Vítězná přehazovaná

Dne 12.3.2019 náš tým složený z dívek 6. – 7. tříd, nastoupil do dalšího turnaje v rámci Poháru DDM P-13, tentokrát v přehazované. Po vítězných utkáních ve skupině (všechny bez ztráty setu) naše družstvo postoupilo do finálových bojů, kde se utkalo s nejobávanějším soupeřem a věčným rivalem ze FZŠ Kuncova. Nakonec i finálové utkání naše družstvo bezpečně ovládlo. Všechny dívky podaly v průběhu celého turnaje vynikající výkony. Družstvo bylo složeno z těchto hráček: V. Doudová a N. Dostálková (obě 7. C), J. Laubertová(7. A), A. Škodová a K. Kuboňová (obě 7. B), M. Snítilová a     I. Protazyčová (obě 6.C), L. Mocková (6.A) a A.Totová (6.B). Všem dívkám blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

5.C TÝDENNÍ PLÁN od 18.3. – 22.3.2019

ČESKÝ JAZYK

– nové učivo: přídavná jména přivlastňovací

– opakování učiva: koncovky přídavných jmen měkkých/tvrdých, vyjmenovaná slova, ktg podst.jmen, ktg sloves, skupiny mě/mně; skupiny bje/bě, vje/vě, pě; zdvojené souhlásky, slovní druhy, shoda přísudku s podmětem, základní skladební dvojice, vzorce souvětí, atd.)

Výběr cvičení: PS I. 5.tř.: str. 33-40 U: str. 49-61, PS BD: str. 7-8, 22-25

ČTENÍ A SLOH

– prezentace čten.listu dle rozpisu (11,12,13); čtení z deníků páťáka

 TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ) do  10.5. vypracovat: 2. kulturní list a 5. čtenářský list z knihy dle svého výběru, odpovídající ČL mají děti ve čt. portfoliu

MATEMATIKA

– zlomek a desetinné číslo – souhrn znalostí a nové informace

– rovnice (Děda Lesoň, Hadi, slovní úlohy, váhy, šipkové grafy)

– opakování probraného učiva: písemné +/-/./:; dělení dvouciferným číslem, dělitelnost čísel, různá matematická prostředí,

Výběr cvičení: PS I str.28-29; 36-40 PS II str. 23-26 U: str. 36-50,80-83 Poč.:str.15-31

ČJS

– EVROPA: Slovensko – vypracování prac.listu, testík: Rakousko, Slovensko

– HISTORIE: Světlo rozumu (osvícenství) a vláda Marie Terezie – úvod

ICT: Excel – další informace, vytvoření tabulky s daty o spolužácích

PLÁNOVANÉ AKCE

9.4. – prevence na téma: „Partnerství, vztahy a sexualita“

18.4. – 22.4.  Velikonoční prázdniny

24.4. 2019: workshop Rom´n´Roll, Rudolfinum

29.4.   Autorské čtení: prezentace vlastní tvorby dětí na libovolné téma (příběh, pohádka, deník…). Prezentace a čtení úryvku před posluchači cca 3 minuty a následně odpovídání na dotazy posluchačů – do 15.4. odevzdání prací, předem možnost prezentace před 5.C

30.4.  program První pomoc hrou na téma: Krvácení a šok, DDM Praha 8

31.5. – 3.6.  Školní výlet ve spolupráci s agenturou STAN

 

Týdenní plán 5.D na 18. – 22.3.

ČJ – zájmena – druhy zájmen a skloňování osobních zájmen + opakování probraného pravopisu, DDÚ – 4.ČTL do 1.4., (DDÚ) – napsat vlastní text a přihlásit se s ním na Autorské čtení ve škole – do 25.4.

M – počítání s desetinnými č. + procvičování sč., odč., nás. a děl. v daném oboru; rýsování podle popisu konstrukce, vytváření popisu konstrukce, převody jednotek, obvod, obsah, objem – výpočty; slovní úlohy

ČJS – po – návštěva Štefánikovy hvězdárny

st – vesmír – Slunce – prezentace Filipa a Míši

Doplatek – Výukový zájezd do Hastings (8.6.-16.6.2019)

Doporučené

Vážení rodiče, sledujte prosím webové stránky naší školy – 15.4. bude uveřejněna podrobná informace o výši a způsobu zaplacení doplatku za výukový zájezd do Hastings! Celý článek

Pražské poetické setkání 2019 – 2.stupeň

Doporučené

I letos se na naší škole konalo školní kolo v recitaci, kterého se zúčastnilo neuvěřitelných 38 recitátorů z 2. stupně. Výběr všech textů, které zazněly, byl velmi zdařilý.  Pro porotu bylo velmi těžké vybrat ty, kteří by měli postoupit do obvodního kola.
Do obvodního kola postoupili: Celý článek