Výuka od 25.5. 2020

Doporučené

Vážení rodiče,
děkujeme moc za veškerou spolupráci od uzavření škol až do teď. Vážíme si jí, víme, že pro mnohé z Vás šlo opravdu o těžké období a zvládli jste to s pomocí učitelů svých dětí na jedničku.

Od 25.5. 2020 se situace pro žáky 1.-5. tříd částečně změní. Některé děti začnou chodit do školy, jiné ještě dál zůstanou doma jako domškoláci. Naším cílem bylo připravit další období tak, aby nezáleželo na tom, odkud děti pracují, aby měly stejné možnosti a stejné příležitosti. V každém ročníku jsme proto vypracovali jednotný obsah výuky a její zajištění podle počtu dětí v obou skupinách. Celý článek

Informace o organizaci výuky 9. a 1.-5. tříd

Doporučené

Vážení zák. zástupci,
v rámci rozvolňování mimořádných opatření se nově počítá s organizací výuky pro 9. ročník ve škole v rámci přípravy na přijímací zkoušky. Počítáme se 2 vyučovacími hodinami z každého předmětu Čj a M tedy 4 hodinami výuky týdně, a to od 11.5.2020. Během víkendu 2.-3.5. 2020 jsme dostali z MŠMT metodické pokyny k zajištění ochrany zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/20, které co nejrychleji rozpracujeme pro naše podmínky a budeme Vás o tom informovat.

Vzhledem k tomu, že zákonní zástupci musí přihlásit své děti k výuce ve školní skupině 9. ročníku před zahájením docházky 11.5. 2020 a škola  musí mít čas dle počtu požadovaných míst skupiny zorganizovat, bude třeba dítě přihlásit do čtvrtka
7.5.2020 do 10:00 hodin pomocí Ankety v Bakalářích (je třeba se přihlásit rodičovským účtem).
Informace o podmínkách výuky a o způsobu přihlašování obdrží zákonní zástupci pomocí systému Bakaláři zprávou v KOMENS nejpozději v pondělí 4.5.2020.

Informace o podmínkách  účasti a způsobu přihlašování obdrží také zákonní zástupci žáků 1.-5. tříd, kde Celý článek

1.C  týdenní plán od 4.5. – 7.5. 2020 (DISTANČNÍ VÝUKA) 

ČESKÝ JAZYK

1. LILI A VILI ve světě malých písmen (2.díl) : str.25-26

2. PSANÍ 1.díl: str. 32-33 (psaní číslic 7,8,9,0) – někdo už má možná dopsáno    PSANÍ 2.díl (malá písmena): str.1u každého malého písmena nejdříve obtáhnout vzor,  jak se správně píše.

Co pohlídat: dodržení správných tvarů písmen, mezer mezi písmeny a slovy, zkontrolovat si napsaný text, jestli tam něco nechybí; správné sezení, správné držení tužky a netlačit na ni

Doporučuji češtinu procvičovat i na PC: např. https://www.gramar.in/cs/

ČTENÍ – každodenní úkol: kniha by měla být psána malými písmeny. Po každém čtení by děti měly umět stručně říct, o čem četly. Když děti přečtou další knihu, bude fajn, když k ní udělají další čtenářský list. Za čtení lze považovat i čtení v PS Lili a Vili.

Malá písmena: děti by už měly umět PŘEČÍST všechna malá písmena. Zatím je nemusí umět psát, takže když něco píší, je lepší, když používají velká písmena.

MATEMATIKA – pravidelně trénovat především: 

– sčítání a odčítání 1-10, 11-20; čís.řada od 0-20 a porovnávání čísel (<, >, =)

– od května začneme postupně zavádět počítání s přechodem přes 10

DŮLEŽITÉ je manipulovat (sčítat a odčítat s pomocí různých předmětů – víčka, fazole, číselná osa a po ní posouvat třeba fazolku/malého panáčka nebo na počítadle 0-20, hrací kostky, atd.), aby to děti viděly a snáze pochopily.

