1.C  týdenní plán od 6.4. – 8.4. 2020  (DISTANČNÍ VÝUKA)

9.4. – 13.4. 2020  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY         

ČESKÝ JAZYK

1.ČTENÍ – důležitý každodenní úkol. Kniha může být psána malými nebo velkými písmeny. Po každém čtení děti měly umět stručně říct, o čem četly. Po přečtení knihy děti vypracují čtenářský list do 15.4.2020 – termínovaný domácí úkol.

malá písmena: děti by měly postupně umět PŘEČÍST všechna malá písmena. Zatím je nemusí umět psát, takže když něco píší, je lepší, když používají velká písmena.

Písmena, která se nejčastěji pletou: b/d, h/n, b/p, a/e, g/q, pravidelným čtením to vymizí.

Lili a Vili ve světě velkých písmen (1.díl): str. 80  – závěrečná stránka prac. sešitu (PS) za odměnu, že to děti zvládly.

Kdo z dětí chce, může si DOBROVOLNĚ dokončit cvičení v tomto 1. díle, která jsme na předchozích stránkách neudělali.

Lili a Vili ve světě malých písmen (2.díl) : tento týden žádný úkol z tohoto PS

2. PSANÍ – str. 20-21

Co pohlídat: správné sezení, správné držení tužky a netlačit na ni, dodržení správných tvarů písmen, mezer mezi písmeny a slovy (viz minulý týdenní plán)

Diktát (všechny děti): aspoň 1x týdně napsat diktát do fialového sešitu „Umím psát“ na prázdný řádek označený kytičkou (max. do str.21); k diktátu použijte 1-2 věty z předchozích stránek, abyste poznali, že si naučená písmena pamatují a umí je napsat.

 MATEMATIKA – důležité je pravidelně trénovat především: 

– sčítání a odčítání od 1 do 10, od 11 do 20

– číselná řada od 0-20 a orientace v ní; porovnávání čísel (větší, menší, rovná se)

DŮLEŽITÉ je manipulovat (sčítat a odčítat s pomocí různých předmětů – víčka, fazole, číselná osa a po ní posouvat třeba fazolku/malého panáčka nebo na počítadle 0-20, hrací kostky, atd.), aby to děti viděly a snáze pochopily.

Matematika Hejný: tento týden žádný úkol z tohoto PS

Hejného matematiku můžete trénovat na PC: https://www.matika.in/cs/#1

Početníček: str.22

– zopakování sčítání a odčítání mezi 0-10 a 11-19

Velikonoční prac. list (povinné): vypracovat PL a poslat do pondělí 13.4.

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Kalendář počasí – poslat vyfocený za 2. týden (27.3.-3.4) do neděle 5.4.

ANGLIČTINA: v týdenních plánech 1.C na int.stránkách školy

Rodiče dětí ze skupiny pí.uč. Nataši Martínkové: prosím potvrďte jí stručně mailem, že máte info k AJ a příp. jí můžete mailem poslat nějaké vypracované stránky z prac.sešitu.

Jinak potřebujete-li s něčím poradit, napište přímo paní učitelkám:                                Nataše: natasa.martinkova@fzs-chlupa.cz nebo Andree: andrea.behalova@fzs-chlupa.cz

TĚLESNÁ VÝCHOVA: v rámci dopoledního televizního vysílání UčíTelka. je vždy i krátká rozcvička s nějakým známým sportovcem uzpůsobená domácím podmínkám, tak to možná využijete; např.: https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000015/

HUDEBNÍ VÝCHOVA: věřím, že si doma zpíváte pro dobrou náladu

– nově od 3.4. je i ve vysílání UčíTelka zařazena hudební výchova; bude zde pravidelně každé pondělí a pátek, tak to můžete využít: Odkaz na 1.hodinu HV: https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000015/

VELIKONOČNÍ VYRÁBĚNÍ (dobrovolné): v příloze mailu náměty na různé velikonoční vyrábění, tak třeba to s dětmi využijete. Kdybyste měli nějaké fotky, ráda se na ně podívám.

