Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 9.9.-13.9.2019

Kontrola podpisů

Úvod do Happy House – jména osob a zvířat (opakování učiva 1.třídy) -CB str.4-5

Tvoření vět (This is…)

Rozdání kopií – slovní zásoba 2.třídy (Děti si uložily do portfolia)

Alphabet chant (AB 4-5)

Songs „ABC“

Informace o kroužcích 2019/2020

Doporučené

Informace o všech kroužcích ve školním roce 2019/20 najdete na webu školy v sekci Mimoškolní činnost – Kroužky.

POZOR Kroužky, které vedou naši učitelé, se letos budou platit na jiný účet než v předchozích letech. Informace o platbě Vám pošle vedoucí až s informací o přijetí do kroužku. NEPLAŤTE, dokud nedostanete pokyn.

Organizace vyučování v 1. týdnu 2019/2020

Organizace vyučování 2. – 6. 9. 2019

Žáci 1.tříd se dostaví 2. září 2019. Projdou do ATRIA školy, kde se dozví rozdělení do tříd a budou tam na ně čekat pí učitelky. Společně pak odejdou do svých tříd. V 8,45 h si prvňáčky odvedou pí vychovatelky školní družiny, které se o ně postarají v době, kdy do lavic usednou rodiče a budou mít první schůzku s třídními učiteli. Na této schůzce se rodiče dozví veškeré potřebné konkrétní informace. Třídní schůzky budou končit pravděpodobně v 10,00 hodin.

Konec výuky v následujících dnech:
út 3. 9. 2018 – 9,40 hod (2 vyuč. hodiny)
st  4. 9. 2018 – 10,45 hod (3 vyuč. hodiny)
čt 5. 9. 2018 – 10,45 hod (3 vyuč. hodiny)
pá 6. 9. 2018 – 11,40 hod (4 vyuč. hodiny)
V tomto týdnu v pondělí mohou s prvňáčky až do tříd nejvýše 2 zákonní zástupci, v úterý a středu 1 zákonný zástupce na začátku vyučování, ve čtvrtek a pátek už budou moci zák. zástupci pouze do šaten, od pondělí 9.9. prosíme o to, aby zákonní zástupci již vůbec nevstupovali do školy.

Žáci 2. – 5. a 6.- 9. tříd Celý článek

Autorské čtení

Doporučené

Fotogalerie z akce

V dubnu na naší škole proběhl již 6.ročník Autorského čtení (v předchozích letech nazvané Čtení pod lampou). Žáci, kteří se s ostatními chtěli podělit o svůj text napsaný na libovolné či určené téma, předčítali posluchačům z řad děti. Čtení se letos uskutečnilo v devíti dílnách. V každé bylo 8 – 9 dětských autorů z 1. – 9.třídy a cca 30 posluchačů Celý článek

Angličtina 1.A,1.B,1.C – Santana

Týdenní plán 8.4.-12.4.2019

Procvičování probraných slovíček, práce s D.Ú. z minulé hodiny (AB str.37)

Tvoření vět s použitím „THIS IS…“

Příběh „The present“ – poslech, překlad,nácvik správné výslovnosti, dramatizace

Práce s AB (str.38)  – tvoření otázek „Is it…“ a odpovědí „Yes, it is a…?“, „No, it isn´t a…“

Opakování – barvy a číslovky (AB str.39)

Příprava na D.Ú (AB str.85,86)

Hodnocení práce – viz. ostrov pokladů –  portfolio

Upozornění pro rodiče:

Jedna maminka mi napsala, že je jí práce v AB nejasná a myslela, že má její dcerka za úkol pouze vybarvovat. Je pravda, že děti mají dané obrázky vybarvit. Ale zároveň mají za úkol vždy doma popsat, co vybarvily – uvedu příklad na D.Ú z minulé hodiny – Děti měly za úkol zakroužkovat a vybarvit předmět, který se ukrýval v zabaleném balíčku a poté Vám říci např.“Number one is a doll.“ (Pokud jsou děti v AJ zdatnější, přidají i barvu – např. This is a pink doll.“ Dále by bylo dobré, aby jste s dětmi procházeli slovní zásobu daných lekcí – všechna probraná slovíčka a základní fráze mají děti v kopiích uložené v portfoliu.

Děkuji Vám za spolupráci!

Veronika Santana

 

Odvolání sportovních kroužků

V týdnu 4.3. – 8.3.2019 se odvolávají sportovní kroužky (florbal i sportovní hry). Důvodem je nepřítomnost p. učitele I.Petra ve škole ( je na ŠvP se 3.C ). V následujícím týdnu jsou už opět kroužky normálně.