Týdenní plán 5.D na 20. – 24.5.

ČJ – druhy podmětu a přísudku, shoda podmětu s několikanásobným přísudkem, práce na poště – vyplnění podacího lístku a složenky + procvičování probraného učiva; DDÚ – 5.ČTL do 7.6.

M – počítání s desetin.č., slovní úlohy, frausovská prostředí – test ve středu; obvod, obsah čtverce, obdélníku, objem a povrch krychle a kvádru

ČJS – po – Mnichovská dohoda; test – 1.republika

st – dokončení projektů na ŠvP – evropské státy – skupinová práce

Pohár rozhlasu v atletice 2019

Ve dnech 9.5. a 10.5. se naši žáci a žákyně druhého stupně účastnili soutěží Poháru rozhlasu v atletice. V chladných podmínkách strahovského stadionu Přátelství jsme vybojoli hned dvě umístění na stupních vítězů – 3. místo dívky z 8-9.tříd, 3.místo chlapci z 6-7.tříd a bohužel také dvakrát nepopulární bramborové 4.místo (starší chlapci a mladší dívky). K vidění však byly po céle dva dny skvělé a bojovné výkony, za které děkujeme všem zúčastněným, kteří hrdě reprezentovali naši školu v tomto tradičním týmovém atletickém závodě pro základní školy.

5.C TÝDENNÍ PLÁN 13.5. – 17.5. 2019

ČESKÝ JAZYK

– NOVÉ: číslovky – skloňování číslovek DVA, TŘI, ČTYŘI, psaní číslovek, číslovky složené; psaní předložek s a z

– opakování učiva: zájmena – rozdělení, skloňování zájmen JÁ,TY,ON,ONA, druhy podmětů a shoda přísudku; koncovky příd.jmen, ktg podst.jmen a sloves, vyjm.slova, sl.druhy, vzorce souvětí, aj.

Výběr cvičení: PS II.: 9-14, 23-26 U: str.92-103 PS BD: str.18-21, 26-28

ČTENÍ A SLOH

– prezentace čten.listu dle rozpisu (21,22); čtení z deníků páťáka; podvojný deník (text z ČJS)

MATEMATIKA

– kostra (cm), povrch (cm2), objem (cm3) – modelování ve 3D, výpočet, převody jednotek

– desetinné číslo, zlomek, násobení a dělení desetinných čísel

– praxe PedF UK – souhrn informací z praxe, matematická soutěž Riskuj

– opakování probraného učiva: zlomek a desetinné číslo, rovnice, písemné +/-/./:; dělení dvouciferným číslem, dělitelnost čísel, různá matematická prostředí

Výběr cvičení:PS I str.31-32; PS II str.19,26-28 U:s tr.40-43,80-83 Poč.:str.33-34,47,50-51

ČJS

HISTORIE: Růst tovární výroby v 19. století; vznik Národního divadla a osobnosti s ním spojené

EVROPA: vypracovat prac.list k jižní Evropě (atlas, encyklopedie, internet) jako TDÚ do 14.5., společná kontrola PL, následně testík

ICT

projekt SLUNEČNÍ SOUSTAVA A JEJÍ PLANETY – TDÚ vypracovat do 24.5.2019

– vypracovat PowerPointu

– velikost písma: 24 normální, v nadpisech tučné

– typ písma dle vlastního výběru, musí jít napsat háčky a čárky

 1. úvodní stránka: název prezentace, jméno, příjmení a třída
 2. stránka: Sluneční soustava: co je to // co do ní patří // názvy planet dle pořadí od Slunce
 3. – 10. stránka: vždy věnována jedné z osmi planet Sluneční soustavy dle této struktury:
 • nadpis (název planety)
 • pořadí a vzdálenost v km od Slunce
 • charakteristika planety (např. povrch, složení, vzhled, atd.)
 • zajímavost/i
 • obrázek
 • 6 informací na stránku, psát svými slovy, abys text chápal/a
 • informace psát v bodech
 1. – 12. stránka:
 • slovníček: použiješ-li cizí výrazy, tak na závěr prezentace vysvětlit cizí slova ve slovníčku
 • uvést zdroje, odkud jsi čerpal/a (odkazy)

Kritéria hodnocení:

Srozumitelnost a přehlednost informací, informace formulovat vlastními slovy, dodržení dané struktury prezentace, celková úprava, pravopis, obrázky.

PLÁNOVANÉ AKCE

21.5. – workshop Rom´n´Roll, Rudolfinum

31.5. – 3.6.  – školní výlet ve spolupráci s agenturou STAN

7.6. – návštěva Štefánikovy hvězdárny

12.6. – představení „Klapzubova jedenáctka“, divadlo Minor,

19.6. – představení Demokracie, divadlo Minor

Týdenní plán 5.D na 13. – 17.5.

ČJ – přímá řeč a shoda podmětu s přísudkem + procvičování probraného učiva; DDÚ – 5.ČTL do 7.6.

M – počítání s desetin.č., slovní úlohy, sčítání a odčítání času; převody jednotek, obvod, obsah čtverce, obdélníku, trojúhelníku, objem a povrch krychle

ČJS – po – 1.republika – dokončení + shrnutí projektu při přespání

st – evropské státy – práce skupin na vybraném státě – příprava na ŠvP