Doplnění zájezdu do Anglie-Hastings/8.6.-16.6.2019

Doporučené

Vážení rodiče,
ještě je možnost doplnit výukový zájezd do Hastings dvěma až čtyřmi žáky z 5. – 7. ročníku. V případě Vašeho zájmu mě kontaktujte na adrese: marcela.kloudova@fzs-chlupa.cz
Podrobnější informace Vám ráda sdělím na schůzce ve škole.
Marcela Kloudová

Týdenní plán 5.D na 18. – 22.2.

ČJ – skloňování a pravopis přidavných jmen tvrdých a měkkých + procvičování probraného učiva; DDÚ – promyslet si text na slohovou práci na 4.3.; DDÚ – 4.ČTL do 1.4.

M – sčítání a odčítání desetin.č. a zlomků je stejným jmenovatelem + procvičování probraného učiva; objem a povrch krychle a kvádru

ČJS – po – Národní obrození – úvod

st – Vesmír – prezentace Claudie a Evy

Obvodní kolo Matematické olympiády 5. ročník

Doporučené

Skvělých výsledků dosáhli žáci 5. ročníku v obvodním kole matematické olympiády. Gratulujeme vítězům a děkujeme za účast i těm, kteří se neumístili.

Úspěšnými řešiteli se stali:
1.místo Vik Lukáš
1.místo Chráska Jonáš

14.místo Pospíšil Matěj
19.místo Sršeň Vojtěch
19.místo Kopřiva Matěj

Volejbalový turnaj dívek 8.-9.tříd

Dne 29.1. proběhl turnaj dívek ve volejbalu v rámci Poháru DDM P-13. Naše družstvo dívek,výrazně omlazené, dosáhlo výborného výsledku a prohrálo až ve finále (2:1 na sety)s volejbalistkami FZŠ Brdičkova. Všechny naše hráčky předvedly vynikající výkon, za jejich vzornou reprezentaci školy jim děkujeme a ke 2. místu blahopřejeme.

TÝDENNÍ PLÁN 5.C od 4.2. – 8.2.2019

ČESKÝ JAZYK

– nové učivo: přídavná jména měkká a tvrdá (vzory, skloňování)

– opakování učiva: přídavná jména (rozdělení podle vzorů), ktg podst.jmen, ktg sloves, skupiny mě/mně; skupiny bje/bě, vje/vě, pě; zdvojené souhlásky, slovní  druhy, shoda přísudku s podmětem, základní skladební dvojice, vzorce souvětí, atd.)

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str. 26-39 U: str. 46-58, PS BD: str.18, 25

ČTENÍ A SLOH

– prezentace čten.listu (6,7); čtení z deníků páťáka (zápis 1xtýdně, 15 rozvitých vět)

– zpráva (napsání zprávy z návštěvy Oborových dnů – rozbor a oprava)

 TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ) do 15.3. vypracovat: čtenářský list z knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten. portfoliu

MATEMATIKA

– dělitelnost čísel (shrnutí a vyvození pravidel, stovková tabulka, hra Tleskni, dupni)

– rýsování trojúhelníku, 3-úhelníková nerovnost

– opakování probraného učiva: písemné +/-/./:; dělení dvouciferným číslem a různá matematická prostředí

– 10´- geometrické tvary a jejich vlastnosti, mnohoúhelníky-vlastnosti, konvexní/nekonvexní

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str.23-26 U: str.32-35 Poč. 5.tř.:str. 7-20

ČJS: EVROPA: opakování informací o EU, souhrnný testík

HISTORIE: Třicetiletá válka, doba temna – nové učivo; bitva na Bílé hoře a                                        poprava českých pánů – souhrnný testík

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

VV projekt v 5.C: Představ svá díla a nauč ostatní novou výtvarnou techniku: Vytvoření obrázku (použití voskovek, tužky a tuše)

ICT: v době ICT návštěva programu v Rudolfinu

PLÁNOVANÉ AKCE

8.2.  Kdo se bojí filharmonie (hudební program v Rudolfinu), 150 Kč/os.

11.2.-17.2.  jarní prázdniny

18.2. – 22.2.  zimní ŠVP na Černé hoře

7.3. od 9h30  představení Lipany, divadlo Minor

18.4. – 22.4.  Velikonoční prázdniny

24.4. 2019   workshop Rom´n´Roll, Rudolfinum