1.C – týdenní plán od 2.12. – 6.12.2019

ČESKÝ JAZYK

– vyvození nových písmen V, dvojhlásky AU/OU

– opakování písmen A,Á,U,Ú,Ů,M,T,Ť,E,É,O,Ó,L,J,I,Y,P,S,K,Č,B, R,N a skládání slov

– práce v pracovním sešitě Lili a Vili (str.40-43)

– první a poslední písmeno ve slově, hláskování slov

– psaní v pracovním sešitě Kreslím tvary (str. 22,38-39)

– uvolňovací cviky a nácvik správného držení tužky (postýlka, polštář, peřinka)

– pondělní povídání o víkendu (lze donést předměty související s víkendem)

– pravidelné ranní prohlížení/čtení vlastní knihy, hledání známých písmen a slov

každodenní DÚ: čtení textů ze známých písmen nebo z vlastní knihy (10 min.)

MATEMATIKA
Aritmetika:

– psaní číslic 9,0,10 a opakování psaní číslic 1-8, přiřazení k odpovídajícímu počtu

– Krokování dopředu (hod 2 kostkami) a zápis pomocí čísel/šipek

– Dětský park: (vybarvení pěšinek, dokreslení stanovišť podle plánu)

– přepis počtu čárek, teček do číslic

Geometrie:

– stavby z kostek a určování podlaží stavby (zápis do tabulky)

PS: výběr cvičení str. 31-36

ČJS

– výlet za čerty a Mikulášem do Příbrami

– Každý jsme jiný (návaznost na projektový den na téma: Dítě je dítě)

PS: str. 24-25

Akce

3.12.  Výlet za čerty do Příbrami, odjezd v 7h15 od MŠ Ovčí hájek (info v mailu)

5.12.  Mikulášská nadílka ve škole

12.12. Edukativní kampaň na téma: Ekologie a třídění odpadu (divadelní sál)

18.12. Vánoční dílny

20.12. Vánoční posezení v 1.C

21.12.2019 – 5.1. 2020 Vánoční prázdniny
30.1.  Pololetní vysvědčení
31.1.  Pololetní prázdniny
17.2. – 21. 2.  Jarní prázdniny

15.3. – 20.3.  Zimní ŠVP Černá hora
9.4. – 13.4.  Velikonoční prázdniny

Projektový den – Dítě je dítě

Doporučené


Fotogalerie – prohlédněte si fotografie z akce
Ve všech 1.třídách se na konci listopadu uskutečnily v rámci projektu Výzva 49 projektové dny Dítě je dítě“. Žáci 1.D 25. 11. 20191.B 27. 11. 2019z 1.C 28. 11. 2019  a 1.A 29. 11. 2019 se společně zamysleli nad tím, že všichni máme mít právo na střechu nad hlavou a máme mít někoho, kdo nás bude mít rád, i když jsme třeba trochu jiní a pocházíme každý z jiného prostředí Celý článek

Změna – školní psycholožka

Doporučené

Vážení rodiče,
dne 30.11.2019 nastupuje naše dosavadní školní psycholožka Mgr.Petra Chvojková na mateřskou dovolenou. Za dosavadní práci jí moc děkujeme a přejeme vše nejlepší v další životní roli.
Její místo zaujme od 1.12.2019 Mgr. Martina Hanušová, martina.hanusova@fzs-chlupa.cz.

Informace pro zák. zástupce

Doporučené

Vážení zákonní zástupci,
chtěla bych Vás informovat o tom, že byl v naší škole diagnostikován u jednoho pedagogického pracovníka černý kašel.

Jde o nakažlivou kapénkovou infekci bakteriálního původu. Onemocnění postihuje dýchací systém. Přenáší se pouze mezi lidmi, a to kýcháním, smrkáním, kašlem a vzácně takto potřísněnými předměty. Inkubační doba je 7 – 17 dní.
Doporučuje se, aby rodiče sledovali zdravotní stav svého dítěte a v případě zvýšeného kašle či jiného onemocnění navštívili lékaře se sdělením, že se na škole vyskytl černý kašel.  Celý článek

1.C – týdenní plán od 25.11. – 29.11.2019

ČESKÝ JAZYK

– vyvození nových písmen R, N (věci kolem nás, hry, modelování, psaní na tabulku, aj.)

– opakování písmen A,Á,U,Ú,Ů,M,T,Ť,E,É,O,Ó,L,J,I,Y,P,S,K,Č,B a skládání slov z probraných písmen

– práce v pracovním sešitě Lili a Vili (str.25-31)

– první a poslední písmeno ve slově, hláskování slov

– psaní v pracovním sešitě Kreslím tvary (str. 33,36-39)

– uvolňovací cviky a nácvik správného držení tužky (postýlka, polštář, peřinka)

– projektový den na téma: Dítě je dítě (multikulturní výchova)

– pondělní povídání o víkendu (lze donést předměty související s víkendem)

– pravidelné ranní prohlížení/čtení vlastní knihy, hledání známých písmen a slov

každodenní DÚ: pravidelné každodenní čtení buď textů ze známých písmen nebo z vlastní knihy (5-10 minut)

MATEMATIKA
Aritmetika:

– psaní číslic 9,10 a opakování psaní číslic 1-8, přiřazení k odpovídajícímu počtu

– Vláčky: porovnávání a manipulace s dřevěnými hranolky=vláčky

– Dětský park: (vybarvení pěšinek, dokreslení stanovišť)

– zapisování počtu pomocí číslic, čárek, teček

Geometrie: stavby z kostek a určování podlaží stavby

PS: výběr cvičení str. 29-34

ČJS – Projektový den na téma: Dítě je dítě (multikulturní výchova)

– Cesta do školy

PS: str. 16-17

Akce

28.11 dopoledne – Projektový den na téma: Dítě je dítě (multikulturní výchova)

28.11. od 16h30 – vernisáž výstavy k tematickému týdnu „SVOBODA“ v recepci školy
28.11. od 16h30 – Výroba adventních věnců (dílna rodičů s dětmi)
3.12.  Výlet za čerty do Příbrami

12.12. Edukativní kampaň na téma: Ekologie a třídění odpadu (divadelní sál)

18.12. Vánoční dílny

20.12. Vánoční posezení v 1.C

21.12.2019 – 5.1. 2020 Vánoční prázdniny
30.1.  Pololetní vysvědčení
31.1.  Pololetní prázdniny
17.2. – 21. 2.  Jarní prázdniny

15.3. – 20.3.  Zimní ŠVP Černá hora
9.4. – 13.4.  Velikonoční prázdniny