1.C týdenní plán od 18.11. – 22.11.2019

ČESKÝ JAZYK

– vyvození nových písmen Č, B (věci kolem nás, hry, psaní na tabulku, aj.)

– opakování písmen A,Á,U,Ú,Ů,M,T,Ť,E,É,O,Ó,L,J,I,Y,P, S,K a skládání slov z probraných písmen

– práce v pracovním sešitě Lili a Vili (str.25-31)

– první a poslední písmeno ve slově, hláskování slov

– psaní v pracovním sešitě Kreslím tvary (str. 29-35)

– uvolňovací cviky a nácvik správného držení tužky (postýlka, polštář, peřinka)

– čtení z knihy Lili a Vili ve světě pohádek, říkadel a příběhů (Čert a Káča)
– pondělní povídání o víkendu (lze donést předměty související s víkendem)

– pravidelné ranní prohlížení/čtení vlastní knihy, hledání písmen a slov

každodenní DÚ: pravidelné čtení textů ze známých písmen nebo ze své knihy (5-10 min.)

MATEMATIKA
Aritmetika:

– psaní číslic 7,8 a opakování psaní číslic 1-6, přiřazení k odpovídajícímu počtu

– Dětský park: (vybarvení pěšinek, dokreslení stanovišť)

– krokovací pás – hod 2 kostkami (tlesk, dup a počítání kroků)

– Vláčky: porovnávání a manipulace s dřevěnými hranolky=vláčky

– zapisování počtu pomocí čísel, čárek, teček

Geometrie:

– skládání papíru (geotvary, zlomky)

– stavby z kostek a určování podlaží stavby

PS: výběr cvičení str. 28-32

ČJS

– Dopravní výchova: chůze na silnici a přecházení vozovky

– Pravidla třídy a jejich význam

PS: str.15-16, 28-29

VV – kreslení perníčků na chaloupku (pohádka O perníkové chaloupce)

ČSP – písmenka z vlny

TV – basketbalová průprava (technika); gymnastika (kotoul vpřed)

HV – píseň Utíkej Káčo, utíkej (dramatizace)

– opakování známých písní

Akce

13.11. – 21.11.  Konzultace (žák – rodič – učitel), rozpis konzultačních hodin v recepci
28.11. – Výroba adventních věnců (dílna rodičů s dětmi)
3.12.  Výlet za čerty do Příbrami

9.12.  Muzeum českých vánoc v Ořechu

12.12. Edukativní kampaň na téma Ekologie a třídění odpadu (divadelní sál)

18.12. Vánoční dílny

21.12.2019 – 5.1. 2020 Vánoční prázdniny
30.1.  Pololetní vysvědčení
31.1.  Pololetní prázdniny
17.2. – 21. 2.  Jarní prázdniny

15.3. – 20.3.  Zimní ŠVP Černá hora
9.4. – 13.4.  Velikonoční prázdniny

Příběhy bezpráví 2019

Doporučené

Fotogalerie – další fotografie z akce
V rámci tematického týdne Svoboda se konala již po desáté také akce Příběhy bezpráví. Tentokrát žáci 8.-9. tříd společně s hostem, kterým byl režisér Jan Hřebejk, zhlédli dokumentární film Deník Ivany A. o událostech roku 1989. Žáci se na besedu pečlivě připravili. Dopředu se v hodinách dějepisu zabývali obdobím Sametové revoluce a mnozí si připravili pro hosta spousty otázek. Bohužel se na všechny nedostalo, ale věříme, Celý článek