Projekt Nadace O2 Chytrá škola

Na jaře 2020 jsme uspěli s žádostí o grantový program Nadace O2 Chytrá škola.  V grantu jsme získali 80 325 Kč na realizaci preventivních programů pro žáky, na vzdělávání pedagogických pracovníků i rodičovské veřejnosti v oblasti kyberbezpečnosti. Díky grantu škola může dokoupit technické vybavení pro natočení videospotu, který budou tvořit sami žáci.

Projekt PRIMAS Praha 13

primas_plakatProjekt PRIMAS Praha 13 (reg. č. projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000288) je spolufinancován Evropskou unií.
http://www.praha13.cz/Projekt-PRIMAS-Praha-13.html

Naše škola je zapojena do projektu PRIMAS, zaměřeného na podporu specifických vzdělávacích potřeb žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a na zavádění multikulturní výchovy (MKV) v rámci vzdělávání ve všech ZŠ zřízených MČ Praha 13.

Konference PRIMAS 2019

Šablony pro FZŠ pro Chlupa

Plakátek_Fakultní ZŠ prof.O.ChlupaP13

Šablony pro FZŠ pro Chlupa
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004289
je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše škola čerpá v rámci tohoto projektu finance na školní psycholožku, školní speciální pedagožku, doučovací skupiny, klub deskových her a setkávání s rodiči v tzv. kavárnách pro rodiče.

„Hodina pohybu navíc“ – pokusné ověřování MŠMT

hodina pohybuVe školním roce 2016/17 je naše škola nově zapojena do pokusného ověřování programu MŠMT „Hodina pohybu navíc.“ 
hodina_pohybu_logo
Program organizuje Národní ústav pro vzdělávání a má za cíl motivovat žáky 1. – 3. ročníků ZŠ k pohybu a ověřit možnosti začlenění těchto činností do režimu školní družiny.
Celý článek