Znovuotevření škol

Doporučené

Vážení rodiče,
podle současných informací MŠMT se od 25.5. plánuje otevření škol, zatím pouze pro žáky 1. stupně.  V současné době čekáme na metodické pokyny MŠMT, které mají stanovit podrobnější podmínky k obnovení provozu. Jakmile budou podmínky jasné, plánujeme průzkum mezi rodiči. Podle počtu přihlášených dětí budeme organizovat skupiny a stanovíme další postup.

Všechny informace ke znovuotevření škol, popřípadě k dalším aspektům školní docházky, Vám přes třídní učitele dáme vědět obratem po vyjasnění ze strany MŠMT. Celý článek

1.C  týdenní plán od 14.4. – 17.4. 2020  (DISTANČNÍ VÝUKA)

ČESKÝ JAZYK

1. ČTENÍ (každodenní úkol): kniha by měla být psána malými písmeny. Po každém čtení by děti měly umět stručně říct, o čem četly.

Po přečtení knihy děti vypracují čtenářský list do 15.4.2020 – termínovaný domácí úkol. Kdo by knihu ještě neměl přečtenou, tak se ozvěte, domluvíme se individuálně.

Malá písmena: děti by měly postupně umět PŘEČÍST všechna malá písmena. Zatím je nemusí umět psát, takže když něco píší, je lepší, když používají velká písmena.

Lili a Vili ve světě malých písmen (2.díl): str.6-7    VŠE PSÁT VELKÝMI PÍSMENY!

2. PSANÍ: str. 22 – 24

Než děti začnou psát nové písmeno, prosím projděte to s nimi, mohou ho napsat i párkrát prstem do vzduchu. Předtím si udělat rozcvičku (Ryby, Hlava-ramena, Sloní chobot, Když já se natáhnu), uvolní se a lépe se jim pracuje.

Děti mohou v sešitě opravovat/gumovat. Ve škole to děláme tak, že když něco není opravdu pěkné nebo viditelně odbyté, tak to hned vygumuji a píší to znovu, rozumně v rámci možností dítěte.

Co pohlídat: správné sezení, správné držení tužky a netlačit na ni, dodržení správných tvarů písmen, mezer mezi písmeny a slovy

Diktát: aspoň 1x týdně napsat diktát do fialového sešitu „Umím psát“ na prázdný řádek označený kytičkou (max. do str.24), abyste poznali, že si děti naučená písmena pamatují a umí je i správně napsat. K diktátu použijte buď 1-2 věty z předchozích stránek nebo si vymyslete vlastní.

 

MATEMATIKA – důležité je pravidelně trénovat především: 

– sčítání a odčítání od 1 do 10, od 11 do 20

– číselná řada od 0-20 a orientace v ní a porovnávání čísel (<, >, =)

DŮLEŽITÉ je manipulovat (sčítat a odčítat s pomocí různých předmětů – víčka, fazole, číselná osa a po ní posouvat třeba fazolku/malého panáčka nebo na počítadle 0-20, hrací kostky, atd.), aby to děti viděly a snáze pochopily.

1. Matematika Hejný: výběr cvičení ze str. 72-76

str. 72/cv.1,2; str. 73/cv.2; str. 74/cv.4; str. 75/cv.3; str. 76/cv.1; str. 76/cv.2

Hejného matematiku můžete trénovat na PC: https://www.matika.in/cs/#1

2. Početníček: str.23-24

– zopakování sčítání a porovnávání čísel mezi 11-20

– děti by měly zvládnout samostatně; lze používat pomůcky (počítadlo, aj.) 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Kalendář počasí – dále ho vést, kdo chce, může ho vyfocený poslat mailem

DALŠÍ ÚKOLY:

Pracovní list (povinné): vypracovat PL „Domácí pátračka“ a vyfocený poslat do neděle 19.4. PL bude od úterý 14.4. k vyzvednutí i v recepci školy.

