Angličtina 4.A,4.B,4.C,4.D – Santana

Týdenní plán 29.9.-2.10.2020

Prezentace projektů „ABC“

V návaznosti na projekty tvoření vět.

Příprava na shrnující test 1.lekce – procvičování ústní i písemnou formou

Abeceda, hláskování

Tvoření otázek v j.č. i mn. č. What´s this?/ What are these? a odpověďí.

Procvičování – barvy a předměty – probraná slovní zásoba 1.lekce

Odpovídání na základní otázky. (What´s your name?, How old are you?, How are you? etc…)

Příští týden si děti napíší shrnující test 1.lekce a proběhne kontrola práce v AB i šk.s.

 

Angličtina 1.A,1.B,1.C,1.D – Santana

Týdenní plán 29.9.-2.10.2020

1.B, 1.C – hodina nebyla – státní svátek

1.A

Práce s portfoliem

Zakládání důležitých kopií pro výuku AJ ve školním roce 2020/2021 – ostrov odměn, informační leták, slovní zásoba, …

Děti mají za domácí úkol nechat podepsat informační leták o výuce AJ

1.D

Procvičování  slovní zásoby 1.lekce – členové rodiny, představování se, hraní scének. Tvoření vět „Who´s this?“ a odpověďí „It´s…(Mom,Dad,Jack,….)

Práce v Activity book – str.5 / obrázky 1,2,3  následná společná kontrola

Domácí úkol na příští hodinu – do prázdného čtverečku namalovat osobu (fantazii se meze nekladou – pirát, princezna, ….) a do obrázku vedle domalovat nohu dané osoby – vybarvit a spojit obrázek osoby s nohou.

Práce s knihou – rozšíření slovní zásoby – Animals – „Dear Zoo“

Angličtina 5.D,5.E – Santana

Týdenní plán 29.9.-2.10.2020

P.uč. Monika  Otrubová je nepřítomna, proto učím až do návratu M.O. celou třídu dohromady.

Procvičování – Abeceda, Hláskování

Společná kontrola práce v AB (0B) Spelling, Greetings

Úvod do nové lekce – 0C – „This is Lucy“

Meeting people – hraní scének.

Práce s AB – page 16,17 – následná společná kontrola

Dialogues – AB page 18 – Hraní scének

Procvičování probrané slovní zásoby, příprava na D.Ú (AB str.19)

 

 

2.C týdenní plán od 29.9. – 2.10.

ČESKÝ JAZYK
– abeceda (osvojení pořadí všech písmen a řazení slov podle abecedy)

– opakování a procvičování učiva z 1. třídy

– povídání o víkendu (lze donést předměty související s víkendem)

PS se skřítkem: str. 9-10

Psaní

– Itálie spojená s psaním velkého I

– uvolňovací cviky a správné držení tužky (postýlka, polštář, peřinka)

– ukotvení psaní všech velkých, malých písmen a číslic

– diktát krátkých vět

PS Umím psát na cestách: str. 4-5

Čtení

– pravidelné ranní čtení vlastní knihy

– seznámení s novým čten.listem pro 2.C a kritéria hodnocení

– založení sešitu ke čtení

Čítanka Fraus: povídka „Kalendář“ s následnými otázkami pochopení textu (str. 74-75)

MATEMATIKA

– zavedení nového matematického prostředí Autobus

– procvičování učiva z 1. třídy (+/- do 20, porovnávání čísel, číselná řad 0-20)

– dokončení různých mat.prostředí v PS III.díl1.tř. (krokování,dřívka,vláčky,hřiště)

– geometrie: stavby z kostek, parkety

PS III. z 1. třídy: výběr cvičení str. 97-120; Početníček: výběr str. 6-8

ČJS
– podzim a příroda

– seznámení s „Pěšky do školy“ (https://www.prazskematky.cz/projekty/pesky-do-skoly/

– dopravní výchova (Cesta do školy, dopravní značky, světelná signalizace)

PS: str. 4-5, 9

ČSP: portréty nových obyvatel planety 2.C

TV: ukázková hodina miniházené; cvičení na nářadí (přeskok přes kozu), vybíjená

HV: rytmická cvičení s podzimní tématikou; nová píseň: Lupínek

AKCE:

28.- 30. října 2020: Podzimní prázdniny:

2.- 6. listopadu: tematický týden: téma bude upřesněno

16. listopadu: ředitelské volno a úterý 17.11. (státní svátek)

26. listopadu: dílna Adventních věnců

20.12.2020 – 3.1.2021: Vánoční prázdniny (řed.volno 20.-21.12.2020), návrat do školy: 4.1.2021

čt 28. ledna 2021: předání pololetního vysvědčení:

pá 29. ledna 2021: jednodenní pololetní prázdniny:

22.- 28. února 2021: Jarní prázdniny:

1.- 5. dubna 2021: Velikonoční prázdniny

30. června 2021: konec školního roku

Angličtina 1.D – skupina Santana

Dobrý podvečer maminky a tatínkové, 

Došlo k technické závadě a proto nebylo možné dnešní schůzku uskutečnit. Jakmile bude problém vyřešen, napíši Vám náhradní termín. 

Dnešní schůzku jsem sjednala pouze z důvodu žádosti některých rodičů. Ale i když nás dnes technika zklamala, tak můžete informace o  výuce AJ najít v  informačním letáku, který mají děti uložen ve svém portfoliu, dále z informací, které vkládám do týdenních plánů a také už Vám určitě děti vyprávěly zážitky z prvních hodin.

Pokud budete mít i přes to dotazy, ráda Vám na ně odpovím v náhradním termínu, kdy už snad technika bude fungovat na sto procent.

Přeji Vám hezký zbytek dne

Veronika Santana

 

 

 

Angličtina 5.D,5.E – Santana

Týdenní plán 21.-25.9.2020

„Can you spell your name?“ – Hláskovací aktivita – scénky na procvičení hláskování – First name, Surname.

„What is it? – hláskovací hra – s použitím slovíček 1-5.tř.

Rozšíření slovní zásoby – Tvoření otázky „How are you?“ a odpovědí (více možností – viz. školní sešit)

Hry a aktivity na procvičení číslovek – 1-100 (základní i řadové)

Práce a AB, následná společná kontrola