Projekt Chceš žít dlouho? Poznej své tělo!

Výsledek obrázku pro lidské tělo pro dětiSoučástí učiva třetí třídy je na naší škole poznávání lidského těla. Proč vůbec mají děti rozumět tomu, jak lidské tělo funguje? Jak mohou děti přispět tomu, aby jejich tělo fungovalo správně? Jaký vliv na naše tělo má sportování? Na tyto otázky (a spoustu dalších) budou děti hledat odpověť v rámci projektu Chcež žít dlouho? Poznej své tělo! 

Každý žák ve třídě byl zařazen do skupiny, která bude zkoumat jeden ze svých oblíbených sportů: Jak se zvýší při daném sportu srdeční tep? Co dělá při daném sportu mozek? Co dělají svaly? Bez kterých kloubů bychom se při daném sportu neobešli? Jaké geny člověku pomohou k tomu, aby v daném sportu dosáhl vrcholových příček?

Informace budeme v první řadě získávat od odborníků na různá témata. Naši třídu navštíví různí lékaři z řad rodičů našich dětí a představí dětem jednotlivé součásti našeho těla. Děti se skrze přednášky budou učit vyhodnocovat, které informace jsou důležité, efektivně zapisovat poznámky na papír, klást otázky, trpělivě naslouchat a jistě také kriticky přemýšlet. Jiné informace budeme hledat v knihách o lidském těle, z dokumentárních filmů a nebo vzájemnými krátkými referáty v rámci třídy.

Po každé přednášce bude následovat test, u kterého mohou děti použít poznámky z přednášky, a následně sebehodnocení vlastních zápisků. Není tedy cílem, aby se doma učili zpaměti informace, tentokrát jde spíše o precizování zapisování informací.

Vrcholem celého projektu bude příprava týmového referátu a plakátu k danému sportu. Kritéria plakátu se ještě budou v průběhu měnit, přesné informace se děti včas dozví.

Děti si vybraly tyto sporty:

 • Lezení na stěně
 • Capoira
 • Gymnastika
 • Tenis
 • Florbal
 • Běhání
 • Plavání
 • Hokejbal

Pokud chcete Vaše dítě podpořit, aby z projektu získal co nejvíce zkušeností s lidským tělem, můžete například:

 • zajistit knihu o lidském těle
 • zajistit prostor a čas pro tým Vašeho dítěte ke zjišťování informací pro daný sport
 • najít si čas pro odpovídání na jeho otázky a tím podpořit zvídavost (nebo společně hledat odpovědi v knihách)
 • průběžně dávat zpětnou vazbu (pokud bude vítána) při tvorbě referátu a plakátu
 • ptát se, jaké nové informace se dozvěděl/a
 • společně sportovat a sdílet radost z pohybu

Projekt potrvá do 7.2.2020

Změna – školní psycholožka

Doporučené

Vážení rodiče,
dne 30.11.2019 nastupuje naše dosavadní školní psycholožka Mgr.Petra Chvojková na mateřskou dovolenou. Za dosavadní práci jí moc děkujeme a přejeme vše nejlepší v další životní roli.
Její místo zaujme od 1.12.2019 Mgr. Martina Hanušová, martina.hanusova@fzs-chlupa.cz.

Informace pro zák. zástupce

Doporučené

Vážení zákonní zástupci,
chtěla bych Vás informovat o tom, že byl v naší škole diagnostikován u jednoho pedagogického pracovníka černý kašel.

Jde o nakažlivou kapénkovou infekci bakteriálního původu. Onemocnění postihuje dýchací systém. Přenáší se pouze mezi lidmi, a to kýcháním, smrkáním, kašlem a vzácně takto potřísněnými předměty. Inkubační doba je 7 – 17 dní.
Doporučuje se, aby rodiče sledovali zdravotní stav svého dítěte a v případě zvýšeného kašle či jiného onemocnění navštívili lékaře se sdělením, že se na škole vyskytl černý kašel.  Celý článek

Tematický týden 2019 – Svoboda

Doporučené

Fotogalerie – prohlédněte si další fotografie z akce
Tématem letošního tematického týdne je vzhledem k 30. výročí Sametové revoluce SVOBODA. Během tematického týdne se po společném zahájení jednotlivé třídy popřípadě ročníky věnují po celý týden tématu ze všech možných úhlů. Čekají nás projekty, exkurze, besedy, dílny a další aktivity. Celý článek