Jarní zahrádka (povinné): od út do pá kreslit kytičky a poslat zahrádku do neděle 19.4.

ANGLIČTINA: v týdenních plánech 1.C na internetových stránkách školy. Děkuji všem, kteří se ozvali vyučujícím AJ. Potřebujete-li s něčím poradit, napište přímo paní učitelkám: Nataše: natasa.martinkova@fzs-chlupa.cz nebo Andree: andrea.behalova@fzs-chlupa.cz

TĚLESNÁ VÝCHOVA: v rámci dopoledního televizního vysílání UčíTelka je vždy i krátká rozcvička s nějakým známým sportovcem uzpůsobená domácím podmínkám, tak to možná využijete; např.: https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000015/

HUDEBNÍ VÝCHOVA: ve vysílání UčíTelka je zařazena i HV každé pondělí a pátek

ODKAZY NA ON-LINE VÝUKU: viz minulý týdenní plán

1.C  týdenní plán od 6.4. – 8.4. 2020  (DISTANČNÍ VÝUKA)

9.4. – 13.4. 2020  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY         

ČESKÝ JAZYK

1.ČTENÍ – důležitý každodenní úkol. Kniha může být psána malými nebo velkými písmeny. Po každém čtení děti měly umět stručně říct, o čem četly. Po přečtení knihy děti vypracují čtenářský list do 15.4.2020 – termínovaný domácí úkol.

malá písmena: děti by měly postupně umět PŘEČÍST všechna malá písmena. Zatím je nemusí umět psát, takže když něco píší, je lepší, když používají velká písmena.

Písmena, která se nejčastěji pletou: b/d, h/n, b/p, a/e, g/q, pravidelným čtením to vymizí.

Lili a Vili ve světě velkých písmen (1.díl): str. 80  – závěrečná stránka prac. sešitu (PS) za odměnu, že to děti zvládly.

Kdo z dětí chce, může si DOBROVOLNĚ dokončit cvičení v tomto 1. díle, která jsme na předchozích stránkách neudělali.

Lili a Vili ve světě malých písmen (2.díl) : tento týden žádný úkol z tohoto PS

2. PSANÍ – str. 20-21

Co pohlídat: správné sezení, správné držení tužky a netlačit na ni, dodržení správných tvarů písmen, mezer mezi písmeny a slovy (viz minulý týdenní plán)

Diktát (všechny děti): aspoň 1x týdně napsat diktát do fialového sešitu „Umím psát“ na prázdný řádek označený kytičkou (max. do str.21); k diktátu použijte 1-2 věty z předchozích stránek, abyste poznali, že si naučená písmena pamatují a umí je napsat.

 MATEMATIKA – důležité je pravidelně trénovat především: 

– sčítání a odčítání od 1 do 10, od 11 do 20

– číselná řada od 0-20 a orientace v ní; porovnávání čísel (větší, menší, rovná se)

DŮLEŽITÉ je manipulovat (sčítat a odčítat s pomocí různých předmětů – víčka, fazole, číselná osa a po ní posouvat třeba fazolku/malého panáčka nebo na počítadle 0-20, hrací kostky, atd.), aby to děti viděly a snáze pochopily.

Matematika Hejný: tento týden žádný úkol z tohoto PS

Hejného matematiku můžete trénovat na PC: https://www.matika.in/cs/#1

Početníček: str.22

– zopakování sčítání a odčítání mezi 0-10 a 11-19

Velikonoční prac. list (povinné): vypracovat PL a poslat do pondělí 13.4.

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Kalendář počasí – poslat vyfocený za 2. týden (27.3.-3.4) do neděle 5.4.

ANGLIČTINA: v týdenních plánech 1.C na int.stránkách školy

Rodiče dětí ze skupiny pí.uč. Nataši Martínkové: prosím potvrďte jí stručně mailem, že máte info k AJ a příp. jí můžete mailem poslat nějaké vypracované stránky z prac.sešitu.

