3.A Týdenní plán 7.9. – 11.9.

ČJ
Věta, slovo, slabika, hláska, abeceda
PS str. 2 – 4, uč. str. 4 – 8
Psaní – přepis slov
Sloh – vyprávění příběhu podle obrázku
Čtení – „Jak šel kluk za Lukáše do školy“ čítanka str. 16 – 17
Čtenářská dílna (vlastní kniha + podvojný deník)

M
Sčítání a odčítání do 100
Násobení 1 – 6
Násobilkové obdélníky
Slovní úlohy
PS str. 4, uč. str. 5 – 7
Geometrie – čára rovná, křivá, lomená, práce s „geodeskou“

ČJS
Dějiny – pravěk
Uč. str. 3 – 4
Preventivní program – tolerance k odlišnostem lidí (zdarma, probíhá v pátek v naší třídě 1. – 4. vyuč. hodinu)

HV
Rytmická a sluchová cvičení

VV
Kresba pastelkami a tuší – vzpomínka na prázdniny

ČSP
Stříhání a skládání papíru – krab

TV
Běh s překonáváním překážek, skákání přes švihadlo, PH „Na ovečky a vlka“

* Žáci byli seznámeni se školním řádem i s třídními pravidly. Jejich nedodržování bude od pondělí 7.9. zaznamenáváno do tabulky v ŽK.

* Prosím o přinesení papírové podložky do nelinkovaného sešitu A5 (širší linky) a libovolného bloku (může být i z loňského roku).

* Potřebné pomůcky na geometrii (každé úterý) – pravítko 30 cm, ořezaná tužka č. 2 nebo č. 3

* V pondělí je do rozvrhu zařazeno ČJS – dějiny (oranžová učebnice), v pátek ČJS – svět kolem nás, neživá příroda (modrá učebnice s obrázkem domu). Na každou hodinu je potřeba nosit i školní sešit bez linek (s obrázkem vesmíru), který je společný pro všechna témata.

* Obalení sešitů a knih – kontrola 14.9.

* Žáci si mohou nechávat ve škole pouze učebnice, které nebudou aktuálně potřebovat k domácí přípravě na vyučování. Pracovní a školní sešity, pokud nezůstanou u vyučujících ke klasifikaci, je potřeba odnášet pravidelně domů. Ve školní lavici lze nechávat knihu na čtenářskou dílnu a blok.

* V úterý 15.9. od 17 hodin proběhnou třídní schůzky. Ještě dojde k upřesnění, zda osobně ve škole či online.

* Do 15.9. jsou žáci hodnoceni pouze klasifikačním stupněm 1 (žádná nebo 1 chyba), v případě více chyb zůstanou zatím bez hodnoceni. Od 15.9. dojde k přidání stupně 2. Od října se škála známek opět rozšíří o další stupeň.

Děkuji za včasné vyplnění žákovské knížky a vybavení dětí potřebnými pomůckami i rouškami.

Přeji všem pěkný víkend.
Eva Bezoušková

3.A Týdenní plán 1.9.- 4.9.

Úterý 1. 9. 2020

Žáci přijdou do školy v 7:45 hodin a nastoupí do svých kmenových tříd. Tento den se nikdo nepřezouvá, není potřeba ani školní aktovka. Vyučování končí v 8:45 hodin.
Obědy se budou vydávat POUZE žákům, kteří odchází do školní družiny. Zákonní zástupci si musí oběd na tento den přihlásit. Na další dny jsou obědy přihlášeny automaticky. Pokud žák bude v 8:45 hodin odcházet domů bez Vašeho doprovodu, je potřeba, aby měl lísteček k samostatnému odchodu (toto platí po celý týden, dokud nebude potvrzení na celý školní rok zapsáno v ŽK).

Středa 2.9. 2020

Příchod do školy v 7:45 hodin, konec vyučování 3. tříd v 11:35 hodin, s sebou: aktovku, penál, svačinu, přezůvky a identifikační kartu. Žáci se přezouvají ve třídě, po obdržení klíčku (cca ve čtvrtek) si odkládají věci do skříňky. V tento den si děti domů odnesou učebnice, pracovní sešity a žákovskou knížku (prosím o vyplnění první stránky – kontakty), rozvrh hodin platný od čtvrtka 3.9. 2020.

Čtvrtek 3. 9. 2020

Příchod do školy v 7:45 hodin, konec vyučování 3. tříd ve 12:35 hodin. Od tohoto dne se žáci učí podle rozvrhu hodin, proto je potřeba přinést všechny potřebné pomůcky i na hodinu AJ (paní učitelky obou skupin žádají, aby děti měly linkovaný sešit A4 – 40 listů (č. 444) a portfolio z loňského roku s prázdnými fóliemi cca 15 kusů). V tento den si žáci přinesou také výtvarné potřeby, neboť bude probíhat hodina Člověk a svět práce (pracovní činnosti).

Pátek 4. 9. 2020

Příchod do školy v 7:45 hodin, konec vyučování 3. tříd ve 12:35 hodin. Výuka podle rozvrhu, nezapomenout přinést na TV cvičební úbor a švihadlo.

