Tematický týden v 3.D

Během tematického týdne celkem pět dětí s odlišným mateřským jazykem, nebo jejichž rodiče nejsou Češi, představilo svoji původní zemi. S prezentací v naší třídě jim pomáhaly jejich maminky. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací, ochutnali tradiční jídla. Součástí prezentace Lotyšska byl poslech hry na lotyšský lidový hudební nástroj, nácvik zpěvu jejich písně a vyzkoušeli jsme si hudebně pohybovou hru. Součástí prezentace Arménie byla ukázka jejich pro nás těžkého písma. Při prezentaci Uzbekistánu jsme sledovali lidový tanec. V prezentaci Ruska nechyběl poslech přednesu básně v ruštině, sledování části ruského baletu a nácvik písně Kalinka. Též jsme si vyrobili a vybarvili matrjošku. Ani u prezentace Slovenska nechyběla doprovodná aktivita, a to vybarvení tradičního lidového motivu z kroje. Na závěr týdne jsme měli projektový den s bývalou pí učitelkou Vlaďkou, při kterém jsme si ukazovali, jak je těžké se dorozumět, když neumíme daný jazyk, a co máme dělat, když druhému nerozumíme. Vyrobili jsme plakáty k jednotlivých zemích a vytvořili slovníček některých slov ve všech pěti jazycích.

Jak se asi bude jmenovat naše zvíře?

Sbírka knih

Doporučené

Rádi bychom zaplnili knihobudky pořízené jako nápad Rady rodičů, proto parlament 2.stupně organizuje sbírku knih. Od 29.9. do 15.10. můžete přinést na vrátnici knihy pro děti a mládež, které už nepotřebujete. Pokud by se knih sešlo větší množství, bude zbytek umístěn do knihobudek dětské části Nemocnice Motol.

ŠvP 3.D – Hotel Orlík

V září jsme strávili týden v Hotelu Orlík. Naše ŠvP probíhala na téma Staré pověsti české. Vždy jsme si zopakovali danou pověst, pak se seznámili s aktivitami, které nás čekají a poté je plnili. Soutěžili jsme o Nejmoudřejší Libuši, Nejchytřejšího praotce Čecha, Nejsilnějšího Bivoje a Nejodvážnějšího Horymíra. Bylo to napínavé, zábavné i poučné. Součástí ŠvP byl výcvik plavání. Každý den jsme plavali a neuvěřitelně se zlepšovali. Nejvíc nás bavily obě bojovky – noční i fáborková. Myslíme si, že se nám ŠvP povedla, jen nemělo být tolik marodů.

Čí Šemík je nejhezčí?

Za Kazi na Kazín

První týden v září nás Kazi pozvala na Kazín. Měli jsme se chovat tiše (což nám moc nešlo) a sledovat značky na zemi (což nám šlo, takže jsme nezabloudili). Cestou jsme plnili úkoly, např. sbírali odpadky, a dozvěděli se zajímavé informace o bylinách po cestě. Kazi jsme na Kazíně našli. Ona si pro nás připravila lektvar na posílení síly a moudrosti a společně jsme si s ním připili. Bivoje jsme nepotkali, stále hledal kance, který celé okolí rozryl. Výlet se nám líbil i přesto, že z Kazína nic nezbylo. Ve škole jsme pak Kazi vyrobili pohledy a na ně napsali své poděkování.

Kroužky 2021/22

Doporučené

Kroužky 2021/22

1.KROUŽKY vedené zaměstnanci školy
Nabídka školních kroužků 2021/22 – přehled   (čísla a názvy uvádějte v elektronické přihlášce)
Školní kroužky 2021_22 – anotace a organizační informace

Na školní kroužky se přihlašuje online-přihláškou (přístupná bude 1. září), prosíme, zatím NEPLAŤTE. Jakmile bude jasné, že se kroužek otevře a že je dítě přijato, pošle Vám instrukce k platbě vedoucí kroužku. Celý článek

Informační listy 2021/22

Doporučené

Informační listy – organizace školního roku, zaměstnanci školy, umístění kmenových učeben a další informace. Věnujete, prosíme, pozornost některým změnám v umístění kmenových učeben – trvalým nebo dočasným vzhledem k epidemiologickým opatřením (v přehledu jsou označeny barevně) – 2.A, 3.D, 4.D, 6.B, 7.A, 8.ABC. 

Informační list 2021/22 1.stupeň
Informační list 2021/22 2.stupeň