1. MATEMATIKA HEJNÝ nový III.díl: výběr cvičení ze str. 86, 89-90

PRO RODIČE: doporučuji, abyste si přečetli úvodní povídání na str.83. Pod každou stránkou v PS je i QR kód, kde najdete podrobné informace k jednotlivým cvičením.

2. POČETNÍČEK: str. 28

– sčítání a odčítání tří čísel v oboru 0-20 bez přechodu desítky

– jako pomůcku lze použít číselnou osu od 0-20 nebo počítadlo

3. JARNÍ PRACOVNÍ LIST (povinné): je zaměřený na opakování matematiky (+/- do 20, mince) a také informací o jarních květinách.

Doporučuji procvičovat matematiku na PC: https://www.matika.in/cs/#1

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

1. PRVOUKA (zelený PS): str. 56-57: Jarní květiny

2. JARNÍ PL (povinné): zaměřený na opakování matematiky (+/- do 20, mince) a také informací o jarních květinách.

Kalendář počasí: dále ho vést; kdo chce, může ho vyfocený poslat mailem

Jarní zahrádka (povinné): od po do čt kreslit kytičky a poslat do pondělí 11.5.

ANGLIČTINA: v týdenních plánech 1.C https://cz.pinterest.com/pin/581597739361631749/ na int.stránkách školy. Děkuji všem, kteří se ozvali vyučujícím AJ. Potřebujete-li s něčím poradit, napište přímo paní učitelkám: Nataše: natasa.martinkova@fzs-chlupa.cz nebo Andree: andrea.behalova@fzs-chlupa.cz

VV/ČSP: náměty ke tvoření (dobrovolné) zasílám v mailu

TĚLESNÁ VÝCHOVA: procházky po přírodě a sportování venku

ODKAZY NA ON-LINE VÝUKU: viz březnové týdenní plány

1.C  týdenní plán od 27.4. – 30.4. 2020 (DISTANČNÍ VÝUKA) 

TÉMATA TÝDNE:  1) Den Země (22.4.) a jarní příroda

                                2) Čarodějnice (30.4.)        

 ČESKÝ JAZYK

1. LILI A VILI ve světě malých písmen (2.díl) : str.13 a str.56

Čtení textů v prac.sešitě Lili a Vili lze je možné považovat za pravidelné čtení.

2. PRACOVNÍ LIST Z ČEŠTINY na téma Ćarodějnice (povinné)

PL je zaměřený především na nácvik čtení malých písmen a na čtení textu s porozuměním. Navazuje na text z PS Lili a Vili II na str.56 (odpověz na otázky vztahující se k textu) a zároveň je tam i zábavná úloha spojená s kreslením. Vyplněný PL poslat mailem do pondělí 4.5.

3. PSANÍ: str. 29-31 (psaní číslic 1 až 6)

DOBROVOLNĚ: děti mohou sešit dopsat až do str.33, aby měly všechna čísla najednou.

DŮLEŽITÉ: u číslice 4 je nutné pohlídat správné psaní, první i druhý tah tohoto čísla začíná vždy od horní linky.

Psaní písmene I: při psaní tohoto písmene vždy ohraničit svislou čáru horní a dolní patkou (čárou). Často to děti píší bez horní a dolní patky; při rozboru psaní v minulém týdnu jsem to zapomněla dětem říci.

Co pohlídat: dodržení správných tvarů písmen, mezer mezi písmeny a slovy, zkontrolovat si napsaný text, jestli tam něco nechybí; správné sezení, správné držení tužky a netlačit na ni

Diktát: aspoň 1x týdně napsat diktát do fialového sešitu „Umím psát“ na prázdný řádek označený kytičkou (max. do str.31), abyste poznali, že si děti naučená písmena pamatují a umí je i správně napsat. K diktátu použijte buď 1-2 věty z předchozích stránek nebo vymyslete vlastní.

Doporučuji češtinu procvičovat i na PC:např. https://www.gramar.in/cs/

ČTENÍ – každodenní úkol: kniha by měla být psána malými písmeny. Po každém čtení by děti měly umět stručně říct, o čem četly. Když děti přečtou další knihu, bude fajn, když k ní udělají další čten. list. Za čtení lze považovat i čtení v prac.sešitě Lili a Vili.

