1.C – týdenní plán od 20.1. – 24.1.2020

ČESKÝ JAZYK

– vyvození nových písmena CH, F

– opakování písmen A,Á,U,Ú,Ů,M,T,Ť,E,É,O,Ó,L,J,I,Y,P,S,K,       Č,B,R,N,V,AU,OU,D,C,Z,H,Š,Ž,Ř a skládání slov z písmen

– práce v pracovním sešitě Lili a Vili (str.54-61)

– psaní v novém PS Umím psát 1.díl (str. 2)

– čtení textu s porozuměním (přiřazení textu k obrázkům)

– recitační soutěž 1.tříd – texty básní (do 27.1. naučit 1 báseň na třídní kolo)

každodenní DÚ: čtení textů ze známých písmen nebo z knihy (10 min.)

MATEMATIKA – Aritmetika:

– porovnávání počtu (větší, menší, rovná se)

– součtové trojúhelníky

– sčítání do deseti, přepis čárek, teček do příkladů na sčítání

– Krokování dopředu a dozadu, kontrola a zápis pomocí čísel/šipek

– Dětský park: dokreslení stanovišť podle cest

– Vláčky: porovnávání vagónů

Geometrie: krychlové stavby (zápis umístění krychlí ve stavbě)

– geometrické tvary (stříhání papíru)

II.PS: výběr cvičení str.46-52

ČJS

– rozbor PL k tématu „Každý jsme jiný“ a dokončení tématu „Nikdo není jako já“ (PL)

– nová témata: S každým mám něco společného

– měsíce v roce a roční období (spojení s VV)

PS: str.25-26

AKCE:
30.1.  Pololetní vysvědčení
31.1.  Pololetní prázdniny

4.2.    Poetické shledání (školní kolo recitační soutěže)
17.2. – 21. 2.  Jarní prázdniny

15.3. – 20.3.  Zimní ŠVP Černá hora
9.4. – 13.4.  Velikonoční prázdniny

28.4.  Výlet do Čechovy stodoly u Příbrami (Jarní zvyky a čarodějnice)

1.C – týdenní plán od 13.1. – 17.1.2020

ČESKÝ JAZYK

– vyvození nových písmena Ž,Ř

– opakování písmen A,Á,U,Ú,Ů,M,T,Ť,E,É,O,Ó,L,J,I,Y,P,S,K,Č,B, R,N,V,AU,OU,D,C,Z,H,Š a skládání slov z písmen

– práce v pracovním sešitě Lili a Vili (str.52-56)

– psaní v novém PS Umím psát 1.díl (str.1-2)

– čtení textu s porozuměním (odpověď na otázky z textu)

– souhrnný testík z ČJ

každodenní DÚ: pravidelné čtení textů ze známých písmen nebo z knihy

MATEMATIKA 

Aritmetika:

– porovnávání počtu (větší, menší, rovná se)

– sčítání do deseti, přepis čárek, teček do příkladů na sčítání

– součtové trojúhelníky

– Dětský park: dokreslení stanovišť podle cest

– krokování dopředu a dozadu a zápis pomocí čísel/šipek

– rytmus

– souhrnný testík z M

Geometrie:

– krychlové stavby

– geometrické tvary (stříhání papíru)

– praxe studentek PedF UK (středa,1.-2.vyuč.hodina)

2.PS: výběr cvičení str.46-50

ČJS – témata: S každým mám něco společného a Děti jako já (přiřazení textu)

PS: str.26-27

VV – žába (malování prstovými barvami, přiřazení k počtu)

ČSP – výroba žížaly (barevný papír, nůžky, lepidlo)

TV
– rozcvička (švihadla, prostná)

– skok na švédskou bednu (odraz z můstku)

– basketbal (technika, střelba na snížený koš)

 HV – rytmická cvičení, opakování písní s klavírem

 Akce

30.1.  Pololetní vysvědčení
31.1.  Pololetní prázdniny
17.2. – 21. 2.  Jarní prázdniny                                                                                      15.3. – 20.3.  Zimní ŠVP Černá hora
9.4. – 13.4.  Velikonoční prázdniny

1.C – týdenní plán 6.1.-11.1.2020

ČESKÝ JAZYK

– povídání o vánočních prázdninách a co jsme zažili

– vyvození nových písmena H,Š

– opakování písmen A,Á,U,Ú,Ů,M,T,Ť,E,É,O,Ó,L,J,I,Y,P,S,K,Č,B, R,N,V,AU,OU,D,C, Z a skládání slov z písmen

– práce v pracovním sešitě Lili a Vili (str.48-53)

– první a poslední písmeno ve slově, hláskování slov

– dokončení psaní v PS Kreslím tvary (str.49) a úvod do PS Umím psát 1.díl

– pravidelné ranní prohlížení/čtení vlastní knihy

každodenní DÚ: čtení textů ze známých písmen nebo ze své knihy (10 min.)                                           

MATEMATIKA
– opakování psaní číslic 1-10, přiřazení k odpovídajícímu počtu

– přepis čárek, teček do příkladů na sčítání

– Vláčky (porovnávání vagónů)

– diskuse nad obrázky V PS

– Dětský park: dokreslení stanovišť podle cest

– Krokování dopředu a dozadu a zápis pomocí čísel/šipek

Geometrie: stavby z dřívek ( vytvoř trojúhelník)