Jinak potřebujete-li s něčím poradit, napište přímo paní učitelkám:                                Nataše: natasa.martinkova@fzs-chlupa.cz nebo Andree: andrea.behalova@fzs-chlupa.cz

TĚLESNÁ VÝCHOVA: v rámci dopoledního televizního vysílání UčíTelka. je vždy i krátká rozcvička s nějakým známým sportovcem uzpůsobená domácím podmínkám, tak to možná využijete; např.: https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000015/

HUDEBNÍ VÝCHOVA: věřím, že si doma zpíváte pro dobrou náladu

– nově od 3.4. je i ve vysílání UčíTelka zařazena hudební výchova; bude zde pravidelně každé pondělí a pátek, tak to můžete využít: Odkaz na 1.hodinu HV: https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000015/

VELIKONOČNÍ VYRÁBĚNÍ (dobrovolné): v příloze mailu náměty na různé velikonoční vyrábění, tak třeba to s dětmi využijete. Kdybyste měli nějaké fotky, ráda se na ně podívám.

ON-LINE PROCVIČOVÁNÍ (průběžně aktualizováno každý týden): 

https://edu.ceskatelevize.cz/  – nový vzdělávací web ČT pro 1. a 2.st. ZŚ a SŠ, který se věnuje různým předmětům

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/dily/   – pro 1.stupeń ZŠ

https://decko.ceskatelevize.cz/    hry, procvičování, videa

https://www.umimeto.org/  procvičování různých předmětů (ČJ, M, AJ, další předměty), nevím jaké jsou aktuální podmínky, lze si vyzkoušet a pak je asi nutné zakoupit licenci; ZŠ má zakoupené licence pro děti až od 3.tříd

https://www.matika.in/cs/#1  krokování, sčítání, odčítání, pyramidy, hadi, trojúhelníky, aj.

https://www.gramar.in/cs/      čeština

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida

https://skolakov.eu/matematika-1-trida

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled   – český jazyk a matematika

1.C – týdenní plán od 30.3. – 3.4. 2020 DISTANČNÍ VÝUKA

ČESKÝ JAZYK

ČTENÍ – důležitý každodenní úkol. Kniha může být psána malými nebo velkými písmeny. Po každém čtení děti měly umět stručně říct, o čem četly. Po přečtení knihy děti vypracují čtenářský list do 15.4.2020 – termínovaný domácí úkol.

Inspirace: hezká čtenářská dílna v pořadu UčíTelka čtvrtek 26.3., předem si vytisknout prac.list: https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000009/

malá písmena: děti by měly postupně umět přečíst všechna malá písmena. V penálu mají děti kartičku s přehledem velkých a malých písmen a tu můžou používat jako pomůcku při čtení nebo pro trénink.

Lili a Vili ve světě velkých písmen (1.díl): str. 78 KVÍTKO a str. 79  – děti si přečtou postupně text a pak plní navazující úkoly. Někteří asi budou potřebovat vaši pomoc, aby se vyznali v textu a v úkolech.

Lili a Vili ve světě malých písmen (2.díl) – str. 31-33

téma: SVĚT NAŠICH DOMOVŮ 

Děti by měly texty samy přečíst, aby trénovaly čtení malých písmen. Neznámá slova jim prosím případně vysvětlete. 

PSANÍ – str. 16-19 – opět stačí jedna stránka denně. Vím, že to děti často nebaví, ale bez psaní to prostě v 1.třídě nejde:-).

Děti mohou v sešitě opravovat/gumovat. Ve škole to děláme tak, že když něco není opravdu pěkné nebo viditelně odbyté, tak to hned vygumuji a píší to znovu, rozumně v rámci možností dítěte.

Co pohlídat: správné sezení, správné držení tužky a netlačit na ni, dodržení správných tvarů písmen, mezer mezi písmeny a slovy (viz minulý týdenní plán)

Diktát (všechny děti): aspoň 1x týdně napsat diktát do fialového sešitu „Umím psát“ na prázdný řádek označený kytičkou (max. do str.19); k diktátu použijte 1-2 věty z předchozích stránek, abyste poznali, že si naučená písmena pamatují a umí je i správně napsat.  

