Rada rodičů 2020

Posláním Rady rodičů je zaštítění spolupráce a komunikace mezi rodiči, učiteli, případně dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělání, materiálního zázemí a prezentaci školy. Snažíme se o zabezpečení zdravého a bezpečného prostředí pro kvalitní a moderní vzdělávání.
Rada rodičů pravidelně přispívá na dárky deváťákům k ukončení školy, což jsou šerpy, občerstvení, upomínkové předměty (loni také fotograf), sladkosti k Mikuláši a drobné dárky ke dni dětí, případně další drobná ohodnocení za účast v soutěžích nebo jako ocenění výzev, hračky a další pomůcky a vybavení do družin, příspěvky pro učitele na pořízení drobností pro děti (cen, odměn) na školy v přírodě a zahraniční zájezdy.
Za vydatné finanční i praktické pomoci Rady rodičů byl například natočen videofilm o škole a vzniklo CD školního pěveckého sboru s vánočními koledami. Rada také přispěla na rekonstrukci víceúčelového hřiště, vybavení školy počítači, vytvoření nových webových stránek či rekonstrukci budovy ve Fingerově ulici.

V současné době se zabýváme hlavně tématy ZKVALITNĚNÍ STRAVOVÁNÍ a ROZVOJEM ŠKOLNÍ ZAHRADY.

Členství je dobrovolné a vzniká zaplacením členského příspěvku. Každá třída volí svého delegáta a jeho náhradníka, kteří pak rodiče zastupují na zasedáních Rady rodičů. Zasedání probíhají nejméně dvakrát ročně a delegáti zde předávají a projednávají podněty rodičů a jejich připomínky.

STANOVY platné od 1. 9. 2020

Výbor Rady rodičů
Jana Mašínová – předsedkyně – jana.masinova@gmail.com
Jana Knappová – 1. místopředsedkyně a tajemnice – jana.hradecna@email.cz
Lenka Neuvirtová – 2. místopředsedkyně a pokladní – lenka@neuvirt.eu

Datová schránka
4cnmsj8

Číslo účtu 2401865258/2010
Pro platbu, prosíme, používejte čtyřmístný variabilní symbol pro platby uvnitř školy (družina, kroužky apod.). Symbol se každý rok mění v závislosti na ročníku, do kterého dítě dochází: ročník (1-9), písmeno označující třídu (A=1, B=2,…) a číslo (pořadí) žáka v třídním výkazu. Prosím neposílejte na variabilní symbol jídelny. Pro usnadnění identifikace platby prosíme o uvedení jména dítěte a třídy do poznámky.

Zápis ze zasedání 29. 9. 2020
Zápis ze zasedání 13. 4. 2021
Zápis z mimořádného zasedání 18. 5. 2021
Zápis ze zasedání 15. 6. 2021

Vyhodnocení ankety Rady rodičů na téma spolupráce a komunikace 26. 1. 2021

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*