V pondělí 31. 8. 2020 proběhne poslední pedagogická porada před zahájením školního roku. V případě, že nastanou ještě nějaké organizační změny, dám Vám obratem vědět. Informace od paní ředitelky už nyní naleznete na webových stránkách školy.

Školní jídelna

Doporučené

Vážení rodiče,
tento týden vaří školní jídelna 1 jídlo. Od příštího týdne tj. 7.9.2020 bude jídelna vařit jídla 2, ale pouze s jednou přílohou.
1.9.2020 měly všechny děti oběd odhlášený, vařilo se pouze pro děti, které chodí do družiny a oběd si přihlásily.

Od 2.9.2020 mají všechny děti, které chodí na oběd a měly peníze na účtu, oběd přihlášený. Pokud chcete, můžete si obědy odhlásit.
Stav Vašeho účtu najdete na www.strava.cz. Pokud jste zapomněli své přihlašovací údaje a nezměnili jste je, je Vaše heslo: jmeno.prijmeni+variabini symbol ŠJ Vašeho dítěte.

Obědy se vydávají za zpřísněných hygienických podmínek. Příchody na obědy jsou rozvolněny, aby se omezila kumulace velkého množství dětí, nefunguje samoobslužné vydávání, průběžně se desinfikují plochy. Vzhledem k velkému množství práce navíc, jsme zatím přistoupili k omezení počtu jídel a příloh. Věříme, že situaci pochopíte.

Omlouváme se, v současné době máme rozbitou telefonní ústřednu, prosíme kontaktujte jídelnu pomocí mailu na jidelna.chlupova@seznam.cz.

Kroužky 2020/2021

Doporučené

  1. KROUŽKY, které vedou zaměstnanci naší školy (popř. bývalí zaměstnanci).

Počítáme se zahájením činnosti až od října s tím, že je možná změna z hlediska epidemiologické situace. Přihlášku vyplňte, ale zatím nic neplaťte, vyčkejte na potvrzení od vedoucího kroužku a instrukce ohledně placení.

Přihlásit se můžete pomocí elektroniceké přihlášky zde
Přehled kroužků ve šk. roce 2020_21 s čísly, které máte uvést do přihlášky (uvádíte pořadové číslo a název kroužku, děkujeme)

Celý článek

Opatření k zahájení školního roku

Doporučené

Vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala, že Praha se v posledních dnech dostala ze zelené do oranžové barvy na tzv. semaforu MZv (kdy se jedná o počínající komunitní přenos nákazy covid19). Podle tzv. manuálu pro školy by se tedy mimo učebny měly ve škole nosit roušky. Nicméně hygienici to zatím nenařídili. Podle ministra Plagy je hlavní město „v přechodové fázi mezi zelenou a oranžovou“ a situace ještě není taková, aby se roušky plošně zavedly.

Situace je zatím pro školy velmi nepřehledná a nařízení a doporučení se mění velmi rychle. Vzhledem k velikosti naší školy a vzhledem k možnostem oddělení žáků prosím počítejte s tím, že s největší pravděpodobností budeme roušky mimo učebny nosit, i když to nebude výslovně ministerstvem nařízeno.

Prosím, aby měli žáci roušky s sebou již od prvního dne, abychom mohli opatření zavést v co nejkratším možném čase.

Věřím, že se všichni budeme chovat zodpovědně, i když to do určité míry bude nepohodlné, a že se nám společně  podaří zvládnout nastávající období, stejně jako jsme skvěle zvládli to minulé. 

Zároveň bych Vám chtěla připomenout, abyste sledovali EŽK (Elektronická žákovská knížka), přístup do ní tento školní rok budou mít i 1.-2. ročník a veškerou komunikaci s vedením školy přesuneme tam. Přístupové údaje pro letošní 4.-9. ročník zůstávají stejné jako loni, rodiče žáků 1.-3. ročníku dostanou přístupové údaje co nejdříve po zahájení školního roku.

PaedDr. Zuzana Majstrová, ředitelka školy

Opatření pro provoz školy ve školním roce 2020/21 vzhledem ke covid-19

Doporučené

Vážení rodiče,

ráda bych Vás před zahájením nového školního roku seznámila s Opatřeními pro provoz školy ve školním roce 2020/21 . 

Pravidla vycházejí z Manuálu MŠMT. Vzhledem k počtu dětí a zaměstnanců a prostorovým podmínkám na naší škole jsou některá doporučení, zejména na  2. stupni,  velmi obtížně realizovatelná. Prioritou je ale zachovat pokud možno v co největší míře standardní výuku (včetně skupin cizích jazyků, volitelných předmětů a využití odborných učeben) tak, aby nedocházelo k omezování či zhoršení kvality výuky a zároveň zajistit co největší bezpečnost dětí a zaměstnanců ve škole.

Vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci systému semafor https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-epidemiologicka-situace-v-cr. a opatření mohou být podle něj dále aktualizována.

Pevně věřím, že pokud se všichni smíří s určitou mírou omezení, společně i tento školní rok zvládneme.

Všem dětem, rodičům i zaměstnancům školy přeji co nejklidnější nový školní rok.

PaedDr. Zuzana Majstrová, ředitelka školy