Organizace vyučování v 1. týdnu 2019/2020

Doporučené

Organizace vyučování 2. – 6. 9. 2019

Žáci prvních tříd se dostaví 2. září 2019. Projdou do ATRIA školy, kde se dozví rozdělení do tříd a budou tam na ně čekat pí učitelky. Společně pak odejdou do svých tříd. V 8,45 h si prvňáčky odvedou pí vychovatelky školní družiny, které se o ně postarají v době, kdy do lavic usednou rodiče a budou mít první schůzku s třídními učiteli. Na této schůzce se rodiče dozví veškeré potřebné konkrétní informace. Třídní schůzky budou končit pravděpodobně v 10,00 hodin.

Konec výuky v následujících dnech:
út 3. 9. 2018 – 9,40 hod (2 vyuč. hodiny)
st  4. 9. 2018 – 10,45 hod (3 vyuč. hodiny)
čt 5. 9. 2018 – 10,45 hod (3 vyuč. hodiny)
pá 6. 9. 2018 – 11,40 hod (4 vyuč. hodiny)
V tomto týdnu v pondělí mohou s prvňáčky až do tříd nejvýše 2 zákonní zástupci, v úterý a středu 1 zákonný zástupce na začátku vyučování, ve čtvrtek a pátek už budou moci zák. zástupci pouze do šaten, od pondělí 9.9. prosíme o to, aby zákonní zástupci již vůbec nevstupovali do školy.

Žáci 2. – 5. a 6.- 9. tříd Celý článek

Autorské čtení

Doporučené

Fotogalerie z akce

V dubnu na naší škole proběhl již 6.ročník Autorského čtení (v předchozích letech nazvané Čtení pod lampou). Žáci, kteří se s ostatními chtěli podělit o svůj text napsaný na libovolné či určené téma, předčítali posluchačům z řad děti. Čtení se letos uskutečnilo v devíti dílnách. V každé bylo 8 – 9 dětských autorů z 1. – 9.třídy a cca 30 posluchačů Celý článek

Angličtina 1.A,1.B,1.C – Santana

Týdenní plán 8.4.-12.4.2019

Procvičování probraných slovíček, práce s D.Ú. z minulé hodiny (AB str.37)

Tvoření vět s použitím „THIS IS…“

Příběh „The present“ – poslech, překlad,nácvik správné výslovnosti, dramatizace

Práce s AB (str.38)  – tvoření otázek „Is it…“ a odpovědí „Yes, it is a…?“, „No, it isn´t a…“

Opakování – barvy a číslovky (AB str.39)

Příprava na D.Ú (AB str.85,86)

Hodnocení práce – viz. ostrov pokladů –  portfolio

Upozornění pro rodiče:

Jedna maminka mi napsala, že je jí práce v AB nejasná a myslela, že má její dcerka za úkol pouze vybarvovat. Je pravda, že děti mají dané obrázky vybarvit. Ale zároveň mají za úkol vždy doma popsat, co vybarvily – uvedu příklad na D.Ú z minulé hodiny – Děti měly za úkol zakroužkovat a vybarvit předmět, který se ukrýval v zabaleném balíčku a poté Vám říci např.“Number one is a doll.“ (Pokud jsou děti v AJ zdatnější, přidají i barvu – např. This is a pink doll.“ Dále by bylo dobré, aby jste s dětmi procházeli slovní zásobu daných lekcí – všechna probraná slovíčka a základní fráze mají děti v kopiích uložené v portfoliu.

Děkuji Vám za spolupráci!

Veronika Santana

 

Odvolání sportovních kroužků

V týdnu 4.3. – 8.3.2019 se odvolávají sportovní kroužky (florbal i sportovní hry). Důvodem je nepřítomnost p. učitele I.Petra ve škole ( je na ŠvP se 3.C ). V následujícím týdnu jsou už opět kroužky normálně.

Angličtina 1.A,1.B,1.C – Santana

Týdenní plán 25.2.-1.3.2018

1.A

Kontrola D.Ú – práce s D.Ú – tvoření vět (This is a blue pen. This is a red car,…)

Procvičování probrané slovní zásoby – barvy, tvary, hračky, školní předměty, hudební nástroje

Práce s Activity book

Příprava na D.Ú.(AB str.25)

Rozšíření slovní zásoby – práce s knihou – pohádkový příběh „Finn MacCool and the Giant´s causeway/ Fin Drsňák a obrův chodník“.

 

Kontrola D.Ú – práce s D.Ú – tvoření vět (This is a blue pen. This is a red car,…)

Procvičování probrané slovní zásoby – barvy, tvary, hračky, školní předměty, hudební nástroje

Příběh „Be quiet, Daisy!“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace

Práce s Activity book

Příprava na D.Ú. (AB str.25)

Upozornění pro rodiče!

V tomto týdnu dětem rozdávám jejich portfolia. Většina jich je v pořádku. Ale našly se děti, které mají listy seřazené zcela špatně, některým dětem dokonce kopie chybí. Proto prosím o spolupráci, doma s dětmi srovnejte portfolio následujícím způsobem:

Od titulní strany:

MY ENGLISH ISLAND –  „Ostrov pokladů“ ´, kde musí být napsáno jméno a třída

Informace o výuce  – angličtina v 1.třídách 2018/2019

Seznamovací tabulka – holka/kluk

Slovní zásoba 1. lekce

Kopie  –  čísla a školní pomůcky

Otisky rukou – číslovky 1-10

Slovní zásoba 2.lekce

Kopie – Halloween 

Slovní zásoba 3.lekce

Sněhulák

Kopie – slovní zásoba Vánoce

Slovní zásoba 4.lekce ( dětem rozdávám tento týden, mají za úkol založit doma do portofolia.

Děkuji za spolupráci!!!

Veronika Santana

O

Florbalový turnaj smíšených družstev žáků 1. stupně

Fotogalerie – prohlédněte si fotografie z akce
Dne 20.12.2018 proběhl na naší škole již 9. ročník florbalového turnaje družstev žáků 1. stupně. Stejně jako každý rok byli přihlášení žáci (130 dětí)rozděleni do 10 družstev, z nichž každé odehrálo 7 zápasů o celkové prvenství v turnaji. Celý článek