1.C týdenní plán od 18.11. – 22.11.2019

ČESKÝ JAZYK

– vyvození nových písmen Č, B (věci kolem nás, hry, psaní na tabulku, aj.)

– opakování písmen A,Á,U,Ú,Ů,M,T,Ť,E,É,O,Ó,L,J,I,Y,P, S,K a skládání slov z probraných písmen

– práce v pracovním sešitě Lili a Vili (str.25-31)

– první a poslední písmeno ve slově, hláskování slov

– psaní v pracovním sešitě Kreslím tvary (str. 29-35)

– uvolňovací cviky a nácvik správného držení tužky (postýlka, polštář, peřinka)

– čtení z knihy Lili a Vili ve světě pohádek, říkadel a příběhů (Čert a Káča)
– pondělní povídání o víkendu (lze donést předměty související s víkendem)

– pravidelné ranní prohlížení/čtení vlastní knihy, hledání písmen a slov

každodenní DÚ: pravidelné čtení textů ze známých písmen nebo ze své knihy (5-10 min.)

MATEMATIKA
Aritmetika:

– psaní číslic 7,8 a opakování psaní číslic 1-6, přiřazení k odpovídajícímu počtu

– Dětský park: (vybarvení pěšinek, dokreslení stanovišť)

– krokovací pás – hod 2 kostkami (tlesk, dup a počítání kroků)

– Vláčky: porovnávání a manipulace s dřevěnými hranolky=vláčky

– zapisování počtu pomocí čísel, čárek, teček

Geometrie:

– skládání papíru (geotvary, zlomky)

– stavby z kostek a určování podlaží stavby

PS: výběr cvičení str. 28-32

ČJS

– Dopravní výchova: chůze na silnici a přecházení vozovky

PS: str.15-16

Akce

13.11. – 21.11.  Konzultace (žák – rodič – učitel), rozpis konzultačních hodin v recepci
28.11. – Výroba adventních věnců (dílna rodičů s dětmi)
3.12.  Výlet za čerty do Příbrami

12.12. Edukativní kampaň na téma Ekologie a třídění odpadu (divadelní sál)

18.12. Vánoční dílny

21.12.2019 – 5.1. 2020 Vánoční prázdniny
30.1.  Pololetní vysvědčení
31.1.  Pololetní prázdniny
17.2. – 21. 2.  Jarní prázdniny

15.3. – 20.3.  Zimní ŠVP Černá hora
9.4. – 13.4.  Velikonoční prázdniny

Tematický týden 2019 – Svoboda

Doporučené

Fotogalerie – prohlédněte si další fotografie z akce
Tématem letošního tematického týdne je vzhledem k 30. výročí Sametové revoluce SVOBODA. Během tematického týdne se po společném zahájení jednotlivé třídy popřípadě ročníky věnují po celý týden tématu ze všech možných úhlů. Čekají nás projekty, exkurze, besedy, dílny a další aktivity. Celý článek

1.C – týdenní plán od 4.11. – 8.11.2019

ČESKÝ JAZYK

– vyvození nových písmen S, K (věci kolem nás, hry, modelování, psaní na tabulku, aj.)

– opakování písmen A,Á,U,Ú,Ů,M,T,Ť,E,É,O,Ó,L,J,I,Y,P a skládání slov z probraných písmen

– práce v pracovním sešitě Lili a Vili (str.25-31)

– první a poslední písmeno ve slově, hláskování slov

– psaní v pracovním sešitě Kreslím tvary (str. 26-30)

– uvolňovací cviky a nácvik správného držení tužky (postýlka, polštář, peřinka)

– čtení z knihy Lili a Vili ve světě pohádek, říkadel a příběhů (metody RWCT)
– pondělní povídání o prázdninách (lze donést předměty související s víkendem)

– pravidelné ranní prohlížení/čtení vlastní knihy, hledání známých písmen a slov

– návštěva představení Za kůzlátky do pohádky (divadlo Glans)

každodenní DÚ: pravidelné každodenní čtení buď textů ze známých písmen nebo z vlastní knihy  (5-10 minut)

MATEMATIKA
Aritmetika:

– krokovací pás (tlesk, dup a počítání kroků)

– Dětský park (vybarvení pěšinek, dokreslení stanovišť)

– Vláčky (porovnávání a manipulace s dřevěnými hranolky=vláčky)

– opakování psaní číslic 1-6 a přiřazení k odpovídajícímu počtu

– zapisování počtu pomocí čísel, čárek, teček

Geometrie:

– skládání papíru (geotvary, zlomky)

