Projekt Participace jako nástroj k rozvoji klíčových kompetencí

V rámci projektu Participace jako nástroj k rozvoji klíčových kompetencí, který je financovaný Magistrátem HMP, se v červnu a na podzim 2021 několik tříd nebo třeba žáci ze školního parlamentu zapojí do tvorby koncepce školní zahrady.
Díky grantu škola získala 80 000 Kč na realizaci workshopů s lektory ze společnosti Město přátelské k dětem, z. s. Cílem projektu je co největší participace žáků na přípravě revitalizace školní zahrady. Projekt škola realizuji od dubna do prosince 2021.

Program Kombinovaná výuka

Doporučené

Naše škola byla vybrána do programu Pokusné ověřování obsahu, metod a organizace kombinovaného vzdělávání v základních a středních školách (č. j. MSMT-34023/2020-1), které vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Od září 2021 tak budou mít žáci 1. stupně možnost přihlásit se do tohoto programu, který bude kombinací prezenční a distanční výuky. Chceme vytvořit a ověřit možnost pro moderní způsob vzdělávání a využít zkušenosti z období distanční výuky. Žáci se budou částečně učit společně ve škole a částečně samostatně doma. Konkrétní rozvržení učiva si stanoví s pomocí učitele ve svém studijním plánu. Celý článek

Projekt Nadace O2 Chytrá škola

Na jaře 2020 jsme uspěli s žádostí o grantový program Nadace O2 Chytrá škola.  V grantu jsme získali 80 325 Kč na realizaci preventivních programů pro žáky, na vzdělávání pedagogických pracovníků i rodičovské veřejnosti v oblasti kyberbezpečnosti. Díky grantu škola může dokoupit technické vybavení pro natočení videospotu, který budou tvořit sami žáci.