Dny otevřených dveří a dílny pro rodiče

Doporučené

Den otevřených dveří pro zájemce o přijetí do 1. třídy: úterý 21.1. 2020 v 17:00 -v divadelním sále školy. Rodiče budoucích prvňáčků možnost setkat se s ředitelkou školy a prohlédnou si prostory školy. Mohou se zeptat na vše, co je zajímá o životě školy i přijímacím řízení. Akce je určena pro dospělé, je zajištěno hlídání pro děti.

Dílny pro rodiče budoucích prvňáčků: úterý 28.1. 2020v 17:00 v učebnách v 1. patře – rodiče si mohou na vlastní kůži vyzkoušet naše metody práce a seznámit se blíže se členy pedagogického sboru. Akce je určena pro dospělé, je zajištěno hlídání pro děti.

Den otevřených dveří pro zájemce o přijetí do 6. třídy: úterý 28.1. 2020 v 17:00 – v divadelním sále školy. Akce je určena pro rodiče žáků stávajících 5. tříd. Dozvíte se vše o přestupu žáků na 2. stupeň, o metodách výuky, o vytváření nových tříd. Budete mít možnost si prohlédnout učebny 2. stupně.

Anketa – Spokojenost se školní jídelnou

Doporučené

Vážení rodiče,
před Vánoci Rada rodičů zorganizovala průzkum spokojenosti se školní jídelnou. Rodiče mají možnost vyplnit ji ještě do konce ledna. Pokud jste nedostali přímý proklik na formulář od svého zástupce RR, využijte proklik v mailu od svého třídního učitele, který dostanete v tomto týdnu.
Majstrová

Kavárny pro rodiče – Vícejazyčnost je bohatství

Doporučené

Fotogalerie
Další dvě kavárny pro rodiče na téma Vícejazyčnost je bohatství se uskutečnily v prosinci 2019. Odborně tematická setkání představila možnosti, jak  podpořit jedinečnost žáků s OMJ (odlišným mateřským jazykem), jak je i jejich rodiče více zapojit do školního života a jak pracovat na tom, aby zažívali ve škole i v mimoškolních aktivitách úspěch. V rámci setkání se rodiče seznámili s podporou, kterou cizojazyčným dětem a rodinám poskytuje nezisková organizace Meta, a s aktivitami pro vícejazyčné děti, které organizuje časopis Kamarádi při Evropském domě. Celý článek

Národní testování 9. tříd

Doporučené

I letos se všichni žáci 9. ročníku na FZŠ prof. O. Chlupa zúčastnili Národního testování SCIO v českém jazyce, matematice a testování obecných studijních předpokladů. Opět dosáhli výborných výsledků. V českém jazyce byly výsledky žáků lepší než u 80% všech škol v ČR. Jako výborné byly vyhodnoceny sloh a komunikace, interpretace a získávání informací.  Výsledky v matematice řadí naši školu mezi 10% nejúspěšnějších škol v České republice. Silnou stránkou jsou výsledky v Celý článek

Pomáháme Belušce

Doporučené

Dne 4. 12. 2019 jsme podpořili Občanské sdružení Beluška na vánočních trzích Prahy 13. Beluška zajišťuje pracovní pozice pro osoby se zdravotním znevýhodněním, zejména se zrakovým postižením. Zástupci jednotlivých škol, za naši dvě žákyně 9. třídy,  nabízeli návštěvníkům akce drobné výrobky žáků. Celkem se tak podařilo za celý den získat 11 007,- Kč. Výtěžek z prodeje předá za všechny školy z Prahy 13 vedení Radnice MČ Praha 13 zástupcům organizace Beluška.