ON-LINE PROCVIČOVÁNÍ (průběžně aktualizováno každý týden): 

https://edu.ceskatelevize.cz/  – nový vzdělávací web ČT pro 1. a 2.st. ZŚ a SŠ, který se věnuje různým předmětům

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/dily/   – pro 1.stupeń ZŠ

https://decko.ceskatelevize.cz/    hry, procvičování, videa

https://www.umimeto.org/  procvičování různých předmětů (ČJ, M, AJ, další předměty), nevím jaké jsou aktuální podmínky, lze si vyzkoušet a pak je asi nutné zakoupit licenci; ZŠ má zakoupené licence pro děti až od 3.tříd

https://www.matika.in/cs/#1  krokování, sčítání, odčítání, pyramidy, hadi, trojúhelníky, aj.

https://www.gramar.in/cs/      čeština

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida

https://skolakov.eu/matematika-1-trida

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled   – český jazyk a matematika

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D,3.A,3.B,3.C,3.D,4.D,4.E – Santana

Naprosto chápu, že současná situace je náročná, a proto bych ráda připomenula že děti mají dovoleno u projektů ( 3.třídy a 4.třídy) a u práce ve šk.s.(2.třídy) využít několik možností:
1) Obrázek namalovat
2) Obrázek vystřihout (časopis, noviny, letáky, apod.)
3) Obrázek vytisknout z PC
Přeji Vám hezký den
Veronika Santana

Angličtina 4.D,4.E – Santana

Dobrý den milé děti,

určitě si pamatujete na „Steve a Maggie“ videa. Protože jsme byli v hodinách limitováni časem, tak jsem Vám pouštěla vždy jen krátké video spojené se slovní zásobou, kterou jsme právě probírali. Protože máte nyní času víc, tak si můžete pustit všechna videa, která Vás zaujmou. Doporučuji zapnout i titulky, aby jste mohli sledovat současně i psaný text.

https://www.youtube.com/channel/UCx1xhxQyzR4TT6PmXO0khbQ

Přeji Vám hezký den

Veronika Santana

Angličtina 3.A,3.B,3.C,3.D – Santana

Dobrý den milé děti,

určitě si pamatujete na „Steve a Maggie“ videa. Protože jsme byli v hodinách limitováni časem, tak jsem Vám pouštěla vždy jen krátké video spojené se slovní zásobou, kterou jsme právě probírali. Protože máte nyní času víc, tak si můžete pustit všechna videa, která Vás zaujmou. Doporučuji zapnout i titulky, aby jste mohli sledovat současně i psaný text.

https://www.youtube.com/channel/UCx1xhxQyzR4TT6PmXO0khbQ

Přeji Vám hezký den

Veronika Santana

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D

Dobrý den milé děti,

určitě si pamatujete na „Steve a Maggie“ videa. Protože jsme byli v hodinách limitováni časem, tak jsem Vám pouštěla vždy jen krátké video spojené se slovní zásobou, kterou jsme právě probírali. Protože máte nyní času víc, tak si můžete pustit všechna videa, která Vás zaujmou. Doporučuji zapnout i titulky, aby jste mohli sledovat současně i psaný text.

https://www.youtube.com/channel/UCx1xhxQyzR4TT6PmXO0khbQ

Přeji Vám hezký den

Veronika Santana

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Procvičování probrané slovní zásoby – písemnou formou – namalovat si do sešitu místnosti v domě (viz.CB str.31) každou místnost pojmenovat. Např. Když namalují koupelnu – napíší u obrázku BATHROOM. apod.

Poslední co bych chtěla, je aby jste byli přetížení a unavení. Rozdělujte si práci průběžně a v případě nejasností Vám ráda pomohu:

veronika.santana@fzs-chlupa.cz

Opatrujte se a přeji Vám hlavně pevné zdraví

Veronika Santana

 

 

 

 

 

 

Vím, že ne všichni máte pravidelné a neomezené internetové připojení. Proto mají děti zadanou práci z CB, AB, práce ve šk. s. a starší děti také projekty – viz. předešlé týdenní plány.

Ale v případě, že budete mít přístup k internetu, navštivte prosím i tyto webové stránky, které mohou dětem v době distanční výuky pomoci v procvičování AJ.

https://www.englishwsheets.com/furniture.html

https://www.jazyky-online.info/anglictina/index.php#jazyk

https://www.jazyky-online.info/anglictina/procvicovani2.php

https://www.jazyky-online.info/anglictina/uceni_slovicek.php

Přeji Vám hlavně zdraví!

Veronika Santana