Malá písmena: děti by už měly umět PŘEČÍST všechna malá písmena. Zatím je nemusí umět psát, takže když něco píší, je lepší, když používají velká písmena.

MATEMATIKA – pravidelně trénovat především: 

– sčítání a odčítání 1-10, 11-20; čís.řada od 0-20 a orientace v ní a porovnávání čísel (<, >, =)

– od května začneme postupně zavádět počítání s přechodem přes desítku

DŮLEŽITÉ je manipulovat (sčítat a odčítat s pomocí různých předmětů – víčka, fazole, číselná osa a po ní posouvat třeba fazolku/malého panáčka nebo na počítadle 0-20, hrací kostky, atd.), aby to děti viděly a snáze pochopily.

1. MATEMATIKA HEJNÝ nový III.díl: výběr cvičení ze str. 86-88 (bližší info v mailu)

PRO RODIČE: než začnete s dětmi s dalším PS, tak doporučuji, abyste si přečetli úvodní povídání na str.83J. Pod každou stránkou v PS je i QR kód, kde najdete podrobné informace k jednotlivým cvičením.

2. POČETNÍČEK: str. 25-26

– sčítání, odčítání, číselná řada v číselném oboru 0-20 bez přechodu desítky

– dopočítávání v oboru 10-20 bez přechodu desítky

– jako pomůcku lze použít číselnou osu od 0-20 nebo počítadlo

Doporučuji procvičovat Hejného matematiku trénovat i na PC: https://www.matika.in/cs/#1

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

PL JARNÍ PROCHÁZKA: v rámci oslav Dne Země (22. dubna) a taky díky tomu, že už se uvolnila určitá nařízeníJ, se už můžete s dětmi vydat do jarní přírody a pozorovat ji. Ve spolupráci s asistentkou Radkou jsme připravily tento pracovní list. Děti budou do PL zaznamenávat, co viděly při procházce a plnit jednoduché úkoly.

Kalendář počasí – dále ho vést; kdo chce, může ho vyfocený poslat mailem

Jarní zahrádka (povinné): od po do pá kreslit kytičky a poslat ji do pondělí 4.5.

ANGLIČTINA: v týdenních plánech 1.C na int.stránkách školy. Děkuji všem, kteří se ozvali vyučujícím AJ. Potřebujete-li s něčím poradit, napište přímo paní učitelkám: Nataše: natasa.martinkova@fzs-chlupa.cz nebo Andree: andrea.behalova@fzs-chlupa.cz

HUDEBNÍ VÝCHOVA: písnička SAXANA (z filmu Dívka na koštěti)

Vztahuje se k tématu „Čarodějnic“ a většina z vás písničku i film dobře znáte. Je to spíš pro obveselení. Posílám odkaz, kde si písničku můžete poslechnout a zazpívat. A teď trochu nadsázkyJ:  děti si v klipu zopakují i některá domácí zvířata (králík, kráva, slepice) a také se tam říká velká pravda (Škola je nezbytná)J. Tak pěkné Čarodějnice!

Odkaz na Saxanu: https://www.youtube.com/watch?v=ZNeSt8Hmp1c

VÝTVARNÁ VÝCHOVA/ČSP:  náměty ke tvoření (dobrovolné) na téma Čarodějnice zasílám v mailu

TĚLESNÁ VÝCHOVA: procházky po jarní přírodě (i v rámci vyplňování PLJ)

ODKAZY NA ON-LINE VÝUKU: viz březnové týdenní plány

1.C  týdenní plán od 20.4. – 24.4. 2020  (DISTANČNÍ VÝUKA) 

ČTENÍ – každodenní úkol: kniha by měla být psána malými písmeny. Po každém čtení by děti měly umět stručně říct, o čem četly. Když děti přečtou další knihu, bude fajn, když k ní udělají další čtenářský list.

