Matematika 27. 1. – 30. 1.

Přeji hezký poslední týden prvního pololetí.

V pondělí 1. i 2. hodinu budete mít matematiku v 5.C. Přineste si pracovní sešity.
V úterý odevzdáváte pracovní sešit z matematiky. Sešity si už nechám u sebe a rozdám vám nové sešity na 2. pololetí. 3. Vyučovací hodinu bude matematická soutěž Pythagoriáda (na 60 minut).
Ve středu budete mít 1. hodinu geometrii s paní asistentkou Míšou Limberkovou. Jako vždy si přineste rýsovací potřeby.
Ve čtvrtek už nebudete mít matematiku, protože naše třída má celý den program.

Matematika – Rovnice
– znaménko „rovná se“ a jeho zvláštnosti, zapisování rovností a rovnic
– Kružnice a tečna

DĚKUJI VÁM VŠEM ZA HEZKÉ PRVNÍ POLOLETÍ A PŘEJI JEŠTĚ ÚSPĚŠNĚJŠÍ START DO PŘÍŠTÍ POLOLETÍ

TP 27. 1. – 30. 1.

Přeji hezký poslední týden prvního pololetí.

V pondělí 1. i 2. hodinu budete mít český jazyk v 5.A s paní učitelkou Hromádkovou. 3. hodinu odevzdáváte pracovní sešit z matematiky kompletně vyplněný a opravený. Sešit si už nechám u sebe a rozdám vám nové sešity na 2. pololetí.
V úterý proběhne třídní kolo recitační soutěže. 3. Vyučovací hodinu bude matematická soutěž Pythagoriáda (na 60 minut).
Ve středu budete mít 3. a 4. hodinu ČSP a poslední hodinu geometrii.
Ve čtvrtek celé 4 hodiny budete mít program s paní učitelkou Strculovou. Budete pracovat s vašimi knížkami. Bude zkrácená výuka a vysvědčení (dostanete jen výpis; přineste si desky).

Matematika – Rovnice
– znaménko „rovná se“ a jeho zvláštnosti, zapisování rovností a rovnic
– Kružnice a tečna

Člověk a jeho svět – Práce s básničkami
Historie – Život na venkově

DĚKUJI VÁM VŠEM ZA HEZKÉ PRVNÍ POLOLETÍ A PŘEJI JEŠTĚ ÚSPĚŠNĚJŠÍ START DO PŘÍŠTÍ POLOLETÍ

Týdenní plán 27. 1. – 2. 2. 2020

Vážení rodiče, milé děti,

v následujícím týdnu si děti přinesou domů svá vysvědčení. Doufám, že jejich práci oceníte… Známky, které děti nyní získávají, budou zapsány do Bakalářů až v následujícím týdnu, neboť již platí na druhé pololetí.

A nyní několik akcí na tento týden: V pondělí budeme psát matematickou soutěž – Pythagoriádu. Původně čtvrteční termín dílny RWCT byl přesunut na středu. Ve čtvrtek bude vysvědčení a bude o hodinu zkrácená výuka na 11:40 (prosím o podpis v ŽK). V pátek nás čeká pro děti zasloužený odpočinek.

A co nás čeká v jednotlivých předmětech?

ČJ

  • Vyjmenovaná slova – testování
  • Slovní druhy – opakování

M

  • Pythagoriáda
  • Opakování formou testu sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem, převod zlomku na desetinné číslo, výpočet části např. 3 čtvrtiny z 88, sčítání a odčítání desetinných čísel tento či příští týden.
  • Násobení desetinných čísel
  • Tělesa – povrch, objem, kostra, jednotky (z minulého týdne)
  • Prosím o donesení papírové krabice libovolné velikosti

ČJS

  •  Opakování doposud získaných informací

Pro chybějící: M Poč: str. 25 – 32, PS: str. 29 + 39/3, ČJ PS: 29 – 32, ČJS Cosmos Discovery, vznik Země – video,PL: Měsíc – jeho pohyby, příliv a odliv, vzhled. PL: Sluneční soustava.

Dny otevřených dveří a dílny pro rodiče

Krásný a pohodový víkend přeje

Pavla

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 20.1.-24.10.2020

Úvod do Unit 3 -„I´m hungry“

Nová slovní zásoba – Food – Procvičování ústní i písemnou formou

Příběh – poslech, překlad

Song „Helping mum“

Rozšíření slovní zásoby – krátká videa – Food