Výsledky přijímacího řízení do 1. tříd pro šk. rok 2019/2020

Doporučené

Uchazeči přijatí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 – seznam přijatých uchazečů
Uchazeči, jimž byla školní docházka odložena na rok 2020/2021 – seznam uchazečů s odklady

Ředitelka Fakultní základní školy profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Fingerova 2186 se rozhodla přijmout vzhledem ke kapacitě školy 96 dětí dle stanovených kritérií:

Podle kritéria číslo 1 bylo přijato 89 dětí, o zbylých 7 volných míst se losovalo.
Do losování bylo vloženo 10 kódů dětí, které splňovaly kritérium č. 2, a z nich bylo vylosováno 7 dětí k doplnění do počtu 96.
Losování proběhlo dne 11. dubna 2019 v 8:00 hodin ve Fakultní základní škole profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Fingerova 2186 za přítomnosti ředitelky základní školy PaedDr. Zuzany Majstrové , zástupce zřizovatele Mgr. J. Šafira a předsedy Školské rady Ing. Martina Rejzla.

V Praze dne 15. 4. 2019 PaedDr. Zuzana Majstrová,ředitelka školy

Setkání předškoláků – Pro přijaté děti se uskuteční 3 setkání Škola nanečisto ve dnech 21.5., 28.5. a 4.6. 15:30-16:30 hod. Doporučujeme zúčastnit se všech tří setkání. V době posledního setkání dětí tj. 4.6. v 15:30-16:30 hod se zároveň bude konat první třídní schůzka rodičů, kde se dozvíte všechny potřebné informace ohledně nástupu do 1. třídy.

Důležité!! – Informace k zaplacení doplatku zájezdu do Anglie-Hastings

Doporučené

Vážení rodiče,
v pátek 12.4. přinesou děti v žákovské knížce informace k platbě doplatku zájezdu do Anglie.
Platit budete na účet školy, škola pak přepošle celou částku najednou na účet Student Agency.
V pokynech, které jsou v ŽK, najdete: Celý článek

Důležitá informace – zájezd do Anglie 8.6.-16.6.2019

Doporučené

Vážení rodiče,
znovu připomínáme důležitou informaci – V případě, že se školního zájezdu do Hastings účastní student, který nemá české/slovenské občanství a nepochází ze států EU, musí s sebou mít vyplněný a potvrzený formulář z příslušného cizineckého úřadu. Toto potvrzení budeme kontrolovat před odjezdem autobusu!!!! Kdo nebude mít potvrzený formulář (a samozřejmě platný pas ještě nejméně půl roku po návratu do ČR), nebude s námi moci odjet.
Vzor potvrzení, které si vyzvednete Celý článek