1.C – týdenní plán od 30.9. – 4.10.2019

ČJ

– ranní čtení/prohlížení vlastní knihy, hledání známých písmen

– povídání o víkendu (lze donést předměty související s víkendem)

– vyvození písmen T, E (modelování, psaní na tabuli, tabulku, atd.)

– opakování písmen A, U, M, skládání slov z probraných písmen

– práce v pracovním sešitě Lili a Vili (str.12-15)

– první a poslední písmeno ve slově, hláskování slov

– psaní v pracovním sešitě Kreslím tvary (str.13-16)

– uvolňovací cviky a nácvik správného držení tužky (postýlka, polštář, peřinka)

– čtení pohádky z knihy Draka je lepší pozdravit – využití metod RWCT

M
ARITMETIKA:

– Vláčky: seznámení s novým prostředím a s pomůckami (barevné hranolky)

– zapisování počtu pomocí čárek dle obrázku

– počítání do pěti (různé vizualizace, seznámení s čísly 1-5)

– Vagónky (dříve Autobus)

– využití rytmu, barev v matematice

– seřazení nejmenší-největší, nejméně-nejvíce, atd.

GEOMETRIE:

– stavby z kostek

– Dřívka: seznámení s novým prostředím (čtverec, obdélník)

– skládání papíru (geotvary, zlomky)

PS: výběr cvičení str. 6-16

ČJS
– okolí školy: využití informací z procházky,

– kde bydlím, cesta do školy a co potkávám (důležité body)

– dny v týdnu, měsíce, roční období a počasí (sledujeme na dřevěném kalendáři)

– denní hodnocení pomocí smajlíků a kolíčků

PS str.10-12

VV – listy podzimu a naše rodina (koláž, kresba)

ČSP – modelace písmen T, E (modelína, kostky, provázek, drátek)

– šneček z kaštanu a jeho příběh

TV
– soutěže v družstvech

– skok přes švihadlo (zmapování, nácvik)

– vybíjená vracečka (pravidla, nácvik)

HV

– opakování písně Pásla ovečky, Běžela ovečka ve spojení s tanečkem

– píseň Prší, prší (rytmicky)

– nová písnička k podzimu

Akce

29.-30.10.  Podzimní prázdniny

31.10.-1.11.  Ředitelské volno

7.11.  Představení Za kůzlátky do pohádky, divadlo Glans ve škole

listopad 2019  Konzultace (žák – rodič – učitel)

11.-15.11.  Tematický týden „Svoboda“ (1. stupeň)

3.12.  Výlet za čerty do Příbrami

21.12.2019 – 5.1. 2020 Vánoční prázdniny
30.1.  Pololetní vysvědčení
31.1.  Pololetní prázdniny
17.2. – 21. 2.  Jarní prázdniny

15.3. – 20.3.  Zimní ŠVP Černá hora

Školní časopis Chlupík

Doporučené

Tištěné číslo ChlupíkaŠkolní časopis Chlupík existuje od školního roku 1995/96. Na jeho vydávání pracuje redakční rada Chlupíka, která se schází pravidelně jedenkrát týdně. Chcete-li v ní pracovat, obraťte se na šéfredaktorku, kterou je poslední tři roky paní psycholožka Petra Chvojková. V současné době vychází Chlupík v on-linové verzi. V tištěné verzi vychází jako Nejlepší z Chlupíka 1- 2krát ročně. Najdete ho ve své třídě a v elektronické podobě na webu: Poslední tištěné číslo Chlupíka.

1. září 2019

Doporučené


Fotogalerie – prohlédněte si fotografie
První školní den prožili prvňáčci a jejich blízcí skvěle, i když jim počasí moc nepřálo. Nejprve strávily děti hodinu s paní učitelkou, pak na ně čekalo v divadelním sále představení Jak šel pejsek do školy. Mezitím se rodiče dozvěděli všechno potřebné od paní učitelek. Přejeme prvňáčkům skvělý první školní rok!

Informace o kroužcích 2019/2020

Doporučené

Informace o všech kroužcích ve školním roce 2019/20 najdete na webu školy v sekci Mimoškolní činnost – Kroužky.

POZOR Kroužky, které vedou naši učitelé, se letos budou platit na jiný účet než v předchozích letech. Informace o platbě Vám pošle vedoucí až s informací o přijetí do kroužku. NEPLAŤTE, dokud nedostanete pokyn.

Pomůcky 1. třída

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že se na nás někteří obracíte s tím, že jste ztratili dopis, ve kterém byly všechny informace, dovoluji si upozornit, že informace o organizaci prvního týdne ve škole najdete zde

Učebnice a základní pomůcky žáci obdrží ve škole bezplatně. Rádi bychom Vás však požádali, abyste obstarali pro své děti následující pomůcky a potřeby a všechny důkladně podepsali: Celý článek

Organizace vyučování v 1. týdnu 2019/2020

Organizace vyučování 2. – 6. 9. 2019

Žáci 1.tříd se dostaví 2. září 2019. Projdou do ATRIA školy, kde se dozví rozdělení do tříd a budou tam na ně čekat pí učitelky. Společně pak odejdou do svých tříd. V 8,45 h si prvňáčky odvedou pí vychovatelky školní družiny, které se o ně postarají v době, kdy do lavic usednou rodiče a budou mít první schůzku s třídními učiteli. Na této schůzce se rodiče dozví veškeré potřebné konkrétní informace. Třídní schůzky budou končit pravděpodobně v 10,00 hodin.

Konec výuky v následujících dnech:
út 3. 9. 2018 – 9,40 hod (2 vyuč. hodiny)
st  4. 9. 2018 – 10,45 hod (3 vyuč. hodiny)
čt 5. 9. 2018 – 10,45 hod (3 vyuč. hodiny)
pá 6. 9. 2018 – 11,40 hod (4 vyuč. hodiny)
V tomto týdnu v pondělí mohou s prvňáčky až do tříd nejvýše 2 zákonní zástupci, v úterý a středu 1 zákonný zástupce na začátku vyučování, ve čtvrtek a pátek už budou moci zák. zástupci pouze do šaten, od pondělí 9.9. prosíme o to, aby zákonní zástupci již vůbec nevstupovali do školy.

Žáci 2. – 5. a 6.- 9. tříd Celý článek