– stavby z dřívek podle vzoru

PS: výběr cvičení str. 24-29

ČJS: Dopravní výchova: chůze na silnici a přecházení vozovky

Život stromu ve čtyřech ročních obdobích

PS: str.15-16, 21

Akce

7.11.  Představení Za kůzlátky do pohádky, divadlo Glans ve škole, vstupné: 90 Kč/os.

13.11. – 21.11.  Konzultace (žák – rodič – učitel), rozpis konz. hodin v recepci
11.11.- 15.11.  Tematický týden „Svoboda“ (1. stupeň)

28.11. – Výroba adventních věnců (dílna rodičů s dětmi)
3.12.  Výlet za čerty do Příbrami

9.12.  Muzeum českých vánoc v Ořechu

21.12.2019 – 5.1. 2020 Vánoční prázdniny
30.1.  Pololetní vysvědčení
31.1.  Pololetní prázdniny
17.2. – 21. 2.  Jarní prázdniny

15.3. – 20.3.  Zimní ŠVP Černá hora
9.4. – 13.4.  Velikonoční prázdniny

1.C – týdenní plán od 21.10. – 25.10.201

ČESKÝ JAZYK

– vyvození nových písmen Y, P (věci kolem nás, hry, modelování, psaní na tabulku, aj.)

– opakování písmen A,Á,U,Ú,Ů,M,T,Ť,E,É,O,Ó,L,J,I a skládání slov z nich

– práce v pracovním sešitě Lili a Vili (str.22-27)

– první a poslední písmeno ve slově, hláskování slov

– psaní v pracovním sešitě Kreslím tvary (str. 25-28)

– uvolňovací cviky a nácvik správného držení tužky (postýlka, polštář, peřinka)

– čtení z knihy Draka je lepší pozdravit (metody RWCT)
– pondělní povídání o víkendu (lze donést předměty související s víkendem)

– pravidelné ranní prohlížení/čtení vlastní knihy, hledání známých písmen a slov

každodenní DÚ: pravidelné každodenní čtení buď textů ze známých písmen nebo z vlastní knihy (5-10 minut)

MATEMATIKA
Aritmetika:

– nové prostředí: Dětský park

– Vláčky: porovnávání a manipulace s dřevěnými hranolky=vláčky

– seznámení s psaním číslic 4-5 (už umíme napsat a přiřadit číslice 1-2-3)

– krokovací pás (tlesk, dup a počítání kroků)

– zapisování počtu pomocí čárek, teček

– práce s tabulkou v různých příkladech v PS

Geometrie:

– stavby z dřívek (jak se staví domeček)

– stavby z kostek (porovnávání staveb)

– skládání papíru (geotvary, zlomky)

PS: výběr cvičení str. 19-26

ČJS

– beseda s policistkou na téma doprava, prevence z oblasti bezpečnosti dětí

– dokončení herbáře listnatých stromů

PS: str.14-17

VV – ptáčci na drátě (prstové barvy, fixy)

ČSP – Šiškouni (výroba ježků z borových šišek)

TV – rozcvička, soutěž v družstvech, pondělní hodina odpadla (beseda s policistkou)

 HV – využití rytmu (tleskání, dupání, chrastidla)

– písnička o podzimu

– opakování písně známých písní (Pásla ovečky, Běžela ovečka, aj.)

Akce

29.-30.10.  Podzimní prázdniny

31.10.-1.11.  Ředitelské volno

7.11.  Představení Za kůzlátky do pohádky, divadlo Glans ve škole, vstupné: 90 Kč/os.
od  18.11.  Konzultace (žák – rodič – učitel)
11.-15.11.  Tematický týden „Svoboda“ (1. stupeň)
3.12.  Výlet za čerty do Příbrami

21.12.2019 – 5.1. 2020 Vánoční prázdniny
30.1.  Pololetní vysvědčení
31.1.  Pololetní prázdniny
17.2. – 21. 2.  Jarní prázdniny

15.3. – 20.3.  Zimní ŠVP Černá hora
9.4. – 13.4.  Velikonoční prázdniny

1.C týdenní plán od 14.10.–18.10.2019

ČESKÝ JAZYK

– vyvození nových písmen J, I (hry, modelování, psaní na tabuli, tabulku, atd.)

