Týdenní plán pro 1. třídy v týdnu 1.6. – 5.6. 2020 (FZŠ a DISTANČNÍ VÝUKA) 

ČESKÝ JAZYK

1. LILI A VILI ve světě malých písmen (2.díl): str. 52-53

OTESÁNEK: přečíst text a zkusit dovyprávět podle obrázků, jak pohádka pokračovala. Kdo jí nezná, může si ji poslechnout: https://www.youtube.com/watch?v=T25x8WVNLzw

2.úkol: zapsat první dvě věty a nakreslit Otesánka

2. ČTENÍ: každodenním úkolem je čtení vlastní knihy. Všichni by už měli číst knihu natištěnou malými písmeny. Po každém čtení by děti měly umět stručně říct, o čem četly. Když děti přečtou další knihu, bude fajn, když k ní udělají další čtenářský list.

3. PSANÍ 2.díl (malá písmena): str.14,15,16,17

– u každého malého písmena nejdříve obtáhnout vzor, jak se správně píše

– na každé stránce jsou i řádky s tiskacími velkými/malými písmeny; pod každé písmeno vždy napsat psací tvar konkrétního velkého/malého písmene

DIKTÁT: i nadále prosím pište s dětmi krátký diktát s malými i velkými písmeny, abyste poznali, že si naučená písmena pamatují a umí je i správně napsat (stačí 1-2 řádky). Pro diktát můžete použít slova nebo věty z předchozích stránek písanky. Diktáty je možné psát buď na poslední stránku s kytičkami v PS (za str.32) nebo na ofocenou stránku s kytičkami; vytištěná je k dispozici v recepci školy.

Co pohlídat: dodržení správných tvarů písmen, mezer mezi písmeny a slovy, zkontrolovat si napsaný text, jestli tam něco nechybí; správné sezení, správné držení tužky a netlačit na ni

MATEMATIKA – pravidelně trénovat především: 

– sčítání a odčítání 1-10, 11-20; čís. řada od 0-20 a orientace v ní a porovnávání čísel (<, >, =)

příklady s přechodem desítky: u příkladů s přechodem desítky, a nejen u nich, používat názorné pomůcky (číselná osa, schody, prsty, počítadlo, aj.). Každý může používat svůj způsob, který mu vyhovuje, důležité je, aby došel ke správnému výsledku a uměl si jeho správnost ověřit.

1. MATEMATIKA – pracovní listy: v příloze mailu posílám tři PL. Stačí, když děti vypracují jeden z nich podle vlastního výběru. Všechny jsou zaměřeny na opakování učiva. Kdo nemá možnost tisku, PL budou k dispozici v recepci školy v krabici 1.C od pondělního odpoledne.

2. MATEMATIKA HEJNÝ III.díl: výběr cvičení str. 103/1,2; 104/3; 105/4; 106/1,2 – více informací v mailu

3. Početníček: str. 30 – sčítání s přechodem přes desítku: děti nemusí dělat rozklad čísla s dopočítáním do deseti; stačí, když napíší výsledek a ověří si ho na číselné ose, schodech, počítadle, aj.

 PRVOUKA: Poznáváme hodiny, čas a opakujeme dny v týdnu a měsíce v roce

– vypracovat PL Hodiny II (povinné) – viz příloha mailu

procvičovat hodiny na opravdových/papírových hodinách (celá, 1/4, 1/2, 3/4)

opakovat dny v týdnu, měsíce v roce, roční období

opakovat znalost svého datumu narození a adresu bydliště

– digitální čas umět ukázat na ručičkových hodinách a naopak, ručičkový čas říci jako digitální čas

Děti by měly umět z ciferníkových hodin přečíst celé hodiny. Vědět, že malá ručička ukazuje hodiny a v jaké je poloze na ciferníku hodin, když jsou například 4 hodiny. Dále také, že velká ručička ukazuje minuty a jak jsou na hodinách označeny. Máte-li doma hodiny (např.papírové), na kterých si to můžete ukázat, bude to nejlepší.

Opět posílám odkaz na video o určování času: https://www.youtube.com/watch?v=SZG6hv5uyeY 

Kalendář počasí (dobrovolně): kdo chce, může ve sledování počasí pokračovat

ANGLIČTINA: od 25.5. nejsou on-line hodiny s učitelkami AJ. Pro všechny 1.třídy připravuje týdenní plán Nataša Martínková, kterou děti dobře znají z předchozích on-line hodin. Všechny informace vám již mailem zaslala a také je najdete na. https://www.fzs-chlupa.cz/rubrika/tydenni_plany/tydenni-plany-1-c-5-2019-2024-tridy/

DOBROVOLNÉ on-line konzultace přes Google Meet s kmenovými učitelkami AJ. Bližší informace v mém mailu. Konzultace slouží pro popovídání, vysvětlení učiva, nejedná se primárně o výuku.

