Komunikační kanály

Doporučené

Vážení rodiče,
znovu upozorňuji na to, že hlavním komunikačním kanálem pro přenos informací od vedení k rodičům je KOMENS v systému Bakaláři (EŽK – elektronická žákovská knížka), prosíme sledujte proto zprávy a nástěnky (školní a svou třídní) tam. Je možné si stáhnout mobilní aplikaci do telefonu, kde tak zprávy budete mít ihned k dispozici.
Celý článek

Zrušené ředitelské volno

Doporučené

Vážení rodiče,
vzhledem k vývoji situace a distanční výuce se školy na Praze 13 dohodly na zrušení stanovených ředitelských dní v tomto školním roce.

Ředitelská volna: 
po 16. 11., po 21.12., út 22.12. – tato ředitelská volna byla dne 19.10.2020 zrušena, nová ředitelská volna nebyla stanovena.

Pokud budete chtít děti omluvit na dny původně stanoveného ředitelského volna, řešte to prosím běžnou žádostí o uvolnění na více dní.

Zdraví Majstrová​

Distanční výuka

Doporučené

Vážení rodiče,
všechny zprávy dostáváte v EŽK (Bakaláři – KOMENS) – sledujte nástěnku školy a své třídy v systému a zprávy. Zároveň je pro jistotu zveřejňujeme i zde na webu školy. Aktuální zprávy o organizaci výuky od zítra dostanete během odpoledne. V současné chvíli bychom Vás rádi informovali ohledně školních obědů.

Obědy v době distanční výuky
Vážení rodiče,
v době distanční výuky nebude provoz školní jídelny úplně přerušen, pokud pracovníkům jídelny nebudou uložena karanténní opatření.

Jak bude jídelna fungovat:
1. Všem strávníkům (žákům i zaměstnancům) budou od středy 14. 10. 2020 odhlášeny obědy. Pokud budete mít zájem o vyzvednutí školního oběda, musíte oběd na daný den přihlásit. POZOR: Vzhledem k tomu, že systém strava.cz běžně dovoluje si oběd odhlásit/ přihlásit jen do 14:00 hod, na zítra – tedy středu 14.10.2020 – bude možné si oběd přihlásit i po této době, ale pouze mailem popř. telefonicky (v systému strava.cz to nepůjde udělat). V dalších dnech si obědy přihlašujte už v systému strava.cz. Celý článek

Komunikace, distanční výuka

Doporučené

Vážení rodiče,
ráda bych Vás ještě znovu upozornila, že škola používá pro komunikaci s rodiči Elektronickou žákovskou knížku (EŽK) v systému Bakaláři.
K výuce (distanční i běžné) používáme Office 365, Teams. Informace jste dostali před nedávnem v EŽK – zprávy KOMENS. Raději přidávám tyto informace znovu: Celý článek

Zkrácená výuka z důvodu konání 2. kola senátních voleb – 9. 10. 2020

Doporučené

V pátek 9. 10. se ve škole koná 2. kolo senátních voleb. Rozvrh jednotlivých ročníků je upraven takto:

5. třídy – konec výuky – 11:15
4. třídy – konec výuky – 11:25
2. třídy – konec výuky – 11:35
1. třídy – konec výuky – 11:45
3. třídy – konec výuky – 11:55
6. třídy – konec výuky – 12:10
7. třídy – konec výuky – 12.20
8. třídy – konec výuky – 12.30
9. třídy – konec výuky – 12.40 

3.A Týdenní plán 7.9. – 11.9.

ČJ
Věta, slovo, slabika, hláska, abeceda
PS str. 2 – 4, uč. str. 4 – 8
Psaní – přepis slov
Sloh – vyprávění příběhu podle obrázku
Čtení – „Jak šel kluk za Lukáše do školy“ čítanka str. 16 – 17
Čtenářská dílna (vlastní kniha + podvojný deník)

M
Sčítání a odčítání do 100
Násobení 1 – 6
Násobilkové obdélníky
Slovní úlohy
PS str. 4, uč. str. 5 – 7
Geometrie – čára rovná, křivá, lomená, práce s „geodeskou“

ČJS
Dějiny – pravěk
Uč. str. 3 – 4
Preventivní program – tolerance k odlišnostem lidí (zdarma, probíhá v pátek v naší třídě 1. – 4. vyuč. hodinu)

HV
Rytmická a sluchová cvičení

VV
Kresba pastelkami a tuší – vzpomínka na prázdniny

ČSP
Stříhání a skládání papíru – krab

TV
Běh s překonáváním překážek, skákání přes švihadlo, PH „Na ovečky a vlka“

* Žáci byli seznámeni se školním řádem i s třídními pravidly. Jejich nedodržování bude od pondělí 7.9. zaznamenáváno do tabulky v ŽK.

* Prosím o přinesení papírové podložky do nelinkovaného sešitu A5 (širší linky) a libovolného bloku (může být i z loňského roku).

* Potřebné pomůcky na geometrii (každé úterý) – pravítko 30 cm, ořezaná tužka č. 2 nebo č. 3

* V pondělí je do rozvrhu zařazeno ČJS – dějiny (oranžová učebnice), v pátek ČJS – svět kolem nás, neživá příroda (modrá učebnice s obrázkem domu). Na každou hodinu je potřeba nosit i školní sešit bez linek (s obrázkem vesmíru), který je společný pro všechna témata.

* Obalení sešitů a knih – kontrola 14.9.

* Žáci si mohou nechávat ve škole pouze učebnice, které nebudou aktuálně potřebovat k domácí přípravě na vyučování. Pracovní a školní sešity, pokud nezůstanou u vyučujících ke klasifikaci, je potřeba odnášet pravidelně domů. Ve školní lavici lze nechávat knihu na čtenářskou dílnu a blok.

* V úterý 15.9. od 17 hodin proběhnou třídní schůzky. Ještě dojde k upřesnění, zda osobně ve škole či online.

* Do 15.9. jsou žáci hodnoceni pouze klasifikačním stupněm 1 (žádná nebo 1 chyba), v případě více chyb zůstanou zatím bez hodnoceni. Od 15.9. dojde k přidání stupně 2. Od října se škála známek opět rozšíří o další stupeň.

Děkuji za včasné vyplnění žákovské knížky a vybavení dětí potřebnými pomůckami i rouškami.

Přeji všem pěkný víkend.
Eva Bezoušková