Malá písmena: děti by už měly umět PŘEČÍST všechna malá písmena. Zatím je nemusí umět psát, takže když něco píší, je lepší, když používají velká písmena.

 

TÉMA TÝDNE: DOMÁCÍ ZVÍŘATA (propojený v ČJ, M, ČJS, aj.)

ČESKÝ JAZYK

1. LILI A VILI ve světě malých písmen (2.díl) : str.9, část str.11 dole (básnička)

2. PSANÍ: str. 25 – 28

Co pohlídat: dodržení správných tvarů písmen, mezer mezi písmeny a slovy, zkontrolovat si napsaný text, jestli tam něco nechybí; správné sezení, správné držení tužky a netlačit na ni

Diktát: aspoň 1x týdně napsat diktát do fialového sešitu „Umím psát“ na prázdný řádek označený kytičkou (max. do str.28).

3. PRACOVNÍ LIST Z ČEŠTINY na téma Domácí zvířata (povinné)

Je zaměřený na nácvik čtení malých písmen a na čtení textu s porozuměním.

 

MATEMATIKA – pravidelně trénovat především: 

– sčítání a odčítání od 1 do 10, od 11 do 20; číselná řada od 0-20 a orientace v ní;  porovnávání čísel (<, >, =)

DŮLEŽITÉ je manipulovat (sčítat a odčítat s pomocí různých předmětů – víčka, fazole, číselná osa a po ní posouvat třeba fazolku/malého panáčka nebo na počítadle 0-20, hrací kostky, atd.), aby to děti viděly a snáze pochopily.

1. MATEMATIKA HEJNÝ: výběr cvičení ze str. 77 – 80 (viz informace v mailu)

2. PRACOVNÍ LIST Z MATEMATIKY na téma Domácí zvířata (povinné)

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Prac. sešit PRVOUKA (zelený): str. 52-53; dobrovolně: kdo chce, může si obrázek farmy vymalovat.

Kalendář počasí – dále ho vést; kdo chce, může ho vyfocený poslat mailem

Jarní zahrádka (povinné): od po do pá kreslit kytičky do zahrádky a poslat ji do 26.4.

 

ANGLIČTINA: v týdenních plánech 1.C na int.stránkách školy. Děkuji všem, že se ozvali vyučujícím AJ. Potřebujete-li s něčím poradit, napište přímo paní učitelkám: Nataše: natasa.martinkova@fzs-chlupa.cz nebo Andree: andrea.behalova@fzs-chlupa.cz

HUDEBNÍ VÝCHOVA: písnička Když jsem já sloužil (je to o domácích zvířatech)

Poslechnout si ji a zazpívat. Text není složitý, pořád se opakuje, jen přibývají zvířata a narůstá počet let. Na  odkazu z YouTube  je to i hezky výtvarně zpracováno: https://www.youtube.com/watch?v=dhedg_B5Wsc

VYRÁBĚNÍ (dobrovolné): jestli budete mít čas, můžete s dětmi pomocí otisků prstů vytvořit domácí zvířátka a domalovat černou fixou. Pár tipů posílám v příloze mailu.

TĚLESNÁ VÝCHOVA: v rámci dopoledního televizního vysílání UčíTelka. je vždy i krátká rozcvička s nějakým známým sportovcem uzpůsobená domácím podmínkám, tak to možná využijete; např.: https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000015/

 

ODKAZY NA ON-LINE VÝUKU: viz předchozí týdenní plány

Volby do Školské rady

Doporučené

Vážení rodiče,
Školská rada (ŠR) je statutárním orgánem schváleným MČ Praha 13, který se snaží v úzké součinnosti s ředitelkou školy řešit společné otázky činnosti v návaznosti na spolupráci s rodiči a zaměstnanci školy. Pracují v ní dva zástupci MČ Praha 13, dva zástupci zaměstnanců školy a 2 zástupci zákonných zástupců žáků naší školy.

31.8.2020 doběhne tříleté funkční období ŠR. Proto řaditelka školy vyhlašuje volby zástupců zákonných zástupců ve ŠR na další funkční období. Celý článek