MATEMATIKA – důležité je pravidelně trénovat především: 

– sčítání a odčítání od 1 do 10, od 11 do 20

– číselná řada od 0-20 a orientace v ní

– porovnávání čísel (větší, menší, rovná se)

Matematika Hejný: str. 67-71 (výběr cvičení – viz mail 27.3.)

– důležité je manipulovat (sčítat a odčítat s pomocí různých předmětů – víčka, fazole, číselná osa a po ní posouvat třeba fazolku/malého panáčka nebo na počítadle 0-20, hrací kostky, atd.), aby to děti viděly a snáze pochopily

– v prac.sešitě je možné si přečíst text dole na stránce v zeleném poli; jsou tam stručné instrukce pro rodiče/učitele k jednotlivým cvičením

– děti podporujte, ale neřešte prosím úkoly za ně; nejde jen o počet vyplněných cvičení, těch může být i méně, ale hlavně o pochopení, jak došly k výsledku

– opět platí, že pokud si nebudete vědět rady, tak napište/vyfoťte/pošlete a budu se snažit vám na dálku poradit

Početníček: str. 19-21

–  je zde už počítání (sčítání, odčítání, číselná řada) v číselném oboru 10-19

–  jako pomůcku lze použít číselnou osu od 0-20 nebo počítadlo

– někdo zvládne samostatně, některým bude nutné přečíst zadání

Opět doporučuji procvičovat Hejného matematiku trénovat i na PC: https://www.matika.in/cs/#1

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Svět našich domovů – vypracovat prac.list (v příloze mailu) a zaslat ho zpět do 5.4.

Kalendář počasí – prosím poslat vyfocený Kalendář za 1.týden (20.3.- 27.3.) do 29.3.

– do Kalendáře lze zaznamenávat, kdy jste vyseli a zalévali semínka/oseníčko (dobrovolný úkol)

– zapomněla jsem na kytičku za zpívání, nějakou barvu si pro ni vymyslete

Projekt o domácím zvířátku/mazlíčkovi dle kritérií na čtvrtku A3 – poslat vyfocené do 31.3. 

– vybrat domácího mazlíčka (vlastního, u členů rodiny nebo kterého by si přáli mít)

– na plakát nakreslit zvířátko – popsat základní části těla, čím se živí, co potřebuje za vybavení, jak se o něj starat, zajímavosti, moje zkušenosti a zážitky, jestliže je mám

ANGLIČTINA 

– v týdenních plánech 1.C na stránkách školy

– potřebujete-li s něčím poradit, napište přímo paní učitelce Nataše: natasa.martinkova@fzs-chlupa.cz nebo Andree: andrea.behalova@fzs-chlupa.cz

HUDEBNÍ VÝCHOVA

– nová jarní písnička: Travička zelená (někdo už jí asi zná); melodie s textem na you tube: https://www.youtube.com/watch?v=VhVV17uxdTs

– děti už umí jednu píseň na třídní kolo Butovického zvonečku

– zapomněla jsem na kytičku za zpívání, nějakou barvu si pro ni vymyslete

 TĚLESNÁ VÝCHOVA: zacvičit si, chodit ven dle možností

 

JIŽ JSEM POSÍLALA MINULÝ TÝDEN (částečně aktualizováno):

ON-LINE PROCVIČOVÁNÍ: pro zpestření ještě posílám několik odkazů na internetové stránky, kde lze procvičovat M, ČJ, ČJS, AJ, atd.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/dily/

https://decko.ceskatelevize.cz/    hry, procvičování, videa

https://www.umimeto.org/  procvičování různých předmětů (ČJ, M, AJ, další předměty), nevím jaké jsou aktuální podmínky, lze si vyzkoušet a pak je asi nutné zakoupit licenci

https://www.matika.in/cs/#1  krokování, sčítání, odčítání, pyramidy, hadi, trojúhelníky, parkety, aj.

