Angličtina 1.A,1.B,1.C,1.D – Santana

Týdenní plán 11.1.-15.1.2021

Hra na učitele – práce s D.Ú. (AB str.22) – tvoření vět, procvičování barev a tvarů

Procvičování slovní zásoby 3.lekce – hračky, barvy, číslovky – vybarvování dle zadaných pokynů (AB str.24) – následná společná kontrola

Doplňování – práce se samolepkami – AB str.25 ​ – na nalepení samolepek (do správných políček)  tvoření vět – následná společná kontrola

Příprava na D.Ú. – ​ AB str.24:

Do každého rámečku namalovat dle vlastní volby jednu z hraček (slovní zásoba 3.lekce)

Vymalovat kaňky, každou jinou barvou.

Vymalovat obrázky, barvy dle vlastní volby (books, pencils, dolls, cars) a poté tvořit věty.

1) jednodušší varianta – „Four books.“….
2) težší varianta – „Four blue books.“ (v návaznosti na barvy, kterými děti dané předměty vybarví)

Práce s CB : Tvary, barvy

Tvoření otázek: „How many squares?“ „How many triangles?“ „How many circles?“ a odpovědí v návaznosti na obrázky.

Písnička „The colour song“ – poslech, překlad. Procvičování barev.

Příběh „Be quiet Daisy“ – poslech, překlad.

Rozšíření slovní zásoby – School time – a school, a classroom, a teacher, a table, a chair, a notebook, a bag, a lunch box

Angličtina 1.A,1.B,1.C,1.D – Santana

Týdenní plán 4.1.-8.1.2020

Rozšíření slovní zásoby – vánoční dárky

Opakování – barvy, číslovky 1-10, hračky

Odpovídání na otázku „What´s your name?“ (Opakování 1.lekce)

Nová látka – tvary (CIRCLE, TRIANGLE, SQUARE)

Příprava na D.Ú. – AB str.22

Sledování krátkých videí na procvičení nové slovní zásoby

 

https://www.youtube.com/watch?v=jbxXG6hwcRk

https://www.youtube.com/watch?v=OEbRDtCAFdU

https://www.youtube.com/watch?v=AnoNb2OMQ6s

 

 

 

 

Angličtina 1.A,1.B,1.C,1.D

Týdenní plán 7.12. – 11.12.2020

Společná kontrola D.Ú. (AB str.18)

Úvod do nové lekce – Unit 3  „Come and play!“

Příběh „Toys“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti

Písnička „The toy song“ – poslech

Příběh „Four cakes“ – poslech, překlad

Aktivity na procvičení nové slovní zásoby – toys

Práce v AB – procvičování – barvy a nová slovíčka 3.lekce – poslech a následné vypracování cv. (AB str.21)

Příprava na D.Ú. – AB str.19 (Nejprve spojit začátek obrázku a konec obrázku. Poté spočítat předměty a zapsat počet a na závěr  předměty vybarvit – každé okénko jiná barva.)

Krátká videa na procvičování:

https://www.youtube.com/watch?v=8-SWzpdcl6E

https://www.youtube.com/watch?v=RjRbX4UTOG8

https://www.youtube.com/watch?v=ZEk4vTc6VtU

Angličtina 1.A,1.B,1.C,1.D – Santana

Týdenní plán 30.11. – 4.12.2020

Práce s D.Ú. – rozstříhané kartičky  (AB.str. 79)  – hra na učitele.

Tvoření vět s použitím slovní zásoby 1. a 2. lekce

Procvičování  číslovek a barev

Opakování slovní zásoby – školní pomůcky – lepení samolepek ​(AB str.17). Tvoření vět  „This is a…“ (pencil, book, ruler…)

Příběh „Abracadabra“ – poslech, překlad

Tvoření otázky v návaznosti na příběh „How many pencils?“ a​ odpovědi „…pencils.“

Příprava na D.Ú.  ů AB str.18 – děti mají za úkol obrázky domalovat a vybarvit  – příští hodinu začneme UNIT 3 a budeme se učit nová slovíčka (viz. AB str.18)

Sledování krátkého videa – Tvoření vět  – „How many…“

https://www.youtube.com/watch?v=d7hYjIV4AF0

Angličtina 1.A,1.B,1.C,1.D – Santana

Týdenní plán 23.11 – 27.11.2020

Počítání 1-10

Procvičování  – Písnička „Ten little fingers“ ​

Kontrola D.Ú. z minulé hodiny (AB str.16)

Práce s AB str.16 – vybarvování předmětů a čísel v návaznosti na poslech. Následná společná kontrola.

Práce s CB –  Poslech, překlad a opakování vět (One and one more is two. Three and one more is four. Five and one more is six.)

Příprava na D.Ú. – AB str.79 – nejprve vymalovat, poté rozstříhat. Doma si děti mohou zahrát pexeso s dalšími členy rodiny a kartičky si děti přinesou na příští hodinu AJ, kdy s těmito kartičkami budeme pracovat

Doporučená videa na procvičení slovní zásoby – numbers:

https://www.youtube.com/watch?v=1zESB_QuCfg

https://www.youtube.com/watch?v=VK1zbwJrItI

https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA

Provoz školní jídelny od 18.11.2020

Doporučené

Od středy 18.11.2020, kdy do školy nastupují žáci 1.-2. tříd, bude provoz školní jídelny takto:

Výdej obědů
cizí strávníci 11- 11:30 hod
1. a 2. třídy 11:40-12:30 hod (podle rozpisu)
distanční výuka 13:00-13:30 hod

Děti z 1. + 2. tříd budou mít obědy všichni přihlášené, pokud dítě na obědy chodit nebude, je třeba obědy odhlásit.

Další informace o provozu školy, ŠD a ŠJ sledujte v EŽK (Bakalářích).