Angličtina 3.A,3.B,3.C,3.D – Santana

TP 1.6.-5.6.2020

Kontrola práce v AB z předešlého týdne – pomocí vytvořeného videa

Procvičování probrané slovní zásoby – Clothes

Tvoření vět s použítím TOO – It´s too big, It´s too small. It´s too short. It´s too long.

Příprava na projekt – procvičení slovní zásoby – roční období

Přes týden vypracují děti jedno cvičení v AB (76/2) a k tomu vypracují projekt Jaro, Léto, Podzim, Zima – oblečení na dané roční období ( Bližší info ve videu)

 

Upozornění: Pozor ve videu  je omylem uvedena strana 79, ale má to být str.76/2

YOUTUBE ODKAZY:

ONEDRIVE ODKAZY:

https://fzschlupa-my.sharepoint.com/personal/santanahorvathova_fzschlupa_cz/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsantanahorvathova%5Ffzschlupa%5Fcz%2FDocuments%2F3%2Et%C5%99%2E%2D%201%2E6%2E%2D5%2E6%2E%20Spr%C3%A1vn%C3%A1%20%C5%99e%C5%A1en%C3%AD%20%2D%20AB%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fsantanahorvathova%5Ffzschlupa%5Fcz%2FDocuments

https://fzschlupa-my.sharepoint.com/personal/santanahorvathova_fzschlupa_cz/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsantanahorvathova%5Ffzschlupa%5Fcz%2FDocuments%2F3%2Et%C5%99%2E%201%2E6%2E%2D5%2E6%2E2020%20Clothes%2C%20Seasons%20of%20the%20year%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fsantanahorvathova%5Ffzschlupa%5Fcz%2FDocuments

 

 

 

Informace o závěru školního roku 2019/20

Vážení rodiče,
chtěla bych Vás informovat o aktuálních změnách a závěru školního roku.

Všechny školy na Praze 13 končí školní rok v pátek 26.6. 2020. Vysvědčení bude  vydáváno dle harmonogramu, který dětem včas sdělí třídní učitel. Poslední den školy nebudou vydávány obědy.

MŠMT ČR  aktualizovalo soubor hygienických pokynů školy a školská zařízení
„Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“

Jsou v něm tyto hlavní změny:
Pro žáky 1. stupně:

Ředitel školy může zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině a musí být jinak dodržena neměnnost složení skupin. Pokud máte o dodatečné přihlášení svého dítěte zájem, pište svoji žádost na zuzana.majstrova@fzs-chlupa.cz.

Pro žáky 2. stupně: Celý článek

Angličtina – 2.A,2.B,2.C,2.D,3.A,3.B,3.C,3.D,4.D,4.E – Santana

Důležité upozornění:

jak jsem Vám psala v minulém TP, od příštího týdne budu poskytovat dobrovolné konzultace. Budou každou středu (3.a 4.třídy) a každý čtvrtek (2.třídy)
Středa:
3.třídy – od 16.00 hod
4.třídy – od 16.30 hod
Čtvrtek:
2.třídy – od 16.00 hod
Tyto konzultace jsou dobrovolné a pokud se jich nezúčastníte, nemusíte mi posílat emailem omluvenky .o)
Přeji Vám všem hezký den
Veronika Santana
Ps. Tyto schůzky budou probíhat přes googlemeets a proklik na schůzku dostanete emailem.

Angličtina – 3A,3.B,3.C,3.D- Santana

Angličtina 3.A,3.B,3.C,3.D

Děti budou v tomto týdnu procvičovat slovní zásobu 8.lekce – IN THE PLAYGROUND. V Powerpointové prezentaci mají děti základní slovíčka – viz. učebnice str.50. Ale i další – opakování slovní zásoby CLOTHES (1.a 2-třídy)

Děti si vypracují cvičení v pracovním sešitu (AB) str.73/2, 74/2, 75/3)

Zde na této adrese najdete každý týden nové POWERPOINTOVÉ PREZENTACE i s přesným popisem, co mají děti v daném týdnu zvládnout:

https://fzschlupa-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/santanahorvathova_fzschlupa_cz/EpCUKseA5g5FvXZHwvAdx1ABbenNk8QOjO90R6X9wMYzZA?e=ZpXBWi

Stejně tak moji p.prezentaci najdete na YOUTUBE:

Pro opakování a procvičování by bylo dobré, aby se děti podívaly i na tato videa.

 

 

 

 

 

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D,3.A,3.B,3.C,3.D,4.D,4.E – Santana

Důležité upozornění:

Předpokládám, že jste již četli informace paní ředitelky na stránkách školy ohledně vyučování od 25.5.2020

Od příštího týdne budu mít na starosti všechny třídy 3.ročníku. Nejen mé skupiny A1, ale i skupiny kolegyň A2

2.ročník bude mít na starosti Andrea Běhalová a 4.ročník Monika Otrubová

Pravidelně každé pondělí budu do TP pro 3.ročník psát učivo, které se bude v daném týdnu procvičovat. Zároveň pro děti připravím na každý týden video s informacemi, co přesně mají udělat, popřípadě přidám videa – příběhy, písničky –  pro pobavení a procvičení. Mohu vložit i zajímavé odkazy. Ačkoliv již nebudu tvořit plány pro 2.a 4.ročník, ve všech skupinách, které jsem učila máte i nadále přístup na UMITETO.ORG. Tato cvičení jsou dobrovolná, ale vřele doporučuji v nich pracovat i v následujících týdnech.

V návaznosti na vývoj situace budu každý týden dětem poskytovat „konzultace“. Tyto konzultace nejsou povinné. Den a hodinu napíši během příštího týdne do TP, stejně tak proklik na schůzku. (schůzky se budou konat v Google meets – tyto konzultace se budou týkat všech tříd tj. 2.A,2.B,2.C,2.D3.A,3.B,3.C,3.D,4.D.E)

Angličtina 3.A,3.B,3.C,3.D,4.D,4.E – Santana

Možné zlepšení studijního průměru: 

Většina dětí mi již poslala všechny projekty, které po dobu distanční výuky dělaly.

Záměrně jsem neuváděla termín odevzdání, aby děti ani rodiče nebyli ve zbytečném stresu.

Zbývá ještě několik dětí, které projekty neodevzdaly (poslat fotografii projektu v příloze na mou emailovou adresu) Právě těm dětem, co nemají ještě vše odevzdáno, by tyto projekty mohly zlepšit závěrečnou známku. Proto pokud máte možnost projekty poslat během následujících dní, týdnů bylo by to dobré.

Zároveň Vás chci uklidnit, pokud se Vám nepodaří chybějící projekt zaslat, rozhodně to nebudu hodnotit známkou 5. Chápu a respektuji, že ne všichni mají bezproblémové internetové připojení.