https://www.gramar.in/cs/      čeština

https://www.geograf.in/cs/     zeměpis (pro starší děti)

https://www.zlatka.in/cs/        finanční gramotnost (pro starší děti)

https://www.trainbra.in/cs/      kritické myšlení (pro starší děti)

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida

https://skolakov.eu/matematika-1-trida

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled   – český jazyk a matematika

http://muzeumprahy.cz/pro-deti-na-doma různé pracovní listy

1.C – týdenní plán od 20.3. – 27.3. 2020 DISTANČNÍ VÝUKA

ČESKÝ JAZYK

ČTENÍ – pořád je to důležitý každodenní úkol. Kniha může být psána malými nebo velkými písmeny. Po každém čtení děti měly umět stručně říct, o čem četly. Po přečtení knihy děti vypracují čtenářský list (posílala jsme ho mailem 16.3.).

malá písmena: děti by měly postupně umět přečíst všechna malá písmena. V penálu mají děti kartičku s přehledem velkých a malých písmen a tu můžou používat jako pomůcku při čtení nebo pro trénink.

Lili a Vili ve světě velkých písmen (1.díl): str. 76 KVÍTEČKOV a str. 77 PARK – děti si přečtou postupně text a pak plní navazující úkoly. Někteří budou potřebovat vaši pomoc, aby se vyznali v textu a v úkolech, a to hlavně u druhé stránky, kde jsou už náročnější slova.

Lili a Vili ve světě malých písmen (2.díl) – str. 22-24

– tento pracovní sešit je rozdělen na jednotlivé tematické celky, takže v něm budeme trochu „skákat“ a  témata budou propojena i s ČJS/Prvoukou, aby to dětem dávalo větší smysl. Děti by měly texty samy přečíst, aby trénovaly čtení malých písmen.

téma: Rok, roční období. měsíce v roce, dny v týdnu (návaznost na ČJS)

– bližší info k jednotlivým stránkám zaslán mailem 20.3.

str.23: navazující úkol (VV): papír A4 přelož na 4/4 a do vzniklých oken nakresli, jak si představuješ každé roční období (jaro/léto/podzim/zima) – buď symboly daného ročního období nebo jeden celistvý obrázek k danému ročnímu období (třeba, jak se mění strom v přírodě, aj.)

ke str.24: doplňující úkol (nepovinný): mohou vymyslet nový rébus, ať už na dny v týdnu nebo na jiná slova a napsat/nakreslit ho pod tabulku nebo na papír

PSANÍ – str. 12-15 – stačí jedna stránka denně (bližší informace v mailu 20.3.)

Diktát (všechny děti): aspoň 1x týdně napsat diktát do fialového sešitu „Umím psát“ na prázdný řádek označený kytičkou (max.do str.15); k diktátu použijte 1-2 věty z předchozích stránek, abyste poznali, že si naučená písmena pamatují a umí je i správně napsat.

MATEMATIKA – důležité je pravidelně trénovat především: 

– sčítání a odčítání od 1 do 10 a také od 11 do 20

– číselná řada od 0-20

– porovnávání čísel (větší, menší, rovná se)

Matematika Hejný: str. 61-66  

– bližší informace k matematice v mailu 20.3.

– opět platí, že pokud si nebudete vědět rady, tak napište/vyfoťte/pošlete a budu se snažit vám na dálku poradit

– důležité je manipulovat (sčítat a odčítat s pomocí různých předmětů – víčka, fazole, číselná osa a po ní posouvat třeba fazolku/malého panáčka nebo na počítadle 0-20, hrací kostky, atd.), aby to děti viděly a snáze pochopily

– v prac.sešitě jsou vždy dole na každé stránce v zeleném poli stručné instrukce k jednotlivým cvičením

