Angličtina 3.A,3.B,3.C,3.D – Santana

Týdenní plán 9.-13.9.2019

Kontrola podpisů – informace o výuce angličtiny  2019/2020 (vlepené ve šk.s.)

Úvod do Unit 1 – Welcome to Happy Street

Zopakování osob a míst z minulého školního roku a seznámení se s novými osobami (viz. CB str.2-3)

Scénky – seznamování, loučení (CB str.4,7)

Příběh „Who´s this?“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace (CB str.5)

Opakování – ústní i písemnou formou – číslovky 1-10 (CB str.6)

Poslechová cvičení – zapisování číslovek 1-10

Rozšíření slovní zásoby číslovky 11-100 (v testu se ale objeví pouze 1-10)

 

 

Angličtina 4.D,4.E – Santana

Úvodní hodina:

Třídní pravidla

Informace o výuce angličtiny ve školním roce 2019/2020  – Děti mají vlepeno ve školním s. Některé děti sešit neměly, ty dostanou kopii až poté, co budou mít sešit.

První domácí úkol v tomto školním roce byl nechat informace o výuce podepsat alespoň jedním z rodičů.

Rozšíření slovní zásoby – Rules Minions

Angličtina 3.A,3.B,3.C,3.D – Santana

Úvodní hodina:

Třídní pravidla

Informace o výuce angličtiny ve školním roce 2019/2020  – Děti mají vlepeno ve školním s. Některé děti sešit neměly, ty dostanou kopii až poté, co budou mít sešit.

První domácí úkol v tomto školním roce byl nechat informace o výuce podepsat alespoň jedním z rodičů.

Rozšíření slovní zásoby – Rules Minions

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Úvodní hodina:

Třídní pravidla

Informace o výuce angličtiny ve školním roce 2019/2020  – Děti mají vlepeno ve školním s. Některé děti sešit neměly, ty dostanou kopii až poté, co budou mít sešit.

První domácí úkol v tomto školním roce byl nechat informace o výuce podepsat alespoň jedním z rodičů.

Rozšíření slovní zásoby – Rules Minions

Úvodní informace k angličtině (AJ) v 4.třídách: AJ 4.A,B,C (Andrea Běhalová)

Úvodní informace k angličtině (AJ) v 4.třídách: AJ 4.A,B,C

Vážení rodiče,

vítám Vás a Vaše děti v novém školním roce 2019/20. Připomínám stejně jako v minulém školním roce, že na těchto webových stránkách pravidelně ke konci týdne, nejpozději od října 2019, najdete informace o výuce AJ. Další podrobnější informace o výuce AJ ve 4.třídách naleznete u dětí, nalepené v jejich A4 linkovaných sešitech (40 listů) na AJ. Ve spolupráci s třídní učitelkou děti dostaly A4 linkované sešity na AJ ve škole minulý týden a děti by si sešity měly obalit. V klidu si informace o výuce AJ přečtěte a seznamte se s nimi. Prosím o Váš a Vašeho dítěte podpisy potvrzující, že jste si informace pečlivě s dětmi přečetli a rozumíte tomu. Podepsaný dokument zůstane nalepený v A4 linkovaných sešitech. Děti, které na hodině AJ minulý týden chyběly, tak informace ještě nemají nalepené a měly by si je dolepit tento týden ve škole. Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 9.-13.9.2019 si s dětmi znovu připomeneme tyto informace ve škole.

Anglické časopisy: Děti mají v žákovských knížkách vloženou nabídku k odbírání anglického časopisu na školní rok 2019/20. Ze zkušeností v předchozích letech děti rády pracovaly s těmito anglickými časopisy doma i ve škole. Pro rozšíření slovní zásoby a obohacení znalostí o kultury v anglicky mluvících zemích, děti budou s časopisy pracovat v hodinách angličtiny. Prosím pečlivě si přečtěte nabídku. Ve spodní části papíru s nabídkou vyjádřete své rozhodnutí  a poté spodní část odstřihněte. Každé dítě by mně mělo donést spodní části papíru a Vašim vyjádřením nejpozději do pátku 13.9.2019. Pokud se rozhodnete, že dítě bude odebírat časopis, tak se spodní částí papíru dítě donese přesnou částku uvedenou v nabídce.

Děkuji Vám za spolupráci a důvěru.

Přeji všem příjemný den.

Andrea Běhalová