Třídní schůzky v úterý 14. 9.

Vážení zákonní zástupci,
rádi bychom Vás pozvali na třídní schůzky, které se konají v úterý 14. 9.
Současná epidemiologická opatření vyžadují po přítomných rodičích doložení jedné z variant bezinfekčnosti vzhledem k onemocnění covid-19. Možnosti jsou:
1) plně dokončené očkování proti covidu-19 (14 dní po poslední dávce);
2) doložení negativního PCR testu, který osoba absolvovala nejdéle před 7 dny;
3) doložení negativního antigenního testu, který osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami (toto nelze doložit čestným prohlášením a nelze se testovat na místě vzhledem k velkému počtu osob, které přijdou na třídní schůzky);
4) potvrzení o prodělané nemoci covid-19, od kterého neuplynulo více než 180 dní.
Předem mnohokrát děkujeme za spolupráci a těšíme se na vás.

Online kurzy AJ s rodilými mluvčími

Nabídka BENATIVE SPEAKER s.r.o.:

Rádi bychom nabídli rodičům žáků 4. až 8. tříd Vaší ZŠ skupinové online
kurzy AJ s rodilými mluvčími z USA a UK. Naše kurzy jsou hravou formou
zaměřeny na rozmluvení dětí, v malých skupinkách do 6 studentů, s velmi
pozitivní odezvou. Vhodně tedy doplňují výuku v ZŠ.

Využíváme vlastní obsah a moderní interaktivní programy (např. Kahoot)
přes aplikaci ZOOM. Do kurzů je možné se bez problémů přihlásit kdykoliv
během roku. Nabízíme první zkušební lekci zdarma. Reference od ředitelů
ZŠ či klientů (rodičů) rádi poskytneme na vyžádání

Benative přihláška AJ s rodilými mluvčími 2021-2022

Trenéři ve škole

Doporučené

Naše škola se díky finanční a organizační podpoře MČ Praha 13 zapojila do projektu Trenéři ve škole https://www.treneriveskole.cz. Program spočívá v tom, že od září povedou v 1. třídách jednu hodinu týdně (na naší škole v úterý) s paní učitelkami tělesnou výchovu trenéři nejrůznějších sportů. Cílem je vytvářet u dětí pozitivní vztah k pohybu a tím i zlepšit vzdělanosti společně s mentálním a fyzickým zdravím. Celý článek

Zahájení školního roku 2021/22

Fotografie z prvního dne
Ve středu 1. 9. 2021 jsme společně s našimi žáky zahájili další školní rok. Velice důležitý byl tento den pro prvňáčky, kterým začíná nová životní etapa. Ráno se spolu s rodiči shromáždili v atriu školy, kde je přivítala paní ředitelka PaedDr. Zuzana Majstrová spolu s milým hostem panem starostou Prahy 13, Ing. Davidem Vodrážkou. Navíc jim první chvíle ve škole ulehčil i pes Chlupík.
Potom se již odebrali s paní učitelkou do třídy. Tam na ně čekaly malé dárečky i troška prvního učení. Přejeme všem dětem, a prvňáčkům obzvláště, aby se jim ve škole dařilo a aby je nikdy neopustila radost poznávat a touha objevovat.

Zahájení školního roku 2021/22 – 1. ročník

Doporučené

Žáci 1. tříd se dostaví 1. září 2021 v 8.00 před školu. Moc prosíme o dodržení času, aby se děti a dospělí zbytečně před školou nemíchali s dalšími přicházejícími žáky. Zahájení školního roku proběhne v atriu školy. Žáci 1. tříd pak společně odejdou do svých tříd. Rodičům nebude v této chvíli z důvodů epidemiologické situace povolen vstup do tříd a do jiných prostor školy. Celý článek