– opakování písmen A,Á,U,Ú,Ů,M,T,Ť,E,É,O,Ó,L a skládání slov z probraných písmen

– práce v pracovním sešitě Lili a Vili (str. 19-23)

– první a poslední písmeno ve slově, hláskování slov

– psaní v pracovním sešitě Kreslím tvary (str. 19-22)

– uvolňovací cviky a nácvik správného držení tužky (postýlka, polštář, peřinka)

– čtení pohádky z knihy Lili a Vili ve světě pohádek (metody RWCT)
– povídání o víkendu (lze donést předměty související s víkendem)

– pravidelné ranní prohlížení/čtení vlastní knihy, hledání známých písmen

každodenní DÚ: pravidelné každodenní čtení buď textů známých písmen nebo z vlastní knihy

MATEMATIKA – ARITMETIKA:

– krokovací pás (tlesk, dup a počítání kroků)

– zapisování počtu pomocí čárek, teček dle obrázku

– Vláčky – seznámení s novým prostředím a s pomůckami (barevné hranolky)

– postupné seznámení s psaním číslic 1-5

– práce s tabulkou v různých příkladech v PS

– nové prostředí: Dětský park

GEOMETRIE:

– skládání papíru (geotvary, zlomky)

– stavby z kostek

PS: výběr cvičení str. 19-24

ČJS

– kde bydlím, cesta do školy a co potkávám (důležité body)

– Den stromů: poznávání stromů v okolí školy

– PODZIM – projekt pro 1.ročník v 1.D

– dny v týdnu, měsíce, roční období a počasí (sledujeme na dřevěném kalendáři)

PS: str.12-13

VV – tapety z listí

ČSP – modelace písmen a tvoření slov z různých materiálů (práce ve skupinách)

TV – rozcvička, skok přes švihadlo, soutěž v družstvech;

– revize tělocvičen (odpadla pondělní hodina)

HV – opakování písní ve spojení s tanečkem

– nová písnička k podzimu

– využití rytmu (tleskání, dupání, chrastidla)

Akce

29.-30.10.  Podzimní prázdniny

31.10.-1.11.  Ředitelské volno

7.11.  Představení Za kůzlátky do pohádky, divadlo Glans ve škole
listopad 2019  Konzultace (žák – rodič – učitel)
11.-15.11.  Tematický týden „Svoboda“ (1. stupeň)
3.12.  Výlet za čerty do Příbrami

21.12.2019 – 5.1. 2020 Vánoční prázdniny
30.1.  Pololetní vysvědčení
31.1.  Pololetní prázdniny
17.2. – 21. 2.  Jarní prázdniny

15.3. – 20.3.  Zimní ŠVP Černá hora
9.4. – 13.4.  Velikonoční prázdniny

1.C týdenní plán od 7.10.-11.10.2019

ČJ

– povídání o víkendu (lze donést předměty související s víkendem)

– pravidelné ranní prohlížení/čtení vlastní knihy, hledání známých písmen

– uvolňovací cviky a nácvik správného držení tužky (postýlka, polštář, peřinka)

– vyvození písmen O,L (modelování, psaní na tabuli, tabulku, atd.)

– opakování písmen A,U,M,T,E; skládání slov z probraných písmen

– práce v pracovním sešitě Lili a Vili (str.15-19)

– první a poslední písmeno ve slově, hláskování slov

– psaní v pracovním sešitě Kreslím tvary (str.16-19)

– čtení pohádky z knihy Draka je lepší pozdravit – využití metod RWCT

M
ARITMETIKA:

– zapisování počtu pomocí čárek dle obrázku

– Vláčky – seznámení s novým prostředím a s pomůckami (barevné hranolky)

– počítání do pěti (různé vizualizace, postupné seznámení s čísly 1-5)

– využití rytmu, barev v matematice

GEOMETRIE:

– skládání papíru (geotvary, zlomky)

– stavby z kostek

PS: výběr cvičení str. 13-18

ČJS
– kde bydlím, cesta do školy a co potkávám (důležité body)

– dny v týdnu, měsíce, roční období a počasí (sledujeme na dřevěném kalendáři)

PS str.12-13

Akce

29.-30.10.  Podzimní prázdniny

31.10.-1.11.  Ředitelské volno

7.11.  Představení Za kůzlátky do pohádky, divadlo Glans ve škole
listopad 2019  Konzultace (žák – rodič – učitel)
11.-15.11.  Tematický týden „Svoboda“ (1. stupeň)
3.12.  Výlet za čerty do Příbrami

21.12.2019 – 5.1. 2020 Vánoční prázdniny
30.1.  Pololetní vysvědčení
31.1.  Pololetní prázdniny
17.2. – 21. 2.  Jarní prázdniny

15.3. – 20.3.  Zimní ŠVP Černá hora
9.4. – 13.4.  Velikonoční prázdniny