Informace o organizaci výuky 9. a 1.-5. tříd

Doporučené

Vážení zák. zástupci,
v rámci rozvolňování mimořádných opatření se nově počítá s organizací výuky pro 9. ročník ve škole v rámci přípravy na přijímací zkoušky. Počítáme se 2 vyučovacími hodinami z každého předmětu Čj a M tedy 4 hodinami výuky týdně, a to od 11.5.2020. Během víkendu 2.-3.5. 2020 jsme dostali z MŠMT metodické pokyny k zajištění ochrany zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/20, které co nejrychleji rozpracujeme pro naše podmínky a budeme Vás o tom informovat.

Vzhledem k tomu, že zákonní zástupci musí přihlásit své děti k výuce ve školní skupině 9. ročníku před zahájením docházky 11.5. 2020 a škola  musí mít čas dle počtu požadovaných míst skupiny zorganizovat, bude třeba dítě přihlásit do čtvrtka
7.5.2020 do 10:00 hodin pomocí Ankety v Bakalářích (je třeba se přihlásit rodičovským účtem).
Informace o podmínkách výuky a o způsobu přihlašování obdrží zákonní zástupci pomocí systému Bakaláři zprávou v KOMENS nejpozději v pondělí 4.5.2020.

Informace o podmínkách  účasti a způsobu přihlašování obdrží také zákonní zástupci žáků 1.-5. tříd, kde Celý článek

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Protože jsem kvůli problémům s připojením zadala práci v pátek, nechci děti přetěžovat a dávat jim hned další úkol. Proto tento týden věnují dodělání práce z minulého týdne a procvičování :
Procvičování: částí těla a obličeje. Do školního sešitu dětí namalují (nebo vystřihnou a nalepí nebo vytisknou a nalepí) postavu – sebe, pohádkové postavičky, známého sportovce/kyně, herce/herečky, zpěváka/zpěvačky, apod. Rozhodnutí, nechám na dětech.
A obrázek popsat. Napřiklad – vedle ucha napíší AN EAR, vedle hlavy napíší A HEAD, vedle nohy napíší A LEG apod.
Vycházíme z probrané slovní zásoby 1. a 2. třídy:
A HEAD – HLAVA
AN EAR – UCHO
AN EYE – OKO
A NOSE – NOS
HAIR – VLASY
A MOUTH – PUSA
A NECK – KRK
A HAND – RUKA
AN ARM – PAŽE
A FINGER – PRST
FINGERS – PRSTY
A BODY -TĚLO
A KNEE – KOLENO
A LEG – NOHA
A FOOT – CHODIDLO
FEET – CHODIDLA
Z vlastní iniciativy mohou děti napsat i nová slovíčka
Zajímavé odkazy na procvičení:
https://www.englishwsheets.com/body-parts.html
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
https://www.youtube.com/watch?v=gS_Mz3ekkck
https://www.youtube.com/watch?v=BwHMMZQGFoM

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Technika zlobila a proto jsem nemohla zapsat týdenní plány na začátku týdne Naštěstí je závada odstraněna.
Nový úkol pro děti je procvičení částí těla a obličeje. Do školního sešitu dětí namalují (nebo vystřihnou a nalepí nebo vytisknou a nalepí) postavu – sebe, pohádkové postavičky, známého sportovce/kyně, herce/herečky, zpěváka/zpěvačky, apod. Rozhodnutí, nechám na dětech.
A obrázek popsat. Napřiklad – vedle ucha napíší AN EAR, vedle hlavy napíší A HEAD, vedle nohy napíší A LEG apod.
Vycházíme z probrané slovní zásoby 1. a 2. třídy:
A HEAD – HLAVA
AN EAR – UCHO
AN EYE – OKO
A NOSE – NOS
HAIR – VLASY
A MOUTH – PUSA
A NECK – KRK
A HAND – RUKA
AN ARM – PAŽE
A FINGER – PRST
FINGERS – PRSTY
A BODY -TĚLO
A KNEE – KOLENO
A LEG – NOHA
A FOOT – CHODIDLO
FEET – CHODIDLA
Z vlastní iniciativy mohou děti napsat i nová slovíčka
Zajímavé odkazy na procvičení:
https://www.englishwsheets.com/body-parts.html
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
https://www.youtube.com/watch?v=gS_Mz3ekkck
https://www.youtube.com/watch?v=BwHMMZQGFoM

Volby do Školské rady

Doporučené

Vážení rodiče,
Školská rada (ŠR) je statutárním orgánem schváleným MČ Praha 13, který se snaží v úzké součinnosti s ředitelkou školy řešit společné otázky činnosti v návaznosti na spolupráci s rodiči a zaměstnanci školy. Pracují v ní dva zástupci MČ Praha 13, dva zástupci zaměstnanců školy a 2 zástupci zákonných zástupců žáků naší školy.

31.8.2020 doběhne tříleté funkční období ŠR. Proto řaditelka školy vyhlašuje volby zástupců zákonných zástupců ve ŠR na další funkční období. Celý článek

Znovuotevření škol

Doporučené

Vážení rodiče,
podle současných informací MŠMT se od 25.5. plánuje otevření škol, zatím pouze pro žáky 1. stupně.  V současné době čekáme na metodické pokyny MŠMT, které mají stanovit podrobnější podmínky k obnovení provozu. Jakmile budou podmínky jasné, plánujeme průzkum mezi rodiči. Podle počtu přihlášených dětí budeme organizovat skupiny a stanovíme další postup.

Všechny informace ke znovuotevření škol, popřípadě k dalším aspektům školní docházky, Vám přes třídní učitele dáme vědět obratem po vyjasnění ze strany MŠMT. Celý článek

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Milé děti,

doufám, že jste prožily krásné Velikonoce. Odpočívaly jste, sledovaly pohádky, vykoledovaly si nějaké hezké velikonoční vajíčko.

V následujících dnech si do svého školního sešitu vytvoříte velikonoční vajíčko. Záleží na Vás, jestli namalujete přesně takové, jaké jste dostaly a nebo si ho vymyslíte. Fantazii se meze nekladou –  vajíčko může mít v sobě i víc obrázků najednou – zvířátka, předměty, atd.  .o)

Byla bych ráda, aby na vajíčku bylo alespoň 6 různých barev. ( Blue, Red, Yellow, Orange, Green, Purple/Violet, Pink, Black, Brown, Grey, White) a danou barvu aby jste označily  tím správným slovem.

Např. Když namalujete do vajíčka červenou kytičku, tak vedle kytičky napíšete slovíčko RED. Když namalujete travičku, tak vedle ní napíšete GREEN, když namalujete modré auto tak vedle něj napíšete BLUE, atd.

Ráda bych připomenula, že máte dovoleno u práce ve šk.s. využít několik možností:
1) Obrázek namalovat
2) Obrázek vystřihout (časopis, noviny, letáky, apod.)
3) Obrázek vytisknout z PC
Přeji Vám krásný týden a ať Vás vytváření baví :o)
Zde jsem pro Vás připravila několik videí na procvičování barev:
https://www.youtube.com/watch?v=rIMxJeJcH04
https://www.youtube.com/watch?v=A6zK5jVRbtY
https://www.youtube.com/watch?v=ybt2jhCQ3lA
https://www.youtube.com/watch?v=SLZcWGQQsmg