Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Důležité upozornění!
Vážení rodiče a milé děti,
v návaznosti na dočasné uzavření školy Vám píši tuto zprávu. Tento týden vložím na stránky školy/týdenní plány informace o učivu, které si děti budou během „domácího studia“ vypracovávat.
Tímto Vás milé maminky a tatínkové žádám o spolupráci. Dohlédněte prosím na to, aby si děti procvičovaly průběžně, aby se jim učivo nenahromadilo.
Kromě zadání práce z Activity Book (AB – pracovní sešit) zadám práci i do školního sešitu a děti si budou pracovat na projektech. Tyto projekty budou děti prezentovat po svém návratu do školních lavic.
Také Vám do týdenních plánů vložím několik odkazů na stránky, kde si děti mohou angličtinu procvičovat.
Věřím, že tuto situaci zvládneme.
Přeji nám všem pevné zdraví!!!
Opatrujte se
Veronika Santana

2.A,2.B,2.C,2.D

Práce v Activity Book/Pracovní sešit :  str.34,str.36 (kromě poslechu),str.37

Četba textu Class Book/Učebnice: str.28, str.29

Výroba mini book: (AB str.75,76)

Práce ve školním sešitě: Namalovat si 3 postavy (mohou být pohádkové, známé osobnosti, vymyšlené – záleží na volbě dětí) a každou osobu popsat např.  A NOSE, AN EYE, A MOUTH, apod.

Pokud by uzavření škol bylo delší jak 2 týdny tak:

Nová slovní zásoba: UNIT 5

Děti si napíší do školního sešitu nadpis lekce: UNIT 5 – MY HOUSE

Pod nadpis opíší slovíčka ze str.31 (places in the house)

Práce v AB – str.38,40,41,43,45

Četba textu v CB – str.34,35

Dobrovolný úkol – namalovat si do sešitu místnosti v domě (viz.CB str.31) každou místnost pojmenovat. Např. Když namalují koupelnu – napíší u obrázku BATHROOM. Apod. 

Prosím procházejte s dětmi průběžně kopie se slovní zásobou 1.-5.lekce. Tyto kopie jsem dětem připravila a rozdala hned na začátku školního roku a děti je mají uložené ve svých portfoliích.

Dnes Vám ještě vložím odkazy na videa, které si děti mohou sledovat a tím procvičovat AJ.

Angličtina – Veronika Santana

Důležité upozornění!

Vážení rodiče a milé děti,

v návaznosti na dočasné uzavření školy Vám píši tuto zprávu. Tento týden vložím na stránky školy/týdenní plány informace o učivu, které si děti budou během „domácího studia“ vypracovávat. 

Tímto Vás milé maminky a tatínkové žádám o spolupráci. Dohlédněte prosím na to, aby si děti procvičovaly průběžně, aby se jim učivo nenahromadilo.

Kromě zadání práce z Activity Book (AB – pracovní sešit) zadám práci i do školního sešitu a děti si budou pracovat na projektech. Tyto projekty budou děti prezentovat po svém návratu do školních lavic.

Také Vám do týdenních plánů vložím několik odkazů na stránky, kde si děti mohou angličtinu procvičovat.

Věřím, že tuto situaci zvládneme.

Přeji nám všem pevné zdraví!!!

Opatrujte se 

Veronika Santana

Angličtina – Žádost o spolupráci – V. Santana

Žádost o spolupráci

Přeji Vám všem dobrý den. Vzhledem k tomu, že letos učím v deseti třídách, nemohu na Vaše emaily reagovat obratem. Hlavně v období chřipek dostávám spoustu emailů s žádostí o informace, co právě probíráme, popřípadě co si mají děti doplnit. 

Každý týden na stránky školy vkládám nové informace ohledně učiva, které zrovna probíráme. Děti vědí, že jim vždy po jejich návratu do školy dám extra čas navíc na doplnění učiva ve šk.s. i AB. Proto prosím sledujte tyto týdenní plány,

Děkuji Vám za spolupráci 

Veronika Santana

 

Poetické setkání na Chlupovce

Jako každý rok se v divadelním sále sešly děti z jednotlivých ročníků, aby zde představily vítěze třídního kola. Porota i diváci nepřestávali žasnout nad skvělými výkony, procítěným přednesem, zajímavostí a vtipností básní a pestrostí autorů. Celý článek