25,26)

Příprava na domácí úkol – Mini book (AB str.73)

Rozšíření slovní zásoby – práce s knihou

Pohádkový příběh „How the bear lost his tail“