1.C týdenní plán od 14.10.–18.10.2019

ČESKÝ JAZYK

– vyvození nových písmen J, I (hry, modelování, psaní na tabuli, tabulku, atd.)

– opakování písmen A,Á,U,Ú,Ů,M,T,Ť,E,É,O,Ó,L a skládání slov z probraných písmen

– práce v pracovním sešitě Lili a Vili (str. 19-23)

– první a poslední písmeno ve slově, hláskování slov

– psaní v pracovním sešitě Kreslím tvary (str. 19-22)

– uvolňovací cviky a nácvik správného držení tužky (postýlka, polštář, peřinka)

– čtení pohádky z knihy Lili a Vili ve světě pohádek (metody RWCT)
– povídání o víkendu (lze donést předměty související s víkendem)

– pravidelné ranní prohlížení/čtení vlastní knihy, hledání známých písmen

každodenní DÚ: pravidelné každodenní čtení buď textů známých písmen nebo z vlastní knihy

MATEMATIKA – ARITMETIKA:

– krokovací pás (tlesk, dup a počítání kroků)

– zapisování počtu pomocí čárek, teček dle obrázku

– Vláčky – seznámení s novým prostředím a s pomůckami (barevné hranolky)

– postupné seznámení s psaním číslic 1-5

– práce s tabulkou v různých příkladech v PS

– nové prostředí: Dětský park

GEOMETRIE:

– skládání papíru (geotvary, zlomky)

– stavby z kostek

PS: výběr cvičení str. 19-24

ČJS

– kde bydlím, cesta do školy a co potkávám (důležité body)

– Den stromů: poznávání stromů v okolí školy

– PODZIM – projekt pro 1.ročník v 1.D

– dny v týdnu, měsíce, roční období a počasí (sledujeme na dřevěném kalendáři)

PS: str.12-13

VV – tapety z listí

ČSP – modelace písmen a tvoření slov z různých materiálů (práce ve skupinách)

TV – rozcvička, skok přes švihadlo, soutěž v družstvech;

– revize tělocvičen (odpadla pondělní hodina)

HV – opakování písní ve spojení s tanečkem

– nová písnička k podzimu

– využití rytmu (tleskání, dupání, chrastidla)

Akce

29.-30.10.  Podzimní prázdniny

31.10.-1.11.  Ředitelské volno

7.11.  Představení Za kůzlátky do pohádky, divadlo Glans ve škole
listopad 2019  Konzultace (žák – rodič – učitel)
11.-15.11.  Tematický týden „Svoboda“ (1. stupeň)
3.12.  Výlet za čerty do Příbrami

21.12.2019 – 5.1. 2020 Vánoční prázdniny
30.1.  Pololetní vysvědčení
31.1.  Pololetní prázdniny
17.2. – 21. 2.  Jarní prázdniny

15.3. – 20.3.  Zimní ŠVP Černá hora
9.4. – 13.4.  Velikonoční prázdniny

1.C týdenní plán od 7.10.-11.10.2019

ČJ

– povídání o víkendu (lze donést předměty související s víkendem)

– pravidelné ranní prohlížení/čtení vlastní knihy, hledání známých písmen

– uvolňovací cviky a nácvik správného držení tužky (postýlka, polštář, peřinka)

– vyvození písmen O,L (modelování, psaní na tabuli, tabulku, atd.)

– opakování písmen A,U,M,T,E; skládání slov z probraných písmen

– práce v pracovním sešitě Lili a Vili (str.15-19)

– první a poslední písmeno ve slově, hláskování slov

– psaní v pracovním sešitě Kreslím tvary (str.16-19)

– čtení pohádky z knihy Draka je lepší pozdravit – využití metod RWCT

M
ARITMETIKA:

– zapisování počtu pomocí čárek dle obrázku

– Vláčky – seznámení s novým prostředím a s pomůckami (barevné hranolky)

– počítání do pěti (různé vizualizace, postupné seznámení s čísly 1-5)

– využití rytmu, barev v matematice

GEOMETRIE:

– skládání papíru (geotvary, zlomky)

– stavby z kostek

PS: výběr cvičení str. 13-18

ČJS
– kde bydlím, cesta do školy a co potkávám (důležité body)

– dny v týdnu, měsíce, roční období a počasí (sledujeme na dřevěném kalendáři)

PS str.12-13

Akce

29.-30.10.  Podzimní prázdniny

31.10.-1.11.  Ředitelské volno

7.11.  Představení Za kůzlátky do pohádky, divadlo Glans ve škole
listopad 2019  Konzultace (žák – rodič – učitel)
11.-15.11.  Tematický týden „Svoboda“ (1. stupeň)
3.12.  Výlet za čerty do Příbrami

21.12.2019 – 5.1. 2020 Vánoční prázdniny
30.1.  Pololetní vysvědčení
31.1.  Pololetní prázdniny
17.2. – 21. 2.  Jarní prázdniny

15.3. – 20.3.  Zimní ŠVP Černá hora
9.4. – 13.4.  Velikonoční prázdniny

1.C – týdenní plán od 30.9. – 4.10.2019

ČJ

– ranní čtení/prohlížení vlastní knihy, hledání známých písmen

– povídání o víkendu (lze donést předměty související s víkendem)

– vyvození písmen T, E (modelování, psaní na tabuli, tabulku, atd.)