Početníček: str. 15-18

–  děti by měly většinu samostatně zvládnout; některým bude nutné přečíst zadání

–  jako pomůcku můžou používat číselnou osu od 0-20 nebo počítadlo

Opět doporučuji procvičovat Hejného matematiku trénovat i na PC: https://www.matika.in/cs/#1

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

KALENDÁŘ POČASÍ  (nový projekt)

Snažila jsem se vymyslet nějaký jednoduchý úkol, který by děti zaměstnal každý den, zopakovaly si názvy dní a měsíců a mohly i něco (v rámci daných možností) sledovat i venku. Tak jsem vytvořila jednoduchý kalendář počasí, který posílám v příloze mailu, kam budou děti každý den od začátku jara zaznamenávat:

– den v týdnu

– přesný datum, kde bude slovem uvedený název měsíce

– počasí dne dle obrázků v legendě (mohou použít i více obrázků, např. slunce + vítr)

– máte-li doma teploměr, tak i venkovní teplotu (to je nepovinné, dle vašich možností)

– mohou doplnit poznámku (malou kresbičku ke konkrétnímu dni-nepovinné)

Kalendář jim buď můžete ve formátu pdf vytisknout nebo když nemáte tiskárnu, mohou si namalovat svůj kalendář na papír, příp. mohou zapisovat počasí přímo do souboru ve Wordu, ale to se jim možná rozpadne tabulka.

Děti by měly umět vyjmenovat názvy měsíců, jak jdou za sebou a pak názvy dnů v týdnu a vědět, které dny jsou všední/pracovní a které dny patří do víkendu (už jsme se to učili v souvislosti s jejich narozeninami).

Zelený prac.sešit: str. 48-49:

– Moje zvířátko a Co dělá chovatel – podle informací ve spodním zeleném řádku děti doplní, co je třeba, popovídejte si s nimi o obrázcích

Projekt o domácím zvířátku/mazlíčkovi na čtvrtku o formátu A3 dle kritérií (pro ty, co ho ještě nemají)

  1. vybrat domácího mazlíčka (vlastního, u dalších členů rodiny nebo kterého by si přáli mít)
  2. na plakát nakreslit zvířátko – popsat základní části těla, čím se živí, co potřebuje za vybavení, jak se o něj starat, zajímavosti, moje zkušenosti a zážitky, jestliže je mám

Lze využít různé věci, plakát lze doplnit fotkami a dalším podle fantazie. Po návratu do školy bude každý prvňák svůj plakát prezentovat, případně i může přinést živé zvířátko, když to půjde.

ANGLIČTINA 

– dle informací v týdenních plánech na stránkách školy

– dle informací od pí.učitelek mají děti více procvičování ve formě videí na procvičení slovní zásoby, dále i práci v pracovním sešitě.

HUDEBNÍ VÝCHOVA – zazpívejte si spolu pro radost, potřebujeme to všichni:-)

TĚLESNÁ VÝCHOVA: jestli to u vás doma lze, doporučuji třeba zaskákat si přes švihadlo (děti umí vpřed, vzad, koníka) nebo si házet látkovým míčem (hadrákem)

 JIŽ JSEM NĚCO POSÍLALA MINULÝ TÝDEN (částečně aktualizováno):

ON-LINE PROCVIČOVÁNÍ: pro zpestření ještě posílám několik odkazů na internetové stránky, kde lze procvičovat M, ČJ, ČJS

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/dily/

https://www.matika.in/cs/#1  (krokování, +/-, pyramidy, hadi, trojúhelníky, parkety)

https://www.gramar.in/cs/      čestina

https://www.geograf.in/cs/     zeměpis (pro starší děti)

https://www.zlatka.in/cs/        finanční gramotnost (pro starší děti)

https://www.trainbra.in/cs/      kritické myšlení (pro starší děti)

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida

https://skolakov.eu/matematika-1-trida

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled   – český jazyk-genetická metoda: křížovky, doplňovačky, dě/tě/ně,di/ti/ti, délka samohlásek, co slyšíš

– matematika-číselné řady,rozklad, porovnávání

http://muzeumprahy.cz/pro-deti-na-doma  – muzeum hl. města Prahy

 Rodiče i prvňáci, děkuji za skvělou spolupráci a určitě to spolu zvládneme:-). 

