Prázdninové deníky 2019

Doporučené

Fotogalerie  – prohlédněte si fotografie
Letošní soutěže O nejlepší prázdninový cestovatelský deník se celkem zúčastnilo 58 žáků z 1.-5. tříd. Deníky byly bodově ohodnoceny radou Chlupíka , kritéria hodnocení zahrnovala zápisy (délka, čitelnost a úroveň), grafiku (ilustrace, fotky, provedení) a celkovou náročnost. Rozhodnout, který deník je nejlepší, je každý rok pro porotu opravdu těžké, protože každý deník je něčím zajímavý a osobitý. Nakonec zvítězili: Celý článek

Zpráva ze soustředění DPS Noctuella v Žihli

V sobotu jsme přijeli,rozezpívali se a rozdělili se do hlasů. Navštívili nás piráti, že jim ukradli posádky a tak se snažíme je nahradit.
V neděli jsme měli pirátský výcvik: tělesná zdatnost, schopnost navigace a orientace, přivazování lodě, schopnost zasáhnout cíl. Odpoledne jsme zpívali a hráli fáborkovanou po lese. Už jsme se naučili 4 nové písničky a 3 koledy.
Fotky jsou zde:soustředění

Podzimní běh 1.D

Podzimní běh

Jako každý rok jsme v září uskutečnili v jednotlivých ročnících tradiční Podzimní běh. Prvňáci letos absolvovali ve dvojicích trasu před školou po fáborcích. Měli za úkol nejen uběhnout správnou cestou danou trať, ale i si zamapatovat postupně 6 obrázků, které byly zavěšené u fáborků. V cíli se pak každý snažil zapamatovaný obrázek nakreslit a vysvětlit dospělému, co jeho kresba znázorňuje. Vyhrál každý, kdo si pamatoval všech šest obrázků. Mohl si pak vybrat cenu – tužku, pravítko, omalovánky nebo pexeso. Běh se nám vydařil a zdravému pohybu přálo i počasí.

První pomoc – praktický workshop pro 8. třídy

První pomoc - fotografie

První pomoc – workshop pro 8. třídy

Ve čtvrtek a pátek 3.-4.10.2019 si všichni žáci 8.tříd mohou vyzkoušet díky MČ Praha 13 ve tříhodinovém workshopu první pomoc. Kromě jiného si prakticky zkusili, jak rozpoznat problém u nekomunikujícího člověka, jak zavolat pomoc, jak komunikovat se záchrannou službou a jak se řídit jejími pokyny při záchraně člověka.