Dokončení 1.PS: výběr cvičení str.35-40

ČJS – České zvyky a tradice: svátek Tří králů

– téma: Třídění odpadů (Jak třídíme odpad) – PS: str.47 a pracovní list

Akce

30.1.  Pololetní vysvědčení
31.1.  Pololetní prázdniny
17.2. – 21. 2.  Jarní prázdniny

15.3. – 20.3.  Zimní ŠVP Černá hora
9.4. – 13.4.  Velikonoční prázdniny

 

Vánoční florbalový turnaj 2019

Doporučené

Fotogalerie
Ve čtvrtek 19.12. 2019 se konal 10. jubilejní ročník školního Vánočního florbalového turnaje. Celkem se zúčastnilo 10 týmů, ve kterých hrálo 120 hráčů napříč 1.-5. ročníkem. Organizačně vše na jedničku zvládli žáci 6.A za pomoci pana učitele Petra a paní učitelky Sachové. Rozhodovali rozhodčí z 9.A. Po dopoledni plném zápasů bylo dohráno a medaile předány:

1. místo – Bílé družstvo
2. místo – Černé družstvo
3. místo – Tmavě modré družstvo

GRATULUJEME, ale vězte, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Těšíme se na další ročník!

1.C – týdenní plán od 16.12. – 20.12.2019

ČESKÝ JAZYK

– vyvození nových písmena Z

– opakování písmen A,Á,U,Ú,Ů,M,T,Ť,E,É,O,Ó,L,J,I,Y,P,S,K,Č,B, R,N,V,AU,OU,D,C a skládání slov z písmen

– práce v pracovním sešitě Lili a Vili (str.45-48)

– psaní v pracovním sešitě Kreslím tvary (str.32,44-45), uvolňovací cviky a správné držení tužky

– pravidelné ranní prohlížení/čtení vlastní knihy, hledání známých písmen a slov

každodenní DÚ: čtení textů ze známých písmen nebo z vlastní knihy (10 minut)

 MATEMATIKA – Aritmetika:

– rytmus

– Dětský park: vybarvení pěšinek, dokreslení stanovišť podle plánu

– Krokování dopředu a dozadu a zápis pomocí čísel/šipek

– Vláčky (porovnávání vagónů)

– přepis čárek, teček do příkladů na sčítání

– opakování psaní číslic 1-10, přiřazení k odpovídajícímu počtu

Geometrie:

– stavby z kostek a zápis do tabulky

– stavby z dřívek

PS: výběr cvičení str. 35-40 (dokončení 1. dílu PS)

ČJS

– návštěva vánoční výstavy v Betlémské kapli

– vánoční zvyky a obyčeje

– téma: Třídění odpadů (návaznost na ekologickou besedu), PS: str.46-47

 Akce

16.12. Návštěva vánoční výstavy v Betlémské kapli

19.12. Školní vánoční florbalový turnaj (vybraní žáci)

20.12. Vánoční posezení v 1.C

21.12.2019 – 5.1. 2020 Vánoční prázdniny
30.1.  Pololetní vysvědčení
31.1.  Pololetní prázdniny
17.2. – 21. 2.  Jarní prázdniny

15.3. – 20.3.  Zimní ŠVP Černá hora
9.4. – 13.4.  Velikonoční prázdniny

1.C – týdenní plán od 9.12. – 13.12.2019

ČESKÝ JAZYK

– vyvození nových písmen D,C

– opakování písmen A,Á,U,Ú,Ů,M,T,Ť,E,É,O,Ó,L,J,I,Y,P,S,K,Č,B, R,N,V,AU,OU

– práce v pracovním sešitě Lili a Vili (str.42-46)

– první a poslední písmeno ve slově, hláskování slov

– psaní v PS Kreslím tvary (str.22-23,34), uvolňovací cviky a držení tužky

– pondělní povídání o víkendu (lze donést předměty související s víkendem)

– pravidelné ranní prohlížení/čtení vlastní knihy, hledání známých písmen a slov

každodenní DÚ: pravidelné čtení textů ze známých písmen nebo z vlastní knihy

 MATEMATIKA
Aritmetika:

– nové: součtové trojúhelníky (práce ve dvojicích: tabulka, fazolky)

– přepis čárek, teček do příkladů na sčítání

– opakování psaní číslic 1-10, přiřazení k odpovídajícímu počtu

– Krokování dopředu a dozadu a zápis pomocí čísel/šipek

Geometrie:

– manipulace s geom. tvary (čtverec, trojúhelník) – stříhání tvarů dle předlohy

PS: výběr cvičení str. 31-38

ČJS

– Každý jsme jiný (návaznost na projekt.den na téma: Dítě je dítě), PS str.24

– beseda na téma: Třídění odpadů a následný rozbor ve třídě

– adventní svátky a zvyky (sv. Lucie)

Akce

12.12. Edukativní beseda na téma: Ekologie a třídění odpadu (divadelní sál)          16.12. Návštěva vánoční výstavy v Betlémské kapli                                                 19.12. Školní vánoční florbalový turnaj (vybraní žáci)                                              20.12. Vánoční posezení v 1.C                                                                         21.12.2019 – 5.1. 2020 Vánoční prázdniny
30.1.  Pololetní vysvědčení
31.1.  Pololetní prázdniny
17.2. – 21. 2.  Jarní prázdniny                                                                                      15.3. – 20.3.  Zimní ŠVP Černá hora
9.4. – 13.4.  Velikonoční prázdniny