1.C – informace a úkoly do 20.3.

ČESKÝ JAZYK

ČTENÍ – nejdůležitější každodenní úkol a prosím, aby děti četly opravdu pravidelně každý den. Mohou číst knihu s velkými písmeny, jestli ji mají rozečtenou a také by postupně měly začít číst knihu s malými písmeny. V penále mají děti kartičku s přehledem velkých a malých písmen a tu můžou používat. Bude dobře, když vám děti každý den stručně řeknou, o čem četly.

Lili a Vili ve světě velkých písmen (1.díl): nevyplněná cvičení od str. 62-75, kde nám zbývají hlavně texty na čtení a s nimi spojené úkoly

Lili a Vili ve světě malých písmen (2.díl) – v úterý jsme se seznámili s malými písmeny, většina dětí už je zná. Co v tomto sešitě: str. 4 – najít dvojice velké+malé písmeno a barevně (jestli mají tolik barviček:-) je označit; str.5. – vypracovat všechna cvičení

PSANÍ – str. 6, 8-11. Ti co nemají něco dopsáno do str. 7, tak ať si doplní. Prosím dbát na správné psaní písmen a celkovou úpravu. Do str.11 můžete na prázdné řádky  označené kytičkou dát dítěti diktát (1-2 věty z předchozích stránek), abyste poznali, že si naučená písmena pamatují a umí je i správně napsat.

MATEMATIKA – důležité je trénovat především: 

– sčítání a odčítání od 1 do 10

– číselná řada od 0-20

– porovnávání čísel (větší, menší, rovná se)

Matematika Hejný: vím, že tato matematika je specifická a snažila jsem se vybrat cvičení, která s dětmi zvládnete. Děti budou potřebovat kostky na krokování a taky na krychlové stavby. Pokud si nebudete vědět rady, nechte to a dětem to po návratu do školy vysvětlím.

str.53/4; str. 55/cv.3; str.57/3; str. 59/cv.1 a na bílé stránce si děti vymyslí své Hady (ty už umí); str.60/cv.1,2,3

Hejného matematiku doporučuji trénovat i na PC, to bude děti bavit: https://www.matika.in/cs/#1

Početníček: str. 11-14 –  děti by to měly samostatně zvládnout

Člověk a jeho svět (zelený prac.sešit) 

– str. 34 – prohlédnout obrázek a přečíst text. Do okének nalepit správný obrázek podle popisu, samolepky mají děti vzadu v sešitě.

– projekt o domácím zvířátku/mazlíčkovi na čtvrtku o formátu A3 dle kritérií:

1. vybrat domácího mazlíčka (vlastního, u členů rodiny nebo kterého by si přáli mít)

2. na plakát nakreslit zvířátko – popsat základní části těla, čím se živí, co potřebuje za vybavení, jak se o něj starat, zajímavosti, moje zkušenosti a zážitky, jestliže je mám

Lze využít různé věci, plakát lze doplnit fotkami a dalším podle fantazie. Po návratu do školy bude každý prvňák svůj plakát prezentovat, případně i může přinést živé zvířátko, když to půjde.

Angličtina – úkoly najdete na internetových stránkách školy v týdenních plánech 1.C. Většina dětí má prac.sešity u sebe, pár dětí ho zapomnělo ve škole (viz mail).

Hudební výchova – naučit se jednu píseň na třídní kolo Butovického zvonečku

On-line procvičování: pro zpestření ještě posílám několik odkazů na internetové stránky, kde lze procvičovat M, ČJ:

https://www.matika.in/cs/#1  (krokování, sčítání, odčítání, pyramidy, hadi, trojúhelníky, parkety)

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida

https://skolakov.eu/matematika-1-trida

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled