Kroužky 2021/22

Doporučené

Kroužky 2021/22

1.KROUŽKY vedené zaměstnanci školy
Nabídka školních kroužků 2021/22 – přehled   (čísla a názvy uvádějte v elektronické přihlášce)
Školní kroužky 2021_22 – anotace a organizační informace

Na školní kroužky se přihlašuje online-přihláškou (přístupná bude 1. září), prosíme, zatím NEPLAŤTE. Jakmile bude jasné, že se kroužek otevře a že je dítě přijato, pošle Vám instrukce k platbě vedoucí kroužku. Celý článek

Informační listy 2021/22

Doporučené

Informační listy – organizace školního roku, zaměstnanci školy, umístění kmenových učeben a další informace. Věnujete, prosíme, pozornost některým změnám v umístění kmenových učeben – trvalým nebo dočasným vzhledem k epidemiologickým opatřením (v přehledu jsou označeny barevně) – 2.A, 3.D, 4.D, 6.B, 7.A, 8.ABC. 

Informační list 2021/22 1.stupeň
Informační list 2021/22 2.stupeň

Program Kombinovaná výuka

Doporučené

Naše škola byla vybrána do programu Pokusné ověřování obsahu, metod a organizace kombinovaného vzdělávání v základních a středních školách (č. j. MSMT-34023/2020-1), které vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Od září 2021 tak budou mít žáci 1. stupně možnost přihlásit se do tohoto programu, který bude kombinací prezenční a distanční výuky. Chceme vytvořit a ověřit možnost pro moderní způsob vzdělávání a využít zkušenosti z období distanční výuky. Žáci se budou částečně učit společně ve škole a částečně samostatně doma. Konkrétní rozvržení učiva si stanoví s pomocí učitele ve svém studijním plánu. Celý článek

Angličtina 4.A,4.B,4.C,4.D Dnes naposledy na webu školy. TP i nadále v EŽK/Komens/Nástěnka třídy/TP

Učím v deseti třídách a proto není možné na Vaše dotazy reagovat obratem. Pokud i po přečtení Týdenního plánu nenaleznete odpověď na Vaši otázku, můžete mi napsat přes Komens. 

Veškeré informace týkající se výuky i domácí přípravy naleznete v TP. Děti, které mají technické problémy při online výuce, lékařská vyšetření, nemoc, ….mají vždy extra čas navíc na dodělání zameškaného učiva. 

TP budu i nadále v EŽK, Komens, Nástěnka třídy, TP a nově i v TEAMS.

Přeji Vám vše nejlepší

Veronika Santana

 

TP 8.2.-12.2.2021

Průběžné vypracování cvičení na UMIMETO

Samostatná práce – AB str. 24/1, 24/2 (společná kontrola proběhne při naší online hodině)

ONLINE HODINA:

Práce s textem „What do people have for breakfast?“- čtení překlad.

Tvoření otázek a odpovědí v návaznosti na text.

Práce s AB – str.26 – rozšíření slovní zásoby „FOOD“

Opakování:

Spelling – food

Tvoření vět kladných i záporných – I like…, I don´t like…, He/She likes…, He/She doesn´t like…

Doporučená videa:

https://www.youtube.com/watch?v=tqi6kX0B7v0

https://www.youtube.com/watch?v=AeDco_eYzyI

https://www.youtube.com/watch?v=ofN-8DxSvD8

 

 

 

Angličtina 4.A,4.B,4.C,4.D – Santana

TP 1.2.-5.2.2021

Průběžné vypracování cvičení na UMIMETO

Tvoření vět s použitím slovní zásoby 3.lekce „FOOD“ – věty kladné i záporné, 1.a 3.os.- I like/ I don´t like, He/She likes/He/She doesn´t like

Procvičování: Adverbs of frequency – ALWAYS, SOMETIMES, NEVER – tvoření vět

Rozšíření slovní zásoby – práce s textem „My year of celebration“ – četba, nácvik správné výslovnosti,  překlad

Doporučená videa:

https://www.youtube.com/watch?v=bOzc-vF3jOQ

https://www.youtube.com/watch?v=WPTu1j6-B30

https://www.youtube.com/watch?v=ryh0XUk3ojc