Vyučování 1. týden

Vyučování od 2. 9. 2009  končí:
středa  (2.9.) + čtvrtek (3.9.):
1. tř. v 9,40 h
2. třídy v 11,40 h
3. třídy v 11,35 h
4. třídy v 11,25 h
5. třídy v 11,15 h
6. – 9. tř. ve 12,35 h
pátek (4.9.):
1. tř. v 10,45 h
2. třídy v 11,40 h
3. třídy v 11,35 h
4. třídy v 11,25 h
5. třídy v 11,15 h
6. – 9. tř. ve 12,35 h

Od pondělí 7.9. dle rozvrhu jednotlivých tříd.

Školní vzdělávací program

Škoní vzdělávací program i učební plán je prozatím rozdílný u tříd, které přešly z FZŠ Chlupova a tříd FZŠ Fingerova.

Stávající žáci samozřejmě mají možnost dokončit svou školní docházku podle dosavadního ŠVP. Bude však záležet na učitelích a rodičích, jakou cestu si zvolí.

Hned na podzim je plánován dvoudenní seminář pro celý pedagogický sbor, který by nám měl pomoci najít v obou programech to, co budeme dále rozvíjet, ale i místa, která budeme chtít přehodnotit.

Výhledově bychom pak chtěli vytvořit program, se kterým se ztotožní všichni vyučující.

Nová knihovna

Nová knihovnaDlouho jsme na FZŠ Chlupova pro nedostatek prostoru museli odkládat plány na vybudování školní knihovny se studovnou a multimediální pracovnou. V nové budově se nám tyto sny postupně splní.

Dohromady má teď knihovna kolem pěti tisíc knih. Nové zařízení umožní využít knihovnu v duchu aktivních vyučovacích metod, kde se počítá s tím, že žáci samostatně pracují se zdroji, kriticky je posuzují, dále je tvořivě zpracovávají a výsledky své práce prezentují ostatním.
Celý článek

Nová budova – nové možnosti

Nové prostory budou lépe vyhovovat našemu aktivnímu způsobu výuky. V původní budově jsme např. neměli místnost, kde by se mohlo sejít pohodlně více lidí najednou. Nedílnou součástí našeho způsobu výuky jsou přitom konference, besedy, debaty a výstavy.

Nové školní hřištěChyběly nám také prostory na klidný i aktivní odpočinek o přestávkách, družinu nebo prostornější jazykové učebny. Na to vše jsme mysleli při plánování rekonstrukce školy. Určitě maximálně budeme využívat moderní divadelní sál v budově Fingerova, díky kterému můžeme např. rozšířit již tradiční festival Chlupíkovo divadelní léto.

Všichni se samozřejmě těšíme na nově rekonstruované sportovní hřiště a tělocvičny, které nám doposud chyběly.
Celý článek

Co je hlavním přínosem spojení škol Fingerova a Chlupova?

Každoročně jsme na FZŠ Chlupova zapisovali přes 120 žáků, ale mnoho z nich jsme museli z kapacitních důvodů odmítat. Jsme proto velmi rádi, že větší budova nám umožnila uspokojit letos téměř všechny zájemce a otevíráme čtyři první třídy.
Celý článek

Poděkování

Stěhování a malování ve 2. A Říká se lepší vyhořet, než se stěhovat. No, tak úplně s tím nesouhlasíme, ale náročné stěhování opravdu bylo.

V podstatě jsme stěhovali všechno, co bylo zachovalé a plně funkční – všechny lavice, židle, část tabulí, kancelářský nábytek, veškeré pomůcky… Bylo toho opravdu dost. Celou školu jsme přestěhovali za pět pracovních dní. Další týdny jsme však strávili úpravou nových prostor.

Chtěli bych tímto za to všem zaměstnancům naší školy a samozřejmě i dobrovolníkům z řad rodičů moc poděkovat !