Angličtina 4.A,4.B,4.C,4.D Dnes naposledy na webu školy. TP i nadále v EŽK/Komens/Nástěnka třídy/TP

Učím v deseti třídách a proto není možné na Vaše dotazy reagovat obratem. Pokud i po přečtení Týdenního plánu nenaleznete odpověď na Vaši otázku, můžete mi napsat přes Komens. 

Veškeré informace týkající se výuky i domácí přípravy naleznete v TP. Děti, které mají technické problémy při online výuce, lékařská vyšetření, nemoc, ….mají vždy extra čas navíc na dodělání zameškaného učiva. 

TP budu i nadále v EŽK, Komens, Nástěnka třídy, TP a nově i v TEAMS.

Přeji Vám vše nejlepší

Veronika Santana

 

TP 8.2.-12.2.2021

Průběžné vypracování cvičení na UMIMETO

Samostatná práce – AB str. 24/1, 24/2 (společná kontrola proběhne při naší online hodině)

ONLINE HODINA:

Práce s textem „What do people have for breakfast?“- čtení překlad.

Tvoření otázek a odpovědí v návaznosti na text.

Práce s AB – str.26 – rozšíření slovní zásoby „FOOD“

Opakování:

Spelling – food

Tvoření vět kladných i záporných – I like…, I don´t like…, He/She likes…, He/She doesn´t like…

Doporučená videa:

https://www.youtube.com/watch?v=tqi6kX0B7v0

https://www.youtube.com/watch?v=AeDco_eYzyI

https://www.youtube.com/watch?v=ofN-8DxSvD8

 

 

 

Angličtina 4.A,4.B,4.C,4.D – Santana

TP 1.2.-5.2.2021

Průběžné vypracování cvičení na UMIMETO

Tvoření vět s použitím slovní zásoby 3.lekce „FOOD“ – věty kladné i záporné, 1.a 3.os.- I like/ I don´t like, He/She likes/He/She doesn´t like

Procvičování: Adverbs of frequency – ALWAYS, SOMETIMES, NEVER – tvoření vět

Rozšíření slovní zásoby – práce s textem „My year of celebration“ – četba, nácvik správné výslovnosti,  překlad

Doporučená videa:

https://www.youtube.com/watch?v=bOzc-vF3jOQ

https://www.youtube.com/watch?v=WPTu1j6-B30

https://www.youtube.com/watch?v=ryh0XUk3ojc

Ukončení 1.pololetí

Doporučené

Vážení rodiče,
ve čtvrtek 28.1.2021 ukončíme 1.pololetí školního roku 2020/21. Bohužel stále ještě ve zvláštním režimu. Nicméně i v době distanční výuky jsme hodnotili a děti dostanou pololetní vysvědčení. V pátek 29.1. jsou pololetní prázdniny.
Žáci 1. a 2. ročníku dostanou vysvědčení osobně ve čtvrtek 28.1. v průběhu výuky.
Žáci 3. až 9. ročníku pokračují v distanční výuce a nemohou si vyzvednout výpis vysvědčení osobně. Třídní učitelé jim ho předají hned po návratu do školy. 
Pololetní hodnocení se od čtvrtka 28. 1. bude zobrazovat v aplikaci Bakaláři. Po přihlášení do aplikace vyberete v levém menu záložku Klasifikace a poté záložku Pololetní klasifikace, kde naleznete hodnocení za 1. pololetí příslušného ročníku. Celý článek

Angličtina 4.A,4.B,4.C,4.D – Santana

Týdenní plán 25.1.-29.1.2021

4.C,4.D – hodina odpadá, pololetní prázdniny

4.A,4.B:

Prezentace mini projektů

Tvoření vět s použitím slovní zásoby „Food“.

Věty kladné i záporné v 1. i 3.osobě

I like…I don´t like… He/She likes…  He​/She doesn´t like…

Kontrola samostatné práce – AB str.21/2. (Nejprve doplnit čas do hodin. Poté napsat větu s časovým údajem. A 1 větu s jídlem, které v danou dobu jíme. (nemusí se zakládat na pravdě)

např.:

I have breakfast at half past six.

I have cereal with milk.

Rozšíření slovní zásoby – nová slovíčka Food

Tvoření vět s použitím ALWAYS, SOMETIMES, NEVER

Práce s textem – ​CB str.18/1v – Četba – nácvik správné výslovnosti, překlad.

Cvičení v návaznosti na text 18/2

Samostudium :

Přečíst si text  CB str.18/1

Vypracovat AB str.21/cv.2

Podívat se na videa – Určení času (viz.minulý TP) a jídlo (tento TP)

https://www.youtube.com/watch?v=AvTiyEuQ6vI

https://www.youtube.com/watch?v=H5JlHCNKfbI

https://www.youtube.com/watch?v=lW5TXrKbsq4

Angličtina 4.A,4.B,4.C,4.D – Santana

Týdenní plán 18.1.- 22.1.2021

Průběžné vypracování úkolů na  UMIME TO

Do školního sešitu (ze strany, kam píšeme nové učivo) si opsat 4 věty – určení času (viz.CB str.16/cv.1)

Shlédnout videa – viz. prokliky v tomto TP

Při naší online hodině budeme:

Pracovat s projekty „Food“

Tvořit věty s použítím „I like…/I don´t like… He/She likes… He/She doesn´t like…

Začneme nové učivo – určení času. Procvičíme ústní i písemnou formou (práce s AB)

https://www.youtube.com/watch?v=EIxaxnageTo

https://www.youtube.com/watch?v=NRmARl7Gm4k

https://www.youtube.com/watch?v=8w1MgXz_uZg

https://www.youtube.com/watch?v=SvSGe1GUzR0

https://www.youtube.com/watch?v=p_4eFPYWqjE

https://www.youtube.com/watch?v=HrxZWNu72WI

https://www.youtube.com/watch?v=RBvmO7NgUp0