Nataša: každé úterý od 2.6. do 23.6. od 16:30 přes Google Meet pro 1.C

Andrea: každý čtvrtek od 4.6. do 25.6. v 17:00 hod přes Google Meet (na 20 minut) pro 1.ABCD

 VÝTVARNÁ VÝCHOVA/ČSP (dobrovolné):

Na balicí papír/čtvrtku nakreslit hlavu a veliké břicho Otesánka. Do břicha pak Otesánkovi namalovat, co všechno snědl. Nebo další varianta: z letáků vystřihat různé potraviny a nalepit je Otesánkovi do břicha. Pak si pohádku podle výkresu převyprávět.

https://cz.pinterest.com/pin/549720698243949148/ (pastelky, vodovky, tempery, tuš,..)

https://cz.pinterest.com/pin/389420699031845478/ (z letáků)

HUDEBNÍ VÝCHOVA (dobrovolné):

píseň Otesánek (Pískomil se vrací): https://www.youtube.com/watch?v=qwIr34__TEc

píseň “Co jsem měl dnes k obědu” (J.Šlitr) – poslech, diskuze (co snědl)

https://www.youtube.com/watch?v=SKvwAHPit1A&list=RDSKvwAHPit1A&start_radio=1&t=0

TĚLESNÁ VÝCHOVA: procházky a sportování venku

Informace o závěru školního roku 2019/20

Doporučené

Vážení rodiče,
chtěla bych Vás informovat o aktuálních změnách a závěru školního roku.

Všechny školy na Praze 13 končí školní rok v pátek 26.6. 2020. Vysvědčení bude  vydáváno dle harmonogramu, který dětem včas sdělí třídní učitel. Poslední den školy nebudou vydávány obědy.

MŠMT ČR  aktualizovalo soubor hygienických pokynů školy a školská zařízení
„Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“

Jsou v něm tyto hlavní změny:
Pro žáky 1. stupně:

Ředitel školy může zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině a musí být jinak dodržena neměnnost složení skupin. Pokud máte o dodatečné přihlášení svého dítěte zájem, pište svoji žádost na zuzana.majstrova@fzs-chlupa.cz.

Pro žáky 2. stupně: Celý článek

TP pro 1. třídy v týdnu 25.5. – 29.5. 2020 (FZŠ a DISTANČNÍ VÝUKA) 

ČESKÝ JAZYK

1. LILI A VILI ve světě malých písmen (2.díl): str. 54-55

str.54: JAK SI JI BARKA ODNESLA DO HNÍZDA (O Makové panence): přečíst text a vypracovat navazující úkoly. Děti mohou dovyprávět, jak by mohl příběh pokračovat. Dobrovolně: děti mohou vymyslet další otázky k textu a napsat je pod rámeček

Po vypracování otázek se pak můžete podívat, jak to dopadlo:  https://www.youtube.com/watch?v=UVpNCu2Ctho

str.55: JAK AMÁLKA POMÁHALA JEŽČÍ TLAPCE: přečíst text a odpovědět na otázky (spodní text  „O Rákosníčkovi“ nedělat)

Po vypracování a popovídání, jak by mohl příběh pokračovat, se můžete společně podívat, jak to s Amálkou dopadlo: https://www.youtube.com/watch?v=Az326CuAK48

Opět doporučuji češtinu procvičovat i na PC: např. https://www.gramar.in/cs/

 2. ČTENÍ

Každodenní úkol: čtení vlastní knihy. Všichni by už měli číst knihu natištěnou malými písmeny. Po každém čtení by děti měly umět stručně říct, o čem četly. Když děti přečtou další knihu, bude fajn, když k ní udělají další čtenářský list.

3. PSANÍ 2.díl (malá písmena): str.10-13

DIKTÁT: i nadále prosím pište s dětmi krátké diktáty s malými i velkými písmeny, abyste poznali, že si naučená písmena pamatují a umí je i správně napsat. Pro diktát můžete použít slova nebo věty z předchozích stránek písanky. Diktáty je možné psát buď na řádky s kytičkami, které jsou na některých stránkách písanky nebo na poslední stránku s kytičkami v PS (za str.32).

MATEMATIKA – pravidelně trénovat především: 

– sčítání a odčítání 1-10, 11-20; čís. řada od 0-20, orientace v ní a porovnávání čísel (<, >, =)

příklady s přechodem desítky: u příkladů s přechodem desítky, a nejen u nich, používat názorné pomůcky (číselná osa, počítadlo, schody, prsty, aj.). Každý může používat svůj způsob, který mu vyhovuje, důležité je, aby došel ke správnému výsledku.

1. MATEMATIKA – pracovní listy

V příloze mailu posílám tři PL. Stačí, když děti vypracují jeden z nich podle vlastního výběru. Všechny jsou zaměřeny na opakování učiva. Kdo nemá možnost tisku, PL budou k dispozici v recepci školy v krabici 1.C.

2. MATEMATIKA HEJNÝ III.díl: výběr cvičení ze str. 99-101 (viz upřesnění v mailu)

Doporučuji procvičovat Hejného matematiku i na PC: https://www.matika.in/cs/#1

PRVOUKA (zelený PS): Poznáváme hodiny, čas

– dokončit v PS to, co jste nestihli v předchozím týdnu (str. 62-64)

– procvičovat hodiny na opravdových/papírových hodinách (celá, čtvrt, půl, třičtvrtě)

– digitální čas umět ukázat na ručičkových hodinách a naopak, ručičkový čas říci jako digitální čas

Děti by měly umět z ciferníkových hodin přečíst celé hodiny. Měly by vědět, že malá ručička ukazuje hodiny a v jaké je poloze na ciferníku hodin, když jsou například 4 hodiny. Dále také, že velká ručička ukazuje minuty a jak jsou na hodinách označeny. Máte-li doma hodiny (např.papírové), na kterých si to můžete ukázat, bude to nejlepší.

Opět posílám odkaz na video o určování času: https://www.youtube.com/watch?v=SZG6hv5uyeY 

Kalendář počasí (dobrovolně): kdo chce, může ve sledování počasí pokračovat

ANGLIČTINA: od 25.5. nebudou on-line hodiny s učitelkami AJ. Všechny 1.třídy má od příštího pondělí starost Nataša Martínková, kterou děti dobře znají z předchozích on-line hodin. Všechny informace vám již mailem zaslala a také je najdete zde: https://www.fzs-chlupa.cz/rubrika/tydenni_plany/tydenni-plany-1-c-5-2019-2024-tridy/

S případnými dotazy se obracejte přímo na ni: natasa.martinkova@fzs-chlupa.cz

VÝTVARNÁ VÝCHOVA/ČSP (dobrovolné):

motýl z rukou: https://cz.pinterest.com/pin/269090146472521062/

motýl z papíru a z drátku: https://cz.pinterest.com/pin/520658406921388111/

motýl (vybarvi podle své fantazie): https://cz.pinterest.com/pin/591941944752573756/

TĚLESNÁ VÝCHOVA: procházky a sportování venku

Výuka od 25.5. 2020

Doporučené

Vážení rodiče,
děkujeme moc za veškerou spolupráci od uzavření škol až do teď. Vážíme si jí, víme, že pro mnohé z Vás šlo opravdu o těžké období a zvládli jste to s pomocí učitelů svých dětí na jedničku.

Od 25.5. 2020 se situace pro žáky 1.-5. tříd částečně změní. Některé děti začnou chodit do školy, jiné ještě dál zůstanou doma jako domškoláci. Naším cílem bylo připravit další období tak, aby nezáleželo na tom, odkud děti pracují, aby měly stejné možnosti a stejné příležitosti. V každém ročníku jsme proto vypracovali jednotný obsah výuky a její zajištění podle počtu dětí v obou skupinách. Celý článek

Informace o organizaci výuky 9. a 1.-5. tříd

Doporučené

Vážení zák. zástupci,
v rámci rozvolňování mimořádných opatření se nově počítá s organizací výuky pro 9. ročník ve škole v rámci přípravy na přijímací zkoušky. Počítáme se 2 vyučovacími hodinami z každého předmětu Čj a M tedy 4 hodinami výuky týdně, a to od 11.5.2020. Během víkendu 2.-3.5. 2020 jsme dostali z MŠMT metodické pokyny k zajištění ochrany zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/20, které co nejrychleji rozpracujeme pro naše podmínky a budeme Vás o tom informovat.

Vzhledem k tomu, že zákonní zástupci musí přihlásit své děti k výuce ve školní skupině 9. ročníku před zahájením docházky 11.5. 2020 a škola  musí mít čas dle počtu požadovaných míst skupiny zorganizovat, bude třeba dítě přihlásit do čtvrtka
7.5.2020 do 10:00 hodin pomocí Ankety v Bakalářích (je třeba se přihlásit rodičovským účtem).
Informace o podmínkách výuky a o způsobu přihlašování obdrží zákonní zástupci pomocí systému Bakaláři zprávou v KOMENS nejpozději v pondělí 4.5.2020.

Informace o podmínkách  účasti a způsobu přihlašování obdrží také zákonní zástupci žáků 1.-5. tříd, kde Celý článek

1.C  týdenní plán od 4.5. – 7.5. 2020 (DISTANČNÍ VÝUKA) 

ČESKÝ JAZYK

1. LILI A VILI ve světě malých písmen (2.díl) : str.25-26

2. PSANÍ 1.díl: str. 32-33 (psaní číslic 7,8,9,0) – někdo už má možná dopsáno    PSANÍ 2.díl (malá písmena): str.1u každého malého písmena nejdříve obtáhnout vzor,  jak se správně píše.

Co pohlídat: dodržení správných tvarů písmen, mezer mezi písmeny a slovy, zkontrolovat si napsaný text, jestli tam něco nechybí; správné sezení, správné držení tužky a netlačit na ni

Doporučuji češtinu procvičovat i na PC: např. https://www.gramar.in/cs/

ČTENÍ – každodenní úkol: kniha by měla být psána malými písmeny. Po každém čtení by děti měly umět stručně říct, o čem četly. Když děti přečtou další knihu, bude fajn, když k ní udělají další čtenářský list. Za čtení lze považovat i čtení v PS Lili a Vili.

Malá písmena: děti by už měly umět PŘEČÍST všechna malá písmena. Zatím je nemusí umět psát, takže když něco píší, je lepší, když používají velká písmena.

MATEMATIKA – pravidelně trénovat především: 

– sčítání a odčítání 1-10, 11-20; čís.řada od 0-20 a porovnávání čísel (<, >, =)

– od května začneme postupně zavádět počítání s přechodem přes 10

DŮLEŽITÉ je manipulovat (sčítat a odčítat s pomocí různých předmětů – víčka, fazole, číselná osa a po ní posouvat třeba fazolku/malého panáčka nebo na počítadle 0-20, hrací kostky, atd.), aby to děti viděly a snáze pochopily.

1. MATEMATIKA HEJNÝ nový III.díl: výběr cvičení ze str. 86, 89-90

PRO RODIČE: doporučuji, abyste si přečetli úvodní povídání na str.83. Pod každou stránkou v PS je i QR kód, kde najdete podrobné informace k jednotlivým cvičením.

2. POČETNÍČEK: str. 28

– sčítání a odčítání tří čísel v oboru 0-20 bez přechodu desítky

– jako pomůcku lze použít číselnou osu od 0-20 nebo počítadlo

3. JARNÍ PRACOVNÍ LIST (povinné): je zaměřený na opakování matematiky (+/- do 20, mince) a také informací o jarních květinách.

Doporučuji procvičovat matematiku na PC: https://www.matika.in/cs/#1

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

1. PRVOUKA (zelený PS): str. 56-57: Jarní květiny

2. JARNÍ PL (povinné): zaměřený na opakování matematiky (+/- do 20, mince) a také informací o jarních květinách.

Kalendář počasí: dále ho vést; kdo chce, může ho vyfocený poslat mailem

Jarní zahrádka (povinné): od po do čt kreslit kytičky a poslat do pondělí 11.5.

ANGLIČTINA: v týdenních plánech 1.C https://cz.pinterest.com/pin/581597739361631749/ na int.stránkách školy. Děkuji všem, kteří se ozvali vyučujícím AJ. Potřebujete-li s něčím poradit, napište přímo paní učitelkám: Nataše: natasa.martinkova@fzs-chlupa.cz nebo Andree: andrea.behalova@fzs-chlupa.cz

VV/ČSP: náměty ke tvoření (dobrovolné) zasílám v mailu

TĚLESNÁ VÝCHOVA: procházky po přírodě a sportování venku

ODKAZY NA ON-LINE VÝUKU: viz březnové týdenní plány