– opakování písmen A, U, M, skládání slov z probraných písmen

– práce v pracovním sešitě Lili a Vili (str.12-15)

– první a poslední písmeno ve slově, hláskování slov

– psaní v pracovním sešitě Kreslím tvary (str.13-16)

– uvolňovací cviky a nácvik správného držení tužky (postýlka, polštář, peřinka)

– čtení pohádky z knihy Draka je lepší pozdravit – využití metod RWCT

M
ARITMETIKA:

– Vláčky: seznámení s novým prostředím a s pomůckami (barevné hranolky)

– zapisování počtu pomocí čárek dle obrázku

– počítání do pěti (různé vizualizace, seznámení s čísly 1-5)

– Vagónky (dříve Autobus)

– využití rytmu, barev v matematice

– seřazení nejmenší-největší, nejméně-nejvíce, atd.

GEOMETRIE:

– stavby z kostek

– Dřívka: seznámení s novým prostředím (čtverec, obdélník)

– skládání papíru (geotvary, zlomky)

PS: výběr cvičení str. 6-16

ČJS
– okolí školy: využití informací z procházky,

– kde bydlím, cesta do školy a co potkávám (důležité body)

– dny v týdnu, měsíce, roční období a počasí (sledujeme na dřevěném kalendáři)

– denní hodnocení pomocí smajlíků a kolíčků

PS str.10-12

VV – listy podzimu a naše rodina (koláž, kresba)

ČSP – modelace písmen T, E (modelína, kostky, provázek, drátek)

– šneček z kaštanu a jeho příběh

TV
– soutěže v družstvech

– skok přes švihadlo (zmapování, nácvik)

– vybíjená vracečka (pravidla, nácvik)

HV

– opakování písně Pásla ovečky, Běžela ovečka ve spojení s tanečkem

– píseň Prší, prší (rytmicky)

– nová písnička k podzimu

Akce

29.-30.10.  Podzimní prázdniny

31.10.-1.11.  Ředitelské volno

7.11.  Představení Za kůzlátky do pohádky, divadlo Glans ve škole

listopad 2019  Konzultace (žák – rodič – učitel)

11.-15.11.  Tematický týden „Svoboda“ (1. stupeň)

3.12.  Výlet za čerty do Příbrami

21.12.2019 – 5.1. 2020 Vánoční prázdniny
30.1.  Pololetní vysvědčení
31.1.  Pololetní prázdniny
17.2. – 21. 2.  Jarní prázdniny

15.3. – 20.3.  Zimní ŠVP Černá hora

Školní časopis Chlupík

Doporučené

Tištěné číslo ChlupíkaŠkolní časopis Chlupík existuje od školního roku 1995/96. Na jeho vydávání pracuje redakční rada Chlupíka, která se schází pravidelně jedenkrát týdně. Chcete-li v ní pracovat, obraťte se na šéfredaktorku, kterou je poslední tři roky paní psycholožka Petra Chvojková. V současné době vychází Chlupík v on-linové verzi. V tištěné verzi vychází jako Nejlepší z Chlupíka 1- 2krát ročně. Najdete ho ve své třídě a v elektronické podobě na webu: Poslední tištěné číslo Chlupíka.

1. září 2019

Doporučené


Fotogalerie – prohlédněte si fotografie
První školní den prožili prvňáčci a jejich blízcí skvěle, i když jim počasí moc nepřálo. Nejprve strávily děti hodinu s paní učitelkou, pak na ně čekalo v divadelním sále představení Jak šel pejsek do školy. Mezitím se rodiče dozvěděli všechno potřebné od paní učitelek. Přejeme prvňáčkům skvělý první školní rok!

Informace o kroužcích 2019/2020

Doporučené

Informace o všech kroužcích ve školním roce 2019/20 najdete na webu školy v sekci Mimoškolní činnost – Kroužky.

POZOR Kroužky, které vedou naši učitelé, se letos budou platit na jiný účet než v předchozích letech. Informace o platbě Vám pošle vedoucí až s informací o přijetí do kroužku. NEPLAŤTE, dokud nedostanete pokyn.