AJ 1.D.,1.E. (Běh) -1.E. pondělí 19.9., 1.D. středa 21.9.

Tento týden pokračujeme v následujícím:

  1. Opakujeme si “Hello song” a hlavní postavy v Happy House (Mum, Dad, Jack, Polly, brother, sister, Daisy, Otto).
  2. Poslechneme a zahrajeme si příběh o myškách a kocourkovi Ottovi.
  3. Procvičíme si slovní vazby “Come in”, “What’s your name?”, “Goodbye”, “Hello, I’m”

Domácí úkol -Homework (1.E. na pondělí 19.9.; 1.D. na středu 21.9.): Děti si vystřihnou, poskládají a nalepí (na papír, který ode mne dostaly během výuky tento týden) skládačku Jacka. Skládačku si pak děti vloží do portfolia. Podepsaná portfolia si vysbíráme od všech dětí příští týden v hodině AJ a následně, děti si nechají portfolia ve škole.

Přeji všem hezký den.

Andrea Běhalová

 

AJ 1.D., 1.E. (Andrea Běhalová) –Úvodní informace

Úvodní informace k AJ v 1.třídách:

Vážení rodiče,

na těchto webových stránkách pravidelně najdete informace o výuce AJ. Pro vaši informaci sděluji, že při výuce pracujeme také s učebnicí Happy House 1, kterou mají děti uloženou ve škole, aby děti neměly těžké aktovky. Další podrobnější informace o výuce AJ v 1.třídách naleznete v příloze této zprávy zde: Informace-pro-1třídy_2016_17

Minulý týden (5.-9.září) v 1.E. a 1.D. byly obě skupiny dětí spojeny. V této úvodní hodině AJ jsme se seznámili a učili se zdravit “Hello, I am…” a otázku na jméno “What’s your name?” a věk “How old are you?” formou zábavné hry. Děti se seznámily s maňásky -myškou Ruby a kočkou Otto. Děti dostaly pracovní sešity (Activity Book –AB). S tímto pracovním sešitem budeme pracovat ve škole a děti budou z něj dostávat domácí úkoly. Proto je třeba, aby děti pracovní sešity nenechávaly ve škole.

Tento týden (12.-16.září):

  1. Opakujeme si seznamování a zdravení.
  2. Učíme se postavy z učebnice Happy House: Mum, Dad, Polly, Jack, Daisy. Otto.
  3. Zazpíváme si písničku “Hello song”. „The Hello song“ najdete zde

Domácí úkol (1.E. na pondělí 19.9.; 1.D. na středu 21.9.): Děti si vystřihnou, poskládají a nalepí (na papír, který ode mne dostanou během výuky tento týden) skládačku Jacka. Skládačku si pak děti vloží do portfolia. Podepsaná portfolia si vysbíráme od všech dětí příští týden v hodině AJ a následně, děti si nechají portfolia ve škole.

Přeji všem hezký den.

Andrea Běhalová

 

1. září 2016

DSC08494Fotogalerie z 1. září 2016
Pejsek Chlupík uvítal nejen prvňáčky, ale i ostatní žáky školy. Prvňáčci pak dostali první úkol v letošním roce – najít si třídu pomocí stopování podle obrázků a všichni to zvládli skvěle. Prvňáčci se učili 1 vyučovací hodinu a poté je čekalo divadlo Jak šel pejsek do školy. Po prvním týdnu už zvládli všichni prvňáčci 4 vyučovací hodiny denně. Děkujeme všem rodičům za vstřícnost při zvládnutí ranních příchodů do školy.

Kroužky 2016 – Naplněnost, změny a zprávy

Příspěvek budeme postupně aktualizovat, jak se kroužky budou plnit (na titulní straně se objevuje jen první část příspěvku, rozklikněte si pro případné pokračování)

Francouzština – V prvním kroužku je dětí dostatek, druhý zatím není naplněn, pokud se nikdo nepřihlásí, spojíme děti do jednoho kroužku 13.30 – 14.15.

Tanečky Laksarová – První vyučovací hodina začíná v pátek 30.9.2016, Cena za 15 lekcí 1000,- Kč
Celý článek