Další rodičovská Kavárna – Demokratické prvky v Hejného metodě 6.-7. ročník

Doporučené

Fotogalerie – další fotografie z akce
Ve středu 6.11.2019 se konala další letošní kavárna pro rodiče ještě jednou na téma Demokratické principy v metodě Hejného. Besedovat s rodiči přišli opět kromě vyučujících z naší školy pí uč. Balharové a Pevné i lektor společnosti H-mat, která zaštiťuje výuku Celý článek

Projekt PRIMAS Praha 13

primas_plakatProjekt PRIMAS Praha 13 (reg. č. projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000288) je spolufinancován Evropskou unií.
http://www.praha13.cz/Projekt-PRIMAS-Praha-13.html

Naše škola je zapojena do projektu PRIMAS, zaměřeného na podporu specifických vzdělávacích potřeb žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a na zavádění multikulturní výchovy (MKV) v rámci vzdělávání ve všech ZŠ zřízených MČ Praha 13.

Konference PRIMAS 2019

Primátorka Prahy ve FZŠ O.Chlupa

DSC07127Fotogalerie – prohlédněte si fotografie
Naše škola bude první pilotní školou v ČR, kde budou žáci mít v rámci školní identifikační karty zároveň i tzv. Lítačku na hromadnou dopravu. V pátek 15.12. 2017 naši školu navštívily primátorka Prahy Mgr. Adriana Krnáčová a místostarostka MČ Prahy 13 RNDr. Marcela Plesníková, které se přišly podívat na předávání prvních „Lítaček“. Zajímalo je, jak se identifikační kartou platí v bufetu, ve školní jídelně i další využití karty, a ve škole se jim velmi líbilo.

Kdo jiný?

Skupina žáků 2. stupně z naší školy pod vedením pí učitelky a koordinátorky práce parlamentu 2.stupně Petry Rajtrové se ve školním roce 2016/17 zapojila do projektu Kdo jiný? společnosti jeden svět na školách.

Tématem jejich celoroční práce byly děti, které pracují s pomocí asistenta. Skvělým výstupem byl film s názvem Mám asistenta, no a co?

Zkušenosti žáků i paní učitelky se dostaly do příruček projektu určených žákům a učitelům, kteří o zapojení do projektu zatím jen uvažují, i do časopisu Prahy 13 STOP.

Dětem i paní učitelce patří ještě jednou velký dík za skvělou práci a výbornou reprezentaci školy.

 

 

Šablony pro FZŠ pro Chlupa

Plakátek_Fakultní ZŠ prof.O.ChlupaP13

Projekt Šablony pro FZŠ pro Chlupa
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004289
je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše škola čerpá v rámci tohoto projektu finance na školní psycholožku, školní speciální pedagožku, doučovací skupiny, klub deskových her a setkávání s rodiči v tzv. kavárnách pro rodiče.