Jedlá zahrada

Doporučené

Naše škola se stala jednou ze 6 škol podpořených ve výzvě Jedlá zahrada programu Skutečně zdravá škola a společnosti LIDL. Získali jsme podporu 100 000,- Kč na  vybudování „jedlé zahrady“ – záhonů na pěstování drobné zeleniny a bylinek, vysazení keřů s jedlým ovocem, podpoření přirozeného koloběhu v přírodě a výuky zaměřené nejen na vzdělávání v oblasti zdravé výživy, ale také na rozvoj badatelské výuky. Projekt potrvá od 1.6.2022 do 31.3. 2023. 

 

Projekt Participace jako nástroj k rozvoji klíčových kompetencí

V rámci projektu Participace jako nástroj k rozvoji klíčových kompetencí, který je financovaný Magistrátem HMP, se v červnu a na podzim 2021 několik tříd nebo třeba žáci ze školního parlamentu zapojí do tvorby koncepce školní zahrady.
Díky grantu škola získala 80 000 Kč na realizaci workshopů s lektory ze společnosti Město přátelské k dětem, z. s. Cílem projektu je co největší participace žáků na přípravě revitalizace školní zahrady. Projekt škola realizuji od dubna do prosince 2021.

Program Kombinovaná výuka

Doporučené

Naše škola byla vybrána do programu Pokusné ověřování obsahu, metod a organizace kombinovaného vzdělávání v základních a středních školách (č. j. MSMT-34023/2020-1), které vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Od září 2021 tak budou mít žáci 1. stupně možnost přihlásit se do tohoto programu, který bude kombinací prezenční a distanční výuky. Chceme vytvořit a ověřit možnost pro moderní způsob vzdělávání a využít zkušenosti z období distanční výuky. Žáci se budou částečně učit společně ve škole a částečně samostatně doma. Konkrétní rozvržení učiva si stanoví s pomocí učitele ve svém studijním plánu. Celý článek