Týdenní plán 3. C,D AJ (Martínková) – týden 11.-.15.11.

Milí rodiče,

tento týden je tematický a je věnován tématu Svoboda (Liberty, Freedom).

Pojala jsem to tím způsobem, že kdežto v jiných vyučovacích hodinách se o angličtině a věcech s ní spojených nesmí ani mluvit (vzhledem k minulému režimu), my, v angličtině, máme tu výhodu, že mluvit o angličtině a anglicky můžeme, a dokonce otevřeně. Učebnu angličtiny máme stranou od všech ostatních, tak se tam můžeme cítit trochu víc „svobodně“:-))

Tím pádem jsem se tento týden rozhodla zaměřit na anglicky mluvící země a na dopisování s kamarády v anglickém jazyce (osobně si živě pamatuji dopisování si se sovětskými kamarády, tak proč ne s anglickým?!?).

Během první vyučovací hodiny AJ budeme s dětmi pracovat s frází „Where are you from?“ a odpovědí „I am from ………….. .“ V poslechu se dozvíme o různych dětech žijících v různých anglicky mluvících zemích. Povíme si něco o těch zemích, trochu o historii a důležitých faktech. Procvičíme na tom „Where is he/she from?“ a „He/She is from …….. .“

Během druhé vyučovací hodiny AJ si přečteme dopis Grega svému kamarádovi. Na základě toho se budeme snažit napsat dopis pro svého kamaráda, se kterým si budeme dopisovat.

SLOVNÍ ZÁSOBA: freedom, liberty, the UK, Great Britain, England, the USA, South Africa, Canada, India, Australia, výše uvedené otázky a odpovědi, Slovakia, Slovak, Russia, Russian, English.

Věřím, že si s dětmi týden užijeme a Vám všem přeji taky krásný a „svobodný“ týden. Nataša Martínková.

 

Další rodičovská Kavárna – Demokratické prvky v Hejného metodě 6.-7. ročník

Doporučené

Fotogalerie – další fotografie z akce
Ve středu 6.11.2019 se konala další letošní kavárna pro rodiče ještě jednou na téma Demokratické principy v metodě Hejného. Besedovat s rodiči přišli opět kromě vyučujících z naší školy pí uč. Balharové a Pevné i lektor společnosti H-mat, která zaštiťuje výuku Celý článek

Tematický týden 2019 – Svoboda

Doporučené

Fotogalerie – prohlédněte si další fotografie z akce
Tématem letošního tematického týdne je vzhledem k 30. výročí Sametové revoluce SVOBODA. Během tematického týdne se po společném zahájení jednotlivé třídy popřípadě ročníky věnují po celý týden tématu ze všech možných úhlů. Čekají nás projekty, exkurze, besedy, dílny a další aktivity. Celý článek

Angličtina 4.D,4.E – Santana

Týdenní plán 11.11.-15.11.2019

Tematický týden – Svoboda  /Freedom

Nová slovní zásoba

Opis slov:

Freedom, Jail/Prison, Free, Imprisoned, Human right, Opportunity to choose, To vote, Sadness, Happiness, Government, Party, March, Strike, Police, Election, Velvet, Revolution, Velvet Revolution, Knowledge, Wisdom, Law, Right, Responsibility, Citizen, Freedom of speech, Opinion, Obey, Against

Práce s časopisem RR:

„The Velvet Revolution /Sametová Revoluce – četba článku, překlad

What are the missing words? – nová slovní zásoba – viz. tematický týden

„A Child in the revolution“ – rozšíření slovní zásoby – četba textu, překlad

Použití probrané slovní zásoby – pasivně – poslech – krátká videa

Pokračování v prezentaci projektů „My Family“, „My Crazy Family“