Výlet na Blaník

První květnový pátek jsme se spolu s 3.A vypravili hledat Blanické rytíře. Na úpatí Blaníku jsme se nejprve posilnili svačinkou a pak se vydali do svahu. Cestou jsme poznávali stromy a ptáky, četli si pověsti. Došli jsme až ke skále, ve které byl otvor do podzemí. Zde spí bájné vojsko – viz fotka :-). Pak jsme vystoupali na rozhlednu, koupili si upomínkové předměty a vyrazili zpět. Cesta byla strmá a hodně kamenitá. Výlet se nám povedl.

Nerušit

Noc s Andersenem

Doporučené

Fotogalerie 
Ve čtvrtek 28. 4. 2022 v 17.30 se před naší školou děly divné věci. Začaly se scházet děti z 1. stupně s rodiči. Místo aktovek nosily spacáky, karimatky, plyšáky a rodiče balíčky s jídlem (buchty, pizzy, ovoce apod.). A to vše proč? Blížila se pohádková Noc s Andersenem. Celý článek

Poetické setkání 1. stupně

Doporučené

Fotografie z Poetického setkání
Letošní rok se podařilo opětovně vrátit k milé tradici – po covidovém strádání jsme si mohli opět společně užít rýmy (nikoliv rýmu), lehkost veršů a rytmiku básniček. Během Poetického setkání jsme tak poznali několik nových autorů, jejichž slova nás dokázala rozesmát, zamrazit, rozmazlit, unést do jiných světů i ukolébat. Příjemné dopoledne plné poezie si tak dokázali užít všichni napříč prvním stupněm od prvňáků po páté ročníky. Bylo to dopoledne „jedna báseň“ :-).

Čtenářská dílna 3.D s 1.D

Díky uvolnění covidových opatření jsme mohli minulý pátek uskutečnit čtenářskou dílnu s názvem O ztraceném koni a podobizně. Třeťáci pomáhali prvňáčkům číst postupně text pohádky. Společně si jej převypravovali, domýšleli, jak to bude dál. Všichni si vyzkoušeli svoji pozornost a pamět při „kimovce“. Nakreslili portrét maminky nebo tatínka a napsali o ní/něm trojlístek/pětilístek, ze kterých jsme si pak udělali nástěnku. Třeťáci chválili prvňáčky za to, jak dávali pozor, četli, naslouchali, vymýšleli. Prvňáčci zase chválili třeťáky za to, jak jim pomáhali a byli na ně hodní. Celá dílna se povedla a rádi si jí někdy zopakujeme.

Školní potřeby pro nové spolužáky z Ukrajiny

Doporučené

Parlament 2.stupně zorganizoval sbírku pro naše nové spolužáky z Ukrajiny. Během tří dnů se sešlo obrovské množství pastelek, voskovek, temper, sešitů, lepidel a dalších užitečných věcí. Některé děti pořídily nebo věnovaly dokonce batohy, kufříky a penály. Věci jsme rozdělili a budou předány v pondělí před nástupem nových žáků do tříd. Zbylými pomůckami budou vybaveny další děti z Ukrajiny, které nastoupí na naši školu. Děkujeme za projev lidskosti a solidarity.

Baroko a Evropský den hudební výchovy

Doporučené

Fotogalerie z akce
Naše škola se letos zapojila do projektu Evropského dne hudební výchovy. Ve všech třídách na 1. stupni jsme zpracovávali téma baroko. Věnovali jsme se A. L. Vivaldimu, J. S. Bachovi. Aktivně jsme poslouchali mnohé skladby těchto velikánů, propojili jsme poslech s doprovodem na různé nástroje nebo jsme tančili menuet. Vyvrcholením tématu bylo setkání dětí celého 1. stupně v atriu školy v pátek 18. 3. Mnozí přišli dokonce v barokních parukách a barokním oblečení. Celý článek